Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Processos d’Orientació i inserció laboral de dones treballadores sexuals - Projecte DIMO Dispositiu Integral per a la millora de l’ocupabilitat

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
10 el punt
10 el punt
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 13 Anzeige

Processos d’Orientació i inserció laboral de dones treballadores sexuals - Projecte DIMO Dispositiu Integral per a la millora de l’ocupabilitat

Herunterladen, um offline zu lesen

El projecte DIMO: Dispositiu Integral per a la Millora de l’Ocupabilitat dirigit a Treballadores Sexuals
Fundació SURT
Programa d’orientació i inserció laboral que vol possibilitar el desenvolupament de competències professionals i millorar de l’ocupabilitat

El projecte DIMO: Dispositiu Integral per a la Millora de l’Ocupabilitat dirigit a Treballadores Sexuals
Fundació SURT
Programa d’orientació i inserció laboral que vol possibilitar el desenvolupament de competències professionals i millorar de l’ocupabilitat

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Andere mochten auch (20)

Ähnlich wie Processos d’Orientació i inserció laboral de dones treballadores sexuals - Projecte DIMO Dispositiu Integral per a la millora de l’ocupabilitat (20)

Anzeige

Weitere von Agència de Salut Pública de Barcelona - ASPB (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Processos d’Orientació i inserció laboral de dones treballadores sexuals - Projecte DIMO Dispositiu Integral per a la millora de l’ocupabilitat

 1. 1. Processos d’Orientació i inserció laboral de dones treballadores sexuals Projecte DIMO Dispositiu Integral per a la millora de l’ocupabilitat
 2. 2. Històric  L’any 2006 Fundació SURT posa en marxa el Projecte DIR- TS amb l’objectiu de objectiu donar resposta a la demanda d’aquelles dones que, per decisió personal, volen deixar l’exercici de la treball sexual (sent aquesta la seva principal font d’ingressos) i iniciar una activitat laboral diferent dins del mercat laboral  I a partir de l’any 2010 amb el programa ITI per dones TS es va iniciar per donar resposta a aquelles dones amb necessitats de professionalitzar-se i millorar el seu capital competencial  Fins l’actualitat l’execució dels projectes han estat emmarcats dins el Pla ABITS promogut per l’Ajuntament de Barcelona i s’han realitzat en el marc d’un conveni de col laboració signat entre l’Ajuntament de· Barcelona i la Fundació SURT . A finals de l’any 2015 es comptabilitza l’atenció a gairebé 360 dones, tenint en compte les 11 edicions realitzades.
 3. 3. El projecte DIMO
 4. 4. El perfil de les dones ADREÇAT A :  Dones que voluntàriament accedeixen al dispositiu perquè tenen l’objectiu d’ampliar les seves opcions laborals.  Dones que exerceixen i no necessàriament es plantegen un canvi d’activitat econòmica, però tinguin la motivació de formar-se i millorar competències PRINCIPALS CARACTERÏSTIQUES:  Distanciament i desconeixement general del mercat de treball formal  La prostitució és el seu treball i, per tant, la seva font d’ingressos  Motivacio explícita per al canvi vital i laboral  Motivació per a la promoció formativa i/o laboral, la inserció i consolidació en el mercat de treball formal A tall d’exemple: • amb o sense permís de treball. • amb o sense experiència prèvia al mercat laboral formal • amb necessitat d’ampliar les xarxes de recursos i vèncer l’aïllament social. • amb un perfil professional identificat i experimentat però obsolet enfront les demandes del mercat de treball amb necessitat de actualització. • amb necessitat d’optimitzar el coneixement i ús de les tècniques, canals i recursos de recerca de feina. • amb nivell de competències per sota de les exigides al mercat laboral. • amb nivell de competència instrumental alta però amb desconeixement del mercat laboral • amb nivells de formació que van entre estudis primaris i la formació universitària. • amb voluntat i d’engegar el seu propi negoci però no han tingut el suport per portar-ho a terme o que l’han engegat i ha fracassat en el seu intent
 5. 5. Objectius
 6. 6. EMPODERAMENT Metodologia
 7. 7. CONSTRU CTIVISME Un enfocament constructivista que ens porta a orientar tota la activitat socio educativa com adquisició de capacitats a partir de les experiències de la persona i no com una retenció passiva de continguts disciplinaris. COMPE TÈNCIES Un model centrat en el desenvolupament de competències que ens permet posar l’accent en el desenvolupament de les capacitats i recursos personals potenciant la capacitat d’autoaprenentatge i transferència de les competències adquirides i desenvolupades en tots els àmbits vitals . DIVERSI TATS Una perspectiva intercultural entesa com el conjunt de relacions socials que posen en interacció els subjectes a partir del reconeixement recíproc de les diferencies culturals i d’aproximació cultural a allò diferent, de diàleg i mediació que faciliti trobar espais comuns que no impliquin la renúncia a ser qui som i al propis valors. Metodologia EMPODERAMENT Procés mitjançant el qual les dones prenen consciència dels seus propis drets, identifiquen les situacions de discriminació i subordinació, reconeixen i posen en valor els seus interessos, enforteixen les seves capacitats i endeguen processos de canvi que potencien que adquireixin poder a nivell individual, col·lectiu i en les relacions properes PERS. DE GÈNERE Valorar les experiències i els aprenentatges específics de les dones; qüestionar els rols/models de gènere socialment imposats i valorar l’activitat de les dones en l’àmbit domèstic i de cura. Donar suport als processos de canvi personal involucrats, generalment, en el procés d’inserció de la dona.
 8. 8. Metododologia de treball DIR DIR Projecte Professional: (Anàlisi de la Ocupabilitat) 1.Que vull? 2.Què em demana el MT 3.Què Tinc / Què em falta millorar – assolir? 4.Què estic disposada a posar en Joc? (posicionamen – criteris d’elecció) Resultat: Pla de Millora Competencial Projecte Professional: (Anàlisi de la Ocupabilitat) 1.Que vull? 2.Què em demana el MT 3.Què Tinc / Què em falta millorar – assolir? 4.Què estic disposada a posar en Joc? (posicionamen – criteris d’elecció) Resultat: Pla de Millora Competencial Projecte Vital: 1.Esfera de la Salut 2.Esfera de l’Espai Personal (gestió del temps) 3.Esfera de les Relacions 4.Altres esferes (economia, habitatge, etc) 5.Esfera Formativa 6.Esfera Laboral Resultat: Pla d’Execució / millora en cada una de les esferes treballades Projecte Vital: 1.Esfera de la Salut 2.Esfera de l’Espai Personal (gestió del temps) 3.Esfera de les Relacions 4.Altres esferes (economia, habitatge, etc) 5.Esfera Formativa 6.Esfera Laboral Resultat: Pla d’Execució / millora en cada una de les esferes treballades
 9. 9. Accions
 10. 10. Recursos Interns – FUNDACIO SURT ASSESSORAMENT LEGAL ASSESSORAMENT INDIVIDUAL I GRUPAL SOBRE ASPECTES JURÍDICS I LEGALS RELACIONATS AMB EL PROJECTE VITAL I PROFESSIONAL DE LA DONA PROJECTE OBRINT PORTES -BANC D’ALIMENTS -RECOLLIDA DE ROBA DE SEGONA MA -AJUTS ECONÒMICS PUNTUALS (TRANSPORT PER EXEMPLE) SIARE (SERVEI D’INTERVENCIO, ATENCIO RECUPERACIO I EMPODERAMENT) ATENCIÓ PSICOLÒGICA INDIVIDUAL PER A DONES QUE PATEIXEN O HAN PATIT VIOLÈNCIA MASCLISTA GRUPS DE TREBALL TRAMITACIÓ RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ TRAMITACIÓ I SEGUIMENT DE PRESTACIO: RMI INTERMEDIACIÓ CONTRACTACIÓ EXPERTS PER A FORMACIÓ TÈCNICA I PRÀCTIQUES LABORALS EN EMPRESES COL·LABORADORES AULA RECERCA DE FEINA ESPAI TUTORITZAT I DINAMITZAT ON LES DONES ACUDEIXEN AMB CITA PRÈVIA PER A FER US DELS EQUIPS PER A LA SEVA RECERCA DE FEINA
 11. 11. Recursos Externs – DERIVACIONS COMPARTIDES CNL (CONSORCI NORMALITZACIO LLINGÜÍSTICA ACOMPANYAMENT A LA FORMACIÓ BÀSICA: LLENGUA CATALANA ITIXARXA BIBLIOTEQUES MUNICIPALS ACOMPANYAMENT A ESPAIS EDUCATIUS I CULTURALS ON S’OFEREIXEN RECURSOS COMUNITARIS AL BARRI FORMACIÓ BÀSICA LLENGUA ESPANYOLA PER A IMMIGRANTS ENTITATS DEL BARRI QUE OFEREIXEN CLASSES DE CASTELLÀ PER A IMMIGRANTS PUNTS OMNIA BARRI CIUTAT VELLA CENTRE CÍVIC ENTITATS DEL BARRI ESPECIALITZADES EN DIFERENTS ESFERES (SALUT, ASSESSORAMENT JURIDIC...) SERVEIS PUBLICS: -BARCELONA ACTIVA -OFICINES DEL S.O.C. -DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT -INSTITUTS PUBLICS -ESCOLES D’ADULTS ACTIC ACOMPANYAMENT A LES DONES QUE FAN DEMANDA A LA CERTIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES (INFORMÀTICA)
 12. 12. Serveis Externs – DERIVACIONS COMPARTIDES SERVEI D’ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA – ABITS (SAS) -ACOMPANYAMENT DE LES EDUCADORES REFERENTS EN DIFERENTS AMBITS DE LA VIDA (ALIMENTACIÓ, HABITATGE, ATENCIÓ SANITÀRIA -SERVEI D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA ESPECIALITZADA SERVEIS SOCIALS DERIVACIO DE LES DONES USUARIES DELS PROGRAMES ALS CORRESPONENTS SERVEIS SOCIALS EN CAS DE NO HAVER-HI CAP VINCULACIÓ ANTERIOR – SEGUIMENT I TREBALL EN XARXA -ATENCIÓ SOCIAL -ATENCIÓ PSICOLÒGICA -PLANIFICACIÓ FAMILIAR COORDINACIÓ I TREBALL EN XARXA AMB TOTS ELS AGENTS DERIVADORS D’ENTITATS UBICADES AL BARRI – ATENCIÓ INTEGRAL EXIL – COL·LABORACIO /DERIVACIO SALUT MENTAL – PROCES MIGRATORI I SITUACIONS D’ABUS I VIOLENCIA COMUNITARIA
 13. 13. MOLTES GRÀCIES

×