Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

edycja_1_1

  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

edycja_1_1

  1. 1. 4 ARCHITEKTON Sp. z o.o. OBIEKTYBIUROWE 5 OBIEKTYBIUROWE Projekt / Designed by / Entwurf / Àâòîð ïðîåýêòà: Ponzio REDAN S.A. £ódŸ
  2. 2. Ponzio 6 OBIEKTYBIUROWE 7 OBIEKTYBIUROWE Projekt / Designed by / Entwurf / Àâòîð ïðîåýêòà: WEESA Ryga (£otwa) PONZIO POLSKA Cekanowo Marek Dziêglewski, Andrzej Wojtycki ABI Biuro Projektowe
  3. 3. 8 OBIEKTYBIUROWE 9 OBIEKTYBIUROWE PORTAL S.C. Pracownia Projektowa P. Czujkowski, M. Zombirt Projekt / Designed by / Entwurf / Àâòîð ïðîåýêòà: Ponzio FDS HI TECH Business Center Sêkocin
  4. 4. 10 OBIEKTYBIUROWE 11 OBIEKTYBIUROWE Ponzio Stanis³aw Fija³kowski Publishing house ¯AK Verlag ¯AK Èçäàòåëüñòâî ¯AK Projekt / Designed by / Entwurf / Àâòîð ïðîåýêòà: WYDAWNICTWO ZAK Warszawa .
  5. 5. 12 OBIEKTYBIUROWE 13 OBIEKTYBIUROWE Krystyna Kostarczyk, „AKO” Autorskie Studio Architektoniczne Projekt / Designed by / Entwurf / Àâòîð ïðîåýêòà: Ponzio PHILIPS LIGHTING FAREL - MAZURY Kêtrzyn
  6. 6. 14 OBIEKTYBIUROWE 15 OBIEKTYBIUROWE Ponzio Projekt / Designed by / Entwurf / Àâòîð ïðîåýêòà:Projekt / Designed by / Entwurf / Àâòîð ïðîåýêòà: ORLEN GAZ P³ockFAGOR Gastro Polska Warszawa Mariusz Kaniewski, Artur £uszczyñski, Maciej Mazerant Andrzej Marciniak, Krzysztof Hibner Biuro Architektoniczne ABRYS S.C.
  7. 7. 16 Marek Hañca OBIEKTYBIUROWE 17 OBIEKTYBIUROWE Conservation of nature Fund Woiwodschaftfonds des Umweltschutzes Ôîíä îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû Projekt / Designed by / Entwurf / Àâòîð ïðîåýêòà: Ponzio WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY SRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Poznañ BUDYNEK BIUROWO-MIESZKALNY
  8. 8. 18 OBIEKTYBIUROWE Polish Telecommunications Nachrichtentechnik Polen Ïîëüñêàÿ äàëüíÿÿ ñâÿçü Ponzio TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. Olsztyn

×