Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Wika at Kultura ng mga Ilokano (nina Agrakhan at Ampuan).pptx

 1. Isang Maikling Pagpapakilala sa Kasaysayan at Wika ng mga Ilokano
 2. Pangatlong pinakamalaking pangkat- etniko sa Pilipinas. Sa Hilagang Kanlurang bahagi ng Luzon ang katutubong lugar ng mga Ilokano at ito ang nagbibigay ng pagkakakilanlan para sa rehiyon nga Ilocos.  Malapit 10 milyung tao ang nagsasalita ng ilokano sa siglo 21  Mas marami ang nagsasalita ng Cebuano at Tagalog (Filipino)
 3. Ang buhay ng mga Ilokano ay nakasalalay sa pagbubungkal ng lupa. Ang pagtulong sa kapwa ng walang pataris (bayad) ay isang matandang kaugalian na nanatili hanggang sa ngayon. Marami silang paniniwala – sa maligno, pamahiin at iba pa.
 4. • Isang makitid na baybaying lugar • Marami ang nakatira sa: Ilocos Norte Ilocos Sur La Union Abra Benguet Pangasinan
 5. Nakatutulong ang sinaunang kabihasnan sa paghubog at pag-unlad ng pagkakakilanlang Asyano sa pamamagitan ng kanilang iba’t ibang kultura at relihiyon na sumasalamin sa kanilang pagiging malikhain at sa kanilang pagsamba sa iba’t ibang pananaw na nakakaimpluwensiya sa mga Asyano.
 6. • Dumating ang unang Pilipino sa Hawaii noong 1906 para magtrabaho sa pagtaniman. • Lumipat ang mga Pilipino sa Hawaii dahil: Sinakop ang Pilipinas at Hawaii ng mga Amerikano Kahirapan  Sa pangangailangan ng trabahador sa asukal na plantasyon ng Hawaii
 7. • 4,000 Pilipino pumunta sa Hawaii mula 1970 hanggang 1979 • 70 – 90% ay Ilokano • Dahil sa pagpunta ni Marcos sa Hawaii noon, sumunod ang mga barakadang “sakadas” (skilled workers) na may lahing Ilokano. Sumunod sila at nanirahan na rin sa Hawaii
 8. • Nanggaling ang pagtanggap ng mga Pilipino sa asukal na industriya ng Hawaii mula sa mahirap na lugar, katulad ng Ilocos
 9. Ang pamumuhay ng mga Ilokano ay pag- aani at pagsasaka sa bukid, kilala sila na masisipag na tao. • Nagtatanim sila ng bigas (Bagas) tuwing tag-ulan
 10. Ang mga Ilokano mayroon silang mga paniniwala at kultura na umiiral at sinusunod sa kanilang lugar. Bukod sa ugali ng mga Ilokano na masipag, masinop at mabait. Isa sa mga paniniwala ng mga Ilokano tungkol sa kasal ay dapat nagbibigay ng dote (pera) ang lalaki sa magulang ng babae. Ito ang kanilang magiging puhunan o pa umpisa sa buhay mag-asawa. Ang babae ay may talukbong na puting tela sakay ng “kanga o paragos” na hila ng kalabaw.
 11. Ang paniniwala rin ng mga Ilokano tungkol sa patay ay ang kamag-anak ng namatayan ay nagtatahi ng puting tela sa noo. Ito ay pagbibigay galang sa namatay at upang mapunta ang kaluluwa nito sa langit. Ang patay ay nililibing sa ilalim ng kusina, sa lugar kung saan napagtapunan ng tubig. Sa mga buntis naman ang kanilang paniniwala ay pagdadala ng asin sa labas upang maitaboy ang masasamang espiritu. Sa hilot o midwife ang karaniwang na tumutulong sa panganganak ng babae.
 12. Karamihan ng mga Ilokano ay Romano Katoliko at gaya ng mga regular na mga Pilipino, ay naniniwala sa mga Santo. Inihalo ang paniniwala ng Kristiyanismo at mga, supernatural kababalaghang mga espiritu’t tradisyon, sinunod din ng mga Pilipino.
 13. Mayroon din silang mga kulturang sinusunod tulad ng mga piyesta na ipinagdiriwang sa lahat ng mga bayan at barangay. Isa sa mga piyesta ng nga Ilokano ay ang Pamulinawen Festival sa Laoag City, idinaraos kada taon tuwing Pebrero. Ito ay kapistahan ni St. William the Hermit. Ang highlight ng Pamulinawen Festival ay isang parade at isang competition sa kalye-sayaw.
 14. Mayroon silang isa pang kultura na sinusunod ito ay ang Ani Festival ipinagdiriwang ito upang magbayad ng tributo sa Dingras bilang Rice Granary ng lalawigan ng Ilocos Norte. Ang ibig sabihin ng “Mannalon” magsasaka sa Ilocos Norte. Ipinagdiriwang din ang Mannalon Festival upang magbayad ng tributo sa mga magsasaka ng Ilocos Notre
 15. Ang “Tan-ok ni Ilocano: The festival of festivals” ay ang pinakamalaking pagtitipon sa lalawigan ng Ilocos Norte kung saan bawat lungsod at lalawigan nito ay magtatanghal ng isang sayaw na naglalarawan ng kanilang kultura at industriya. Karaniwang ipapalabas dito ay ang interpretasyon ng kani-kanilang pistang ipinagdiriwang taun-taon bilang larawan ng kanilang sariling pagkakakilanlan tulad ng kanilang kultura, kabuhayan, produkto, relihiyon, at kasaysayan.
 16. Nararapat na respetuhin at galanin ang mga taong hindi natin kapangkat. Marami ang ipinagdiriwang kada taon ng mga Ilokano upang pahalagahan nila ang kanilang mga kultura at paniniwala upang hindi ito malilimutan
Anzeige