Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Unang-Markahang-Pagsusulit_Edukasyon-sa-Pagpapakatao.pptx

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 31 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Unang-Markahang-Pagsusulit_Edukasyon-sa-Pagpapakatao.pptx (20)

Weitere von RoquesaManglicmot1 (20)

Anzeige

Unang-Markahang-Pagsusulit_Edukasyon-sa-Pagpapakatao.pptx

 1. 1. Unang Markahang Pagsusulit Edukasyon sa Pagpapakatao 4
 2. 2. 1. Unang araw ng pasukan. Ang mga bata ay nagpakilala. Anong katangian ang dapat taglayin sa pagpapakilala? I. Panuto: Piliin ang letra ng tamang sagot. A. Lakas ng loob C. nahihiya B. lakas ng kaba D. wala sa nabanggit
 3. 3. A. dahil sa kanyang kahinaan B. dahil sa kanyang katapangan C. dahil sa kanyang kalakasan D. lahat ng mga ito 2. Sa kwentong katatagan ng loob, paano hinangaan ng guro ang batang si Roniel?
 4. 4. 3. Bilang mag-aaral, paano mo ipakikilala ang iyong sarili ng may lakas ng loob at may katatagan sa harap ng maraming tao? A. maging mahiyain C. maging magalang B. maging totoo D. b at c
 5. 5. 4. Bakit mahalaga ang pagiging totoo at may katatagan ng loob sa pagpapakilala sa sarili? A.para maging sikat B.para magtiwala ang mga ito C. para maging magaling D. wala sa nabanggit
 6. 6. 5. Anu-ano ang mga kakayahan ng isang bata na dapat malinang? A. pag-awit C. pagliliban B. pagsasayaw D. a at b
 7. 7. 6. Isa-isang pinulot ni Nica ang mga butil ng natapong bigas dahil alam niyang mahalaga ito at wala silang sapat na salapi para ipambili ng sobra. Anong katangian ang ipinapakita ng bata? A. matiyaga C. matulungin B. masipag D. mabait
 8. 8. 7. Gutum na gutom kana at mahaba ang pila sa kantina. Ano ang dapat gawin? A. makipag-unahan B. sumingit C. maghintay sa pila D. aalis nalang
 9. 9. 8. Itinapon na lamang ni Joan ang may punit na damit sapagkat ayaw niyang manahi. Ano ang pinahihiwatig nito? A. Si Joan ay masipag B. Si Joan ay matulungin C. Si Joan ay bulagsak D.D. Si Joan ay masinop
 10. 10. 10. Si Willy ay isang mag-aaral na naglalakad ng napakalayo para makarating lamang sa paaralan. Si Willy ay batang __________. A. mahina C. matiisin B. malakas D. walang tiyaga
 11. 11. D. matutong magparaya A. matutong magtipid B. matutong magtiis C. matutong magbigay 11. Ano ang ibig sabihin ng kasabihang “kapag maikli ang kumot, matutong mamaluktot”?
 12. 12. 12. Mainit ang sikat ng araw, subalit oras na nang pagpila para sa seremonya sa Watawat ng Pilipinas. Ano ang iyong gagawin? A. makikipag-unahan B. pipila ng maayos C. makikipag-away D. Magrereklamo sa guro
 13. 13. 13. Ang salitang ______ ay tumatalakay sa pagiging masiyasat sa mga bagay na bago sumang-ayon ay nasusuri ng lubos para mapagpasiyahan ng buong pagpapahalagang desisyon. A. mapanuri C. mabusisi B. palatanong D. wala sa nabanggit
 14. 14. A. totoo at may basehan B. puro kasinungalingan C. gawa-gawa lamang D. wala ang sagot 14. Sa pagpapahayag ng balita kailangan ang mga impormasyon ay_________.
 15. 15. 15. Paano mo masasabi na ikaw ay nagiging mapanuri sa mga balitang narinig sa radyo o nabasa sa pahayagan? A. kapag totoo at tama ang impormasyon B. kapag makatotohanan ang impormasyon C. kapag maganda ang mpormasyon D. lahat ng nabanggit
 16. 16. 16. Ayon sa artikulo 353 ng binagong kodigo Penal ng Pilipinas ang mga elemento ng libelo ay ang: A. pagbibintang ng isang kahiya-hiyang gawa B. paglalathala ng mga bintang C. a at b D. walang sagot
 17. 17. 17. Ito ay ahensiya ng Pilipinas na responsable sa regulasyon ng telebisyon at pelikula pati na rin ang sari- saring uri ng de-bidyong midya na makikita sa bansa. A. MTRCB B. DEPED C. DSWD D. DILG
 18. 18. 18. Ang mga batang nanonood ay nangangailangan ng patnubay ng __________. A. ate C. magulang B. kuya D. kapitbahay
 19. 19. 19. Ano ang iyong nararamdaman kapag may magandang balita ang programa sa telebisyon? A. masaya C. natatakot B. malungkot D. nagugulat
 20. 20. 20. Anong klaseng palabas ang dapat panoorin ng mga batang tulad ninyo? A. makabuluhan at may kapupulutang aral B. nakakatakot na palabas C. marahas na palabas D. lahat ng nabanggit
 21. 21. Sa bilang na 21-30, isulat ang A kung nagpapakita ng pagiging Mapagpasensiya, B kung Pagtitimpi at C kung Pagkamahinahon _____ 21. Naisasaayos ko ang mga gamit na naiwan ni ate sa loob ng silid tanggapan kahit may utos pa sa akin si Ana na pakainin ang aming aso.
 22. 22. _____ 22. Sunod-sunod ang utos ng aking ina. Kahit madami akong ginagawa ay sinunod ko ang utos niya. _____ 23. Matiyagang naghihintay ng pagkakataon. _____ 24. Hindi sumisingit sa pila sa pagbili ng pagkain sa kantina.
 23. 23. _____ 25. Patuloy na nakikinig sa guro maski maingay ang mga kaklase. _____ 26. Ikaw ay hindi madaling magalit. _____ 27. Naitulak ka habang bumibili ng pagkain.
 24. 24. _____ 28. Isinusuot ang lumang damit ngunit ito’y malinis at maayos. _____ 29. Hindi gumagastos kung hindi kailangan. _____ 30. Tinatangap ang paumanhin ng kaklase
 25. 25. Sa bilang na 31-36, Isulat ang NB kung nagpapakita ng Nakabubuti ang mga gawain sa paggamit ng internet at HN naman kung hindi Nakakabuti . _____ 31. Nakapagsasaliksik sa agham at teknolohiya para sa takdang aralin
 26. 26. NB kung Nakabubuti HN naman kung hindi Nakakabuti _____32. Nakapaglalaro sa internet ng barilan at patayan ng mga zombies. _____33. Nakagagawa ng blog site tungkol sa ganda ng Sorsogon at iba pang magagandang lugar sa Pilipinas na napupuntahan
 27. 27. _____ 34. Nakapagbabasa ng mga e-mail na may katuturan sa buhay ng simpleng mag- aaral na Pilipino. NB kung Nakabubuti HN naman kung hindi Nakakabuti _____ 35. Nakakapag Facebook nang magdamag
 28. 28. _____ 36. Nakakapag-upload ng mga batang nagsusuntukan sa Youtube. NB kung Nakabubuti HN naman kung hindi Nakakabuti .
 29. 29. (Para sa bilang na 37-40) Ibigay at ipahayag ang iyong reaksyon sa sitwasyong ito: Pinagbilinan ka ng iyong ina na huwag kang makipagkaibigan sa mga batang mahilig makipag-away. Ano ang iyong gagawin? Bakit?__________________________________

×