Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

"Thử thách online" - Huỳnh Ngọc Thái Anh

163 Aufrufe

Veröffentlicht am

Bài dự thi thử thách online của bạn Huỳnh Ngọc Thái Anh

Veröffentlicht in: Design
 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

"Thử thách online" - Huỳnh Ngọc Thái Anh

 1. 1. THÔNG TIN VÀ QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
 2. 2. “Thông tin là quá trình trao đổi giữa người gửi và người nhận”.  Là sự phản ánh của tự nhiên và xã hội bằng ngôn từ, kí hiệu, hình ảnh,...  Là tất cả các sự việc, sự kiện, ý tưởng, phán đoán làm tăng thêm sự hiểu biết của con người 1
 3. 3.  Quyết định quản trị  Quá trình ra quyết định quản trị trong doanh nghiệp  Thông tin trong doanh nghiệp  Hệ thống thông tin trong quản trị doanh nghiệp 2
 4. 4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG TIỆN  Người gửi và người nhận không phải bao giờ cũng là con người mà có thể là hệ thống máy tính, ...  Phương tiện trao đổi không chỉ là lời nói hoặc chữ viết mà có thể được chuyển bằng điện tử NGƯỜI GỞI NGƯỜI NHẬN 3
 5. 5. 01. Thực hiện chức năng quản trị 02. Gắn hoạt động của doanh nghiệp với môi trường bên ngoài 03. Phương tiện đặc trưng của hoạt động quản trị CHỨC NĂNG THÔNG TIN QUẢN TRỊ 4
 6. 6. Xét trong quá trình quản trị, là yếu tố không thể thiếu vì thông tin vừa là đầu vào, vừa là đầu ra. Xét trong mối quan hệ với nhà quản trị, là đối tượng lao động, vừa là sản phẩm của nhà quản trị Xét trong mối quan hệ quản trị, thông tin luôn gắn với các hoạt động trong quản trị VAI TRÒ CỦA THÔNG TIN QUẢN TRỊ VAI TRÒ THÔNG TIN QUẢN TRỊ 5
 7. 7. Người phát tin (nguồn) Kênh truyền thông tin Người nhận (Đích) Thông tin phản hồi Những chướng ngại Mã hoá Giải mã Yêu cầu làm sáng tỏ QUÁ TRÌNH THÔNG TIN 6
 8. 8. Cấp quản trị  Thông tin xuống.  Thông tin lên.  Thông tin chéo. Hình thức truyền  Văn bản.  Bằng lời.  Không lời. Hình thức pháp lý  Chính thức.  Không chính thức. PHÂN LOẠI THÔNG TIN 7
 9. 9. HIỆU LỰC HIỆU QUẢ BÍ MẬT THƯỜNG XUYÊN CẬP NHẬT KỊP THỜI YÊU CẦU ĐỐI VỚI THÔNG TIN QUẢN TRỊ PHÁP LÝ KINH TẾ THỜI GIAN 8
 10. 10. THÔNG TIN VÀ QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

×