Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Öppna data för ökad innovation

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 11 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Öppna data för ökad innovation (20)

Weitere von Stockholm School of Economics (19)

Anzeige

Aktuellste (20)

Öppna data för ökad innovation

 1. 1. ÖPPNA DATA FÖR ÖKAD INNOVATION Erik Lakomaa, PhD Page 12013-09-26
 2. 2. Page 2 VAD ANSER ENTREPRENÖRER OM ÖPPEN DATA? • Undersökning på 24 Hour Business Camp 2011, 24 Hour Business Camp 2012, Geek Girl Meet Up 2012 • N=138 varav 86 grundare eller ägare • Svarsfrekvens: 24hBC2011=98%, 24hBC2012=50%, GGM2012=50%
 3. 3. Page 3 ENTREPRENÖRERNA OM ÖPPNA DATA: 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Krävs Öka nyttan
 4. 4. Page 4 VILKEN DATA ÄR VIKTIG FÖR FÖRETAGEN? 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Geo Ftg Bil Adress Skatt Brott Trafik Fast Hälsa Inköp Väder Kredit
 5. 5. Page 5 INTE BARA APPAR • 38% menar att de har nytta av öppna data trots att de inte avser kommersialisera data själva. • 42% är villiga att betala för data trots att de inte avser att kommersialisera data själva.
 6. 6. Page 6 HUR ANVÄNDS ÖPPNA DATA • Direkt kommersialisering – Försäljning av förädlad data – Appar • Förbättra andra tjänster • Minska ”time to market” – Testkörning av tjänster – Demonstrationer för investerare • Orelaterade tjänster – Nya marknader – Upphandlingar
 7. 7. Page 7 VILKA VÄRDEN HANDLAR DET OM? • För svenska myndigheter? – Cirka 250 miljoner • För företag? – Ett par miljarder direkt – Betydligt mer indirekt
 8. 8. Page 8 DEN SVENSKA PARADOXEN • Svenska politiker beskriver ofta Sverige som – Ledande inom IT – Ledande inom öppenhet • Varför ligger vi då nästan sist i EU när det gäller öppna data?
 9. 9. Page 9 VILKA ÄR HINDREN? • Myndigheters ekonomiska intressen • Den svenska modellen för handlingsoffentlighet – Utlämnandeprocessen – Hanteringen av sekretess • Datamaximering
 10. 10. Page 10 VAD BEHÖVER GÖRAS? • Marginalprissättning • Leverans i maskinläsbar form • Omdefinition av handling – Data skall inte kunna fördröjas genom utlämnande via FOI • Sekretessgranskning i förväg Sekretess eller ej-sekretess • Dataminimeringsprincip
 11. 11. Page 11 VAD HAR DETTA MED DATASKYDDSFÖRORDNINGEN ATT GÖRA?

×