Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Intrinsieke Motivatie door Wakker!

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 35 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Anzeige

Ähnlich wie Intrinsieke Motivatie door Wakker! (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Intrinsieke Motivatie door Wakker!

 1. 1. INTRINSIEKE MOTIVATIE EEN INTERACTIEVE LECTURE door Wakker! Training & Coaching
 2. 2. Definitie     Wat is eigelijk motivatie? De Dikke van Dale geeft ons het volgende antwoord: motivatie (de ~ (v.)) 1 enthousiasme voor een taak => drijfkracht 2 [psych.] drijfveer => motief
 3. 3. Motivatie     Motivatie heeft dus te maken met het enthousiasme waarmee medewerkers/ collega's hun taak uitvoeren en ook met het motief om deze uit te voeren.
 4. 4. Wat is extrinsieke motivatie?     Extrinsieke motivatie is de motivatie op basis van de beloning van buitenaf: het geld of de andere tegemoetkoming die we extern ontvangen, de (externe) status die het werk ons geeft.
 5. 5. Wat is intrinsieke motivatie?     Intrinsieke motivatie is de motivatie die van binnenuit komt, deze vergroot het plezier en de voldoening uit taken waar we met anderen of zelf aan werken.
 6. 6. Welke factoren spelen een rol bij intrinsieke motivatie?     Je drijfveren, gevoel van verantwoordelijkheid, inhoudelijke voldoening, (zelf)waardering, erkenning van kwaliteiten, nuttig voelen, plezier hebben in iets leren, een doel hebben en zichtbare resultaten van je inspanningen zien.
 7. 7. Dus..
 8. 8.       Wat zijn de 8 belangrijkste motivatoren voor intrinsieke motivatie op de werkvloer?
 9. 9. 1.       Het gezamenlijk creëren van een cultuur van kennisdeling en samenwerking in plaats van een cultuur van politiek en competitie.
 10. 10.       Blijk van waardering en respect voor elkaars prestaties in plaats van alleen signaleren van tekortkomingen of erger nog: het negeren van prestaties. 2.
 11. 11. 3.       Het geven van gefundeerde support en tips (feedback) aan elkaar op de werkvloer.
 12. 12. 4.         Het geven en nemen van verantwoordelijkheid en bewegingsruimte in plaats van het uitvoeren of geven van starre opdrachten.
 13. 13.         Zelf het goede voorbeeld geven, in plaats van motivatie te eisen. 5.
 14. 14. 6.         Zoveel mogelijk openlijk communiceren over strategie en operatie, iedereen mee laten denken.
 15. 15. 7.         De talenten van collega's op alle vlakken zoveel mogelijk benutten in plaats van hen 'af te kaderen'.
 16. 16.         Zowel individuele medewerkers als het team de ruimte bieden om zelf oplossingen te bedenken voor vraagstukken binnen de organisatie. 8.
 17. 17. What motivates us?       Drive:  The  surprising  truth  about   what  mo5vates  us  –  Daniel  Pink   https://www.youtube.com/watch? v=u6XAPnuFjJc
 18. 18. What motivates us?     •  Mastery •  Purpose •  Autonomy Herkennen jullie dit? Op welke manieren?
 19. 19. Discussievraag Het idee van (positieve) destructie Skype veranderde het model van bellen, een revolutie die leidde tot nieuw gebruik. •  Hoe zit het met (positieve) destructie in deze organisatie? •  Wordt er hier gewerkt binnen een nieuw of oud paradigma? •  Wat is de invloed hiervan op de motivatie?
 20. 20. PIRAMIDE VAN MASLOW
 21. 21. Discussievraag     Wat leert de piramide van de pyscholoog Abraham Maslow ons over motivatie?
 22. 22. Wat zegt de wetenschap?   Wat zegt de wetenschap over intrinsieke motivatie.. De hypotheses en citaten vormen de leidraad voor discussievragen, hoe zit dat hier?
 23. 23. Hypothesis 1: The more autonomous an individual’s motivation, the higher their creative performance. When people are autonomously motivated, they tend to be higher performers in the workplace, more effective at achieving goals, and more satisfied and happier. (Judge et al. 2005; Koestner et al. 2008; Sheldon and Houser-Marko 2001)
 24. 24. When people are autonomously motivated, they are less defensive, more open minded, and more willing to adopt new ways of thinking and doing. (Deci and Ryan 2000) They also experience higher levels of positive work attitude, which is conducive to creativity. (Isen 2000)
 25. 25.         In contrast, controlled motivations appear to be antithetical to creativity. When people act based on controlled motivation, they are not self- engaged in their work. Instead, they experience low levels of psychological ownership, avoid work activities, and tend to experience more negative affect, all of which are detrimental to creativity. (Greguras and Diefendorf 2009; Isen 2000; Koestner et al. 2008; Millette and Gagné 2008)
 26. 26. Hypothesis 2: Perceived organizational support for creativity will be positively related to employees autonomous motivation. Climates that support creativity are open to change, give employees freedom and discretion, encourage employees to challenge the status quo and develop new ideas, and promote diversity in cognitive styles, viewpoints, and approaches to work. (Scott and Bruce 1994)
 27. 27. When the organizational climate supports creativity, employees feel comfortable exercising their freedom and discretion, are willing to take risks and try new approaches, and feel more engaged in creative processes. (Shalley, 1995; Zhou and George 2001)
 28. 28. Hypothesis 3: Empowering leadership will be positively related to employees autonomous motivation. Empowering leadership seems ideally suited to promote creativity because empowering leaders focus on enhancing employee's creativity-relevant motivation by being positive role models, creating positive relationships with their subordinates, coaching and providing information to employees to foster strong creative beliefs, and involving employees in work decisions. (Arnold et al. 2000; Zhang and Bartol 2010)
 29. 29. Hypothesis 4: The presence of supportive, helpful coworkers will be positively related to employees’ autonomous motivation. Even more than organizational climate and effective leadership, supportive, helpful coworkers enhance employees’ creativity- related motivation, according to numerous studies. (Zhou 2003)
 30. 30. Supportive coworkers helped highly committed employees turn their own dissatisfaction into new ideas and higher creativity. Other studies have found that the creative coworkers enhance creativity among team members by providing opportunities to observe and learn new work practices or by boosting individuals creativity. (Zhou and George, 2001)
 31. 31. Wat is jouw zin?     Als je je diepste motivatie wilt vinden, moet je je belangrijkste bijdrage kunnen samenvatten in een zin. 'A great man or woman is a sentence.' Claire Booth Luce (Een van de eerste vrouwen in het congres tegen John F. Kennedy begin jaren zestig)
 32. 32. Wat is jouw zin?     Voorbeelden: 'He preserved the union and freed the slaves.' Abraham Lincoln 'Bedacht een app die het leven van miljoenen mensen makkelijker maakte.' Jij?
 33. 33. Tenslotte.. Mensbeeld en motivatie       De stijl van motiveren is sterk afhankelijk van het mensbeeld dat iemand hanteert. Mensen met een positief mensbeeld gaan ervan uit dat hun collega's zich in principe zo goed mogelijk inzetten en dat ze vooral op een positieve manier gemotiveerd moeten worden om tot optimale prestaties te komen.
 34. 34. Einde   Dit was een lecture van Wakker! Training & Coaching Bedankt voor jullie aandacht!

×