Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Industriella

  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Industriella

  1. 1. NYA TIDER I EUROPA Industriella revolutionen
  2. 2. AGRARA REVOLUTIONEN JORDBRUKSREVOLUTIONEN Växelbruket infördes. Jorden skiftades, enheterna blev större och antalet jordbrukare minskade Nya växtslag som klöver, grönsaker och potatis odlades. Gödslingen förbättrades. Ny och bättre redskap började användas. Hästen ersatte oxen som dragare.
  3. 3. MILJÖN I FABRIKERNA Arbetsmiljön på fabrikerna var mycket sämre, farligare och mer ohälsosam äninom jordbruket. Sot, rök och hetta Övervakningen och arbetsdisciplinen var hårdare. Familjebanden upplöstes, familjer hade jobbat mycket tillsammans på landet,men i industrierna jobbade många gånger barnen för sig och vuxna för sig. Många småbarn lämnades utan tillsyn under tiden föräldrarna jobbade. Släkt och vänskapsband var många gånger bruten på grund av tid och plats.
  4. 4. STORBRITANNIEN Den industriella revolutionen började i Storbritannien Storbritannien rikt på två av de varor som kom att betyda mycketför industriella revolutionen- järn och stenkol. Storbritannien var under 1700-talet jordens rikaste land och haderåd att köpa varor. Man vågade satsa på uppfinningar, transport och andra storaförändringar.
  5. 5. KARL MARX Tysken Karl Marx, även kallad kommunismens fader. Han ställdesig på arbetarnas sida Han blev socialismens största tänkare han beskrev kapitalismenoch arbetsklassernas villkor i flera böcker. februarirevolutionen Tyskland 1848. Den misslyckaderevolutionen
  6. 6. F Ö L J D E R AV INDUSTRIELLA REVOLUTIONEN Följderna av industriella revolutionen i Västeuropa har påverkar människors liv merän någon annan historisk händelse. Mycket fattigdom och misär, mycket orättvisor och sjukdomar. Industriarbetarna blev en helt ny samhällklass På sikt höjdes levnadsstandarden för alla samhällgrupper. Tillgången till bättre mat, kläder, bostäder, utbildning och infrastruktur Polistiska reformer, ökad jämställdhet mellan människorna. Efterhand rösträtt och demokrati. Folkrörelser växte fram frikyrkorörelsen, nykterhetsrörelsen, fackföreningsrörelsenoch idrottsrörelsen.

×