Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Tajne kvalitetne komunikacije

  1. Tajne KVALITETNE komunikacije Sanijela Matković
  2. Definicija komunikacije • Harold Lasswell, američki politolog i komunikolog, opisao je njene sastavnice poznatom, tzv. Lasswellovom formulom :’Tko, kaže Što, kojim Kanalom, Kome i s kojim Efektom?’, ali teoretičari komunikacije nisu se na tome zadržali. • Katherine Miller u knjizi ‘Communication Theories: Perspectives, Processes, and Contexts’ daje pregled čak sedamnaest različitih definicija komunikacije kroz povijest: Weaver, npr. kaže da komunikacija ‘uključuje sve procedure kojima ljudi utječu jedni na druge’, a Hawes komunikaciju naziva ‘strukturiranim ponašanjem u prostor-vremenu sa simboličkom odrednicom’. • U svima njima komunikacija se promatra ili kao proces ili kao stvaranje značenja ili kao prijenos određene informacije ili poruke, a vrlo često i kao kombinacija dvaju pogleda, ili čak kao sve troje zajedno.
  3. OBLICI KOMUNIKACIJE • verbalna komunikacija • neverbalna komunikacija • Intrapersonalna komunikacija • interpersonalna komunikacija • grupna komunikacija • javna komunikacija • masovna komunikacija • Aktivno slušanje • telekomunikacija • računalno-posredovana komunikacija
  4. Najvažnije pravila: 1.RAZGOVARATI “sa ljudima”, a ne GOVORITI ljudima.
  5. 2.Nemojte “reći” ljudima PITAJTE IH. Jer, REĆI može izazvati;ljutnju, pobunu, hladan odnos… - REĆI – ograničen uspjeh - REĆI + obrazložiti = veći uspjeh - PITATI + uključiti = najveći uspjeh
  6. 3. budite NASMIJANI “Smiješi se i svi će se smijati s tobom. Plači i plakat ćeš SAM.
  7. 4.GOVOR TIJELA Poštujte sugovornika i KODEKSOM ODIJEVANJA.
  8. SUVREMENI komunikacijski alati
  9. Umjesto ZAKLJUČKA “Smisao komunikacije je u odgovoru (reakciji) koji dobijete. Ako ne dobijete odgovor kakav želite, mijenjajte način komunikacije.”
  10. Umjesto ZAKLJUČKA “Smisao komunikacije je u odgovoru (reakciji) koji dobijete. Ako ne dobijete odgovor kakav želite, mijenjajte način komunikacije.”
Anzeige