Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Bezpieczni w sieci

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
PL-g_25-d.zwiefka-2
PL-g_25-d.zwiefka-2
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 10 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Anzeige

Bezpieczni w sieci

  1. 1. Bezpieczni w sieci
  2. 2. Świadomość przede wszystkim... W czasach, w których przyszło nam teraz funkcjonować bardzo dużą rolę spełnia komunikacja poprzez internet. - Czy wiesz, że również w sieci musisz dbać o swój wizerunek? -Czy wiesz, że możesz kogoś skrzywdzić nawet o tym nie wiedząc? - Czy wiesz, że teraz w większym stopniu jesteś narażony na to, że zostaniesz ofiarą cyberprzemocy….lub staniesz się jej sprawcą?
  3. 3. Co to jest CYBERPRZEMOC ? Cyberprzemoc (ang. cyberbullying) To przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Najczęściej terminu tego używa się w odniesieniu do przemocy rówieśniczej z użyciem telefonów komórkowych lub Internetu. Charakterystyczna dla cyberprzemocy jest również szybkość rozpowszechniania materiałów kierowanych przeciwko ofierze oraz ich powszechna dostępność w sieci.
  4. 4. Część młodzieży ma skłonności do umieszczania w sieci swoich zdjęć, które początkowo wydają im się zabawne, a po pewnym czasie dochodzą do wniosku, że tego typu fotografie nie przedstawiają ich w najlepszym świetle. Niestety usunięcie takich zdjęć czy informacji ze swojego konta nie zawsze oznacza, że zostały one definitywnie skasowane. Czasem informacje umieszczane w internecie, takie jak zdjęcia, żyją potem własnym życiem i mogą trafić w niepowołane ręce bądź postawić nas w niekorzystnym świetle.
  5. 5. Istotną cechą cyberprzemocy jest również szeroki repertuar form krzywdzenia, rosnący wraz z rozwojem oferty serwisów internetowych i telefonii komórkowej. Ponieważ cyberprzemoc nie zostawia widocznych śladów, zjawisko to jest mniej kontrolowane przez rodziców lub nauczycieli w porównaniu z przemocą klasyczną.
  6. 6. Najczęstsze formy cyberprzemocy � nękanie z wykorzystaniem serwisów społecznościowych, np. Facebook, NK � włamania na blog, stronę internetową � groźby przy użyciu komunikatora � rozsyłanie do znajomych informacji o ośmieszających treściach e-mailem lub SMS-em (łańcuszki docierające w krótkim czasie nawet do kilkuset osób) � rozsyłanie wiadomości z upokarzającymi informacjami, zdjęciami lub filmami oraz SMS-ów z groźbami.
  7. 7. Co sprawia, że skutki cyberprzemocy są często nieodwracalne? � Szybkie rozprzestrzenianie i duża popularność materiałów publikowanych w sieci � brak możliwości całkowitego usunięcia tego typu materiałów z Internetu � długotrwałe doznawanie cierpienia przez ofiarę.
  8. 8. Co można zrobić, gdy uświadomimy sobie, że byliśmy sprawcami przemocy w sieci? � sprawca / osoba, która przyczyniła się do przemocy w sieci nie powinna pozostawać bierna � sprawca powinien przeprosić swoja ofiarę i zapewnić ją o nie podejmowaniu takich działań w przyszłości, � powinien podjąć próbę w kontakcie z administratorami serwisów internetowych usunięcia krzywdzących treści z sieci, � powinien reagować w sytuacji kontynuowania krzywdzących działań przez inne osoby.
  9. 9. Jakie konsekwencje grożą sprawcom cyberprzemocy? � Potencjalne konsekwencje: � wezwanie do szkoły rodziców, � obniżenie oceny zachowania, � możliwość przeniesienie do innej szkoły, � odpowiedzialność karna (w sytuacjach łamania prawa, tj. komunikowanie gróźb karalnych, publikowanie nielegalnych treści, zniesławianie)
  10. 10. Pamiętaj ! Świadek cyberprzemocy powinien zareagować! Reakcja jest obowiązkiem, a zaniechanie działania stawia świadka po stronie sprawców. _________________________________________________________ Materiał powstał przy współpracy Policji Rejonowej w Chorzowie oraz Fundacji Uniwersytet Dzieci opracowały : Marta Bogacz, Dominika Kierońska, Kamila Szymeczek

×