RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ

R
Rumeysa ÜNALFen Bilgisi Öğretmeliği
DANIŞMAN:Doç. Dr. AĞAH TUĞRUL KORUCU
I. ÖĞRETEN ROLLERİ
II. ÖĞRENEN ROLLERİ
III. ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE AÇIK ve
UZAKTAN ÖĞRENİM
UYGULAMALARI
RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
 Açık ve uzaktan öğrenmede öğretmen, örgün öğretimden daha
kapsamlı rollere sahiptir (Kocaoğlu ve Altuntaş, 2011).
 Açık ve uzaktan öğrenme ortamında öğretmen öğreten
olmaktan çok; öğrencinin kendi kendine öğrenmesini
sağlayabilmek için ortamı düzenleyen, öğrencinin gerek
gördüğünde soru sorabileceği bir danışmandır (Büyükkaragöz
ve Çivi, 1997). Bu açıdan bakıldığında öğretmenin örgün
eğitimdekinden farklı olarak üstlendiği yeni görevlerin
tanımlanması ihtiyacının ortaya çıktığı görülmektedir. Ayrıca
açık ve uzaktan öğrenmede öğretmen ile öğrenciler fiziksel
olarak da farklı ortamlarda bulunmakta ve bu da öğretmenin
öğretici olma vizyonu ile ilgili farklı sıkıntılar
doğurabilmektedir.
 Açık ve uzaktan öğrenmede görev alacak öğretmenlerin örgün
eğitimde görev yapanlar gibi formasyon eğitimine sahip olmaları
gereğinin yanı sıra, açık ve uzaktan öğrenme konusunda yetişmiş ve
yetişkin eğitimi, bireysel eğitim gibi konularda da uzmanlaşmış
olmaları gerekmektedir (Büyükkaragöz ve Çivi, 1997).
 Günümüze bakıldığında, teknolojide meydana gelen gelişmelerin
açık ve uzaktan öğrenmeye de yeni boyutlar kazandırdığı
görülmektedir. Bu bilgi ışığında yakın tarihte yapılan araştırmalarda,
gelişen teknolojilerin ve internetin gelişiminin etkisiyle ortaya çıkan
çevrimiçi öğrenmenin önemi ve artan bu önemle birlikte açık ve
uzaktan öğrenmede görev alan öğretmenlerin yeni rollerine
rastlanabilir (Kocaoğlu ve Altuntaş, 2011).
 Gold (2001), açık ve uzaktan öğrenmede öğretmenin
rollerini; yönetimsel, sosyal ve entellektüel olarak
tanımlamaktadır.
 Goodyear ve diğerleri (2001) açık ve uzaktan
öğrenmede öğretmenin rollerini süreç eğitmeni,
danışman, araştırmacı, içerik eğitmeni, teknoloji
uzmanı, tasarımcı ve yönetici olarak tanımlamaktadır.
 Williams (2003), bu rolleri; yönetici, eğitmen,
öğretim tasarımcısı, teknoloji uzmanı, site eğitmeni,
teknisyen, değerlendirme uzmanı, kütüphaneci, 5
grafik tasarımcısı, medya yayıncısı, editör ve lider
olarak sıralamaktadır.
 Dennis ve diğerleri2004’te yaptıkları çalışmada bu
rolleri; içerik eğitmeni, süreç eğitmeni, danışman,
teknisyen,yönetici, tasarımcı, kaynak sağlayıcı,
araştırmacı olarak tanımlamıştır.
 Egan ve Akdere(2005), öğretmenin açık ve uzaktan
öğrenmede idari yönetici, eğitmen, teknisyen, öğretim
tasarımcısı, teknoloji uzmanı, site eğitmeni,
değerlendirme uzmanı, grafik tasarımcısı, lider,
sistem uzmanı olduğunu belirtirken, Richey ve
diğerleri (2005) bu rolleri; analist, e-öğrenme uzmanı
ve proje yöneticisi olarak özetlemektedir.
 Varvel (2007), öğretmenin uzaktan eğitimde yönetici,
teknisyen, öğretim tasarımcısı, pedagojik,
değerlendirme ve sosyal roller aldığını belirtmiştir
(İşman, 2011).
 Aydın (2005) “Çevrimiçi Öğretim İçin Roller, Yeterlilikler
ve Kaynaklar” adlı çalışmasında öğretmenin açık ve
uzaktan öğrenmede içerik uzmanı, süreç eğitmeni,
öğretim tasarımcısı, danışman, teknisyen, yönetici,
materyal üreticisi olarak rol aldığını belirtmektedir
(Kavrat ve Türel, 2013).
 Khan(2004) yaptığı çalışmayla açık ve uzaktan
öğrenmede roller ve görevleri belirlemiştir. Bu roller
şunlardır; İdari yönetici, Proje yöneticisi, Danışman,
İçerik/Konu uzmanı, Öğretim tasarımcısı, Ara yüz
tasarımcısı, Telif hakları koordinatörü,
Değerlendirme uzmanı, Eğitim yönetim sistemi
uzmanı, Programcı, Editör, Grafik tasarımcısı,
Multimedia(çoklu ortam) uzmanı,
Fotoğrafçı/videocu, Öğrenme nesneleri uzmanı,
Sistem yöneticisi, Sunucu/veri tabanı uzmanı,
Eğitmen, Teknik destek uzmanı, İdari hizmetler ve
Pazarlamacı.
 1980 yılından itibaren açık ve uzaktan öğretim ortamındaki öğreten
rolleri şekillenmeye başlamış ve gelişen teknolojilerle birlikte öğreten
rollerine yenileri eklenmiştir. Bu roller şu şekilde sıralanır:
 Geri Dönüt Verme: Öğreten öğrenenlere uygun ve zamanlı geri dönüt
verir.
 Teşhis Uzmanı ve Yönlendirici: Öğreten öğrenenlerle birlikte çalışıp
yön göstererek sanal ortamdaki görevlerini yapmalarına yardımcı olur.
 Teknik Destek ve Yeterlilik: Öğrenenlere teknik konularda yardımcı
olur ve teknik olarak uzaktan öğretim sistemini kullanır.
 Yönlendirici: Çevrimiçi tartışmalara öğrencilerin katılımının
sağlanması için cesaret ve güdülenmelerin (motivasyonlarının)
arttırılmasına yardımcı olur.
 Sosyal Yardımcı: Öğrencilerin birbirleriyle etkileşim kurmalarını sağlamak ve
çevrimiçi öğrenme ortamının bir parçası olmaları için yardımcı olur.
 Ortam Tasarımcısı: Bilişim teknolojileri tabanlı uzaktan öğretim sisteminde
öğrenme ortamı tasarlar.
 Ders Yöneticisi: Çevrimiçi öğrenme ortamlarını kontrol eder ve yönetir.
 Öğrenme Yöneticisi: Öğrenenlere öğrenmelerinde yardımcı olur ve öğrenmeyi
yönetir.
 Etkileşim Yöneticisi: Öğrenci ile öğretmen ve öğrenci ile öğrenci arasındaki
etkileşimin oluşmasında rol üstlenir.
 Pedagojik Uzman: Uzaktan öğretim ortamlarına yönelik ihtiyaç duyulan öğretim
teknikleri geliştirir.
 Grafik Tasarımcısı: Çevrimiçi öğrenme ortamları için çoklu medya öğeleri tasarlar.
 Değerlendirme Uzmanı: Uzaktan öğretimi ve öğrenci performansını değerlendirir.
Tablo: Gruplandırılmış Roller
BERGE(1995)
Pedagojik roller
Sosyal roller
Yönetimsel roller
Teknik roller
GUASCH,ALVAREZ, ESPASA(2010)
Tasarım ve planlayıcılık ile ilgili roller
Sosyal roller
Öğretici roller
Teknolojik roller
Yönetimsel roller
ABDULLA(2004)
Zihinsel roller
Sosyal roller
Yönetimsel roller
Teknik roller
GOODYEAR VE ARK. (2001)
İçerik yöneticisi
Tek. Uzmanı
Tasarımcı
Sistem yöneticisi
Süreç yöneticisi
Danışman
Geri bildirim sağlayıcı
araştırmacı
PEDAGOJİK
ROL
• Öğretmen öğrencilerin cevaplarını ve sorularını araştırmalı.
• Öğrenmede karşılaşılan problemleri ortadan kaldıracak çözümler
geliştirebilmelidir.
SOSYAL
ROL
• Öğretmen başarılı bir eğitim için öğrenci sosyal çevreye ve arkadaş
edinmeye teşvik etmeli öğrencilerin sağlıklı insan ilişkileri kurmasını
grup bağlılığını ve öğrencilerin birlikte çalışabilmesini sağlamalıdır.
YÖNETİM
SEL ROL
• Öğretmenin yönetimsel rolü her şey kontrol altında tutmaktan daha
çok işleri kolaylaştırma yönünde değişmiştir.
TEKNİK
ROL
• Öğretmen öğrencilere kullanılan teknolojiyi açıklamalıdır bu görev
destek elemanlarına aitken öğrenciler bir problemle karşılaştıklarında
ilk başvurdukları kişi öğretmen olmaktadır.
TASARIM ve
PLANLAYICI ROL
• Açık ve uzaktan öğretim ortamında öğrenme ve öğretme
faaliyetlerinden önce başlayan ve süreç içerisinde devam eden,
öğrenme öğretme süreci bittikten sonra tasarım ve planlamalar için
değerlendirmeler yapılan bir roldür.
ÖĞRETİCİ
ROL
• Bu rol öğretenin öğretme yeterlilikleri, konuya olan hakimiyeti ve
kritik düşünme becerileri ile ilişkilidir. Anlattığı alan ile ilgili temel
bilgi sahibi olan öğreten açık ve uzaktan öğretim ortamı ve ortamda
yer alan teknolojik bileşenleri kullanarak içeriği sunar, öğretme
yöntemleri geliştirir ve işbirlikçi öğrenme ortamları hazırlar.
TEKNOLOJİK
ROL
• Bu rolde öğretenden beklenen kullanmış olduğu açık ve uzaktan
öğretim ortamındaki teknolojileri rahatlıkla kullanabilmesi ve
öğrencilere destek olmasıdır.
“Uzaktan Eğitimde Öğrencilerin ve Öğretmenlerin Rolleri” adlı çalışmada
(Altınay, F., Altınay, Z. ve İşman, A., 2004) çevrimiçi öğretmen yeterlilikleri;
 Öğrencilerin bireysel farklılıklarının farkında olabilmeli,
 Kalıcı öğrenmeler için gerçek ve güncel bilgilere sahip olabilmeli,
 Öğrencilere özdenetim duygusu altında araştırma ortamı sunabilmeli,
 Materyalleri öğrencilerin bireysel farklılıklarını esas alarak hazırlayabilmeli,
 Yeni bilgileri ön koşul beceriler üzerine inşa edebilmeli,
 Teknolojik ve iletişimsel becerilere sahip olabilmeli,
 Öğrenme sürecini öğrenci merkezli uygulayabilmeli,
 Öğrencilerde öğrenme sorumluluğu sağlamak için
etkileşimli ortam oluşturabilmeli,
 Öğretmenlerin rehberliği ile öğrencilerin kendilerini
geliştirmelerine yardımcı olabilmeli,
 Kalıcı öğrenmeler için interaktif gruplar oluşturabilmeli,
 İş birlikli öğrenme ortamı sağlayabilmeli,
 Öğrencilere kılavuzluk ederek uygun geribildirimler
verebilmeli, şeklinde sıralamaktadır.
ÖĞRENEN ROLLERİ
 Açık ve uzaktan öğrenme ortamları öğretim şekli, bilginin
sunuluş şekli, topluluk yapısının farklılığı ve kullanılan ve
sürekli güncellenen teknolojiler öğrenenlerin rollerini de
değiştirmektedir. Açıktan ve uzaktan öğrenme ortamlarında
öğrenenlerin rolleri ve durumu topluluğun bütünlüğü açısından
oldukça önemlidir. Öğrenenlerin topluluk içerisinde aktiviteleri,
işbirliği, etkileşimleri topluluğun bir bütün olarak işlevini
yerine getirmesi için önemsenmesi gereken öğelerdir.
Çevrimiçi öğretim ortamlarında öğrenenlerin yaşamış oldukları
en önemli problemlerden biri sosyal topluluk hissi
oluşturamamalarıdır. Bride ve Beers bu açıdan bakarak öğrenme
grubu üyesi ve kendi kendine öğrenen birey olmak üzere iki temel
öğrenen rolü tanımlamışlardır.
 Öğrenme Grubu Üyesi: Öğrenenler çevrimiçi ortamlarda yer
alan öğrenme faaliyetlerine katılmalı, öğrenen ve öğretenlerle
etkileşim halinde olmalı ve tartışmalarda yer almalıdır.
 Kendi Kendine Öğrenen Birey: Öğrenenler eş zamanlı
öğrenme aktiviteleri dışında öğrenme ve araştırma becerilerine
sahip olmalı ve çevrimiçi eş zamansız öğrenme araçlarını etkili
bir şekilde kullanabilmelidir.
 Güçlü bir akademik kişisel görüş ,
 Çevrimiçi öğrenme teknolojilerini kullanmada akıcılık,
 Kişilerarası iletişim ve iletişim kurma becerileri
göstermek,
 Etkileşim ve işbirlikçi öğrenmenin değerini anlamak,
 Uzaktan öğrenmeyi içsel olarak kontrol etmek,
 Bireysel öğrenme becerileri geliştirmek,
 Öğrenme ve topluluğun parçası olma ihtiyacı sergilemek.
 Öğrenim araçlarına erişen.
 Teknoloji Kullanabilen.
 Çalışma şekli ve alışkanlıkları edinebilen.
 Amaç ve hedefleri olan.
 Kendine özgü yaşam tarzı olan bireydir.
 Açık ve uzaktan öğretim geniş kitlelerin ve eğitim almada
zorlukları bulunan bireylerin eğitim ihtiyaçlarını gidermeyi
hedeflemektedir. Açık ve uzaktan öğretim yaklaşımı öğretmen
eğitimi için de uzun yıllardır kullanılan bir yaklaşımdır.
 Bu öğretime kullanılan materyal ve yöntemlerin değişmesi,
öğretmen eğitimindeki açık ve uzaktan öğretimden faydalanma
isteğini etkilememiştir.
 Açık ve uzaktan öğretimin gelişimi kullanılan teknolojiler açısında
temelde beş nesil olarak tanımlanır. Öğretmenlerin bu nesillerden
faydalanma şekilleri ve öğretmenlerin kişisel ve gelişmelerine olan
katkısı değişmektedir.
 Birinci nesil: İlk kullanılan teknolojiler basılı materyaller üzerinden
gerçekleşmiştir.
Örnek olarak kitap, dergi ve mektup verilebilir.
Bu basılı materyaller öğretmenlerin bireysel gelişimine katkıda
bulunmuştur. Ancak birinci nesil teknolojide, etkileşim açısından ve
öğretmenlere bilgi sunma açısından yetersiz kalmıştır.
 İkinci nesil: Ses tabanlı materyaller döneminde ses konferansı,
telefon, çift yönlü ses iletimi, radyo, ses kasetleri ve CD’ler
kullanılmıştır.
Bu dönemde düşük düzeyde pedagojik beceri ve içerik bilgisine sahip
öğretmenlin kişisel gelişimine katkı sağlamak amaçlanmıştır. Burada
kullanılan teknolojiler öğrenci-öğretmen ulaşımına imkan sağlamıştır.
Ancak ikinci nesil teknolojide yapılan yayınların takibinde zorluklar,
öğrenci öğretmenlerin eğitimlerden sıkılmaları problemleri
oluşmuştur.
 Üçüncü nesil: Bu dönemde video, video konferans gibi görüntü tabanlı
materyaller kullanılmıştır.
Görüntülü sistemler, gerçek sınıf, öğrenmenin müfredat paralellerinde
gitmesine, öğretmenlerim mesleki becerilinin artmasına olanak sağlamıştır.
Ancak video içerikli yayın ve ürün geliştirme maliyetli olduğu için sınırlı
kullanılabilmiştir.
 Dördüncü nesil: Bilgisayar destekli çoklu medya ortaya çıkmıştır. Burada
temel olarak etkileşimli video, içerik, çoklu medya ve animasyon, CD ve
içerik yazılımları kullanılmıştır. Bu sayede öğretmenler zengin bir içerik
türü ile çalışma imkanı bulmuşlardır.
 Beşinci nesil: Bu dönemde ise web tabanlı modeller ve mobil tabanlı
modeller esas alınmıştır.
Günümüzü de içeren bu nesilde bilgisayar destekli iletişim, internet tabanlı
öğrenme ve öğretme materyalleri, çevrimiçi kurslar, sınıflar, akıllı telefonlar,
tabletler kullanılmaktadır. Bu sayede öğretmenler geniş bir içerik ve uygulama
kütüphanesine ulaşmışlardır. Diğer dört nesilden farklı olarak artık
öğretmenler uzaktan eğitimi bir öğretim yöntemi olarak kullanmaya
başlamışlardır.
 TEKİNARSLAN, E., GÜRER M., Açık ve Uzaktan Öğrenme,
Ankara: Pegem Akademi Yayınları, 2020. bağlantıcı
 BOZKURT, A., «Kitlesel açık çevrimiçi derslerde (KAÇD)
etkileşim örüntülerini ve öğreten-öğrenen rollerini
belirlemesi» doktora tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Haziran, 2016.
 KAVRAT B., TÜREL Y., «Çevrimiçi Uzaktan Eğitimde
Öğretmen Rollerini ve Yeterliliklerini Belirleme Ölçeği
Geliştirme», The Journal of Instructional Technologies
&Teacher Education Vol.1 No3 (2013), 23-33.
 UĞUR, S., «Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğretmenlerin
Rolleri».
BİLİM, GERÇEĞE GİDEN YOLLARI
AYDINLATAN IŞIKTIR.»
Hacı Bektaş-ı Veli
1 von 27

Recomendados

AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİHavvaNurZDEMR
38 views18 Folien
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİBeyzanurener1
17 views24 Folien
A von
AA
AKazmEnesAKKU
23 views26 Folien
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİmeriek5
46 views26 Folien
Açık ve uzaktan öğretim von
Açık ve uzaktan öğretimAçık ve uzaktan öğretim
Açık ve uzaktan öğretimSumeyraDaldal
44 views20 Folien
Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenme von
Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenmeRaziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenme
Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenmeRAZYENURDEMREL
22 views29 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİMelikeGrbz1
67 views20 Folien
Açik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri von
Açik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriAçik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriTahaAKGN1
34 views23 Folien
SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von
SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ SalihaAkn
51 views23 Folien
Uzaktan Eğitimde Öğrenci Rolleri von
Uzaktan Eğitimde Öğrenci RolleriUzaktan Eğitimde Öğrenci Rolleri
Uzaktan Eğitimde Öğrenci RolleriMenderes Keskin
4K views47 Folien
Uzaktan eği̇ti̇mde öğretmen rolleri̇ von
Uzaktan eği̇ti̇mde öğretmen rolleri̇Uzaktan eği̇ti̇mde öğretmen rolleri̇
Uzaktan eği̇ti̇mde öğretmen rolleri̇ozgurkaragoz54
2.5K views9 Folien
Açık ve uzaktan öğrenme yönetimi von
Açık ve uzaktan öğrenme yönetimiAçık ve uzaktan öğrenme yönetimi
Açık ve uzaktan öğrenme yönetimiSudeNurTokluolu
129 views23 Folien

Was ist angesagt?(20)

AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von MelikeGrbz1
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
MelikeGrbz167 views
Açik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri von TahaAKGN1
Açik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriAçik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
TahaAKGN134 views
SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von SalihaAkn
SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
SalihaAkn51 views
Uzaktan eği̇ti̇mde öğretmen rolleri̇ von ozgurkaragoz54
Uzaktan eği̇ti̇mde öğretmen rolleri̇Uzaktan eği̇ti̇mde öğretmen rolleri̇
Uzaktan eği̇ti̇mde öğretmen rolleri̇
ozgurkaragoz542.5K views
Açık ve uzaktan öğrenme yönetimi von SudeNurTokluolu
Açık ve uzaktan öğrenme yönetimiAçık ve uzaktan öğrenme yönetimi
Açık ve uzaktan öğrenme yönetimi
SudeNurTokluolu129 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von saimebaydur
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
saimebaydur88 views
SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNETİMİ von SalihaAkn
SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNETİMİ SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNETİMİ
SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNETİMİ
SalihaAkn54 views
UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ von saimebaydur
UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİUZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
saimebaydur64 views
Acik ve uzaktan_ogretim_yontemleri von MelikeAr1
Acik ve uzaktan_ogretim_yontemleriAcik ve uzaktan_ogretim_yontemleri
Acik ve uzaktan_ogretim_yontemleri
MelikeAr173 views
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri von MelikeAr1
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleriAcik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
MelikeAr176 views
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğretim Tasarımı Modelleri von saimebaydur
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğretim Tasarımı ModelleriAçık ve Uzaktan Öğrenmede Öğretim Tasarımı Modelleri
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğretim Tasarımı Modelleri
saimebaydur167 views
6 - Açık ve Uzaktan Öğretim Yönetimi von MeryemGrbz1
6 - Açık ve Uzaktan Öğretim Yönetimi6 - Açık ve Uzaktan Öğretim Yönetimi
6 - Açık ve Uzaktan Öğretim Yönetimi
MeryemGrbz1102 views
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ... von CemreZL
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...
CemreZL126 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİ von Glenzgezyldz
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİ
Glenzgezyldz66 views
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri von SudeNurTokluolu
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriAçık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
SudeNurTokluolu40 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von EsadTekin1
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
EsadTekin158 views
Egitim Teknolojilerinde Temel Kavramlar Sunum von ramazan
Egitim Teknolojilerinde Temel Kavramlar  SunumEgitim Teknolojilerinde Temel Kavramlar  Sunum
Egitim Teknolojilerinde Temel Kavramlar Sunum
ramazan5.8K views

Similar a RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ

MUSTAFA BALİ von
MUSTAFA BALİMUSTAFA BALİ
MUSTAFA BALİMustafaBali4
65 views15 Folien
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri von
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri Beydarkay
28 views23 Folien
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİsaimebaydur
890 views31 Folien
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİBeydarkay
19 views22 Folien
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİİrem Aydoğan
61 views13 Folien
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri von
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriAçık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriKbraSeyhan2
26 views26 Folien

Similar a RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ (17)

Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri von Beydarkay
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Beydarkay28 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von saimebaydur
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
saimebaydur890 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von Beydarkay
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
Beydarkay19 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von İrem Aydoğan
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
İrem Aydoğan61 views
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri von KbraSeyhan2
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriAçık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
KbraSeyhan226 views
Açık ve uzaktan öğrenme von MERVENURUAR
Açık ve uzaktan öğrenmeAçık ve uzaktan öğrenme
Açık ve uzaktan öğrenme
MERVENURUAR22 views
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri von Nisanur Tür
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen RolleriAçık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Nisanur Tür36 views
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin Rolleri von BeyzaNurErtrk
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin RolleriAçık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin Rolleri
BeyzaNurErtrk73 views
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri von KaanAliErta2
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleriAcik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
KaanAliErta214 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von Samet Akıllı
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
Samet Akıllı264 views
Eğitimde açıklı ve İHAK von meriek5
Eğitimde açıklı ve İHAKEğitimde açıklı ve İHAK
Eğitimde açıklı ve İHAK
meriek537 views
Öğretim Tasarımı ve Çoklu Ortam Tasarımıyla İlgili Temel Kavramlar von m3rtyaman
Öğretim Tasarımı ve Çoklu Ortam Tasarımıyla İlgili Temel KavramlarÖğretim Tasarımı ve Çoklu Ortam Tasarımıyla İlgili Temel Kavramlar
Öğretim Tasarımı ve Çoklu Ortam Tasarımıyla İlgili Temel Kavramlar
m3rtyaman900 views
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri von EmineDemirci1
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen RolleriAçık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
EmineDemirci150 views

Más de Rumeysa ÜNAL

RUMEYSA ÜNAL AÇIK ÖĞRENME ve İNTERNET ÜZERİNDEN HERKESE AÇIK KURSLAR (İHAK) von
RUMEYSA ÜNAL AÇIK ÖĞRENME ve İNTERNET ÜZERİNDEN HERKESE AÇIK KURSLAR (İHAK)RUMEYSA ÜNAL AÇIK ÖĞRENME ve İNTERNET ÜZERİNDEN HERKESE AÇIK KURSLAR (İHAK)
RUMEYSA ÜNAL AÇIK ÖĞRENME ve İNTERNET ÜZERİNDEN HERKESE AÇIK KURSLAR (İHAK)Rumeysa ÜNAL
37 views19 Folien
RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNETİMİ von
RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNETİMİRUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNETİMİ
RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNETİMİRumeysa ÜNAL
26 views17 Folien
RUMEYSA ÜNAL E-ÖĞRENME PLATFORMLARI von
RUMEYSA ÜNAL E-ÖĞRENME PLATFORMLARIRUMEYSA ÜNAL E-ÖĞRENME PLATFORMLARI
RUMEYSA ÜNAL E-ÖĞRENME PLATFORMLARIRumeysa ÜNAL
19 views20 Folien
RUMEYSA ÜNAL ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ von
RUMEYSA ÜNAL ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİRUMEYSA ÜNAL ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
RUMEYSA ÜNAL ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİRumeysa ÜNAL
84 views32 Folien
RUMEYSA ÜNAL HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI von
RUMEYSA ÜNAL HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARIRUMEYSA ÜNAL HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
RUMEYSA ÜNAL HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARIRumeysa ÜNAL
131 views25 Folien
RUMEYSA ÜNAL AÇIK ve UZAKTAN ÖĞRENME ve ÖĞRETİM KURAMLARI von
RUMEYSA ÜNAL AÇIK ve UZAKTAN ÖĞRENME ve ÖĞRETİM KURAMLARIRUMEYSA ÜNAL AÇIK ve UZAKTAN ÖĞRENME ve ÖĞRETİM KURAMLARI
RUMEYSA ÜNAL AÇIK ve UZAKTAN ÖĞRENME ve ÖĞRETİM KURAMLARIRumeysa ÜNAL
40 views33 Folien

Más de Rumeysa ÜNAL(6)

RUMEYSA ÜNAL AÇIK ÖĞRENME ve İNTERNET ÜZERİNDEN HERKESE AÇIK KURSLAR (İHAK) von Rumeysa ÜNAL
RUMEYSA ÜNAL AÇIK ÖĞRENME ve İNTERNET ÜZERİNDEN HERKESE AÇIK KURSLAR (İHAK)RUMEYSA ÜNAL AÇIK ÖĞRENME ve İNTERNET ÜZERİNDEN HERKESE AÇIK KURSLAR (İHAK)
RUMEYSA ÜNAL AÇIK ÖĞRENME ve İNTERNET ÜZERİNDEN HERKESE AÇIK KURSLAR (İHAK)
Rumeysa ÜNAL37 views
RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNETİMİ von Rumeysa ÜNAL
RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNETİMİRUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNETİMİ
RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNETİMİ
Rumeysa ÜNAL26 views
RUMEYSA ÜNAL E-ÖĞRENME PLATFORMLARI von Rumeysa ÜNAL
RUMEYSA ÜNAL E-ÖĞRENME PLATFORMLARIRUMEYSA ÜNAL E-ÖĞRENME PLATFORMLARI
RUMEYSA ÜNAL E-ÖĞRENME PLATFORMLARI
Rumeysa ÜNAL19 views
RUMEYSA ÜNAL ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ von Rumeysa ÜNAL
RUMEYSA ÜNAL ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİRUMEYSA ÜNAL ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
RUMEYSA ÜNAL ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
Rumeysa ÜNAL84 views
RUMEYSA ÜNAL HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI von Rumeysa ÜNAL
RUMEYSA ÜNAL HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARIRUMEYSA ÜNAL HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
RUMEYSA ÜNAL HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
Rumeysa ÜNAL131 views
RUMEYSA ÜNAL AÇIK ve UZAKTAN ÖĞRENME ve ÖĞRETİM KURAMLARI von Rumeysa ÜNAL
RUMEYSA ÜNAL AÇIK ve UZAKTAN ÖĞRENME ve ÖĞRETİM KURAMLARIRUMEYSA ÜNAL AÇIK ve UZAKTAN ÖĞRENME ve ÖĞRETİM KURAMLARI
RUMEYSA ÜNAL AÇIK ve UZAKTAN ÖĞRENME ve ÖĞRETİM KURAMLARI
Rumeysa ÜNAL40 views

RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ

 • 1. DANIŞMAN:Doç. Dr. AĞAH TUĞRUL KORUCU
 • 2. I. ÖĞRETEN ROLLERİ II. ÖĞRENEN ROLLERİ III. ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE AÇIK ve UZAKTAN ÖĞRENİM UYGULAMALARI
 • 4.  Açık ve uzaktan öğrenmede öğretmen, örgün öğretimden daha kapsamlı rollere sahiptir (Kocaoğlu ve Altuntaş, 2011).  Açık ve uzaktan öğrenme ortamında öğretmen öğreten olmaktan çok; öğrencinin kendi kendine öğrenmesini sağlayabilmek için ortamı düzenleyen, öğrencinin gerek gördüğünde soru sorabileceği bir danışmandır (Büyükkaragöz ve Çivi, 1997). Bu açıdan bakıldığında öğretmenin örgün eğitimdekinden farklı olarak üstlendiği yeni görevlerin tanımlanması ihtiyacının ortaya çıktığı görülmektedir. Ayrıca açık ve uzaktan öğrenmede öğretmen ile öğrenciler fiziksel olarak da farklı ortamlarda bulunmakta ve bu da öğretmenin öğretici olma vizyonu ile ilgili farklı sıkıntılar doğurabilmektedir.
 • 5.  Açık ve uzaktan öğrenmede görev alacak öğretmenlerin örgün eğitimde görev yapanlar gibi formasyon eğitimine sahip olmaları gereğinin yanı sıra, açık ve uzaktan öğrenme konusunda yetişmiş ve yetişkin eğitimi, bireysel eğitim gibi konularda da uzmanlaşmış olmaları gerekmektedir (Büyükkaragöz ve Çivi, 1997).  Günümüze bakıldığında, teknolojide meydana gelen gelişmelerin açık ve uzaktan öğrenmeye de yeni boyutlar kazandırdığı görülmektedir. Bu bilgi ışığında yakın tarihte yapılan araştırmalarda, gelişen teknolojilerin ve internetin gelişiminin etkisiyle ortaya çıkan çevrimiçi öğrenmenin önemi ve artan bu önemle birlikte açık ve uzaktan öğrenmede görev alan öğretmenlerin yeni rollerine rastlanabilir (Kocaoğlu ve Altuntaş, 2011).
 • 6.  Gold (2001), açık ve uzaktan öğrenmede öğretmenin rollerini; yönetimsel, sosyal ve entellektüel olarak tanımlamaktadır.  Goodyear ve diğerleri (2001) açık ve uzaktan öğrenmede öğretmenin rollerini süreç eğitmeni, danışman, araştırmacı, içerik eğitmeni, teknoloji uzmanı, tasarımcı ve yönetici olarak tanımlamaktadır.  Williams (2003), bu rolleri; yönetici, eğitmen, öğretim tasarımcısı, teknoloji uzmanı, site eğitmeni, teknisyen, değerlendirme uzmanı, kütüphaneci, 5 grafik tasarımcısı, medya yayıncısı, editör ve lider olarak sıralamaktadır.
 • 7.  Dennis ve diğerleri2004’te yaptıkları çalışmada bu rolleri; içerik eğitmeni, süreç eğitmeni, danışman, teknisyen,yönetici, tasarımcı, kaynak sağlayıcı, araştırmacı olarak tanımlamıştır.  Egan ve Akdere(2005), öğretmenin açık ve uzaktan öğrenmede idari yönetici, eğitmen, teknisyen, öğretim tasarımcısı, teknoloji uzmanı, site eğitmeni, değerlendirme uzmanı, grafik tasarımcısı, lider, sistem uzmanı olduğunu belirtirken, Richey ve diğerleri (2005) bu rolleri; analist, e-öğrenme uzmanı ve proje yöneticisi olarak özetlemektedir.
 • 8.  Varvel (2007), öğretmenin uzaktan eğitimde yönetici, teknisyen, öğretim tasarımcısı, pedagojik, değerlendirme ve sosyal roller aldığını belirtmiştir (İşman, 2011).  Aydın (2005) “Çevrimiçi Öğretim İçin Roller, Yeterlilikler ve Kaynaklar” adlı çalışmasında öğretmenin açık ve uzaktan öğrenmede içerik uzmanı, süreç eğitmeni, öğretim tasarımcısı, danışman, teknisyen, yönetici, materyal üreticisi olarak rol aldığını belirtmektedir (Kavrat ve Türel, 2013).
 • 9.  Khan(2004) yaptığı çalışmayla açık ve uzaktan öğrenmede roller ve görevleri belirlemiştir. Bu roller şunlardır; İdari yönetici, Proje yöneticisi, Danışman, İçerik/Konu uzmanı, Öğretim tasarımcısı, Ara yüz tasarımcısı, Telif hakları koordinatörü, Değerlendirme uzmanı, Eğitim yönetim sistemi uzmanı, Programcı, Editör, Grafik tasarımcısı, Multimedia(çoklu ortam) uzmanı, Fotoğrafçı/videocu, Öğrenme nesneleri uzmanı, Sistem yöneticisi, Sunucu/veri tabanı uzmanı, Eğitmen, Teknik destek uzmanı, İdari hizmetler ve Pazarlamacı.
 • 10.  1980 yılından itibaren açık ve uzaktan öğretim ortamındaki öğreten rolleri şekillenmeye başlamış ve gelişen teknolojilerle birlikte öğreten rollerine yenileri eklenmiştir. Bu roller şu şekilde sıralanır:  Geri Dönüt Verme: Öğreten öğrenenlere uygun ve zamanlı geri dönüt verir.  Teşhis Uzmanı ve Yönlendirici: Öğreten öğrenenlerle birlikte çalışıp yön göstererek sanal ortamdaki görevlerini yapmalarına yardımcı olur.  Teknik Destek ve Yeterlilik: Öğrenenlere teknik konularda yardımcı olur ve teknik olarak uzaktan öğretim sistemini kullanır.  Yönlendirici: Çevrimiçi tartışmalara öğrencilerin katılımının sağlanması için cesaret ve güdülenmelerin (motivasyonlarının) arttırılmasına yardımcı olur.
 • 11.  Sosyal Yardımcı: Öğrencilerin birbirleriyle etkileşim kurmalarını sağlamak ve çevrimiçi öğrenme ortamının bir parçası olmaları için yardımcı olur.  Ortam Tasarımcısı: Bilişim teknolojileri tabanlı uzaktan öğretim sisteminde öğrenme ortamı tasarlar.  Ders Yöneticisi: Çevrimiçi öğrenme ortamlarını kontrol eder ve yönetir.  Öğrenme Yöneticisi: Öğrenenlere öğrenmelerinde yardımcı olur ve öğrenmeyi yönetir.  Etkileşim Yöneticisi: Öğrenci ile öğretmen ve öğrenci ile öğrenci arasındaki etkileşimin oluşmasında rol üstlenir.  Pedagojik Uzman: Uzaktan öğretim ortamlarına yönelik ihtiyaç duyulan öğretim teknikleri geliştirir.  Grafik Tasarımcısı: Çevrimiçi öğrenme ortamları için çoklu medya öğeleri tasarlar.  Değerlendirme Uzmanı: Uzaktan öğretimi ve öğrenci performansını değerlendirir.
 • 13. BERGE(1995) Pedagojik roller Sosyal roller Yönetimsel roller Teknik roller GUASCH,ALVAREZ, ESPASA(2010) Tasarım ve planlayıcılık ile ilgili roller Sosyal roller Öğretici roller Teknolojik roller Yönetimsel roller ABDULLA(2004) Zihinsel roller Sosyal roller Yönetimsel roller Teknik roller GOODYEAR VE ARK. (2001) İçerik yöneticisi Tek. Uzmanı Tasarımcı Sistem yöneticisi Süreç yöneticisi Danışman Geri bildirim sağlayıcı araştırmacı
 • 14. PEDAGOJİK ROL • Öğretmen öğrencilerin cevaplarını ve sorularını araştırmalı. • Öğrenmede karşılaşılan problemleri ortadan kaldıracak çözümler geliştirebilmelidir. SOSYAL ROL • Öğretmen başarılı bir eğitim için öğrenci sosyal çevreye ve arkadaş edinmeye teşvik etmeli öğrencilerin sağlıklı insan ilişkileri kurmasını grup bağlılığını ve öğrencilerin birlikte çalışabilmesini sağlamalıdır. YÖNETİM SEL ROL • Öğretmenin yönetimsel rolü her şey kontrol altında tutmaktan daha çok işleri kolaylaştırma yönünde değişmiştir. TEKNİK ROL • Öğretmen öğrencilere kullanılan teknolojiyi açıklamalıdır bu görev destek elemanlarına aitken öğrenciler bir problemle karşılaştıklarında ilk başvurdukları kişi öğretmen olmaktadır.
 • 15. TASARIM ve PLANLAYICI ROL • Açık ve uzaktan öğretim ortamında öğrenme ve öğretme faaliyetlerinden önce başlayan ve süreç içerisinde devam eden, öğrenme öğretme süreci bittikten sonra tasarım ve planlamalar için değerlendirmeler yapılan bir roldür. ÖĞRETİCİ ROL • Bu rol öğretenin öğretme yeterlilikleri, konuya olan hakimiyeti ve kritik düşünme becerileri ile ilişkilidir. Anlattığı alan ile ilgili temel bilgi sahibi olan öğreten açık ve uzaktan öğretim ortamı ve ortamda yer alan teknolojik bileşenleri kullanarak içeriği sunar, öğretme yöntemleri geliştirir ve işbirlikçi öğrenme ortamları hazırlar. TEKNOLOJİK ROL • Bu rolde öğretenden beklenen kullanmış olduğu açık ve uzaktan öğretim ortamındaki teknolojileri rahatlıkla kullanabilmesi ve öğrencilere destek olmasıdır.
 • 16. “Uzaktan Eğitimde Öğrencilerin ve Öğretmenlerin Rolleri” adlı çalışmada (Altınay, F., Altınay, Z. ve İşman, A., 2004) çevrimiçi öğretmen yeterlilikleri;  Öğrencilerin bireysel farklılıklarının farkında olabilmeli,  Kalıcı öğrenmeler için gerçek ve güncel bilgilere sahip olabilmeli,  Öğrencilere özdenetim duygusu altında araştırma ortamı sunabilmeli,  Materyalleri öğrencilerin bireysel farklılıklarını esas alarak hazırlayabilmeli,  Yeni bilgileri ön koşul beceriler üzerine inşa edebilmeli,  Teknolojik ve iletişimsel becerilere sahip olabilmeli,  Öğrenme sürecini öğrenci merkezli uygulayabilmeli,
 • 17.  Öğrencilerde öğrenme sorumluluğu sağlamak için etkileşimli ortam oluşturabilmeli,  Öğretmenlerin rehberliği ile öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine yardımcı olabilmeli,  Kalıcı öğrenmeler için interaktif gruplar oluşturabilmeli,  İş birlikli öğrenme ortamı sağlayabilmeli,  Öğrencilere kılavuzluk ederek uygun geribildirimler verebilmeli, şeklinde sıralamaktadır.
 • 19.  Açık ve uzaktan öğrenme ortamları öğretim şekli, bilginin sunuluş şekli, topluluk yapısının farklılığı ve kullanılan ve sürekli güncellenen teknolojiler öğrenenlerin rollerini de değiştirmektedir. Açıktan ve uzaktan öğrenme ortamlarında öğrenenlerin rolleri ve durumu topluluğun bütünlüğü açısından oldukça önemlidir. Öğrenenlerin topluluk içerisinde aktiviteleri, işbirliği, etkileşimleri topluluğun bir bütün olarak işlevini yerine getirmesi için önemsenmesi gereken öğelerdir.
 • 20. Çevrimiçi öğretim ortamlarında öğrenenlerin yaşamış oldukları en önemli problemlerden biri sosyal topluluk hissi oluşturamamalarıdır. Bride ve Beers bu açıdan bakarak öğrenme grubu üyesi ve kendi kendine öğrenen birey olmak üzere iki temel öğrenen rolü tanımlamışlardır.  Öğrenme Grubu Üyesi: Öğrenenler çevrimiçi ortamlarda yer alan öğrenme faaliyetlerine katılmalı, öğrenen ve öğretenlerle etkileşim halinde olmalı ve tartışmalarda yer almalıdır.  Kendi Kendine Öğrenen Birey: Öğrenenler eş zamanlı öğrenme aktiviteleri dışında öğrenme ve araştırma becerilerine sahip olmalı ve çevrimiçi eş zamansız öğrenme araçlarını etkili bir şekilde kullanabilmelidir.
 • 21.  Güçlü bir akademik kişisel görüş ,  Çevrimiçi öğrenme teknolojilerini kullanmada akıcılık,  Kişilerarası iletişim ve iletişim kurma becerileri göstermek,  Etkileşim ve işbirlikçi öğrenmenin değerini anlamak,  Uzaktan öğrenmeyi içsel olarak kontrol etmek,  Bireysel öğrenme becerileri geliştirmek,  Öğrenme ve topluluğun parçası olma ihtiyacı sergilemek.
 • 22.  Öğrenim araçlarına erişen.  Teknoloji Kullanabilen.  Çalışma şekli ve alışkanlıkları edinebilen.  Amaç ve hedefleri olan.  Kendine özgü yaşam tarzı olan bireydir.
 • 23.  Açık ve uzaktan öğretim geniş kitlelerin ve eğitim almada zorlukları bulunan bireylerin eğitim ihtiyaçlarını gidermeyi hedeflemektedir. Açık ve uzaktan öğretim yaklaşımı öğretmen eğitimi için de uzun yıllardır kullanılan bir yaklaşımdır.  Bu öğretime kullanılan materyal ve yöntemlerin değişmesi, öğretmen eğitimindeki açık ve uzaktan öğretimden faydalanma isteğini etkilememiştir.  Açık ve uzaktan öğretimin gelişimi kullanılan teknolojiler açısında temelde beş nesil olarak tanımlanır. Öğretmenlerin bu nesillerden faydalanma şekilleri ve öğretmenlerin kişisel ve gelişmelerine olan katkısı değişmektedir.
 • 24.  Birinci nesil: İlk kullanılan teknolojiler basılı materyaller üzerinden gerçekleşmiştir. Örnek olarak kitap, dergi ve mektup verilebilir. Bu basılı materyaller öğretmenlerin bireysel gelişimine katkıda bulunmuştur. Ancak birinci nesil teknolojide, etkileşim açısından ve öğretmenlere bilgi sunma açısından yetersiz kalmıştır.  İkinci nesil: Ses tabanlı materyaller döneminde ses konferansı, telefon, çift yönlü ses iletimi, radyo, ses kasetleri ve CD’ler kullanılmıştır. Bu dönemde düşük düzeyde pedagojik beceri ve içerik bilgisine sahip öğretmenlin kişisel gelişimine katkı sağlamak amaçlanmıştır. Burada kullanılan teknolojiler öğrenci-öğretmen ulaşımına imkan sağlamıştır. Ancak ikinci nesil teknolojide yapılan yayınların takibinde zorluklar, öğrenci öğretmenlerin eğitimlerden sıkılmaları problemleri oluşmuştur.
 • 25.  Üçüncü nesil: Bu dönemde video, video konferans gibi görüntü tabanlı materyaller kullanılmıştır. Görüntülü sistemler, gerçek sınıf, öğrenmenin müfredat paralellerinde gitmesine, öğretmenlerim mesleki becerilinin artmasına olanak sağlamıştır. Ancak video içerikli yayın ve ürün geliştirme maliyetli olduğu için sınırlı kullanılabilmiştir.  Dördüncü nesil: Bilgisayar destekli çoklu medya ortaya çıkmıştır. Burada temel olarak etkileşimli video, içerik, çoklu medya ve animasyon, CD ve içerik yazılımları kullanılmıştır. Bu sayede öğretmenler zengin bir içerik türü ile çalışma imkanı bulmuşlardır.  Beşinci nesil: Bu dönemde ise web tabanlı modeller ve mobil tabanlı modeller esas alınmıştır. Günümüzü de içeren bu nesilde bilgisayar destekli iletişim, internet tabanlı öğrenme ve öğretme materyalleri, çevrimiçi kurslar, sınıflar, akıllı telefonlar, tabletler kullanılmaktadır. Bu sayede öğretmenler geniş bir içerik ve uygulama kütüphanesine ulaşmışlardır. Diğer dört nesilden farklı olarak artık öğretmenler uzaktan eğitimi bir öğretim yöntemi olarak kullanmaya başlamışlardır.
 • 26.  TEKİNARSLAN, E., GÜRER M., Açık ve Uzaktan Öğrenme, Ankara: Pegem Akademi Yayınları, 2020. bağlantıcı  BOZKURT, A., «Kitlesel açık çevrimiçi derslerde (KAÇD) etkileşim örüntülerini ve öğreten-öğrenen rollerini belirlemesi» doktora tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran, 2016.  KAVRAT B., TÜREL Y., «Çevrimiçi Uzaktan Eğitimde Öğretmen Rollerini ve Yeterliliklerini Belirleme Ölçeği Geliştirme», The Journal of Instructional Technologies &Teacher Education Vol.1 No3 (2013), 23-33.  UĞUR, S., «Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğretmenlerin Rolleri».
 • 27. BİLİM, GERÇEĞE GİDEN YOLLARI AYDINLATAN IŞIKTIR.» Hacı Bektaş-ı Veli