Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Aralin 8: Ang Paglawak ng Kapangyarihan ng Europa

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 45 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Aralin 8: Ang Paglawak ng Kapangyarihan ng Europa (20)

Anzeige

Weitere von SMAP_G8Orderliness (12)

Aktuellste (20)

Anzeige

Aralin 8: Ang Paglawak ng Kapangyarihan ng Europa

 1. 1. MGA REKADO
 2. 2. *Lumakas na Kapangyarihan ng Hari - Tumaas ang buwis hindi lang bilang ng populasyon at suplay ng pagkain, nakapag- eempleyo ang hari ng mga bayarang kawal upang mapalakas pa ang kanilang kapangyarihan. *Malaki ang Pangangailangn sa mga produkto mula sa Silangan
 3. 3. *Mga tuklas/bagong Teknolohiya sa paglalakbay - Natuklasan na ang teknolihiya ay nakakatulong sa pagpaunlad at pananakop ng mga Europeo, naging malaking bahagi ang papel na ginbampanan ng mga kartograpo. *Paghahanap ng bagong Ruta - Dinadala ng mga Muslim ang ibang rekado at ibang mahalagang prudokto ng asya at dinadala naman ng mga negosyanteng Italyano sa iba’t ibang lungsod ng Italya. Nais putulin Ng mga Europeoang mga kayamanan ng asya, ang makapangyarihanng bansa ay naghahanap ng bagong rutang hindi madadaanan ang Dagat Mediterranean. *Ang pagnanais na ikalat ang Kristiyanismo
 4. 4. sa simbahan, ang paglaganap ng Pananampalataya sa Diyos. Pinangunahan ng Portugal ang Paglalakbay - Isang maliit na bansa na may habang baybayin, layunin nilang makipag-ugnayan sa Aprika at mahanap ang daaan tungong Indies. -1415 nang nagsagawa ng iba’t ibang paglalakbay si Prince Henry “THE NAVIGATOR” -1488 nang naging nabigador na si Bartolomeo Dias ay lumibot sa dulo ng Aprika. Dahilan sa paglakas ng Bagyo siya ay napadpad sa pook ng tinatawag niyang “CAPE OF STORM” - Ang “CAPE OF STORM” ay pinalitan ng “CAPE OF THE GOOD HOPE”. -1499 itunuring isang bayani si Vasco De Gama
 5. 5. Hari ng portugal ngunit hindi siya siinupportahan ni Haring John II at Reyna Isabella I ng Espanya. -1492 pumayag ring magbigay ng tulong para sa ekspedisyon niya si Ferdinand V. -Amerigo Veupuce(explorer) nabuhay nong panahon ni Columbus. - Noong 1493, humiling ng karapatan na tumuklas ng mga lupain sa Dagat ibayo. -Noong 1494, bumuo ng bagong kasunduan na tinawag na kasunduang Tordesillas. Ang kolonisasyon ng Espanya sa Amerika -Naglakbay sa baybayin ng Timog Amerika si Pedro Cabral noong 1500 -1510 ng nagtagumpay na makatayo ng
 6. 6. -Christpher Columbus ng Genoa -1492 nang pumayag na punduhin ni Haring Ferdinand at Reynang Isabella ang kanyang ekspedisyon. -tibawid ni Balboa ang Isthmus ng panama upang marating ang imperyo ng mayaman sa ginto, ngunit sya’y inaresto ni Francisco Pizzaro, ahente ng bagong Gobernador. -noong 1500 unang bahagi, ginalugad ni Juan Ponce De Leon ang Bahamas sa paghahanap ng “fountain youth” bukal na paniniwalang nagpapanumbalik sa kabataan ng sinumang maligo rito. - inakala ni Moctezuma,ang pinuno ng mga Aztec na ang dumating ay mga diyos o alagad ng diyos.
 7. 7. -Si champlain ay kinikilalang “ Ama ng bagong Pransiya” ng dahil sa mga itinayo niyang pamayanan sa Montreal at Nova Scotia. -1672, Ekspertong pinangunahan ng paring Jacques Marquette at mangangasong si Louis Joliet. -Si Robert de la Salle ang paggagalugad sa ilog Massissippi at inangkin ang malawak na lamnak na nakapaligid, pinangalanan niyang Louisiana ang bagong teritoryo bilang parangal kay Haring Louis XIV. Ang kolonisasyon ng Inglatera sa Anerika -1496 hanggang 1498, pinondohan nila ang tatlong ekspedisyon ng Italyong si John Cabot. -Naglayag ng ekspedisyon noon 1609 at ginalugad ang katubigan sa Hilagang Amerika, look na natuklasan ay pinangalang Hudson.
 8. 8. -Naniniwala ang mga Europeo ng may rutamg pandagat sa Hilagang Amerika na maguugnay sa Europeo. Nagpaalala ng mga ekspedisyon ang mga kaharian para makahanap ng ruta patunggong AsyaAng kolonisasyon ng Pransiya sa Canada -1534 ng ginalugad ni Jacques Cartier ang silangang bahagi ng Canada at binagtas ang isang malawak na ilog na pinangalanang St. Lawrence. -Si Samuel de Champlain ang iniwan ni Cartier
 9. 9. -1581 lumaya ang Netherlands sa pananakop ng Europeo. -Itinatatag nila ang Dutch East India Company noong 1602. -Pagsapit ng ika-17 siglo , nagtagumpay ang mga Olandes na talunin ang mga Portuges at kontrolin ang kalakalan. -1621 ng mabuo ang Dutch West India Company na naglalayong pumasok sa kalakalan sa Amerika at kalabanin ang mga mga mangangalakal mula sa Portugal at Espanya.
 10. 10. -Binigyang-daan ang malawakang pagkatuklas ng mga lupain. -Lumakas ang ugnayan ng Silangan at Kanluran. -Lumaganap ang Rebolusyong komersiyal sa pagitan ng 1450 hanggang 1700, lumaki ang taglay na yaman ng mga bansa. Sa pikikipag kalakalan ng Europa sa daigdig nabuksan ang pandaigdigan palitan ng tao, produkto, teknolohiya, mga ideya, at maging mga sakit. -Columbian Exchange, hango sa pangalan ni Christopher Columbos. Ang Imperyong itinatatag ng mga Europeo sa Asya -Pagkaraan ng mga unang tuklas, nagsimulang kontrolin ng Europa ang maraming lupain na kanilang inangkin.
 11. 11. -Masasabing ang imperyo na itinayo ay isang imperyong pangkalakalan lamang. -Ang mga Portuges ay makakuha ng mga produktong mula sa katutubo gaya ng tabako, sutla, asukal at ib’t ibang pampalasa ng pagkain, gayundin ang pilak, ginto at mga alipin. -Ang kailangan lamang ng mga Portuges na mapanatili ay ang pagkakaroon ng isang -Hindi nagtagal, ang mga kolonyang ito ay nagbigay sa kanila ng kapangyarihan at kabutihan. -Ngunit meron silang kaalamangan, ito ang dala nilang kanyon sa kanilang sasakyan. Paputok ang tumulong upang makontrol ang kalakalan sa karagatan.
 12. 12. -Pagkaraan ng unang mga tuklas, nagsimula nang kontrolin ng Europa ang maraming lupain ng kanilang inangkin. -Hindi nagtagal ang kolonyang ito ay naging mahalaga sa kanilang kapangyarihan at kabantugan. Isang Imperyong Pngkalakalan ang Itinatag ng Portugal -Don Alfonso de Albuquerque, isang heneral na Portuges, dakilang mananakop at tagapagtatag ng imperyo, hinarangan siya upang wasakin ang monopoluo at ang kalakalan ng Rekado noong 1500.
 13. 13. Kanyang mga kolonya, inangkin ng Espanya ang gobernong Portuges. -Nagdala ng mga kastila ang mga sakit tulad ng scarlet fever, influenza, tigdas, smallpox, chickenpox, at iba pang salot. -Dahil sa malaki ang populasyon ng Espanya, nakabuo ito ng mas matatag na kolonya. -Itinayo ng Inglatera ang unang pernamenteng panahanan sa Jamestown, Virginia noong 1607. -Idagdag pa dito ang ideya na pinasikat ni Thomas Paine na common sense na kumikilala sa kahalagahan ng kalayaan ng isang tao. Sa aklat na ito kanyang ipinakita ang kanyang argumento tungkol sa kalayaan ng Amerika.
 14. 14. -Dahil sa mga paglalakbay sa St. Lawrence ni Jacques Cartier sa Pransiya, nahikayat niya ang mga Pranses na magtayo ng imperyo sa Bagong Daigdig. 1609, ang eksplorer na si Samuel de Chaplain ay nagtatag ng unag permanenteng tirahan sa Hilagang Amerika at Quebec. -Noong 1673, sina Louis Joliet at Jacques Marquette ay tumungo mula sa Mississippi hanggang sa Great Lakes. Natamo ng Netherlands ang mga Kolonya ng Portugal -Ika-12 na siglo at sa unang bahagi ng ika-17 na siglo, napalawak ng mga olandes ang kanilang imperyong komersiyal. -Inangkin ng mga olandes ang kalakalan sa rekado ng mga Portuges sa East Indies noong 1602.
 15. 15. Pangkat ng mga katutubong Amerikano noong 1626, at nagtatag ng isang kolonyang pangkalakalan na umaabot sa ilog ng Hudson mula sa may may bunganga nito patungo sa lupain na ngayon ay tinawag na albany. -Mga bagong pagkain ay nagbigay-daan sa mabilis na pagdami ng populasyon sa lumang Daigdig o Panahong Medyibal, ngunit ang mga sakit na dala ng malaking bilang ng populasyon sa Bagong Daigdig o makabagong Panahon.Paglawak ng Kalakalan -Pagkatuklas ng bagong ruta ng kalakalan ay nagbihgay-wakas sa monopolyo ng matagal nang ikinasya ng mga Italyano. -Mga sentro ng kalakalan ay nailipat mula sa
 16. 16. -Mula sa Asya at Gitnang Silangan nanggagaling ang malaking kargamento ng mga rekado, mamahaling bato, papel, ivory, porselana, tela, kape, tsaa, at mga bagong kasangkapan sa Europa. -Ang West Indies ay gumagawa ng asukal, molasses, indigo, at rium para sa kalakalan. -Ang lumaking bilang ng produkto ay nagpalakas sa negosyo, mula sa mga produktong ito, lalo pang sumigla ang kalakal at industriya sa buong Europa. Pang-aalipin -Dahil sa kolonisasyon sa Bagong Digdig, nagbago ang anyo ng pang-aalipin. -Sa panahong ito, sinimulan ng mga katutubong Aprikano na ibenta ang kanilang bahagi, na kadalasan ay mula sa ibang pangkat ng mga aprikano. Dahil sa kolonisasyon sa Amerika,
 17. 17. -Ang pagbabagong nagkagawian btay sa pagtatatag ng maraming bagong negosyo ay tinawag ng Rebolusyong Komersiyal. -Ang malaking halagang umiikot sa Europa ay nagpasigla sa kapitalismo na nagpakilala sa bagong industriya tulad ng pagbabangko, sumibol ang sistemang merkantilismo. -Upang mapanatili ang balanse ng kalakalan, ang bawat bansa ay nagsikap na makapagbenta ng mas marami kaysa sa binibili. Ang Panahon ng Enlightenment -Noong 1700, lubhang namangha ang mga pilosopong Europeo sa mga nagaganap na pagtuklas sa larangan ng agham. -Para sa mga pilosopo, ang rason ay “ilaw” na
 18. 18. -Sa panahon ng Enlightenment, ginamit ng mga politiko ang rason at siyentipikong kaalaman sa pamamahala. -Sa simula pa lamang ng 1600, ginamit na ni Thomas Hobbes at John Locke ang likas na batas upang linangin ang mga ideya sa pamamahala.-Thomas Hobbes ng patungkol sa pamahalaan at lipunan ng Inglatera. -Nais ni Haring Charles ang isang gobyernong may ganap na kapangyarihan o absolutism. -Noong 1651 isinulat ni Hobbes ang aklat na “Leviathan” sa aklat na ito ay ipinakita niyang ang likas na batas ang lumikha sa absultong monarkiya na pinakamagandang anyo ng gobyerno. -Noong 1688, isang labanan ang naganap at
 19. 19. -Noong 1690, ipinaliwanang ni John Locke ang ideya ng Maluwalhating Rebolusyon sa kanyang aklat na “Treatises of Government “. -Si Baron de Montesquieu, isang pilosopong Pranses ay naglabas ng isang aklat na tinawag na “The Spirit of Laws”. -Ang lehislatibo ang tagagawa ng batas samantalang ang ehekutibo ang magsasakatuparan sa mga batas. -Sa paglawak ng Enlightenment, ang mga pilosopo ng Pranses ay tinawag na “philosophe”. -Isanag dakilang pilosopo ay si Francois-Marie Arouet na lalong kilala na Voltaire. Nakilala si Voltaire sa hindi niya pagkagusto sa Simbahang Katoliko Romano. -Si Denis Diderot ay isang pilosopo na pranses na nakatulong upang kumalat ang ideya ng
 20. 20. -Ang islogan sa Panahon ng Enlightenment na “kalayaan at pagkapantay-pantay ay hindi angkop sa kababaihan. -Hinamon nila ang paniniwalang ang kababaihan ay likas na mas mababa sa kalalakihan, at ang pagpapasailalim nila sa kalalakihan ay bahagi ng “likas na plano” Nakipagtalo sina Germaine de Stael ng Pransiya Catherine Macaulay, at Mary Wollstonecraft ng Inglatera, na ang kababaihan ay hindi mismo naisama sa social contract. Ang kanilang katwiran ay tinuligsa at kinondena. -Noong 1792, kanyang ipinalabas ang kanyang aklat na ”A Vindication of the Rights of Woman” -Tanging ang edukasyon, ayon sa kanya ang
 21. 21. -May ilang hari ang sumusunod sa mga bagong ideya, tinawag silang mga enlightened despots o mga absolutong pinuno na gumamit ng kapangyarihan upang magkaroon ng pagbabago sa lipunan at politika. Frederick the Great(Frederick ang Dakila) -Bilang hari ng Prusya, mula 1740 hanggang 1786, si Frederick II ay naging mahigpit sa kanyang mga nasasakupan. Tingin niya sa kanyang sarili ay “Unang Alipin ng Estado” na ang tungkulin ay magtrabaho para sa kapakanan ng lahat. -Winika niya:”Sa aking kaharian, lahat ay maaaring makarating sa langit nang naaayon sa
 22. 22. -Kanyang itinampok si Voltaire na isang taong lumaban o nagbibigay linaw sa mga pamahiin, panatisimo, kamangmangan, at kabuktutan. -Naging emperatris noong 1762 ay nag- eksperimento sa mga ideya ng Enlightenment. -Nang mag–alsa ang mga alipin, kaagad niya itong sinupil. -Sa huli, ang naging kontribusyon niya sa Rusya ay hindi pagbabago kundi isang pagpapalawak
 23. 23. -Pinakaradikal na daspot o mapanili na pinuno ay ang Hapsburg na imperador si Joseph II, anak at tagapagmana ni Maria Theresa. -Maria Theresa ang modernisasyon sa gobyerno at pinagpatuloy ni Joseph ang mga reporma ng kanyang ina. -Tulad ng marami sa kanyang mga reporma, ang lahat ng mga hakbang na kanyang isinagawa ay kinansela
 24. 24. -Karamihan sa mga pilosopo ay lumalayo sa tradisyonal na pananampalataya at paniniwala, ang kanilang pananampalataya ay sinasamahan ng pangatwiran. Ang ilang pilosopo ay mga ateista (atheist) o mga taong hindi naniniwala sa Diyos. -Ngunit ang mga marami ay mga deist , o naniniwala na ang Diyos gihan ang mga ritwal ng simbahan. -Halimbawa, tinanggap nila si Hesus bilang isang dakilang guro at bilang anak ng diyos. Bagong Pananaw sa Ekonomiya -Ang physiocrat ay isang ekonomista na naniniwalang ang agrikultura ang pinagmulan ng kayamanan. Tulad ng iba pang pilosopo, ang mga physiocrat ay naghanap ng mga likas na
 25. 25. -Sa halip isinulong nila ang patakarang laissez-fair na pumayag sa isang pagnenegosyo na wala o maliit lamang na pakikialam ng gobyerno. -Inangkin ng mga physiocrat na ang tunay na yaman ay matatamo sa lupa. -Ngunit suportado ng mg physiocrat na ang tunay na yaman ay matatamo sa lupa. -Ngunit suportado na nagtatakda ng taripa sa mga produktong mula sa ibang bansa upang mabigyang proteksiyon ang mga lokal na produkto.
 26. 26. -Isang ekonomistang Briton na hinangaan ng mga physiocrat. Sa kanyang maimplwensiyang aklat, “The Wealth of Nations”, isinulat niya na ang malayang kalakalan, ang mga likas na pwersa ng suplay at pangangailangan, ang dapat manaig at madetermina sa negosyo. -Naininwala si Smith na ang mas mainam ay ang pamilihang walang regulasyon mula sa gobyerno. -Lalo pang naimpluwensiya ang ideya ni Adam Smith habang lumalawak ang Rebulosyong
 27. 27. -Bago pumasok ang Rebulosyong Siyentipiko ang kaisipan at paniniwala ng mga tao ay nakatuon sa simbahan. -Unti-unting napalitan ang mga tradisyonal na paniniwala. Mga Bagong Kaalaman Tungkol sa Mundo -Paniniwala ng Simbahang Katoliko ang teorya ni Ptolemy na ang kalawakan ay nakaayos sa paraang geocentric-ang mga planeta, araw, at mga bituin ay umiinog sa mundo. Ang ganitong kaisipan ay hindi sinang-ayunan ng astronomong taga-Poland na si Nicolaus Copernicus sa kanyang aklat na “On the Revolutions of Heavenly Spheres” noong 1543.
 28. 28. -1632 nang inilabas sa palimbagan ang isimulat ng Italyanong siyentista at matematiko na si Galileo Galilei, ito ay pinamagatang “Dialogue Concerning the two Chief World Systems” -Si Newton ang nagpaliwanag sa lahat ng bagay, mula sa planeta hanggang sa bato ay sumusunod sa batas ng gravity at inertia, siya din ang kinikilala na imbentor ng calculus. -Dalawang siyentipiko ang nagbigay-sigla s bagong agham ang isang ingles, si Francis Bacon (1516-16260) at si Rene Descartes, isang Pranses (1596-1650). -Inigiit ni Bacon sa kanyang aklat na “Novum Organum” (1620), ang paggawa ng eksperimento ng lahat ng mga siyentista,
 29. 29. -Ipinayo niya na gamitin ang pagdulog na inductive sa pagsusuri. -Ipinahayag naman ni Rene Descartes na kailangan kumawala ng mga siyentista sa mga sinaunang paniniwala sa Pransiya. -Sa kanyang aklat na “Discourse on Method”(1657), sinasabing ang lahat ay dapat pagalinlangan hangga’t hindi napapatunayan sa tulong ng scientific method. -Ang paraang ito ay nagsisimula sa isang pangkalahatang prinsipyo na ilalapat sa mga tiyak na bagay sa tulong ng pangangatwiran lohikal (logical reasoning). -Lumawak ang interes ng mga siyentista ng gitnang bahagi ng ika-17 siglo. -Ang mga astronomer tulad nina Copernicus, Brahe, at Kepler ay gumamit ng matematika sa kanilang kalkulasyon. Sa unang bahagi ng oka-17
 30. 30. sistemang I decimal na ipinakilala ng isang Hindu na matematisyan sa pamamagitan ng paggamit ng tuldok decimal ( decimal point) -Bagong Imbesyon ni Galileo na teleskopo. -Noong 1668, isang Ingles na siyentista ang nakagawa ng mas mainam na teleskopo. -Naimbento ng isang physicist na Aleman na si Otto von Guericke ang unang air pump. -Isa ring aleman na physicist ang naka imbento ng thermometer na may mercury. Siya si Gabriel Fahrenheit. -32 degrees at 212 degrees naman pagkumukulo. Ibang pagkakalkula naman ang ginamit ni Andres Celcius; 0 degree sa nagyeyelo at 100 degrees naman kapag kumukulo.
 31. 31. olandes ang unang relong pendulum. -Noong ika-16 siglo, natutuhan ng mga doktor ang katawan ng tao sa mga sinaunang Griyego ngunit hindi pa sistematiko ang kanilang kaalaman. -Isang Flemish na doktor na nagngangalang Andreas Vesalius ang nagpabago sa paniniwala sa anatomiya. -Ang mga gaw ni Vesalius ay nakatulong upang ang Padua ay kilalaning isa sa mahahalagang sentro ng medisina sa Europa. -Si William Harvey, na isang doktor na Ingles ay masusing nag-obserba. Nag-eksperminto
 32. 32. Galileo’s Telescope
 33. 33. -Nagdala ng malawakang pagbabago sa pamumuhay ng tao ang Rebulosyong Siyentipiko. -Sa tulong ng mga siyentista, nasugpo ang mga karamdaman at napagbuti ang kaalaman sa anatomiya at kalusugan ng mga tao. Rebolusyong Industriyal -Ang mga kaisipan na isinulong sa Panahon ng Rebolusyong Siyentipiko ay naging daan din sa pagtuklas at pag-imbento ng mga makabagong makinarya.
 34. 34. -Ang Rebolusyong Industriya ay isang mahaba at mabagal na proseso na kung saan ang paraan ng produksiyon ay nalipat mula sa simpleng ginagamitan ng kamay tumgo sa paggamit ng mga komplikadong makinarya. -Ang Rebolusyong Industriyal ay nagsimula sa Britanya Noong 1760 dahil sa sumusunod na mga kaalaman.*Likas na Yaman -Ang Britanya nagtataglay naman ito ng malaking suplay ng uling at bakal. Ang mga yamang ito ay kailangan *Yamang Tao -Mayaman sa manggagawa ang bansa. Maraming manggagawa ang nakabante dahil sa
 35. 35. *Bagong Teknolohiya -Britanya ay naging sentro ng Rebolusyong Siyentipiko. Ang teknolohiya ay bahagi ng Rebolusyong Industriya. *Pamilihan -Ang mga kolonya ay nagsilbing pamilihan ng mga yaring produkto, nagkaroon ng malaking pangangailangan ng produkto dulot ng lumalaking populasyon ng bansa. *Pamahalaan -Nagtatag ang gobyerno ng malakas na hukbong pandagat na sumuporta sa kanyang imperyo at kalkalang panlabas. Inalalayan ng kanilang gobyerno ang interes ng mga negyosante sa pamamagitan ng mga pinaiiral na batas. *Kinalalagyan -Ang episyenteng sistema ng transportasyon ay nakagaan sa pagluluwas ng hilaw na materyal
 36. 36. *Ang Panahon ng Bakal at Uling -Subalit aang paggawa ng mataas na uri ng bakal ay nangangailangan ng malaking dami ng panggatong, na sa nagdaang panahon ay kahoy. Ang pamilyang Darby ng Coalbrookdale ay naging pinuno sa pag- unlad ng industriya ng bakal sa Britanya. Ang coke bilang panggatong mula sa coal sa halip na kahoy sa pagtunaw ng bakal. -Mula sa tradisyon na paraan, nagkaroon ng mga makabagong paraan ng pagsasaka na nakapagbago sa sistema ng agrikultura, isang mahalagang pamamaraan ang Enclosure Movement. -Dahil sa sistemang ito, na pumalit sa dating
 37. 37. -Si Charles Townshend ay natutu ng four-field crop na mula sa Flandres, Pransiya at ipinakilala niya ang sistema sa Britanya noong 1731. -Isa pang Briton, si Robert Blakewell (1725-1795) ay nakilala sa kontribusyon niya sa animal breeding . -Si Jethro Tull ang unang nakaisip ng sistema ng pagpaparami ng mga baka para gawing pagkain sa pag-cross-breed na dalawang uri ng baka. -Mahahalagang pagbabago ang naganap sa pinakamalaking industriya sa Britanya- ang industriyang tela. -Isa sa mga ambisyon ang flying shuttle ni John Kay. -Ang problema ng mga manlalala ay binigyang-
 38. 38. At ito naman ay nakilala sa tawag na water frame matapos itong gamitan ng tubig upang lalo pang bilisin ang paggawa ng tela. -Samuel Crompton, kinikilalang haligi ng industriya ng tela ang spinning mule. -Lumaki ang pangangailangan sa telang ito kaya nakagawa si Eli Whitney na isang Amerikano na isang makinang tinawag na
 39. 39. -Pinagbuti pang lalo ni Edmund Cartwright ang disenyo ng mga unang imbensiyon sa paggawa niya ng power loam noong 1785. Ang power loam ni Cartwright ay isang de-makinang panggawa ng tela na mas mabilis kaysa sa mga mano-manong estilo at instrumentong nauna. -Araw-araw ang mga manggagawa at mga tagahabi ay dumarating sa pook na kinalalagyan ng makina na tinawag na pabrika.Rebolusyon sa Transportasyon -Noong 1700, nakagawa ang mga tao ng mas mabisang sistema lokal ng transportasyon. -Ang turnpikes ay isang pribadong daan na naniningil sa mga taong gumagamit na
 40. 40. -Ang mga inhinyerong Scottish na sina John McAdam at Thomas Telford ay nakilala sa kanilang mga kontribusyon sa larangan ng transportasyon at impraestruktura. -Si McAdam ay naka imbento ng mga makabagong daang mas matigas, matibay, at makinis kaysa sa mga lumang kalyeng yari sa putik. Si McAdam ang namahala sa paggawa at pagkumpuni ng mga turnpike sa Bristol noong 1816. -Si Telford ay naging bihasa sa paggawa ng mga tulay, daan , at mga kanal sa London at Scotland. -Base sa imbensiyong makina ni Thomas Newcome noong 1712, gumawa ang Scottish na si James Watt ng mas mahusay na bersiyon ng
 41. 41. Liverpool hanggang Manchester sa Inglatera ay binuksan. -Pagsapit ng 1870, ang mga daang-bakal ay nagsali-salikop na sa Britanya, at sa silangan ng Hilagang Amerika. -Noong 1807, ginamit ni Robert Fulton, isang Amerikano ang steam engine upang paandarin ang Clermont ang unang komersiyal na steamboat sa ilog Hudson. -Nakatulong sa urbanisasyon ng mga pamayanan at pag-unlad ng kanilang mga bansa ang lumaking populasyon dahil sa pagdasa ng mga tao sa lungsod. -Maraming pagbabago ang hatid ng ikalawang yugto ng Rebolusyong Industriyal.
 42. 42. *Mga Kanal Hinukay ang mga kanal na ito at dinugtong sa ilog upang maging daanan ng mga barge na nagdala ng materyales at produkto patungo sa lungsod sa Inglatera. -Isa sa mga kanal na giniwa ang St. Lawremce Seaway na nag-uugnay sa Great Lakes at sa *Steam Engine - Pinag-aralan ni James Watt ang disenyo ng steam engine at nakabuo ng disenyo kung paano makatitipid sa panggatong ang makina subalit mabilis at episyente itong magagamit Naging kakosyo niya rito si Matthew Boulton..
 43. 43. *Steamboat -Bumili naman si Robert Fulton ng steam engine mula kay Boulton at iniangkop niya ito sa isang ferryboat. *Eroplano -Ang magkapatid na Wilbur at Orville Wright ay kinikilalang imbentor ng eroplano. Lumipad ang unang eroplano sa Kill Devil Hills sa Hilagang Carolina noong 1930. Epekto ng Rebolusyong Industriyal -Ang Rebulosyong Industriyal ay nagdulot ng malaking yaman sa maraming enterprenyur. -Dala-dala ng industriyalisasyon ang urbanisasyon o ang paglipat ng mga tao sa kalunsuran. -Halos lahat ng lungsod, may malaking pagitan ang mga taong naninirahan. -Ang sistema sa pabrika ay iba sa gawain sa bukid. -Ang kababaihan ay bagong puwersa sa larangan ng paggawa.

×