Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Más de Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK(20)

Anzeige

Ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden tilanne työpaikalla.pdf

 1. Ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden tilanne työpaikalla SAK:n luottamushenkilöpaneeli Marraskuu 2022 n= 1008 Aineisto kerättiin 26.10.-4.11.2022
 2. Yhteenveto Luottamushenkilöiden mukaan ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä on aiempaa useammalla SAK:laisella työpaikalla. Luottamushenkilöistä 70 prosenttia kertoo, että työpaikalla on ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä. Vuonna 2019 luottamushenkilöistä 56 prosenttia kertoi näin ja vuonna 2012 hieman yli puolet (52 %). Useampi kuin neljä viidestä (83 %) luottamushenkilöstö arvioi, että suomalaiset ja ulkomaalaistaustaiset työntekijät tulevat toimeen pääasiassa hyvin. Vuonna 2019 kaksi prosenttia luottamushenkilöistä katsoi, että suomalaisten ja ulkomaalaisten työntekijöiden välillä on ongelmia. Vastaava luku kaksinkertaistui vuonna 2022 neljään prosenttiin. Ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden yleistyminen SAK:laisilla aloilla ei ole tarkoittanut syrjinnän lisääntymistä. Se on luottamushenkilöiden mukaan pysynyt samalla tasolla vuosina 2012, 2019 ja 2022. Luottamushenkilöistä 70 prosenttia katsoo, että työpaikalla ei syrjitä ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä. Lähes joka kymmenes (9 prosenttia) luottamushenkilöistä sanoo, että ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä on syrjitty työpaikalla. Jos työnantaja on rikkonut sopimusta tai lakia viimeisen 12 kuukauden aikana, syrjintätapausten osuus kaksinkertaistuu 20 prosenttiin. Jos työnantaja on toiminut lakien ja sopimusten mukaisesti, syrjintätapausten osuus puolittuu viiteen prosenttiin.
 3. Yhteenveto Kriittiset arviot ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden vaikutuksista työpaikoilla ovat vähentyneet ja vastauksestaan epävarmojen osuus on kasvanut vuodesta 2019 vuoteen 2022. Esimerkiksi luottamushenkilöistä lähes joka kolmas (31 %) arvioi vuonna 2019, että ulkomaalaistaustaiset työntekijät eivät sopeudu suomalaiseen työelämään. Vuonna 2022 vastaava luku oli 10 prosenttia. En osaa sanoa-vastaajien osuus nousi yhdeksästä prosentista 25 prosenttiin vuodesta 2019 vuoteen 2022. Vuonna 2019 vastaajista 34 prosenttia arvioi, että ulkomaalaistaustaiset työntekijät vievät suomalaisten työpaikat. Vuonna 2022 vastaava luku oli 9 prosenttia ja lähes kolme neljästä luottamushenkilöstä (73 %) arvioi, että ulkomaalaiset työntekijät eivät vie suomalaisten työpaikkoja. En osaa sanoa-vastaajien osuus nousi kuudesta prosentista 18 prosenttiin vuodesta 2019 vuoteen 2022. Luottamushenkilöistä 67 prosenttia arvioi vuonna 2019, että ulkomaalaistaustaisille on tarjolla pääasiassa huonompia työpaikkoja kuin suomalaisille. Vuonna 2022 vastaava luku on 43 prosenttia. Toisaalta 33 prosenttia luottamushenkilöistä katsoi nyt, että ulkomaalaistaustaisille tarjolla olevat työpaikat eivät ole huonompia kuin suomalaisille tarjolla olevat. Tässä kysymyksessä en osaa sanoa-vastaajien osuus nousi yhdeksästä prosentista 24 prosenttiin vuodesta 2019 vuoteen 2022.
 4. Vastaajat (n 1008) % 31 39 24 7 58 23 19 11 20 18 16 36 Sektori Yksityiset palvelualat Teollisuus Julkinen sektori Kuljetusalat Luottamustehtävä Luottamusmies Työsuojeluvaltuutettu Molemmissa tehtävissä Henkilöstömäärä 1-19 20-49 50-99 100-250 yli 250
 5. Onko työpaikallanne ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä? 49 55 70 50 53 67 56 57 74 58 64 67 52 56 70 50 44 28 46 45 30 42 40 25 41 34 31 47 43 28 1 1 2 4 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 2012 2019 2022 Teollisuus 2012 2019 2022 Julkiset palvelualat 2012 2019 2022 Yksityiset palvelualat 2012 2019 2022 Kuljetusala 2012 2019 2022 Yhteensä Kyllä Ei en osaa sanoa
 6. Onko työpaikallanne esiintynyt syrjintää ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä kohtaan? 7 8 9 10 8 7 8 10 10 14 11 11 8 9 9 84 75 74 59 61 62 85 71 70 67 55 69 76 69 70 9 16 17 31 31 32 8 19 21 19 34 20 19 22 21 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 2012 2019 2022 Teollisuus 2012 2019 2022 Julkiset palvelualat 2012 2019 2022 Yksityiset palvelualat 2012 2019 2022 Kuljetusala 2012 2019 2022 Yhteensä Kysytty, jos työpaikalla on ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä (n 704) Kyllä Ei En osaa sanoa
 7. Ulkomaalaistaustaiset työntekijät tuovat uusia näkökulmia ja kansainvälistä osaamista suomalaisiin työyhteisöihin 57% 47% 74% 72% 66% 66% 41% 59% 62% 59% 36% 20% 21% 7% 29% 11% 49% 21% 31% 15% 7% 34% 4% 21% 6% 22% 10% 20% 6% 26% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 2019 2022 Teollisuus 2019 2022 Julkiset palvelualat 2019 2022 Yksityiset palvelualat 2019 2022 Kuljetusala 2019 2022 Yhteensä Kaikki vastaajat (n 1008) Samaa mieltä Eri mieltä En osaa sanoa
 8. Ulkomaalaistaustaiset työntekijät vievät suomalaisten työpaikat 39% 12% 28% 7% 29% 7% 42% 12% 34% 9% 56% 68% 66% 78% 64% 77% 51% 73% 60% 73% 5% 20% 7% 15% 7% 16% 7% 16% 6% 18% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 2019 2022 Teollisuus 2019 2022 Julkiset palvelualat 2019 2022 Yksityiset palvelualat 2019 2022 Kuljetusala 2019 2022 Yhteensä Kaikki vastaajat (n 1008) Samaa mieltä Eri mieltä En osaa sanoa
 9. Ulkomaalaistaustaiset työntekijät eivät sopeudu suomalaiseen työelämään 34% 9% 23% 10% 35% 9% 32% 14% 31% 10% 58% 65% 66% 67% 57% 64% 59% 60% 60% 65% 8% 26% 11% 22% 9% 27% 9% 26% 9% 25% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 2019 2022 Teollisuus 2019 2022 Julkiset palvelualat 2019 2022 Yksityiset palvelualat 2019 2022 Kuljetusala 2019 2022 Yhteensä Kaikki vastaajat (n 1008) Samaa mieltä Eri mieltä En osaa sanoa
 10. Ulkomaalaistaustaisille työntekijöille on tarjolla pääasiassa huonompia työpaikkoja kuin suomalaisille 70% 39% 62% 41% 65% 50% 73% 47% 67% 43% 24% 36% 27% 35% 22% 25% 20% 41% 24% 33% 6% 25% 10% 24% 13% 25% 7% 12% 9% 24% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 2019 2022 Teollisuus 2019 2022 Julkiset palvelualat 2019 2022 Yksityiset palvelualat 2019 2022 Kuljetusala 2019 2022 Yhteensä Kaikki vastaajat (n 1008) Samaa mieltä Eri mieltä En osaa sanoa
 11. Ennen kuin Suomeen palkataan työvoimaa EU:n ulkopuolelta, pitäisi tarkistaa, onko maassa jo saatavilla työvoimaa kyseisiin töihin 95% 85% 88% 71% 91% 78% 88% 76% 92% 79% 4% 6% 9% 13% 4% 7% 7% 6% 6% 8% 1% 9% 3% 16% 5% 16% 5% 18% 3% 13% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 2019 2022 Teollisuus 2019 2022 Julkiset palvelualat 2019 2022 Yksityiset palvelualat 2019 2022 Kuljetusala 2019 2022 Yhteensä Kaikki vastaajat (n 1008) Samaa mieltä Eri mieltä En osaa sanoa
 12. Miten suomalaiset ja ulkomaalaistaustaiset työntekijät tulevat toimeen keskenään työpaikallanne? 84 77 93 86 91 89 79 78 88 83 15 18 3 4 5 5 21 17 10 11 1 3 3 5 2 4 3 2 4 2 2 5 2 2 1 1 3 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 2019 2022 Teollisuus 2019 2022 Julkiset palvelualat 2019 2022 Yksityiset palvelualat 2019 2022 Kuljetusala 2019 2022 Yhteensä Kysytty, jos työpaikalla on ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä (n 704) Pääasiassa hyvin He eivät ole paljoakaan tekemisissä keskenään Heidän välillään on ongelmia En osaa sanoa
 13. Työsuojelun valvontaresurssit koskien ulkomaalaista työvoimaa ovat tällä hetkellä riittävät 17% 16% 19% 18% 17% 48% 51% 47% 47% 49% 35% 33% 34% 35% 34% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Kuljetusala Teollisuus Julkiset palvelualat Yksityiset palvelualat Yhteensä Kaikki vastaajat (n 1008) Samaa mieltä Eri mieltä En osaa sanoa
 14. Kohteleeko työnantajasi työnhakutilanteessa ulkomaalaistaustaisia hakijoita samalla tavalla kuin suomalaisia? 52% 53% 59% 62% 57% 11% 11% 11% 13% 12% 8% 4% 2% 5% 4% 30% 31% 28% 21% 27% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kuljetusala Teollisuus Julkiset palvelualat Yksityiset palvelualat Yhteensä Kysytty, jos ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä (n=705) Heitä kohdellaan samoin kuin suomalaisiakin Heidän on vaikeampi saada työpaikkaa Heidän on helpompi saada työpaikka En osaa sanoa
 15. Saavatko ulkomaalaistaustaiset työntekijät tietoa suomalaisen työelämän pelisäännöistä riittävästi? 47% 47% 62% 64% 57% 30% 27% 18% 19% 22% 23% 26% 21% 17% 21% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kuljetusala Yksityiset palvelualat Julkiset palvelualat Teollisuus Yhteensä Kysytty, jos työpaikalla ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä (n=705) Kyllä Ei En osaa sanoa
 16. Otetaanko työpaikkasi henkilöstöpolitiikassa ulkomaalaistaustaiset työntekijät erikseen huomioon esim. perehdytyksessä, viestinnässä ja koulutuksessa? 38% 33% 38% 30% 34% 39% 51% 39% 47% 46% 23% 17% 24% 22% 21% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kuljetusala Teollisuus Julkiset palvelualat Yksityiset palvelualat Yhteensä Kysytty, jos työpaikalla on ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä (n=705) Kyllä Ei En osaa sanoa
 17. Onko työpaikkanne ulkomaalaistaustaisilla mahdollisuuksia osallistua suomen tai ruotsin kielen koulutukseen työajalla? 5% 6% 9% 14% 8% 64% 69% 56% 50% 63% 31% 25% 34% 36% 30% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Yksityiset palvelualat Teollisuus Kuljetusala Julkiset palvelualat Yhteensä Kysytty, jos työpaikalla on ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä (n=705) Kyllä Ei En osaa sanoa
 18. Laki- ja sopimusrikkomukset ulkomaalaistaustaisiin työntekijöihin kohdistuvan syrjinnän mukaan 20% 5% 8% 54% 81% 57% 26% 14% 35% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kyllä Ei En osaa sanoa Kysytty, jos ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä (n=705) Kyllä Ei En osaa sanoa
Anzeige