Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Demokratian monet kasvot

533 Aufrufe

Veröffentlicht am

  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Demokratian monet kasvot

  1. 1. Demokratian monet kasvotDemokratia on viime vuosien poliittisessa kielenkäytössä ollut usein käytössä ollut termi.Demokratian nimissä on vaadittu niin kehitysmaiden yhteiskuntien muovaamista ylhäältäannettujen mallien mukaiseksi kuin lähdetty sotiinkin. Ei liene kovin ihmeellistä, ettätermin sisältö on jatkuvan keskustelun aihe. Vuosituhannen alkuvuosien myllerrysglobaalissa politiikassa ja taloudessa sekä demokratia-termin käyttö poliittisena, jopapropagandistisena leimakirveenä on vienyt käsitteeltä uskottavuutta.Syvimmät epäluulot läntisen demokratian todellisesta luonteesta ja sisällöstä lienevätsyntyneet Lähi-idässä ja yleisemminkin islamilaisessa maailmassa. Universalismi on ollutyksi läntisen, myös akateemisen, maailman peruskäsitteistä. Hyvin syvään on juurtunutkäsitys siitä, että demokratiankin suhteen vain se malli, joka meilläpäin maailmaatunnetaan niin sanottuna edustuksellisena demokratiana, on ainoa ja oikea.Kehitysmaatutkijana joutuu kysymään, eikö tässäkin uskomuksessa ole jo ripaus sitäylimielisyyttä, jolla menneinä kolonialismin vuosisatoina pakotettiin ”sivistymättömiäkansoja” omaksumaan niin sanottuja läntisiä ”sivistyneitä” arvoja, tapoja, uskontojasekä tottumuksia.Lähi-idässä erityisesti on monia konkreettisia viime vuosien politiikkaan liittyviä syitä,jotka saavat ”läntisenä demokratiana” markkinoidut arvot vähintäänkin kyseenalaisiksi.Päällimmäisenä ja syvimpänä syynä Irakin yhteiskunnan syvään ja jatkuvaan kriisiinjohtanut sota, jota lähdettiin käymään demokratian nimissä.Viime suosilta voidaan nostaa esille myös Palestiinan itsehallintoalueilla vuonna 2006käydyt, ja nimenomaan läntisten demokratiakriteereiden mukaan varsin onnistuneiksitodetut vaalit, joissa Hamas sai merkittävän voiton. Lopputulos oli kuitenkin se, että”väärän” osapuolen voittoa ei hyväksytty, vaan lähdettiin boikottien ja eristämisen tielle.Lähi-idässä muisti on pitkä ja sekä kylmän sodan, että kolonialismin kaudesta on helpponostaa esiin tapahtumia, joissa läntisenkin demokratian arvot ovat saaneet lentääromukoppaan suurvaltojen itsekkäiden etujen tieltä. Ulkopuolista sanelua ei tällä alueellayhdistetä sen enempää demokratiaan kuin itsemääräämisoikeuteenkaan.Olisikohan syytä muistaa, että vaikka demokratian ihanne sinänsä päämääräksiasetettaisiinkin, ei se aiemminkaan historiassa ole toteutunut ulkoa päin sanellun mallinmukaisesti. Demokratia on kasvanut väestön hyväksymien poliittisten, taloudellisten,kulttuuristen, uskonnollisten, historiallisten ynnä muiden arvojen varaan.Islamilaisessa maailmassa on vuosisatojen ajan keskusteltu yhteiskunnallisenpäätöksenteon luonteesta ja rakenteista. Sosiaalisen- ja poliittisen järjestäytymisenperiaatteet eivät suinkaan ole olleet vieraita tässä pohdinnassa. Kehitysyhteistyöntuloksellisuutta ei ainakaan paranneta sillä, että sen ehdot sidotaan alueella täysinvieraisiin arvoihin.Pertti MultanenKehitysmaatutkija, Helsingin yliopisto

×