Anzeige

Työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet ja työpaikan taloustilanne

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
6. Feb 2023
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a Työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet ja työpaikan taloustilanne(20)

Más de Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK(20)

Anzeige

Työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet ja työpaikan taloustilanne

 1. Työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet ja työpaikan taloustilanne SAK:n luottamushenkilöpaneeli Joulukuu 2022 n=1095 Aineisto kerättiin 5.-13.12.2022
 2. Vastaajat (n 970) % 31 39 24 7 58 23 19 11 20 18 16 36 Sektori Yksityiset palvelualat Teollisuus Julkinen sektori Kuljetusalat Luottamustehtävä Luottamusmies Työsuojeluvaltuutettu Molemmissa tehtävissä Henkilöstömäärä 1-19 20-49 50-99 100-250 yli 250
 3. Osallistuuko työpaikkanne henkilöstö johdon lisäksi säännöllisesti toiminnan kehittämiseen liittyviin tehtäviin? 35% 37% 44% 55% 44% 56% 54% 48% 37% 48% 9% 9% 8% 7% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kuljetusala Yksityiset palvelualat Teollisuus Julkiset palvelualat Yhteensä Kyllä Ei En osaa sanoa
 4. Jos edelliseen kyllä (44 % vastaajista): Näetkö seuraavia hyötyjä toiminnan kehittämiseen liittyvissä ryhmissä tai tehtävissä? N=475 56 59 61 68 70 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Työn tuottavuus on parantunut Henkilöstön hyvinvointi on parantunut Tuotteiden ja palvelujen laatu on parantunut Työilmapiiri on parantunut Kehittämisaloitteita tehdään enemmän Kyllä- osuus (%)
 5. Ovatko työntekijät viimeisen 12 kuukauden aikana tehneet työpaikallasi työympäristöä, työ- tai apuvälineitä koskevia aloitteita? 5 75% 76% 80% 81% 78% 13% 15% 12% 14% 14% 13% 10% 8% 5% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Julkiset palvelualat Yksityiset palvelualat Kuljetusala Teollisuus Yhteensä Kyllä Ei En osaa sanoa
 6. Ovatko työntekijät viimeisen 12 kuukauden aikana tehneet työpaikallasi aloitteita työpaikan työjärjestelyistä? 6 59% 68% 69% 79% 65% 30% 22% 17% 14% 24% 11% 10% 14% 7% 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Teollisuus Yksityiset palvelualat Julkiset palvelualat Kuljetusala Yhteensä Kyllä Ei En osaa sanoa
 7. Ovatko työntekijät viimeisen 12 kuukauden aikana tehneet tuotteita tai palveluita koskevia aloitteita? 7 42% 44% 45% 55% 47% 34% 27% 34% 27% 31% 24% 29% 22% 18% 22% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kuljetusala Julkiset palvelualat Teollisuus Yksityiset palvelualat Yhteensä Kyllä Ei En osaa sanoa
 8. Millaiset mahdollisuudet työntekijöillä on soveltaa uusia ideoita työssään? 7% 16% 18% 22% 19% 49% 72% 61% 55% 60% 44% 13% 20% 23% 22% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kuljetusala Julkiset palvelualat Yksityiset palvelualat Teollisuus Yhteensä On mahdollisuus ja useimmiten myös aikaa siihen On periaatteessa mahdollisuus, mutta ei useinkaan aikaa Ei juurikaan mahdollisuutta soveltaa uusia ideoita työssään
 9. Millaiset mahdollisuudet työntekijöillä on kehittyä työssä työpaikallasi? 5% 12% 19% 24% 16% 61% 64% 59% 61% 62% 35% 24% 22% 14% 22% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kuljetusala Teollisuus Yksityiset palvelualat Julkiset palvelualat Yhteensä Hyvät Jonkinlaiset Heikot
 10. Onko työpaikallasi viime vuosina tapahtunut suurehkoja muutoksia? 61% 56% 45% 36% 52% 39% 44% 55% 64% 48% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Julkiset palvelualat Teollisuus Yksityiset palvelualat Kuljetusala Yhteensä Ei Kyllä
 11. Jos edelliseen kyllä (52 % vastaajista): Ovatko työntekijät osallistuneet muutoksen suunnitteluun? n=563 18% 22% 38% 46% 33% 74% 70% 55% 47% 59% 8% 8% 8% 7% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kuljetusala Yksityiset palvelualat Teollisuus Julkiset palvelualat Yhteensä Kyllä Ei En osaa sanoa
 12. Jos on ollut suurehkoja muutoksia (52 % vastaajista): Onko muutoksella saavutettu sille asetettuja tavoitteita? n=563 20% 24% 30% 34% 29% 39% 40% 29% 28% 32% 40% 36% 42% 38% 39% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Julkiset palvelualat Kuljetusala Yksityiset palvelualat Teollisuus Yhteensä Kyllä Ei En osaa sanoa
 13. Jos on ollut suurehkoja muutoksia (52 % vastaajista): Tavoitteiden saavuttaminen muutoksessa henkilöstön osallistumisen mukaan n=563 31% 16% 55% 29% 8% 38% 22% 31% 61% 45% 23% 40% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% En osaa sanoa Henkilöstö ei osallistunut muutoksen suunnitteluun Henkilöstö osallistui muutoksen suunnitteluun Yhteensä Osallistuiko henkilöstö muutoksen suunnitteluun? Muutos saavutti tavoitteet Muutos ei saavuttanut tavoitteita En osaa sanoa
 14. Miten kuvailisitte yrityksen johdon ja henkilöstön välisiä suhteita yleisesti ottaen? 31% 44% 46% 48% 45% 47% 45% 41% 38% 42% 22% 11% 13% 14% 13% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kuljetusala Yksityiset palvelualat Julkiset palvelualat Teollisuus Yhteensä Hyvät Eivät huonot eikä hyvät Huonot
 15. Millainen työpaikkasi taloudellinen tilanne on mielestäsi tällä hetkellä? 23% 24% 38% 40% 34% 51% 49% 42% 43% 45% 20% 17% 16% 13% 16% 6% 9% 5% 4% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Julkiset palvelualat Kuljetusala Teollisuus Yksityiset palvelualat Yhteensä Täysin vakaa ja turvattu Jokseenkin vakaa ja turvattu Hieman epävarma Hyvin epävarma
 16. Miten työpaikkanne henkilöstömäärä on kehittynyt viimeisen kahden vuoden aikana? 22% 25% 25% 38% 30% 49% 35% 43% 42% 43% 29% 41% 32% 20% 27% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Julkiset palvelualat Kuljetusala Yksityiset palvelualat Teollisuus Yhteensä Kasvanut Pysynyt suunnilleen ennallaan Vähentynyt
 17. Johdon ja henkilöstön suhteet työpaikan taloudellisen tilanteen mukaan 88% 85% 77% 62% 66% 79% 12% 15% 23% 38% 35% 21% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Erittäin hyvät Hyvät Eivät hyvät eikä huonot Huonot Erittäin huonot Yhteensä Täysin/jokseenkin vakaa ja turvattu Hyvin/hieman epävarma
 18. Johdon ja henkilöstön suhteet henkilöstömäärän kehityksen mukaan 40% 36% 24% 27% 25% 30% 49% 44% 44% 36% 36% 43% 12% 19% 33% 37% 39% 27% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Erittäin hyvät Hyvät Eivät hyvät eikä huonot Huonot Erittäin huonot Yhteensä Kasvanut Pysynyt suunnilleen ennallaan Vähentynyt
 19. Kehittymismahdollisuudet työssä työpaikan taloudellisen tilanteen mukaan 87% 80% 70% 79% 13% 20% 30% 21% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Hyvät Jonkinlaiset Heikot Yhteensä Täysin/jokseenkin vakaa ja turvattu Hyvin/hieman epävarma
 20. Kehittymismahdollisuudet työssä työpaikan henkilöstömäärän kehityksen mukaan 39% 30% 24% 30% 39% 44% 43% 43% 22% 26% 33% 27% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Hyvät Jonkinlaiset Heikot Yhteensä Kasvanut Pysynyt suunnilleen ennallaan Vähentynyt
 21. Henkilöstön osallistuminen kehittämistoimintaan työpaikan taloustilanteen mukaan 82% 75% 79% 18% 25% 21% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kyllä, henkilöstö osallistuu Henkilöstö ei osallistu Yhteensä Täysin/jokseenkin vakaa ja turvattu Hyvin/hieman epävarma
 22. Työntekijöiden mahdollisuus soveltaa uusia ideoita työssään työpaikan henkilöstömäärän kehityksen mukaan 39% 27% 29% 30% 42% 45% 40% 43% 19% 28% 31% 27% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% On mahdollisuus ja useimmiten myös aikaa siihen On periaatteessa mahdollisuus, mutta ei useinkaan aikaa Ei juurikaan mahdollisuutta soveltaa uusia ideoita työssään Yhteensä Kasvanut Pysynyt suunnilleen ennallaan Vähentynyt
 23. Henkilöstön osallistuminen toiminnan kehittämiseen johdon ja henkilöstön välisten suhteiden mukaan 7% 3% 53% 29% 35% 48% 5% 16% 1% 5% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Kyllä osallistuu Ei osallistu Erittäin hyvät Hyvät Eivät hyvät eikä huonot Huonot Erittäin huonot
Anzeige