Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Petrausk_vu2014konf

1.044 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Petrausk_vu2014konf

 1. 1. ŠIAULIŲ LOPŠELIS - DARŽELIS “COLIUKĖ” VAIKŲ PASIEKIMŲ FIKSAVIMAS, VERTINIMAS, ĮSIVERTINIMAS GRAŽINA PETRAUSKIENĖ 2014 ŠIAULIAI
 2. 2. VAIKŲ PASIEKIMŲ TIKSLAS Vertiname, kad : •pažintume vaiką; •atskleistume vaiko pastangas ir pažangą bei skatintume jo ugdymą(si); •apmąstytume (reflektuotume) įgyvendintus programos tikslus ir uždavinius; •planuotume tolesnio ugdymo perspektyvas individualiai kiekvienam vaikui ir vaikų grupei; •apibendrinę sukauptą vertinimo informaciją, koreguotume ugdymo planus; •pateiktume vertinimo informaciją, vaiko tėvams ir kitiems ugdytojams.
 3. 3. INFOMACIJOS APIE PASIEKIMUS IR PAŽANGĄ RINKIMO BŪDAI IR METODAI Stebėjimas. Pokalbis. Interviu su vaiku. Vaiko veiklos ir kūrybos darbų analizė. Vaiko elgesio faktų analizė.
 4. 4. VERTINIMO INFORMACIJOS FIKSAVIMAS Kas vertinama. Pažangos laipteliai. Vertinimo instrumentai.
 5. 5. VERTINIMO INSTRUMENTAI Stebėjimas ir aprašymas to, ką matote, yra įrodymų apie vaiko raidą rinkimas. Kai imame interpretuoti ar apgalvoti šiuos įrodymus, stebėjimo procesas virsta vertinimu.  Geriausias vertinimas bus tada, kai apžvelgsime daugybę įrodymų, surinktų įvairiose situacijose.
 6. 6. Pedagogas, pažindamas vaiko individualias savybes, jo patirtį, kultūrinę aplinką, poreikius, atsižvelgdamas į individualius kiekvieno vaiko polinkius ir gebėjimus, įpročius ir siekia ugdymo pažangos. Įvairiose situacijose stebėdamas vaikų elgesį, fiksuodamas duomenis bei juos analizuodamas, pažįsta vaiko individualias savybes. Žaidimų metu galima fiksuoti, kaip vaikas bendraus su kitais vaikais kaip atsiskleis jo socialiniai kalbos gebėjimai. įgūdžiai ar
 7. 7. VAIKO SOCIALINĖS KOMPETENCIJOS STOKA Situacija: Jonė žaidžia su lėle. Prieina nauja mergaitė Neda ir traukia lėlę jai iš rankų šaukdama: ,, Aš noriu su ja žaisti“. Kyla konfliktas. Prieinu ir sakau: ,,Priimkite ir mane žaisti kartu. Neda, gal tu norėtum būti mano aukle?“ Mergaitė suklūsta ir sutinka. Aš paimu lėlę ir sakau: „Man atrodo, kad lėlytė serga, ją reikia vežti pas gydytoją. Jone, gal tu norėtum būti daktare?“ Jonė sutinka ir nueina ruoštis.
 8. 8. Kol Jonė ruošiasi kabinete, mes kalbamės su Neda. „Aš būsiu jūsų mama, sutvarkysiu namus ir paruošiu jums valgyti, o tu nuveši kūdikį pas gydytoją. Tik būk mandagi, pasisveikink, padėkok gydytojai ir nepamiršk atsisveikinti“. Prasideda žaidimas. Kartais vaikai būna neįdomūs, kaip žaidėjai dėl nepakankamų socialinių įgūdžių. Pedagogas turėtų padėti vaikams šiuos gebėjimus tobulinti.
 9. 9. Šiuo atveju nauja mergaitė dažnai konfliktuoja su vaikais. Žaisdama kartu su mergaitėmis, padėjau tobulinti trūkstamus socialinius įgūdžius (žaisti kartu ir šalia vienas kito, dalintis žaislais, tartis dėl žaidimo taisyklių) ir kalbos gebėjimus. Sukūrėme įsitraukimo į kitų pradėtus žaidimus taisykles ir aptarėme su Neda. Vaikų stebėjimas ir vertinimas nėra vienkartinis veiksmas. Jis nuolat besitęsiantis procesas, turintis savo etapus.
 10. 10. VAIKO VEIKLOS VERTINIMO ETAPAI
 11. 11. KODĖL SVARBU UGDYTI SAVĘS VERTINIMO IR ĮSIVERTINIMO GEBĖJIMUS Vaikai pasiekia ugdymosi tikslus tik tada, kai juos supranta ir gali įvardinti, ką jie turėtų padaryti, kad juos pasiektų. Stebėti ir fiksuoti, ką vaikas sako ir daro, pvz: Liveta sako ,,Mano burnytė buvo išdykėlė ir aš pati visa buvau išdykėlė, bet dabar aš nebūsiu išdykėlė, pagerėsiu“ fiksuoju Livetos elgesį: ,,Mergaitė geba vertinti savo elgesį kaip ji pasikeitė ir kaip ji žada elgtis toliau“.
 12. 12. Drąsinti vaiką įvertinti savo darbelį ar žaidimą. Deivis kalba, kaip jam pasisekė pastatyti įdomų statinį: ,,Iš pradžių aš nežinojau, nesupratau kaip jungti detales, bet pažiūrėjau į piešinėlius ir išmokau pats. Va, kokią gražią pilį pastačiau, o dabar statysiu dar didesnį statinį, kas čia bus nežinau. Aš jau moku konstruoti. Kai užaugsiu, gal būsiu konstruotojas“.
 13. 13. VAIKO ĮSIVERTINIMAS Didina savigarbą. Motyvuoja vaiką ugdytis. Didina vaiko savarankiškumą. Padeda atskleisti jo supratimą apie pasaulį. Skatina jo mąstymą, kūrybiškumą. Įgalina vaiką prisiimti dalį atsakomybės už savo ugdymą(si).
 14. 14. Apibendrinant manau, kad vaiko pasiekimų aplankas – puikus vaiko vertinimo ir įsivertinimo pavyzdys. Toks vertinimas suteikia galimybę vaikui ugdytis, atpažinti savo gebėjimus tam tikrose srityse. Naudodama įvairius vaiko pasiekimų vertinimo duomenis, galiu pastebėti, kaip auga vaiko gebėjimai. Suteikiu galimybę vaikui įsivertinti savo galias ir ugdytis norą tolesniam ugdymuisi.
 15. 15. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas – tai pagalba vaikui, nusakant jo pasiekimus, pasidžiaugiant sėkme, ką ir kaip reikėtų gerinti, kad kitą būtų geriau. Jeigu ikimokyklinio amžiaus vaikai mokosi suprasti, įsivertinti save, savo pastangas, tikėtina, kad jiems bus lengviau pritapti mokykloje.

×