Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Prezentacja

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Prezentacja

 1. 1. Kompleksowe usługi prawne dla przedsiębiorców Proponuję bezpieczeństwo
 2. 2. O KANCELARII Kancelaria mieści się w Chrzanowie, w połowie drogi pomiędzy Krakowem a Katowicami. Współpracujemy z prawnikami z Krakowa, Rudy Śląskiej, Katowic, Dąbrowy Górniczej i Tychów dzięki czemu z łatwością obsługujemy Klientów zarówno z obszaru Małopolski jak i Śląska. Świadczymy usługi w szerokim spektrum spraw dotyczących działalności gospodarczej naszych klientów. Obsługujemy m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe i wydobywcze, spółdzielnie mieszkaniowe, stowarzyszenia i instytucje kultury.
 3. 3. Doradztwo korporacyjne oraz transakcje handlowe Nieruchomości Doradztwo w tym zakresie obejmuje: Doradztwo w tym zakresie obejmuje: • • • zakładanie i likwidację spółek, fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów, bieżącą obsługę prawną w zakresie prawa spółek handlowych, fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów, • • • wsparcie prawne dla złożonych transakcji gospodarczych, • • opracowywanie umów. • • zagadnienia nabywania i zbywania nieruchomości, analizę stanu prawnego nieruchomości, regulowanie stanu prawnego nieruchomości, doradztwo przy ubieganiu się o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz o pozwolenie na budowę, uzyskiwanie wszelkiego rodzaju zezwoleń, opracowywanie umów dzierżawy, najmu, przeniesienia własności,
 4. 4. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Doradztwo w zakresie prawa pracy obejmuje: • podstawowe wymogi rejestracyjne pracodawcy, • regulaminy pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zakładowe układy zbiorowe pracy, • wsparcie prawne polityki zatrudnienia, • umowy o pracę, umowy dla kadry zarządzającej i kierowniczej, • umowy o zakazie konkurencji, • analiza prawna wszelkich spraw pracowniczych, • reprezentowanie przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych • pomoc przy zagadnieniach dotyczących rent wyrównawczych i odszkodowań.
 5. 5. Własność intelektualna Prawo konkurencji Doradztwo w tym zakresie obejmuje: Doradztwo w tym zakresie obejmuje: • • • • • • • zagadnienia ochrony prawa własności przemysłowej (patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych), zagadnienia ochrony praw autorskich , nabywanie praw własności intelektualnej, zawieranie umów licencyjnych, prowadzenie sporów dotyczących naruszeń dóbr osobistych i praw autorski, przeprowadzanie analiz prawnych zagadnień promocji i reklamy. • • zagadnienia związane z praktykami ograniczającymi konkurencję, z ochroną konkurencji , reprezentowanie w postępowaniach w sprawach z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji, dokonywanie zgłoszeń do organów ochrony konkurencji.
 6. 6. Zastępstwo prawne i procesowe Doradzamy klientom oraz reprezentujemy ich: • w sprawach cywilnych i gospodarczych przed polskimi sądami powszechnymi i przed Sądem Najwyższym, • w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym • w sporach przed sądami pracy ze stosunków pracy, • w postępowaniu upadłościowym, • przed organami egzekucyjnymi, • w negocjacjach i rokowaniach handlowych, • w negocjacjach z dłużnikami i wierzycielami, • w mediacjach.
 7. 7. INNOWACJE • Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, uruchomiliśmy Platformę Internetowych Usług Prawniczych LEXMARKET gdzie sprzedajemy m.in.. usługi w pakietach za opłatą abonamentową. Platforma ta umożliwia Państwu korzystanie z usług prawnych świadczonych przez naszych prawników, bez konieczności wizyty Kancelarii. Za pośrednictwem tej platformy możliwe jest również wykupienie usług uzupełniających obsługę prawą. • Stale doskonalimy usługi świadczone on-line. Za pośrednictwem strony internetowej można zlecić wycenę usługi a następnie samą usługę. • Kancelaria posiada certyfikat Firmy Przyjaznej Internautom.
 8. 8. Założenia współpracy KONTAKT • Każdą sprawę powierzoną nadzoruje znany Klientowi z imienia i nazwiska pracownik Kancelarii. Jest on personalnie odpowiedzialny za informowanie klienta o postępach w realizacji zlecenia. • Możliwe jest ustalenie stałych wizyt konkretnego radcy prawnego lub adwokata w siedzibie Klienta. DECYZYJNOŚĆ • Klient ma pełna wiedzę o wszystkich działaniach Kancelarii dotyczących powierzonej nam sprawy. • Klient ma możliwość podjęcia decyzji dotyczącej środków prawnych i skali ich zastosowania. • W przypadku reprezentowania Klientów w postępowaniach, na bieżąco informujemy o zdarzeniach mogących mieć wpływ na ich sytuację prawną i przedstawiamy warianty kolejnych działań procesowych. ELASTYCZNOŚĆ • Podstawowym założeniem obsługi jest indywidualne podejście do każdego Klienta i każdej sprawy dlatego warunki współpracy, wynagrodzenie i termin jego zapłaty nie są sztywne podlegają negocjacji.
 9. 9. KONTAKT Al. Henryka 26 II P 32-500 Chrzanów tel./fax: 032 753-86-10 fax: 32 e-mail: rstolarz@kancelariars.pl sekretariat@kancelariars.pl Godziny otwarcia: pon. 8:00 - 16:00 wt. 8:00 - 16:00 śr. 8:00 - 17:00 czw. 8:00 - 16:00 pt. 8:00 - 15:00 W INTERNECIE: www.kancelariars.pl www.lexmarket.pl www.spółdzielnia-mieszkaniowa.pl
 10. 10. KONTAKT Al. Henryka 26 II P 32-500 Chrzanów tel./fax: 032 753-86-10 fax: 32 e-mail: rstolarz@kancelariars.pl sekretariat@kancelariars.pl Godziny otwarcia: pon. 8:00 - 16:00 wt. 8:00 - 16:00 śr. 8:00 - 17:00 czw. 8:00 - 16:00 pt. 8:00 - 15:00 W INTERNECIE: www.kancelariars.pl www.lexmarket.pl www.spółdzielnia-mieszkaniowa.pl

×