Info opr 3de graad

831 Aufrufe

Veröffentlicht am

0 Kommentare
0 Gefällt mir
Statistik
Notizen
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Keine Downloads
Aufrufe
Aufrufe insgesamt
831
Auf SlideShare
0
Aus Einbettungen
0
Anzahl an Einbettungen
192
Aktionen
Geteilt
0
Downloads
2
Kommentare
0
Gefällt mir
0
Einbettungen 0
Keine Einbettungen

Keine Notizen für die Folie

Info opr 3de graad

 1. 1. ONTHAAL EN PUBLIC RELATIONSONTHAAL EN PUBLIC RELATIONS EEN AFDELING AANGEBODEN IN SJB-COLLEGEEEN AFDELING AANGEBODEN IN SJB-COLLEGE GENKGENK
 2. 2. TWEE BOUWSTENENTWEE BOUWSTENEN • SOCIALESOCIALE VAARDIGHEDENVAARDIGHEDEN • ALGEMENE VORMINGALGEMENE VORMING
 3. 3. SOCIALE VAARDIGHEDENSOCIALE VAARDIGHEDEN ATTITUDESATTITUDES • SOCIAALSOCIAAL • OPTIMISTISCHOPTIMISTISCH • GEZOND ZELFVERTROUWENGEZOND ZELFVERTROUWEN • ZIN VOOR INITIATIEFZIN VOOR INITIATIEF • VLOTHEID IN STIJL ENVLOTHEID IN STIJL EN VOORKOMENVOORKOMEN • INZICHT IN HET MENSELIJKINZICHT IN HET MENSELIJK GEDRAGGEDRAG • RESPECT VOOR JEZELF ENRESPECT VOOR JEZELF EN ANDEREN HEBBENANDEREN HEBBEN • FLEXIBILITEITFLEXIBILITEIT • STRESSBESTENDIGSTRESSBESTENDIG
 4. 4. • DISCRETIEDISCRETIE • STIPTHEIDSTIPTHEID • DIENSTBAARDIENSTBAAR • EERLIJKEERLIJK • BETROUWBAARBETROUWBAAR • POSITIEF IMAGOPOSITIEF IMAGO OPBOUWENOPBOUWEN
 5. 5. VORMINGVORMING ALGEMEENALGEMEEN • TALEN (NEDERLANDS-FRANS-ENGELS-DUITS)TALEN (NEDERLANDS-FRANS-ENGELS-DUITS) • GODSDIENSTGODSDIENST • AARDRIJKSKUNDEAARDRIJKSKUNDE • GESCHIEDENISGESCHIEDENIS • LOLO • WISKUNDEWISKUNDE
 6. 6. SPECIALISATIES AFDELING OPRSPECIALISATIES AFDELING OPR HOST(ESS)OPLEIDING +HOST(ESS)OPLEIDING + PRAKTIJKPRAKTIJK • BINNENSCHOOLSBINNENSCHOOLS • BUITENSCHOOLS +BUITENSCHOOLS + VERGOEDINGVERGOEDING • AANKOOP UNIFORM +AANKOOP UNIFORM + SCHOENENSCHOENEN
 7. 7. STAGESSTAGES 6 OPR GEDURENDE 3 WEKEN IN EEN BEDRIJF6 OPR GEDURENDE 3 WEKEN IN EEN BEDRIJF OF ORGANISATIE MET EEN ONTHAALBALIE ENOF ORGANISATIE MET EEN ONTHAALBALIE EN EEN PR-AFDELINGEEN PR-AFDELING
 8. 8. PROJECTENPROJECTEN VOOR 5 EN 6 OPRVOOR 5 EN 6 OPR • KLEUR- EN STIJLADVIESKLEUR- EN STIJLADVIES • TOELICHTING DOOR PR- EN ONTHAALSPECIALISTENTOELICHTING DOOR PR- EN ONTHAALSPECIALISTEN • PRESENTATIESPRESENTATIES • GASTSPREKERS + BEZOEKEN, …GASTSPREKERS + BEZOEKEN, …
 9. 9. KLEURENCONSULENTEKLEURENCONSULENTE
 10. 10. PRESENTATIESPRESENTATIES
 11. 11. LES TAFELETIQUETTELES TAFELETIQUETTE
 12. 12. RONDLEIDINGENRONDLEIDINGEN
 13. 13. SCHOOLKRANTSCHOOLKRANT • REDACTIETEAMREDACTIETEAM • 2 UREN OM DE 2 WEKEN2 UREN OM DE 2 WEKEN • 3 SCHOOLKRANTJES PER JAAR3 SCHOOLKRANTJES PER JAAR • BEGELEID DOOR 2 LEERKRACHTENBEGELEID DOOR 2 LEERKRACHTEN
 14. 14. TOEKOMSTMOGELIJKHEDENTOEKOMSTMOGELIJKHEDEN • WERK ZOEKENWERK ZOEKEN • BALIEBEDIENDEBALIEBEDIENDE • HOST(ESS)HOST(ESS) • MEDEWERKERMEDEWERKER EVENEMENTENEVENEMENTEN • MEDEWERKER PR-DIENSTMEDEWERKER PR-DIENST • KLANTENDIENSTKLANTENDIENST • 77DEDE SPECIALISATIEJAAR PRSPECIALISATIEJAAR PR • BACHELORBACHELOR • MASTERMASTER
 15. 15. MEDEWERKER EVENEMENTENMEDEWERKER EVENEMENTEN
 16. 16. STEWARD - STEWARDESSSTEWARD - STEWARDESS
 17. 17. PR-TAKENPR-TAKEN
 18. 18. BEDRIJFSGIDSBEDRIJFSGIDS
 19. 19. BALIEBEDIENDEBALIEBEDIENDE
 20. 20. BUITENLANDSE HOST/HOSTESSBUITENLANDSE HOST/HOSTESS

×