Työttömyysturva ja työttömien palvelut uuteen valmisteluun - Saana Siekkinen

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAKSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
TYÖTTÖMYYSTURVA JA TYÖTTÖMIEN PALVELUT UUTEEN
VALMISTELUUN – MALLIA TANSKASTA JA RUOTSISTA?
Työmarkkinaseminaari 15. elokuuta
johtaja Saana Siekkinen
MAAKUNTAUUDISTUS VIIVÄSTYY
 Sote- ja maakuntauudistus voimaan 1.1.2020.
➤ Valinnanvapauslain uusi HE eduskuntaan 2018
alkupuolella
➤ Maakuntavaalit lokakuussa 2018
 TEM:in kasvupalvelulaki sekä laki Osaamis- ja
rekrytointipalveluista viivästynevät myös.
➤ Osaamis- ja rekrylain HE -luonnoksen lausuntoaika
päättyi kesäkuussa, eikä lausuntoyhteenvetoa ole vielä.
Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö
• www.tem.fi
Työnhaku
alkaa verkossa
Mahdollisuus
aloittaa työnhaku
henkilökohtaisesti
(Maakunta
järjestää)
Digitaalinen
palvelutarpeen
arviointi
Palvelutarpeen
tarkempi
arviointi
Kasvupalvelut:
Työnhakijan
palveluprosessi
Suoraan
työmarkkinoille
sijoittuva
työnhakija
Kasvupalvelu
Kasvupalvelu
Kasvupalvelu
Asiakkaan
valinnanvapau
s tarjolla
olevista
toimijoista
Työmarkkinatori
- Työnhakijan
osaamisprofiilin
mukaiset
työmahdollisuudet
Yhteiset CC-
palvelut
- Tukea työnhakuun
- Tietoa, neuvontaa ja
ohjausta
Palveluntuotta
ja arvioi
palvelutarpeen
Maakunta voi
arvioida
palvelutarpeen
Muu
palvelu
Sote-
palvelu
Maakunta vastaa
palvelujen
sovittamisesta
kokonaisuudeksi
Palveluntuottaja
/ Asiakkaan
valinnanvapaus
Palveluntuottaja
/ Asiakkaan
valinnanvapaus
Avoimet
kasvupalvelut
Harkinnanvaraisia
kasvupalveluja tarvitseva
työnhakija
Työttömyyden
kesto
3 kk14 vrk 6 kk 12 kk Yli12kk9 kk
Palvelutarpeen arviointi
Monialaisen
palvelutarpeen
arviointi
Yhtäjaksoisesti
työttömänä
- 6 kk (alle 25 v.)
- 12 kk (yli 25 v.)
Vähintään 300 pv tmt:a
työttömyyden
perusteella saaneet
Maakunta vastaa –
palveluntuottaja /
maakunta arvioi
Työnhakijan palvelutarve
edellyttää palvelujen
yhteensovittamista
EI TÖISSÄ TAI PALVELUISSA
Työttömyysetuutta leikataan
3 kuukauden ajalta 4,65 prosentilla
Omavastuupäivät 7 → 5
Hakee työtä, mutta ei pääse =
ei tee työtä/osallistu palveluun
→ aktiivimallin leikkaus
työttömyysturvaan
TYÖTTÖMÄN ON
65 työttömyyspäivän aikana oltava:
- yksi viikko työssäoloehdon
täyttävässä työssä
- neljän peräkkäisen kalenteriviikon
aikana työssäoloehtoon
verrattavissa olevassa työssä
- viisi päivää työllistymistä
edistävässä palvelussa
v. 2018 - TYÖTTÖMYYSTURVAN AKTIIVIMALLI
Omavastuupäivät
5 pv → 7 pv
Korotusosien
poisto/vähennys
Työttömyyspäivärahan
kesto 500 pv → 400 pv,
alle 3 v. työhistoria 300 pv
v. 2017 – TYÖTTÖMYYSTURVAN 200 MILJ. LEIKKAUS
Omatoiminen
työnhaku
Työnantajien
suoraan
työnhakijoille
tekemät
työtarjoukset
Sähköinen
työmarkkinatori
- Työnhakijan osaamisprofiilin
mukaiset työmahdollisuudet
Maakunnalliset
kasvupalvelut
- Palveluntuottajien
tekemät työtarjoukset
Työnhaku
ja työnhaun
tuki
Maakunta vastaa:
palvelutarve
arvioidaan 3 kk:n
välein, sovitaan
työnhausta, sen
tavoitteista ja
palveluista
Työnhaku
alkaa
verkossa
Maakunnan tulisi
huolehtia
toimipisteitä
henkilökohtaiseen
asiointiin
TYÖLLISTYMISSUUNNITELMAN TILALLE AKTIIVINEN
TYÖNHAKU
Työnhakija hakee edeltävän 3 kuukauden aikana
- työtä, joista yksilöityjä työtarjouksia
- vähintään 12 avointa työpaikkaa tai muuta
työmahdollisuutta (yksilöidyt työtarjoukset +
Työmarkkinatori + omatoiminen työnhaku)
Aktiivista työnhakua ei edellytetä viikoilta, joilla
- ollut töissä tai työllistynyt yrittäjänä
- osallistuu maakunnan tai palveluntuottajan palveluihin
vähintään 1 pv/vko
- edistää osaamista, työnhakua ja yrittäjyyttä maakunnan tai
palveluntuottajan kanssa erikseen sopien
- ollut sairaana
AKTIIVISUUDEN LAIMINLYÖNTIIN LIITTYVÄT SANKTIOT
Työnhakija ei hae 3 kuukauden aikana 12 työpaikkaa,
laiminlyö aktiivisen työnhaun
→ 60 pv karenssi
Työnhakija ei raportoi työnhaustaan sähköisesti 7
päivän välein
→ työnhaku ja oikeus työttömyyspäivärahaan
katkeaa
Hakee työtä, mutta ei pääse = ei tee työtä/osallistu
palveluun → työttömyysturvan aktiivimallin sanktiot:
- Työttömyysetuus 65 päivältä 4,65 % alennettuna
MIKSI SAK VASTUSTAA AKTIIVIMALLIA?
 Aktiivimalli = 4,65 prosentin määräaikainen leikkaus
työttömyysturvaan, jos työtön ei ole työssäoloehdon
täyttävässä työssä tai työllistymistä edistävässä palvelussa 65
työttömyyspäivärahan aikana.
 Lisäksi valmisteilla työttömyysturvan karenssitiukennuksia.
 Palveluiden saatavuudesta tai riittävyydestä ei ole
varmuutta
➤ Valmisteilla sekava kokonaisuus, jossa työttömän on vaikea
ymmärtää oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan.
➤ Työllistymistä tuetaan rangaistusten uhalla.
➤ Miten työtön välttää toimeentulon heikentymisen, kun työtä
ei yrityksistä huolimatta löydy tai palveluja ei ole saatavilla?
➤ Muutokset asettavat työttömät eriarvoiseen asemaan
paikkakunnasta tai ammattialasta riippuen.
TYÖTTÖMIEN KOULUTTAUTUMINEN
 Työttömyyden aikaisen opiskelun kehittämisestä ei
yhteisymmärrystä keväisessä työryhmätyössä.
 SAK on ehdottanut:
➤ työttömien omaehtoiseen opiskeluun liittyvän
tarveharkinnan poistamista tai
➤ työttömän sivutoimisen opiskelun laajentamista
➤ koulutusmahdollisuuksia Osaamisella työhön – ohjelman
kautta vailla toisen asteen koulutusta oleville työttömille
ja alle 30-vuotiaille NEET-nuorille.
TANSKA HOITAA TEHOKKAASTI TYÖTTÖMYYTTÄ
 Työttömyysturvaa voi saada kaksi vuotta ja
maksimissaan 90 prosenttia aiemmasta palkasta.
 Työskentelyllä voi pidentää päivärahakautta.
➤ Kannustaa työntekoon, myös lyhytaikaisesti.
 Sanktiot yksinkertaiset.
 TE-palveluja tarjolla runsaasti.
➤ Henkilökuntaa 4,5 kertaa enemmän kuin Suomessa
➤ Kaikille henkilökohtaiset suunnitelmat ja aktiivinen
työnhaun seuranta, ilmoittautuminen kerran viikossa ja
haastattelut 3 kuukauden välein.
MYÖS RUOTSI PANOSTAA PALVELUIHIN
 Vähintään 12 kuukautta kassan jäsenenä ollut voi
saada työttömyyspäivärahaa enintään 80 prosenttia
aiemmista tuloistaan.
➤ Kesto 300 päivää, mahdollisuus lisävakuutukseen.
 Työnhaun seuranta kerran kuussa henkilökohtaisen
suunnitelman pohjalta.
 Seuraamusjärjestelmä yksinkertainen, työnhaun
laiminlyönnistä asteittain koveneva rangaistus,
ensimmäisellä kerralla vain varoitus.
 Henkilökuntaa ja palveluja tarjolla runsaasti.
ANSIOSIDONNAISEN PÄIVÄRAHAN MÄÄRÄ ERI
TULOTASOILLA
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
Päiväraha,€/kk
Tulot, €/kk
Suomi Ruotsi Tanska
TYÖTTÖMIEN LUKUMÄÄRÄ JA TE-PALVELUN
HENKILÖTYÖVUODET – TANSKA TARJOAA
HENKILÖKOHTAISTA PALVELUA, SUOMI PAINOTTAA
TYÖTTÖMIEN OMAEHTOISUUTTA
378,400
349,557
114,600
Suomi Ruotsi Tanska
Suomi: 2 280 htv
166 työtöntä/htv
Ruotsi: 14 116 htv
→ 25 työtöntä/htv
Tanska: 9 209 htv
12 työtöntä/htv→
→
SAK:N TAVOITE:
OSAAMIS- JA REKRYLAKI SEKÄ TYÖTTÖMYYSTURVA
VALMISTELTAVA UUDELLEEN
 Tanskan ja Ruotsin malleja ja kokemuksia hyödynnettävä.
 Työttömille tukea ja kannustusta työnhakuun:
➤ kaikille työttömille henkilökohtaiset
työllistymissuunnitelmat ja niiden seuranta säännöllisissä
tapaamisissa.
 Seuraamusjärjestelmää yksinkertaistettava.
➤ Sääntelyä on purettava myös työttömien sanktioiden
osalta.
 Palveluiden parantaminen.
 Työttömien koulutusmahdollisuuksia lisättävä.
 Aikuisten perustaitojen vahvistamiseen 50
miljoonan euron vuosittaista määrärahaa
➤ noin 5 000 aikuista saisi vuosittain opiskelupaikan ja
mahdollisuuden palata työelämään.
 Maakunnille kunnon kannusteet hoitaa
työllisyyttä.
1 von 13

Recomendados

Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryhmän raportti von
Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryhmän raporttiSosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryhmän raportti
Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryhmän raporttiSDP
591 views14 Folien
Työtön ansaitsee luottamuksen – SAK:n kannustava työllistymismalli von
Työtön ansaitsee luottamuksen – SAK:n kannustava työllistymismalliTyötön ansaitsee luottamuksen – SAK:n kannustava työllistymismalli
Työtön ansaitsee luottamuksen – SAK:n kannustava työllistymismalliSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
2.6K views5 Folien
Työnantajakysely 2014 von
Työnantajakysely 2014Työnantajakysely 2014
Työnantajakysely 2014Samuli Sukkula
528 views12 Folien
Aktiivinen työnhaku - Alustavia ehdotuksia työttömyysturvan seuraamusmuutoksiksi von
Aktiivinen työnhaku - Alustavia ehdotuksia työttömyysturvan seuraamusmuutoksiksiAktiivinen työnhaku - Alustavia ehdotuksia työttömyysturvan seuraamusmuutoksiksi
Aktiivinen työnhaku - Alustavia ehdotuksia työttömyysturvan seuraamusmuutoksiksiTyö- ja elinkeinoministeriö
360 views7 Folien
Jukka Haapakoski: Muuttuuko pitkäaikaistyöttömien asema? von
Jukka Haapakoski: Muuttuuko pitkäaikaistyöttömien asema?Jukka Haapakoski: Muuttuuko pitkäaikaistyöttömien asema?
Jukka Haapakoski: Muuttuuko pitkäaikaistyöttömien asema?THL
386 views21 Folien
Selvityshenkilö Tarja Filatov: Välityömarkkinat von
Selvityshenkilö Tarja Filatov: Välityömarkkinat Selvityshenkilö Tarja Filatov: Välityömarkkinat
Selvityshenkilö Tarja Filatov: Välityömarkkinat Ayla_Shakir
943 views23 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Työttömyysturva ja työttömien palvelut uuteen valmisteluun - Saana Siekkinen

Hyvinvointia ja säästöjä: miten vähemmällä saadaan enemmän? von
Hyvinvointia ja säästöjä: miten vähemmällä saadaan enemmän?Hyvinvointia ja säästöjä: miten vähemmällä saadaan enemmän?
Hyvinvointia ja säästöjä: miten vähemmällä saadaan enemmän?Sitra the Finnish Innovation Fund
979 views14 Folien
Pohdintaa työelämää, työhyvinvointia ja työkykyä koskevasta tiedosta ja sen h... von
Pohdintaa työelämää, työhyvinvointia ja työkykyä koskevasta tiedosta ja sen h...Pohdintaa työelämää, työhyvinvointia ja työkykyä koskevasta tiedosta ja sen h...
Pohdintaa työelämää, työhyvinvointia ja työkykyä koskevasta tiedosta ja sen h...Pauli Forma
1K views20 Folien
Työtön ansaitsee luottamuksen – SAK:n kannustava työllistymisturva von
Työtön ansaitsee luottamuksen – SAK:n kannustava työllistymisturvaTyötön ansaitsee luottamuksen – SAK:n kannustava työllistymisturva
Työtön ansaitsee luottamuksen – SAK:n kannustava työllistymisturvaSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
687 views16 Folien
Heli Lipasti ja Susanna Soikkeli: Työnantajan palvelut von
Heli Lipasti ja Susanna Soikkeli: Työnantajan palvelutHeli Lipasti ja Susanna Soikkeli: Työnantajan palvelut
Heli Lipasti ja Susanna Soikkeli: Työnantajan palvelutTHL
279 views14 Folien
Perustoimeentulotuen siirto kunnilta Kelaan: kokemuksia ensimmäisiltä kuukaus... von
Perustoimeentulotuen siirto kunnilta Kelaan: kokemuksia ensimmäisiltä kuukaus...Perustoimeentulotuen siirto kunnilta Kelaan: kokemuksia ensimmäisiltä kuukaus...
Perustoimeentulotuen siirto kunnilta Kelaan: kokemuksia ensimmäisiltä kuukaus...Kelan tutkimus / Research at Kela
482 views25 Folien
syke-opas_2008 von
syke-opas_2008syke-opas_2008
syke-opas_2008Maarit Koskinen
476 views6 Folien

Similar a Työttömyysturva ja työttömien palvelut uuteen valmisteluun - Saana Siekkinen(20)

Pohdintaa työelämää, työhyvinvointia ja työkykyä koskevasta tiedosta ja sen h... von Pauli Forma
Pohdintaa työelämää, työhyvinvointia ja työkykyä koskevasta tiedosta ja sen h...Pohdintaa työelämää, työhyvinvointia ja työkykyä koskevasta tiedosta ja sen h...
Pohdintaa työelämää, työhyvinvointia ja työkykyä koskevasta tiedosta ja sen h...
Pauli Forma1K views
Heli Lipasti ja Susanna Soikkeli: Työnantajan palvelut von THL
Heli Lipasti ja Susanna Soikkeli: Työnantajan palvelutHeli Lipasti ja Susanna Soikkeli: Työnantajan palvelut
Heli Lipasti ja Susanna Soikkeli: Työnantajan palvelut
THL279 views
Työhyvinvoinnin kustannukset. Avaintiedot-verkkopalvelu työhyvinvointijohtami... von Keva
Työhyvinvoinnin kustannukset. Avaintiedot-verkkopalvelu työhyvinvointijohtami...Työhyvinvoinnin kustannukset. Avaintiedot-verkkopalvelu työhyvinvointijohtami...
Työhyvinvoinnin kustannukset. Avaintiedot-verkkopalvelu työhyvinvointijohtami...
Keva909 views
TE-hallinnon työllistymistä edistävät palvelut von Vates-saatio
TE-hallinnon työllistymistä edistävät palvelutTE-hallinnon työllistymistä edistävät palvelut
TE-hallinnon työllistymistä edistävät palvelut
Vates-saatio181 views
Työkyvyttömyyskustannusten analyysi esittely von Toni Pekka
Työkyvyttömyyskustannusten analyysi esittelyTyökyvyttömyyskustannusten analyysi esittely
Työkyvyttömyyskustannusten analyysi esittely
Toni Pekka704 views
Yritysten kokemuksia hankinnoilla työllistämisestä von THL
Yritysten kokemuksia hankinnoilla työllistämisestäYritysten kokemuksia hankinnoilla työllistämisestä
Yritysten kokemuksia hankinnoilla työllistämisestä
THL558 views
Tyonantajan rekrytointituet von Harri Hietala
Tyonantajan rekrytointituetTyonantajan rekrytointituet
Tyonantajan rekrytointituet
Harri Hietala267 views

Más de Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK

Ilmastonmuutoksen huomiointi SAK:laisilla aloilla 2019 ja 2023 von
Ilmastonmuutoksen huomiointi SAK:laisilla aloilla 2019 ja 2023Ilmastonmuutoksen huomiointi SAK:laisilla aloilla 2019 ja 2023
Ilmastonmuutoksen huomiointi SAK:laisilla aloilla 2019 ja 2023Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
19 views12 Folien
koyhyysriski-sak-aloilla-jasentutkimus-2023.pdf von
koyhyysriski-sak-aloilla-jasentutkimus-2023.pdfkoyhyysriski-sak-aloilla-jasentutkimus-2023.pdf
koyhyysriski-sak-aloilla-jasentutkimus-2023.pdfSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
59 views6 Folien
haastattelututkimus-duunareiden-palkkakoyhyydesta.pdf von
haastattelututkimus-duunareiden-palkkakoyhyydesta.pdfhaastattelututkimus-duunareiden-palkkakoyhyydesta.pdf
haastattelututkimus-duunareiden-palkkakoyhyydesta.pdfSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
325 views34 Folien

Más de Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK(20)

Työttömyysturva ja työttömien palvelut uuteen valmisteluun - Saana Siekkinen

 • 1. TYÖTTÖMYYSTURVA JA TYÖTTÖMIEN PALVELUT UUTEEN VALMISTELUUN – MALLIA TANSKASTA JA RUOTSISTA? Työmarkkinaseminaari 15. elokuuta johtaja Saana Siekkinen
 • 2. MAAKUNTAUUDISTUS VIIVÄSTYY  Sote- ja maakuntauudistus voimaan 1.1.2020. ➤ Valinnanvapauslain uusi HE eduskuntaan 2018 alkupuolella ➤ Maakuntavaalit lokakuussa 2018  TEM:in kasvupalvelulaki sekä laki Osaamis- ja rekrytointipalveluista viivästynevät myös. ➤ Osaamis- ja rekrylain HE -luonnoksen lausuntoaika päättyi kesäkuussa, eikä lausuntoyhteenvetoa ole vielä.
 • 3. Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi Työnhaku alkaa verkossa Mahdollisuus aloittaa työnhaku henkilökohtaisesti (Maakunta järjestää) Digitaalinen palvelutarpeen arviointi Palvelutarpeen tarkempi arviointi Kasvupalvelut: Työnhakijan palveluprosessi Suoraan työmarkkinoille sijoittuva työnhakija Kasvupalvelu Kasvupalvelu Kasvupalvelu Asiakkaan valinnanvapau s tarjolla olevista toimijoista Työmarkkinatori - Työnhakijan osaamisprofiilin mukaiset työmahdollisuudet Yhteiset CC- palvelut - Tukea työnhakuun - Tietoa, neuvontaa ja ohjausta Palveluntuotta ja arvioi palvelutarpeen Maakunta voi arvioida palvelutarpeen Muu palvelu Sote- palvelu Maakunta vastaa palvelujen sovittamisesta kokonaisuudeksi Palveluntuottaja / Asiakkaan valinnanvapaus Palveluntuottaja / Asiakkaan valinnanvapaus Avoimet kasvupalvelut Harkinnanvaraisia kasvupalveluja tarvitseva työnhakija Työttömyyden kesto 3 kk14 vrk 6 kk 12 kk Yli12kk9 kk Palvelutarpeen arviointi Monialaisen palvelutarpeen arviointi Yhtäjaksoisesti työttömänä - 6 kk (alle 25 v.) - 12 kk (yli 25 v.) Vähintään 300 pv tmt:a työttömyyden perusteella saaneet Maakunta vastaa – palveluntuottaja / maakunta arvioi Työnhakijan palvelutarve edellyttää palvelujen yhteensovittamista
 • 4. EI TÖISSÄ TAI PALVELUISSA Työttömyysetuutta leikataan 3 kuukauden ajalta 4,65 prosentilla Omavastuupäivät 7 → 5 Hakee työtä, mutta ei pääse = ei tee työtä/osallistu palveluun → aktiivimallin leikkaus työttömyysturvaan TYÖTTÖMÄN ON 65 työttömyyspäivän aikana oltava: - yksi viikko työssäoloehdon täyttävässä työssä - neljän peräkkäisen kalenteriviikon aikana työssäoloehtoon verrattavissa olevassa työssä - viisi päivää työllistymistä edistävässä palvelussa v. 2018 - TYÖTTÖMYYSTURVAN AKTIIVIMALLI Omavastuupäivät 5 pv → 7 pv Korotusosien poisto/vähennys Työttömyyspäivärahan kesto 500 pv → 400 pv, alle 3 v. työhistoria 300 pv v. 2017 – TYÖTTÖMYYSTURVAN 200 MILJ. LEIKKAUS
 • 5. Omatoiminen työnhaku Työnantajien suoraan työnhakijoille tekemät työtarjoukset Sähköinen työmarkkinatori - Työnhakijan osaamisprofiilin mukaiset työmahdollisuudet Maakunnalliset kasvupalvelut - Palveluntuottajien tekemät työtarjoukset Työnhaku ja työnhaun tuki Maakunta vastaa: palvelutarve arvioidaan 3 kk:n välein, sovitaan työnhausta, sen tavoitteista ja palveluista Työnhaku alkaa verkossa Maakunnan tulisi huolehtia toimipisteitä henkilökohtaiseen asiointiin TYÖLLISTYMISSUUNNITELMAN TILALLE AKTIIVINEN TYÖNHAKU Työnhakija hakee edeltävän 3 kuukauden aikana - työtä, joista yksilöityjä työtarjouksia - vähintään 12 avointa työpaikkaa tai muuta työmahdollisuutta (yksilöidyt työtarjoukset + Työmarkkinatori + omatoiminen työnhaku) Aktiivista työnhakua ei edellytetä viikoilta, joilla - ollut töissä tai työllistynyt yrittäjänä - osallistuu maakunnan tai palveluntuottajan palveluihin vähintään 1 pv/vko - edistää osaamista, työnhakua ja yrittäjyyttä maakunnan tai palveluntuottajan kanssa erikseen sopien - ollut sairaana AKTIIVISUUDEN LAIMINLYÖNTIIN LIITTYVÄT SANKTIOT Työnhakija ei hae 3 kuukauden aikana 12 työpaikkaa, laiminlyö aktiivisen työnhaun → 60 pv karenssi Työnhakija ei raportoi työnhaustaan sähköisesti 7 päivän välein → työnhaku ja oikeus työttömyyspäivärahaan katkeaa Hakee työtä, mutta ei pääse = ei tee työtä/osallistu palveluun → työttömyysturvan aktiivimallin sanktiot: - Työttömyysetuus 65 päivältä 4,65 % alennettuna
 • 6. MIKSI SAK VASTUSTAA AKTIIVIMALLIA?  Aktiivimalli = 4,65 prosentin määräaikainen leikkaus työttömyysturvaan, jos työtön ei ole työssäoloehdon täyttävässä työssä tai työllistymistä edistävässä palvelussa 65 työttömyyspäivärahan aikana.  Lisäksi valmisteilla työttömyysturvan karenssitiukennuksia.  Palveluiden saatavuudesta tai riittävyydestä ei ole varmuutta ➤ Valmisteilla sekava kokonaisuus, jossa työttömän on vaikea ymmärtää oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan. ➤ Työllistymistä tuetaan rangaistusten uhalla. ➤ Miten työtön välttää toimeentulon heikentymisen, kun työtä ei yrityksistä huolimatta löydy tai palveluja ei ole saatavilla? ➤ Muutokset asettavat työttömät eriarvoiseen asemaan paikkakunnasta tai ammattialasta riippuen.
 • 7. TYÖTTÖMIEN KOULUTTAUTUMINEN  Työttömyyden aikaisen opiskelun kehittämisestä ei yhteisymmärrystä keväisessä työryhmätyössä.  SAK on ehdottanut: ➤ työttömien omaehtoiseen opiskeluun liittyvän tarveharkinnan poistamista tai ➤ työttömän sivutoimisen opiskelun laajentamista ➤ koulutusmahdollisuuksia Osaamisella työhön – ohjelman kautta vailla toisen asteen koulutusta oleville työttömille ja alle 30-vuotiaille NEET-nuorille.
 • 8. TANSKA HOITAA TEHOKKAASTI TYÖTTÖMYYTTÄ  Työttömyysturvaa voi saada kaksi vuotta ja maksimissaan 90 prosenttia aiemmasta palkasta.  Työskentelyllä voi pidentää päivärahakautta. ➤ Kannustaa työntekoon, myös lyhytaikaisesti.  Sanktiot yksinkertaiset.  TE-palveluja tarjolla runsaasti. ➤ Henkilökuntaa 4,5 kertaa enemmän kuin Suomessa ➤ Kaikille henkilökohtaiset suunnitelmat ja aktiivinen työnhaun seuranta, ilmoittautuminen kerran viikossa ja haastattelut 3 kuukauden välein.
 • 9. MYÖS RUOTSI PANOSTAA PALVELUIHIN  Vähintään 12 kuukautta kassan jäsenenä ollut voi saada työttömyyspäivärahaa enintään 80 prosenttia aiemmista tuloistaan. ➤ Kesto 300 päivää, mahdollisuus lisävakuutukseen.  Työnhaun seuranta kerran kuussa henkilökohtaisen suunnitelman pohjalta.  Seuraamusjärjestelmä yksinkertainen, työnhaun laiminlyönnistä asteittain koveneva rangaistus, ensimmäisellä kerralla vain varoitus.  Henkilökuntaa ja palveluja tarjolla runsaasti.
 • 10. ANSIOSIDONNAISEN PÄIVÄRAHAN MÄÄRÄ ERI TULOTASOILLA 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 Päiväraha,€/kk Tulot, €/kk Suomi Ruotsi Tanska
 • 11. TYÖTTÖMIEN LUKUMÄÄRÄ JA TE-PALVELUN HENKILÖTYÖVUODET – TANSKA TARJOAA HENKILÖKOHTAISTA PALVELUA, SUOMI PAINOTTAA TYÖTTÖMIEN OMAEHTOISUUTTA 378,400 349,557 114,600 Suomi Ruotsi Tanska Suomi: 2 280 htv 166 työtöntä/htv Ruotsi: 14 116 htv → 25 työtöntä/htv Tanska: 9 209 htv 12 työtöntä/htv→ →
 • 12. SAK:N TAVOITE: OSAAMIS- JA REKRYLAKI SEKÄ TYÖTTÖMYYSTURVA VALMISTELTAVA UUDELLEEN  Tanskan ja Ruotsin malleja ja kokemuksia hyödynnettävä.  Työttömille tukea ja kannustusta työnhakuun: ➤ kaikille työttömille henkilökohtaiset työllistymissuunnitelmat ja niiden seuranta säännöllisissä tapaamisissa.  Seuraamusjärjestelmää yksinkertaistettava. ➤ Sääntelyä on purettava myös työttömien sanktioiden osalta.  Palveluiden parantaminen.
 • 13.  Työttömien koulutusmahdollisuuksia lisättävä.  Aikuisten perustaitojen vahvistamiseen 50 miljoonan euron vuosittaista määrärahaa ➤ noin 5 000 aikuista saisi vuosittain opiskelupaikan ja mahdollisuuden palata työelämään.  Maakunnille kunnon kannusteet hoitaa työllisyyttä.