Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Ang Renaissance Ap Iii

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
panahon ng renaissance
panahon ng renaissance
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 31 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Andere mochten auch (20)

Anzeige

Ähnlich wie Ang Renaissance Ap Iii (20)

Weitere von Rodel Sinamban (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Ang Renaissance Ap Iii

 1. 1. ANG RENAISSANCE Mr. Rodel E. Sinamban AP III Teacher Jocson College, Inc. Angeles City
 2. 2. Isang salitang Pranses na ang ibig sabihin ay “rebirth o revival” o muling pagsilang, muling pag-usbong, muling pagkabuhay. Ang Renaissance ay tumutukoy sa panahon ng kasaysyan mula 1350 hanggang 1600 AD na ang pangunahing katangian ay ang muling pagkapukaw ng interes sa mga klasikal na kultura ng Greece at Rome. Ano ang Renaissance?
 3. 3. MGA SALIK SA PAGSIBOL NG RENAISSANCE SA ITALY 1. Ang Italy ay matatagpuan sa pagitan ng Gitnang Silangan at Kanlurang Europa. 2. Sa Italy nahubpg ang kadakilaan ng unang Roma at ang Italiano ay higit na may kaugnayan sa mga naunang Romano kaysa alinmang bansa sa Europe. 3. Ang pagtataguyod ng mga maharlikang angkan sa mga taong maksining at masigasig sa pag-aaral.
 4. 4. Mga mahahalagang siyudad nang panahon ng Renaissance Florence Rome Venice Genoa Milan
 5. 5. Humanismo Isang saloobing may pagnanasang gisingin at bigyang-halaga ang kulturang klasikal ng mga Griyego at Romano.
 6. 6. Mga Mayayamang Manggagawa na nakatulong sa mga Humanista Lorenzo de' Medici ng Florence Francesco Sforza ng Milan Federigo Gonzaga ng Mantua Isabella d‘ Este ng Ferrara
 7. 7. Germany Poland France Spain England
 8. 8. Rudolfo Agricula Kauna-unahang nagkalat ng Humanista sa labas ng Italy Nagpakilala sa pag-aaral ng sangkatauhan sa mga pamantasan sa England. Sir Thomas Moore
 9. 9. MGA PANGUNAHING HUMANISTA
 10. 10. Francisco Petrarch “Song Book” Giovanni Boccaccio “ Decameron” Nicolo Machiavelli “ The Prince” Pagsusulat at Pilosopiya Desiderius Erasmus Prinsipe ng mga Humanista “ In Praise of Folly”
 11. 11. Pagpipinta at Iskultura Leonardo Da Vinci
 12. 13. Michaelangelo
 13. 14. Raphael “ Ganap na Pintor” Sistine Madonna Madonna of the Gold Finch School of Athens
 14. 15. Titian Bacchanal of the Adrians 1518 The Crowning of Thorns The Tribute of Money
 15. 16. Venus of Urbino Pope Paul III Portrait of Man in a Red Cap
 16. 17. Sa Arkitektura St. Peter's Basilica Dome
 17. 18. Sa Panitikan Miguel de Cervantes
 18. 19. Sa Musika Pierluigi da Palestrina Prinsipe ng Musika
 19. 20. Sa Edukasyon Johann Gutenberg Movable press
 20. 21. Sa Agham Nicolaus Copernicus Johannes Kepler Galileo Galilei
 21. 22. Sir Isaac Newton Law of Universal Gravitation
 22. 23. Windmills Compass
 23. 24. Mercator Paracelsus
 24. 25. Andreas Vesalius De Humani Corporie Fabrica
 25. 26. William Harvey
 26. 27. Pamana ng Renaissance sa Kabihasnan <ul><li>Pinagyaman ng Renaissance ang kabihasnan ng daigdig. </li></ul><ul><li>Ang pag-uusisa at interes sa kaisipang klasikal ay nagbigay-daan sa rebolusyong intektuwal. </li></ul><ul><li>Nag-ambag din ito ng malawak na kaalaman tungkol sa daigdig. </li></ul><ul><li>Malaki ang naitulong ng Renaissance sa pagsulong at pagkabuklod ng mga bansa tulad ng English, France, Spain, at portugal. </li></ul><ul><li>Ang pagkamulat sa makabagong kaisipan ay nagbigay-daan sa rebolusyong Protestantismo o Repormasyon. </li></ul>
 27. 28. Kung muling MAGKAKAROON NG Renaissance, alin sa mga sumusunod ang gusto mong mabago, magbago, o baguhin? Pumili ng dalawa. Magpaliwanag!!! <ul><li>Sa Pulitika </li></ul><ul><li>Sa Relihiyon </li></ul><ul><li>Sa Edukasyon </li></ul><ul><li>Sa Kaugalian </li></ul><ul><li>at Tradisyon </li></ul><ul><li>Sa Komunikasyon </li></ul><ul><li>Sa Pamilya </li></ul>RENAISSANCE

×