Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Salavat

1.190 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Als Erste(r) kommentieren

Salavat

 1. 1. A LL A H R ASULÜNE SALAVAT
 2. 2. " Allah ve melekleri Peygamber'e hep salât ederler. Ey iman edenler! Siz de O'na çokça salât edin ve tam bir içtenlikle selâm verin. " Yüce Allah şöyle buyuruyor: (Ahzab, 33/56)
 3. 3. “ Kim bana bir defa salât-ü selâm getirirse, bu sebeple Allah Teâlâ da ona on misli merhamet eder. O kimsenin on günahını bağışlar ve manevi derecelerini on derece daha yükseltir.” Abdullah bin Amr (r.a)'dan gelen bir rivâyette Rasûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: (Nesai, Sünen)
 4. 4. İbn Mes’ud (r.a)'dan gelen bir rivâyette Rasûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: “ Kıyamet gününde insanların bana en yakın olanları, bana en çok salât-ü selâm getirenleridir.”
 5. 5. “ Asıl cimri, yanında adım anıldığı hâlde bana salavât getirmeyen kimsedir.” Hz. Peygamber – sallallâhu aleyhi ve sellem – şöyle buyurmuştur:
 6. 6. Peygamber Efendimiz -sallallâhu aleyhi ve sellem - salavât-ı şerîfe'nin fazîletini bildirdiği gibi kendisine nasıl salavât getirileceğini de haber vermiştir.
 7. 7. Abdullah b. Ebu Leyla: Bir kere Kaab b. Ucra benimle karşılaşınca şöyle dedi: <ul><li>Ey İbn Ebu Leyla! Peygamber'den işittiğim </li></ul><ul><li>bir salat-u selamı sana hediye edeyim mi? </li></ul>Bir gün Allah Resulü (s.a.v) yanımıza geldi. Bunun üzerine Ey Allah'ın Resulü! Sana nasıl selam vereceğimizi öğrendik. Fakat sana nasıl salat edeceğiz? diye sorduk.
 8. 8. Resulullah (s.a.v), bize şöyle deyiniz buyurdu: Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kema salleyte alâ âli İbrahime. İnneke hamîdün mecîd. Allahümme barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kema barekte alâ âli İbrahime. İnneke hamîdün mecîd.
 9. 9. (Allahım! İbrahim'in âline rahmet ettiğin gibi Muhammed'e ve âline de rahmet et. Allahım! İbrahim'in âline hayır ve bereket lütfettiğin gibi Muhammed'e ve âline de hayır ve bereket ihsân et. Şüphesiz Sen övülmeye lâyık ve yücesin.) Salavâtın Manası:
 10. 10. Demek ki, Efendimiz'e salavât getirirken Cenâb-ı Hakk'a şöyle duâ etmiş oluyoruz: ( Ya Rabbi! Rasûl-i Ekrem'in nâmını, şânını hem dünya, hem de ahirette yüce kıl. Onun getirdiği İslam dinini bütün cihâna yay ve bu dini dünya var oldukça yaşat. Ona ahirette ümmetine şefâat etme hakkı ver ve kendisine sayısız sevap ihsan eyle! )
 11. 11. Bir gün Übey b. Ka'b (r.a), Efendimiz - sallallâhu aleyhi ve sellem -'e sordu: <ul><li>Ya Rasûlallah! Ben sana çok salavât-ı şerîfe getiriyorum. Acaba bunu ne kadar yapmam gerekir? </li></ul><ul><li>“ Dilediğin kadar yap.” buyurdu. </li></ul><ul><li>Duâlarımın dörtte birini salavât-ı şerîfeye ayırsam uygun olur mu? diye sordum. </li></ul><ul><li>“ Dilediğin kadarını ayır. Ama daha fazla yaparsan senin için hayırlı olur.&quot; buyurdu. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Öyleyse duâmın yarısını salavât-ı şerîfeye ayırayım, dedim. </li></ul><ul><li>“ Dilediğin kadar yap. Ama daha fazla yaparsan senin için hayırlı olur.&quot; buyurdu. </li></ul><ul><li>Ben yine: </li></ul><ul><li>Şu hâlde üçte ikisi yeter mi? diye sordum. </li></ul><ul><li>“ İstediğin kadar. Ama artırırsan senin için iyi olur.&quot; buyurdu. </li></ul><ul><li>Öyleyse duâya ayırdığım zamanın hepsinde sana salavât-ı şerîfe getirsem nasıl olur? deyince: </li></ul><ul><li>“ O takdirde Allah bütün sıkıntılarını giderir ve günahlarını bağışlar.&quot; buyurdu. </li></ul>(Tirmizî, Kıyamet, 23)
 13. 13. Hz. Peygamber Efendimiz - sallallâhu aleyhi ve sellem- buyurdular ki: B ir gün bana Cenab-ı Hakk'ın dört büyük meleği geldi. Bunlar; Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail aleyhimüsselam idiler. Cebrail (a.s) bana dedi ki: Ya Resulallah! Senin ümmetinden bir kimse size günde on defa salavat ederse yarın kıyamet gününde ben onun elinden tutar, sıratı kuşlar gibi geçiririm.
 14. 14. Mikail (a.s) de dedi ki: Ben o kula senin kevser havuzundan kana kana içiririm. İsrafil (a.s) dedi ki: Ya Resullallah! O kulun affı için başımı secdeye koyarım Allahu Teala onu affetmedikçe başımı secdeden kaldırmam.
 15. 15. Azrail (a.s) de: Ya Nebiyallah! Sana günde on defa salâvat edenin ruhunu Peygamberler gibi kabzederim, dediler. Bunun üzerine Hz. Peygamber Efendimiz –sallallahu aleyhi ve sellem- : Bu ne büyük lütuf ya Rabbi! Bu ne büyük ihsan Allahım! buyurdular.
 16. 16. Ayet ve hadîs-i şeriflerde bildirildiği üzere salavât-ı şerîfe getirmenin pek çok faydaları vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz: <ul><li>Salavât, Ahzâb Suresi 56. ayette belirtildiği üzere Cenâb-ı Hakk'ın buyruğuna itâattir. </li></ul><ul><li>Salavât, günahların affedilmesine vesîledir. </li></ul><ul><li>Peygamber -sallallâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz'e yakın olmanın en güzel ve en kolay yolu ona salavât getirmektir. </li></ul><ul><li>Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem-, kendisine salât okuyana mukâbelede bulunur. </li></ul>
 17. 17. <ul><li>5. Her salât getirenin ismi, Peygamber - sallallâhu aleyhi ve sellem - Efendimiz'e arz edilir. </li></ul><ul><li>Salât-ü selâm okuyan kimse, Allah ve Rasûlü'nün muhabbetini diğer muhabbetlere tercih etmiş olduğu için, O'nun ahlâkıyla ahlaklanmada seviye alır, kötü ahlaktan kurtulur, fazîlete ere r. </li></ul><ul><li>Allah Teâlâ'nın rahmetinin üzerimize inmesine vesîledir. </li></ul><ul><li>Salavât unutulan sözün hatırlanmasına sebep olur. </li></ul><ul><li>Salavât duâların kabûlüne vesîledir. </li></ul><ul><li>Yine salavât kıyametin o zor gününde arşın gölgesinde gölgelenmeye vesîledir. </li></ul>
 18. 18. Nitekim hadis-i şerifte şöyle buyurulur: <ul><li>Üzüntülü kişinin sıkıntısını teselli eden kişi. </li></ul><ul><li>Benim sünnetimi ihyâ eden kimse. </li></ul><ul><li>Benim üzerime çok çok salavât getiren kimse. </li></ul>“ Kıyamet gününde üç kişi Allah'ın arşının gölgesinde gölgelenir.”
 19. 19. Allahümme salli al â Muhammedin ve al â âli Seyyidina Muhammed! Allahümme salli al â Muhammedin ve al â âli Nebiyyina Muhammed! Allahümme salli al â Muhammedin ve al â âli Rasulina Muhammed!
 20. 20. Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke Ya Rasulallah!. Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke Ya Habiballah!. Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke Ya Emine Vahyillah
 21. 21. Yüreklerimizde vaz geçilmez bir yerin var Ya Rasulallah!. “ Rabbim cümlemizi salavâtın özüne ulaşıp, Peygamber ahlâkıyla ahlaklanmayı, O'nun 23 yıllık nübüvvet hayatından lâyıkı vechile hisseler almayı ihsan eylesin!.. . ” Âmin
 22. 22. Allahümme salli al â seyyidina Muhammedini’n-Nebiyyi’l-Ümmiyin ve al â âlihi ve sahbihi ve sellim!
 23. 23. Lütfen sevdiklerinize gönderin. <ul><li>[email_address] </li></ul>HAZIRLIYAN PROF.DR. MEHMET SOYSALDI

×