Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Privacy & big data

783 Aufrufe

Veröffentlicht am

Building trust and earning license to operate for big data applications within the framework of EU/NL data protection law. Privacy as an enabler. The presentation is in Dutch

Veröffentlicht in: Daten & Analysen
 • If you need your papers to be written and if you are not that kind of person who likes to do researches and analyze something - you should definitely contact these guys! They are awesome ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Privacy & big data

 1. 1. Mr. S.H. Katus sergej.katus@pmpartners.nl www.pmpartners.nl Wegnemen van privacy issues Bouwen aan vertrouwen voor big data Mr S.H. Katus sergej.katus@pmpartners.nl www.pmpartners.nl Big data in de zorg 3 juni 2014
 2. 2. License to operate Invalshoek! Gebruik van data! Small data! Big data! ✓! Formeel*! ! Bestuurlijke accountability, meldplichten, bewerkersafspraken, opt-out / opt-in, internationale aspecten, aanwijzing DPO! ✓! ! Ethisch*! ! Evenwichtig omgaan met belangen van betrokkenen, passende privacywaarborgen! …! Maatschappelijk! ! Rekening houden met maatschappelijke en politieke standpunten! …! Toezicht! ! Rekening houden met zienswijzen nationale toezichthouders, met name College Bescherming Persoonsgegevens! * Scope Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) / Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). ! NB: Ook andere wetgeving kan privacybepalingen bevatten (privacywetgeving is breed!)! ! Privacy begint met PR
 3. 3. Doel privacywetgeving Zie (EU-)beleidstukken: bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgerelateerde data én het vrije verkeer van data! ! 1.  Vrij dataverkeer! 2.  Speelruimte (publieke taakuitoefening, ondernemerschap, optimalisatie, innovatie)! 3.  Respect voor het individu (passende waarborgen)! Maatschappelijk Verantwoord Omgaan met data
 4. 4. Balanswetgeving ? Met privacywaarborgen omklede dataverwerking
 5. 5. Data privacy Artikel 10 Grondwet! ! 1.  Ieder heeft, uitgezonderd wettelijke beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.! ! 2.  De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met [de verwerking van persoonsgerelateerde data].! ! 3.  De wet stelt regels over de aanspraken van personen op kennisneming van over hen vastgelegde data en van het gebruik dat daarvan wordt gemaakt, alsmede op verbetering van die data.! ! Ethiek
 6. 6. De essentie Legitimiteit Proportionaliteit Subsidiariteit Doelbinding Noodzakelijkheid Kwaliteit Veiligheid Transparantie Inzage en correctie Recht van verzet (opt-out) Toestemming (opt-in) Verantwoording 1.  Behoorlijke en zorgvuldige gegevensverwerking in overeenstemming met de wet 2.  Open vizier 3.  Aanspraken van personen 4.  Bewijs/rekenschap (accountability) Groen licht
 7. 7. Belang van dejuridisering Multidisciplinair vraagstuk
 8. 8. Toestemming Algemeen:! - goede reden! - wettelijke plicht! - publieke taak! - levensbelang! Medische gegevens:! - behandeling! - bedrijfsvoering! - verzekering! Medewerkingsplicht:! - commercieel! - (profiling?)*! ! Opt-out! regel! Oneigenlijke ! activiteit! Na opt-out! Sommige internet- cookies! Opt-in! uitzondering! toestemmingstrijdigmetdewet toestemmingwettelijkverplicht Bron van misverstanden en discussie * Volgens AVG!
 9. 9. De wet WBP 
 EU-richtlijn 95/46/EG! WBP+
 EU-richtlijn 95/46/EG
 ! AVG
 EU-brede superwet! Nu 2015 2017 810.000 
 10%! 100.000.000 5%!
 10. 10. In dialoog PIA! Toepassingsniveau! ! •  Belangenafweging! •  Consultatie van betrokkenen*! •  Consultatie van doelgroepen*! Klankbord! Organisatieniveau! ! •  Representatieve medezeggenschap*! •  Ondermemingsraad! Service! Recordniveau! ! •  Informatie! •  Vragen! •  Klachten! •  Inzage! •  Correctie (RtbF**)! •  Bezwaar! •  Data-portabiliteit**! Privacy = klantgerichtheid
 11. 11. PIA big data Persoonlijke impact ü  Profijt •  Veiligheid / gezondheid •  Prettig geholpen / welzijn •  Nieuwe opties / voordeel •  Sociale versterking ü  Risico’s •  Veiligheid / gezondheid •  Gevangen in ‘het systeem’ •  Beperkingen / discriminatie •  Beschadiging Organisatie impact ü  Noodzaak •  Continuïteit •  Data als asset •  Innovatie / Efficiency / Klantgerichtheid ü  Risico’s •  Afbreuk / aansprakelijkheid •  Inspecties •  Reparatie Persoonlijke behandeling ! Doelgroepen analyse! Managementinformatie! Belangomtedatatepersonaliseren!
 12. 12. Legitimiteit Proportionaliteit Doelbinding Geaggregeerd Anoniem Pseudoniem Data kwaliteit IT-security Access management Business process design Ketenregie Service level afspraken Trusted third parties Privacy by Design Intrinsiek privacybestendige big data-toepassingen
 13. 13. Ge(waar)borgd ✓ Good governance / accountability
 14. 14. DPO: §2-toezicht § 1 College Bescherming Persoonsgegevens! § 2 Functionaris voor de Gegevensbescherming (Data Protection Officer) ! 64 WBP - De DPO ziet toe op de verwerking van persoonsgegevens. •  Aanbevolen onder de WBP •  Vaak verplicht onder de AVG •  Reputatieversterkend (blijk van good governance) •  Externe DPO krachtiger dan interne DPO Privacy Management Partners Met Privacy Management Partners staat u sterker ü  Privacy expertise en praktijkervaring van professionals die hun sporen hebben verdiend in het bedrijfsleven, bij de overheid en bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Hoe presteert uw organisatie?! ! Doe de Privacy Quick Scan ! Zie voor de Privacy Quick Scan www.pmpartners.nl. ! 100% anoniem en vrijblijvend !

×