Connecting Colours - Teamontwikkeling met Insights Discovery

Roland Driesen
Roland DriesenMotivating people with psychology (Insights Discovery & MapsTell) and technology (Office 365, HCL & ZOHO) um Silverside & Connecting Colours

Bij Connecting Colours zijn we gepassioneerd om teams te helpen nieuwe hoogtes te bereiken, wat hun startpunt ook is. We zijn ons er van bewust dat teams op verschillende posities binnen hun reis kunnen zijn, en we gebruiken onze uitgebreide ervaring en kennis om ze te laten groeien. Of uw team net gestart is in het basiskamp, stormend en normerend onderweg naar boven, of presterend naar de top, samen bereiken we toppen die vooraf buiten bereik lijken te zijn. Onze formule is een combinatie van teamontwikkelingsmodellen zoals Tuckman en Lencioni, met daarbij een unieke mix van praktische, dynamische en resultaatgerichte oplossingen om uw uitdagingen aan te pakken. Het fundament voor onze aanpak is het Insights Discovery model. Of het nu gaat om het creëren, verbeteren of uitdagen van een team, we gebruiken ons portfolio van Insights Discovery producten om het leren veilig te maken, als katalysator voor toekomstige ontwikkeling, en om te zorgen dat het geleerde bijblijft.

Teams ondersteunen
op weg naar succes
“ Wij hebben een passie voor de vrije natuur en
specifiek de bergen. Zij bieden een geweldige
metafoor voor team- en persoonlijke ontwikkeling! “
Organisaties dienen steeds sneller en leniger te zijn om in de veranderende markt te blijven meespelen.
Groeistuipen en externe factoren zorgen ervoor dat een team of organisatie een volgende fase in gaat.
Maar niet elk team is hierop voorbereid. Het doet een sterk beroep op vertrouwen en communicatie.
Met alle aandacht voor de ‘hard skills’ zijn de essentiële ‘soft skills’ in veel teams onderbelicht.
Of bent u net gestart en zoekt u vanaf dag 1 een methode om effectief met elkaar samen te werken?
Connecting Colours heeft hier een unieke formule voor en helpt u met behulp van Insights Discovery
en modellen van Lencioni en Tuckman om het werk slimmer, effectiever en leuker te maken.
De wereld verandert in
een reusachtig tempo,
groeit uw team en
organisatie snel genoeg?
Zelfinzicht
Voor deelnemers inzicht in zijn/
haar eigen sterktes en hoe deze
in te zetten, en zijn/haar valkuilen
erkennen en deze ontwikkelen of
voorkomen.
Focus
We verliezen het einddoel nooit
uit het zicht, en zijn altijd helder
waar we staan vergeleken met de
startpositie en het geambieerde doel.
De terugkeer is
gevaarlijker dan de top
Een berg beklimmen is zwaar, echter
kan terugkeren veel zwaarder zijn. Of
u nu op de weg naar boven bent of
op de weg terug, onze aanpak zorgt
voor een veilige route met voldoende
veerkracht in uw stappen.
Het juiste tempo
We erkennen dat elk teamlid
verschillende sterktes en uitdagingen
heeft. In bergexpedities gaat de
fitste persoon achterop. Wij kunnen
u helpen met het bepalen van het
vervullen van de verschillende rollen,
om te zorgen dat het team als geheel
op uw gewenste tempo beweegt.
Verbonden teams
Alle teams hebben verbondenheid
nodig, gekoppeld aan een
gemeenschappelijk doel. We
helpen met het identificeren van
deze verbindende en veilige factor.
Duidelijkheid over succes
We houden van succes, het voelen,
ruiken en zien ervan - we helpen
u om uw succes inzichtelijk en
waarneembaar te maken.
Geniet van elke stap in
deze reis
Soms is het moeilijk, en soms
wil je opgeven, maar zulke
momenten zijn een kans om van
de omgeving te genieten, na te
denken en te waarderen waar we
op dit moment zijn.
Voorkom te snelle
stijging!
Hoog in de bergen wordt Acute
Mountain Sickness veroorzaakt door
een te snelle stijging. Enige remedie is
een niveau te zakken en te herstellen.
In teams moeten we soms ook een
stap terug doen om vervolgens weer
twee stappen te kunnen zetten.
Bij Connecting Colours zijn we gepassioneerd om organisaties te helpen nieuwe hoogtes te bereiken, wat hun
startpunt ook is. We zijn ons er van bewust dat teams op verschillende posities binnen hun reis kunnen zijn, en
we gebruiken onze uitgebreide ervaring en kennis om ze te laten groeien.
Het fundament voor onze aanpak is het Insights Discovery model. Of het nu gaat om het creëren, verbeteren
of uitdagen van een team, we gebruiken ons portfolio van Insights Discovery producten om het leren leuk en
veilig te maken, als katalysator voor toekomstige ontwikkeling, en om te zorgen dat het geleerde bijblijft.
Wij combineren
teamontwikkelingsmodellen van
Tuckman en Lencioni, en voegen
hier onze eigen unieke mix
van praktische, dynamische en
resultaatgerichte oplossingen aan toe.
Of uw team net gestart is in het basiskamp, stormend en normerend onderweg naar boven, of presterend
naar de top, samen bereiken we toppen die vooraf buiten bereik lijken te zijn. Onze formule is een combinatie
van teamontwikkelingsmodellen zoals Tuckman en Lencioni, met daarbij een unieke mix van praktische,
dynamische en resultaatgerichte oplossingen om uw uitdagingen aan te pakken.
Vormen van teams
De eerste stap in elke teamreis is het vormen van het reisgezelschap, waarbij iedereen net wat meer van zichzelf
durft te laten zien. En dit durven heeft te maken met onderling vertrouwen, welke wordt ondersteund met een
vergroot zelfinzicht dankzij het Insights Discovery profiel. De beroemde spiegel van het profiel laat ieders sterke
en verbeterpunten zien inclusief tips hoe deze te ontwikkelen. De ‘kleurentaal” maakt het daarbij veilig om dit
ook te delen.
Tijdens een eerste workshop komt het team ook fysiek in beweging op de Insights mat. Met interactieve
oefeningen leert ieder zijn/haar wielpositie beter te begrijpen, maar juist ook de mobiliteit op het wiel. De meeste
deelnemers hebben nu eenmaal twee of drie kleuren bovengemiddeld in hun voorkeurspositie. En kijk eens naar
de overkant; uw tegenovergestelde type heeft u zoveel te brengen!
Maar deze overkant is best lastig te begrijpen/bereiken. Dankzij een rondje langs de kernkwadranten merken
deelnemers dat een kwaliteit op een goede dag ook een valkuil op een slechte dag kan zijn. Middels de positieve
aanvulling van ieders tegenstelling wordt de allergie ook beter begrepen. Deze stap sluiten we af met oefeningen
voor de komende fase: Ready, Set, Storm!
Normeren van teams
Na de vormingsfase laten we teams enige tijd oefenen met onderlinge terugkoppeling volgens onze D4 Feed
Forward methode. Immers, als we het altijd maar met elkaar eens zijn, zou het leven maar saai zijn! We zorgen
ervoor dat meningsverschillen gebruikt worden voor het creëren van een positieve dialoog, wat leidt tot betere
resultaten in de toekomst, in plaats van eindeloos terug te kijken op een disfunctioneel team.
Tijdens een tweede workshop is het tijd om te werken aan normering. Uit onze ervaring blijkt dat een gebrek aan
een gezamenlijk beeld vaak de reden is voor het gebrek aan samenwerking tussen collega’s. Met het bepalen van
teamrollen binnen uw processen introduceren wij een soepelere samenwerkingsvorm, de term “Is het werkbaar?”
en continu slimmere verbetering via het roloverleg. Wij waarderen individuele verschillen, maar introduceren wel
de gezamenlijke focus.
Met deze teamrollen is het nu voor alle deelnemers makkelijker om het gewenste gedrag op te halen, de juiste
communicatiestrategie per situatie te kiezen en prioriteiten te bepalen. Hierbij ontstaat een natuurlijk rollenspel
(zoals de befaamde ‘good cop’ en ‘bad cop’) waarmee ieder weet hoe en waarom iemand iets doet. Het persoonlijke
werkgeluk stijgt hiermee automatisch. We zitten nu allemaal in dezelfde expeditie met hetzelfde doel voor ogen!
Presteren van teams
Dankzij de vormingsfase heeft iedereen inzicht in zichzelf en het directe team. Met de normeringsfase weet elk
lid waar ze staan binnen dit team en vanuit welke rol wat wanneer te doen. Maar wat als er steeds meer gevraagd
wordt? Geen unicum in deze tijd van een steeds sneller draaiende wereld. Ons advies: kies je wedstrijd! Met genoeg
persoonlijk inzicht en werk ervaring is de tijd aangebroken om voor bepaalde onderdelen de lat hoger te leggen.
De grens tussen ‘stretch’ en ‘stress’ is dun. Door de boog niet continue gespannen te houden en elkaar te coachen
groeit ieders mogelijkheden. In onze workshops is dat dan ook precies onze stijl. Humor met een functie,
samenwerking als verbinding, informatie als fundering en pittige prikkels als stretch onder begeleiding. We gaan
daarbij een niveau hoger dan de deelnemers initieel hadden voorgenomen, maar natuurlijk wel veilig gezekerd.
Dit is het moment waarop wij bestaande managementmethodieken en -modellen (Start with Why, Lean, Agile,
Holacratie, uw standaarden) kleur geven. Met behulp van G-Wave helpen wij teams ieders waarom te vinden, de
benodigde verandering in acties uit te werken en het eindplaatje te visualiseren. De laatste stap in dit model is naar
onze mening de allermooiste: Wie kans ons helpen om het resultaat makkelijker te bereiken? Want alleen kom je
ergens sneller, maar samen kom je verder!
Insights Discovery geeft met behulp
van een eenvoudige en aansprekende
kleurentaal inzicht in gedragsvoorkeuren
en biedt concrete handvatten voor de
ontwikkeling van effectiviteit op zowel het
individuele, team- en organisatieniveau.
De kleurentaal van Insights Dicovery heeft direct impact en gaat leven binnen een organisatie. Hierdoor
wordt het gemakkelijker om een blijvende positieve verandering door te voeren. Insights Discovery en
haar ontwikkelprogramma’s onderscheiden zich doordat eenvoud en gemak hand in hand gaan met
praktische toepasbaarheid, diepgang en juistheid. Connecting Colours verzorgt haar workshops op haar
eigen trainingslocatie aan de Rotterdamse voet, op uw eigen locatie(s) of op een externe locatie in zowel het
Nederlands als het Engels. De Insights profielen zijn daarnaast beschikbaar in 40 talen. Onze programma’s
kunnen volledig op uw behoefte worden afgestemd (van een dagdeel tot een dag of meerdaagse programma’s)
en kunnen worden uitgebreid met een training in verkoop, leiderschap, projectmanagement en/of andere
specifieke onderdelen voor uw eigen veranderingstraject.
Middels dit profiel nemen we uw team mee op een reis van zelfinzicht, waardoor
elk teamlid de impact van zijn/haar gedrag op anderen (h)erkent. We bespreken
de verschillen in het team, ondersteunen bij het ontdekken van de ‘blinde vlek’ en
‘mogelijke verbeterpunten’ en identificeren hoe wel en hoe niet te communiceren.
Dit werkt als een katalysator voor de verbetering in de interactie tussen teamleden.
Het profiel is gevuld met inzichtelijke, indrukwekkende en inspirerende
uitspraken, waardoor het een directe aanwinst is voor teamontwikkeling.
Basisprofiel van circa 20 pagina’s met optioneel de volgende hoofdstukken:
- hoofdstuk over management
- hoofdstuk over verkoop
- hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling
- hoofdstuk over interviews
Insights Discovery
Insights Discovery Full Circle Insights Deeper Discovery
Insights legt de basis voor diverse ontwikkelprogramma’s waarmee managers, medewerkers en teams hun
interactie, samenwerking en performance kunnen versterken. De unieke en persoonlijke voorkeuren van
personen worden gemeten aan de hand van een korte online vragenlijst. De resultaten hiervan worden
beschreven middels een uitgebreid persoonlijk profiel waarin de individuele kwaliteiten en ontwikkelpunten in
kaart worden gebracht. Het profiel laat zien dat individuen, teams en organisaties aan kracht kunnen winnen
door de verschillen tussen mensen te erkennen en te waarderen. Connecting Colours is trots op de Insights
accreditatie en licentie en zet de volgende instrumenten in, natuurlijk afgestemd op uw specifieke behoefte:
“ Uit alle geweldige instrumenten die beschikbaar
zijn, hebben wij Insights geselecteerd als onze leidende
instrument voor teamontwikkeling.
”
Dit feedback profiel zorgt ervoor dat teamleden
hun zelfperceptie kunnen vergelijken met de
perceptie van anderen. In aanvulling op hoe het
gedrag in de werkomgeving wordt gezien, delen
collega’s hoe ze een teamlid zouden willen zien
ontwikkelen om (nog) succesvoller te worden.
DFC-profielen starten de conversaties die er toe
doen. Wilt u de relaties in uw team versterken? Dan
is de DFC de perfecte methode voor u en uw team.
Als u een niveau dieper wil gaan, is dit het
profiel voor u en uw team. Door het gebruik van
eeuwenoude archetypen en de helderheid en
pragmatische toepassing van nu, biedt dit profiel
een perfect raamwerk voor interne reflectie en
diepere inzichten/resultaten. Dankzij het Deeper
Discovery model kunnen wij uw team veilig laten
reflecteren, dieper inzicht verkrijgen in waar ze nu
staan en besluiten wat nodig is om verder te gaan.
Rivium Quadrant 75-5
2909 LC Capelle aan den IJssel
T: 010 - 266 11 06
E: info@connectingcolours.nl
Mijn helder blauwe
energie wil graag
meer informatie.
Mijn zacht groene
energie praat hier
graag verder op door.
Mijn vurig rode
energie ontvangt
graag een prijsvoorstel!
Mijn stralend gele
energie wil dit wel
eens echt zien!
We werken met teams van elke omvang, van twee tot tweehonderd. We hebben passie voor grote evenementen waar
de hele organisatie bij elkaar komt, maar we voelen ons net zo thuis in het verzorgen van kleine(re) bijeenkomsten waar
elke 1-op-1 relatie onderdeel uitmaakt van de teamdynamiek. We creëren het juiste klimaat voor het juiste team op het
juiste tijdstip, en we bouwen een oplossing precies passend op het aantal betrokken deelnemers.
Connecting Colours helpt u bij het vergroten van het zelfinzicht, de
onderlinge samenwerking en het aanpassingsvermogen van mensen,
zowel binnen als buiten de organisatie.
Bel ons op 010 - 266 11 06
of bezoek ons op connectingcolours.nl voor:
Energieboost
Wij zorgen voor een positieve energie,
welke ook na onze workshops lang
blijft aanhouden. We zetten mensen
in hun kracht en starten de dialoog.
Hierbij garanderen wij dat uw
teamleden zichzelf en elkaar beter
begrijpen dan voorheen.
Zakelijke toepasbaarheid
Er zit altijd een duidelijke zakelijke
focus in onze trajecten - het zijn
geen vrijblijvende teamuitjes zonder
bedrijfsdoel. Om deze reden nemen
we de tijd voor een goede intake om
de doelstelling helder te hebben en
in het ontwerp en levering van de
workshop mee te nemen. Wij verweven
uw terminologie en specifieke
uitdagingingen in dit programma.
Actiegericht
Wij zorgen voor beweging! Als gevolg
van onze workshops starten, stoppen of
intensiveren veel teams de besproken
punten/zaken. Wij leggen de nadruk op
actie in interactie.
Gebalanceerd leren
Wij begrijpen als geen ander wat mensen
verschillend maakt en wat ieder uit
een team wil halen. Daarom bieden
wij gedurende onze workshops een
gebalanceerde mix voor elke leerstijl:
plezier, focus, effectiviteit en reflectie. Deze
ingrediënten zorgen ervoor dat het hele
team tevreden naar huis gaat!
Turn-key
Het bieden van de hoogste kwaliteit en
totale ontzorging gedurende het gehele
traject is onze unieke meerwaarde.
Dankzij onze pure focus op Insights, een
uitgebreide back-office, ons 4-kleuren
kantoor en contacten met eersteklas
partners hebben wij alles in huis om uw
complete evenement echt neer te zetten.
Echter, met het verzorgen van een deel van
het traject zijn we natuurlijk net zo blij!
Multi media support
Wanneer u dit wenst, leggen wij graag
voor u de mooiste momenten vast en
verwerken dit in een blijvende herinnering.
Wij verzorgen geweldige workshops, en zijn
daarnaast vrij goed in swingende video’s!

Recomendados

Teamontwikkeling von
Teamontwikkeling Teamontwikkeling
Teamontwikkeling Peter van Leusden, MA
1.9K views14 Folien
Presentatie Effectieve Projectteams Avd Poel von
Presentatie Effectieve Projectteams Avd PoelPresentatie Effectieve Projectteams Avd Poel
Presentatie Effectieve Projectteams Avd Poelmvluit
981 views29 Folien
kracht van een team von
 kracht van een team kracht van een team
kracht van een teamFrank De Lannoit
1.8K views31 Folien
Team ontwikkeling en succes .pptx von
Team ontwikkeling en succes .pptxTeam ontwikkeling en succes .pptx
Team ontwikkeling en succes .pptxLuc Bollies
959 views17 Folien
Medewerkers Naar Een Team von
Medewerkers Naar Een TeamMedewerkers Naar Een Team
Medewerkers Naar Een Teamkikiwiki1
512 views31 Folien
Team Power presentatie von
Team Power  presentatieTeam Power  presentatie
Team Power presentatieMichael Makowski
1.1K views67 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Zelfsturende teams autonome groepen von
Zelfsturende teams autonome groepenZelfsturende teams autonome groepen
Zelfsturende teams autonome groepenguestbc3a1b
3.3K views93 Folien
M&L congres Effectief leiderschap - Christine Meijers von
M&L congres Effectief leiderschap - Christine MeijersM&L congres Effectief leiderschap - Christine Meijers
M&L congres Effectief leiderschap - Christine Meijersimkopleidingenbv
812 views19 Folien
Teamscan Zelfsturing Poster von
Teamscan Zelfsturing PosterTeamscan Zelfsturing Poster
Teamscan Zelfsturing PosterJohan de Veer
850 views2 Folien
Special Insight # 9 - Norming, storming von
Special Insight # 9 - Norming, stormingSpecial Insight # 9 - Norming, storming
Special Insight # 9 - Norming, stormingBram Föllings
200 views2 Folien
Teamscan Zelfsturing von
Teamscan ZelfsturingTeamscan Zelfsturing
Teamscan ZelfsturingJohan de Veer
635 views2 Folien
Teamcoaching | Target Point, Guide to Change von
Teamcoaching | Target Point, Guide to ChangeTeamcoaching | Target Point, Guide to Change
Teamcoaching | Target Point, Guide to ChangeAngela van de Loo
879 views35 Folien

Was ist angesagt?(20)

Zelfsturende teams autonome groepen von guestbc3a1b
Zelfsturende teams autonome groepenZelfsturende teams autonome groepen
Zelfsturende teams autonome groepen
guestbc3a1b3.3K views
M&L congres Effectief leiderschap - Christine Meijers von imkopleidingenbv
M&L congres Effectief leiderschap - Christine MeijersM&L congres Effectief leiderschap - Christine Meijers
M&L congres Effectief leiderschap - Christine Meijers
imkopleidingenbv812 views
Teamscan Zelfsturing Poster von Johan de Veer
Teamscan Zelfsturing PosterTeamscan Zelfsturing Poster
Teamscan Zelfsturing Poster
Johan de Veer850 views
Special Insight # 9 - Norming, storming von Bram Föllings
Special Insight # 9 - Norming, stormingSpecial Insight # 9 - Norming, storming
Special Insight # 9 - Norming, storming
Bram Föllings200 views
Teamcoaching | Target Point, Guide to Change von Angela van de Loo
Teamcoaching | Target Point, Guide to ChangeTeamcoaching | Target Point, Guide to Change
Teamcoaching | Target Point, Guide to Change
Angela van de Loo879 views
Model greiner met toelichting en gratis tools - presentatie op managementmode... von Gert Jan Schop
Model greiner met toelichting en gratis tools - presentatie op managementmode...Model greiner met toelichting en gratis tools - presentatie op managementmode...
Model greiner met toelichting en gratis tools - presentatie op managementmode...
Gert Jan Schop2.4K views
Het ontwikkelen van een groeimindset von ETION
Het ontwikkelen van een groeimindsetHet ontwikkelen van een groeimindset
Het ontwikkelen van een groeimindset
ETION767 views
Greiner model presentatie von Gert Jan Schop
Greiner model presentatieGreiner model presentatie
Greiner model presentatie
Gert Jan Schop146.9K views
HR Congres 01-09-2011 Eerstelijns Management Development von imkopleidingenbv
HR Congres 01-09-2011 Eerstelijns Management DevelopmentHR Congres 01-09-2011 Eerstelijns Management Development
HR Congres 01-09-2011 Eerstelijns Management Development
imkopleidingenbv413 views
Presentatie von ppti
PresentatiePresentatie
Presentatie
ppti148 views
Sales & Marketing | 150324 | Waarderend leiderschap, Hoe doe je dat? | Pesent... von Flevum
Sales & Marketing | 150324 | Waarderend leiderschap, Hoe doe je dat? | Pesent...Sales & Marketing | 150324 | Waarderend leiderschap, Hoe doe je dat? | Pesent...
Sales & Marketing | 150324 | Waarderend leiderschap, Hoe doe je dat? | Pesent...
Flevum1.3K views
Effectiviteit, leiderschap en cultuur | Target Point, Guide to Change von Angela van de Loo
Effectiviteit, leiderschap en cultuur | Target Point, Guide to ChangeEffectiviteit, leiderschap en cultuur | Target Point, Guide to Change
Effectiviteit, leiderschap en cultuur | Target Point, Guide to Change
Angela van de Loo339 views
Eindpublicatie stebo flowleert von Stebo vzw
Eindpublicatie stebo flowleertEindpublicatie stebo flowleert
Eindpublicatie stebo flowleert
Stebo vzw366 views

Similar a Connecting Colours - Teamontwikkeling met Insights Discovery

Roadmap voor (management)teambuilding von
Roadmap voor (management)teambuildingRoadmap voor (management)teambuilding
Roadmap voor (management)teambuildingTwan Hillebrand
1.1K views7 Folien
Winnende teams ontwikkelen | Target Point, Guide to Change von
Winnende teams ontwikkelen | Target Point, Guide to ChangeWinnende teams ontwikkelen | Target Point, Guide to Change
Winnende teams ontwikkelen | Target Point, Guide to ChangeAngela van de Loo
798 views32 Folien
Focus Factsheet Teamcoaching von
Focus Factsheet TeamcoachingFocus Factsheet Teamcoaching
Focus Factsheet TeamcoachingWillem Ezerman
519 views6 Folien
Flyer Triam Float Workshops Ppl von
Flyer Triam Float Workshops PplFlyer Triam Float Workshops Ppl
Flyer Triam Float Workshops PplBrenda Zandsteeg
158 views2 Folien
Flyer TriamFloat Workshops Ppl von
Flyer TriamFloat Workshops PplFlyer TriamFloat Workshops Ppl
Flyer TriamFloat Workshops PplMarieke Megens
420 views2 Folien
RedFoxBlue - mmi drijfveren team von
RedFoxBlue - mmi drijfveren teamRedFoxBlue - mmi drijfveren team
RedFoxBlue - mmi drijfveren teamMaurice Neuféglise
27 views1 Folie

Similar a Connecting Colours - Teamontwikkeling met Insights Discovery(20)

Roadmap voor (management)teambuilding von Twan Hillebrand
Roadmap voor (management)teambuildingRoadmap voor (management)teambuilding
Roadmap voor (management)teambuilding
Twan Hillebrand1.1K views
Winnende teams ontwikkelen | Target Point, Guide to Change von Angela van de Loo
Winnende teams ontwikkelen | Target Point, Guide to ChangeWinnende teams ontwikkelen | Target Point, Guide to Change
Winnende teams ontwikkelen | Target Point, Guide to Change
Angela van de Loo798 views
Flyer TriamFloat Workshops Ppl von Marieke Megens
Flyer TriamFloat Workshops PplFlyer TriamFloat Workshops Ppl
Flyer TriamFloat Workshops Ppl
Marieke Megens420 views
Castor en Pollux Informatie von christoffel
Castor en Pollux InformatieCastor en Pollux Informatie
Castor en Pollux Informatie
christoffel303 views
Kom inspiratie opdoen bij kennisproeven in juni von Berry Jansen
Kom inspiratie opdoen bij kennisproeven in juniKom inspiratie opdoen bij kennisproeven in juni
Kom inspiratie opdoen bij kennisproeven in juni
Berry Jansen206 views
ysc_10112_coachingbrochure-v5sp[1] von Nanda Bartelse
ysc_10112_coachingbrochure-v5sp[1]ysc_10112_coachingbrochure-v5sp[1]
ysc_10112_coachingbrochure-v5sp[1]
Nanda Bartelse243 views
De meerwaarde van coaching in het snel veranderende informatievak von GO opleidingen
De meerwaarde van coaching in het snel veranderende informatievakDe meerwaarde van coaching in het snel veranderende informatievak
De meerwaarde van coaching in het snel veranderende informatievak
GO opleidingen606 views
The brown paper company ons onderscheidend dna 30 3-13 von Michiel Vermeulen
The brown paper company ons onderscheidend dna 30 3-13The brown paper company ons onderscheidend dna 30 3-13
The brown paper company ons onderscheidend dna 30 3-13
Michiel Vermeulen452 views
De update van meurs hrm von Quint Dozel
De update van meurs hrmDe update van meurs hrm
De update van meurs hrm
Quint Dozel229 views
JE PERSOONLIJKE REIS NAAR ONDERNEMERSCHAP : Ithaka programma 2017 von Ron van Gils
JE PERSOONLIJKE REIS NAAR ONDERNEMERSCHAP : Ithaka programma 2017JE PERSOONLIJKE REIS NAAR ONDERNEMERSCHAP : Ithaka programma 2017
JE PERSOONLIJKE REIS NAAR ONDERNEMERSCHAP : Ithaka programma 2017
Ron van Gils122 views
Cdv E Zine Teamontwikkeling 2012 von CoendeVries
Cdv E Zine Teamontwikkeling 2012Cdv E Zine Teamontwikkeling 2012
Cdv E Zine Teamontwikkeling 2012
CoendeVries378 views

Más de Roland Driesen

Integrations - Thinking outside the box - Presentation Engage 2023 in Amsterdam von
Integrations - Thinking outside the box - Presentation Engage 2023 in AmsterdamIntegrations - Thinking outside the box - Presentation Engage 2023 in Amsterdam
Integrations - Thinking outside the box - Presentation Engage 2023 in AmsterdamRoland Driesen
158 views37 Folien
PACE, the roadmap for successful user adoption von
PACE, the roadmap for successful user adoptionPACE, the roadmap for successful user adoption
PACE, the roadmap for successful user adoptionRoland Driesen
64 views35 Folien
HCL Connections fully implemented at accounting firm NEVB von
HCL Connections fully implemented at accounting firm NEVBHCL Connections fully implemented at accounting firm NEVB
HCL Connections fully implemented at accounting firm NEVBRoland Driesen
241 views52 Folien
What if we adapt the adoption? Change approach based on digital literacy and ... von
What if we adapt the adoption? Change approach based on digital literacy and ...What if we adapt the adoption? Change approach based on digital literacy and ...
What if we adapt the adoption? Change approach based on digital literacy and ...Roland Driesen
175 views40 Folien
Use your IBM Collaboration tools smarter to make your work less stressful von
Use your IBM Collaboration tools smarter to make your work less stressfulUse your IBM Collaboration tools smarter to make your work less stressful
Use your IBM Collaboration tools smarter to make your work less stressfulRoland Driesen
403 views36 Folien
PACE Roadmap - Presentation during Engage 2018 von
PACE Roadmap - Presentation during Engage 2018PACE Roadmap - Presentation during Engage 2018
PACE Roadmap - Presentation during Engage 2018Roland Driesen
287 views37 Folien

Más de Roland Driesen(20)

Integrations - Thinking outside the box - Presentation Engage 2023 in Amsterdam von Roland Driesen
Integrations - Thinking outside the box - Presentation Engage 2023 in AmsterdamIntegrations - Thinking outside the box - Presentation Engage 2023 in Amsterdam
Integrations - Thinking outside the box - Presentation Engage 2023 in Amsterdam
Roland Driesen158 views
PACE, the roadmap for successful user adoption von Roland Driesen
PACE, the roadmap for successful user adoptionPACE, the roadmap for successful user adoption
PACE, the roadmap for successful user adoption
Roland Driesen64 views
HCL Connections fully implemented at accounting firm NEVB von Roland Driesen
HCL Connections fully implemented at accounting firm NEVBHCL Connections fully implemented at accounting firm NEVB
HCL Connections fully implemented at accounting firm NEVB
Roland Driesen241 views
What if we adapt the adoption? Change approach based on digital literacy and ... von Roland Driesen
What if we adapt the adoption? Change approach based on digital literacy and ...What if we adapt the adoption? Change approach based on digital literacy and ...
What if we adapt the adoption? Change approach based on digital literacy and ...
Roland Driesen175 views
Use your IBM Collaboration tools smarter to make your work less stressful von Roland Driesen
Use your IBM Collaboration tools smarter to make your work less stressfulUse your IBM Collaboration tools smarter to make your work less stressful
Use your IBM Collaboration tools smarter to make your work less stressful
Roland Driesen403 views
PACE Roadmap - Presentation during Engage 2018 von Roland Driesen
PACE Roadmap - Presentation during Engage 2018PACE Roadmap - Presentation during Engage 2018
PACE Roadmap - Presentation during Engage 2018
Roland Driesen287 views
Uitnodiging IGNITE COMES TO YOU – 2017 EDITION von Roland Driesen
Uitnodiging IGNITE COMES TO YOU – 2017 EDITIONUitnodiging IGNITE COMES TO YOU – 2017 EDITION
Uitnodiging IGNITE COMES TO YOU – 2017 EDITION
Roland Driesen483 views
20170706.moeten naarwillen.hvg.nl von Roland Driesen
20170706.moeten naarwillen.hvg.nl20170706.moeten naarwillen.hvg.nl
20170706.moeten naarwillen.hvg.nl
Roland Driesen500 views
A new way of Knowledge Networking von Roland Driesen
A new way of Knowledge NetworkingA new way of Knowledge Networking
A new way of Knowledge Networking
Roland Driesen504 views
Engage 2016 - Running a collaborative business von Roland Driesen
Engage 2016 - Running a collaborative businessEngage 2016 - Running a collaborative business
Engage 2016 - Running a collaborative business
Roland Driesen262 views
To adapt, or not to adapt - that is the question! von Roland Driesen
To adapt, or not to adapt - that is the question!To adapt, or not to adapt - that is the question!
To adapt, or not to adapt - that is the question!
Roland Driesen713 views
Change to the cloud: by psychology pull or technology push? von Roland Driesen
Change to the cloud: by psychology pull or technology push?Change to the cloud: by psychology pull or technology push?
Change to the cloud: by psychology pull or technology push?
Roland Driesen907 views
Het Nieuwe Werken: de praktijkcase van Silverside von Roland Driesen
Het Nieuwe Werken: de praktijkcase van SilversideHet Nieuwe Werken: de praktijkcase van Silverside
Het Nieuwe Werken: de praktijkcase van Silverside
Roland Driesen483 views
Welkom in 010: Openingsfeest Silverside von Roland Driesen
Welkom in 010: Openingsfeest SilversideWelkom in 010: Openingsfeest Silverside
Welkom in 010: Openingsfeest Silverside
Roland Driesen459 views
20141009 michael sampson uitnodiging von Roland Driesen
20141009 michael sampson uitnodiging20141009 michael sampson uitnodiging
20141009 michael sampson uitnodiging
Roland Driesen879 views

Connecting Colours - Teamontwikkeling met Insights Discovery

  • 2. “ Wij hebben een passie voor de vrije natuur en specifiek de bergen. Zij bieden een geweldige metafoor voor team- en persoonlijke ontwikkeling! “ Organisaties dienen steeds sneller en leniger te zijn om in de veranderende markt te blijven meespelen. Groeistuipen en externe factoren zorgen ervoor dat een team of organisatie een volgende fase in gaat. Maar niet elk team is hierop voorbereid. Het doet een sterk beroep op vertrouwen en communicatie. Met alle aandacht voor de ‘hard skills’ zijn de essentiële ‘soft skills’ in veel teams onderbelicht. Of bent u net gestart en zoekt u vanaf dag 1 een methode om effectief met elkaar samen te werken? Connecting Colours heeft hier een unieke formule voor en helpt u met behulp van Insights Discovery en modellen van Lencioni en Tuckman om het werk slimmer, effectiever en leuker te maken. De wereld verandert in een reusachtig tempo, groeit uw team en organisatie snel genoeg?
  • 3. Zelfinzicht Voor deelnemers inzicht in zijn/ haar eigen sterktes en hoe deze in te zetten, en zijn/haar valkuilen erkennen en deze ontwikkelen of voorkomen. Focus We verliezen het einddoel nooit uit het zicht, en zijn altijd helder waar we staan vergeleken met de startpositie en het geambieerde doel. De terugkeer is gevaarlijker dan de top Een berg beklimmen is zwaar, echter kan terugkeren veel zwaarder zijn. Of u nu op de weg naar boven bent of op de weg terug, onze aanpak zorgt voor een veilige route met voldoende veerkracht in uw stappen. Het juiste tempo We erkennen dat elk teamlid verschillende sterktes en uitdagingen heeft. In bergexpedities gaat de fitste persoon achterop. Wij kunnen u helpen met het bepalen van het vervullen van de verschillende rollen, om te zorgen dat het team als geheel op uw gewenste tempo beweegt. Verbonden teams Alle teams hebben verbondenheid nodig, gekoppeld aan een gemeenschappelijk doel. We helpen met het identificeren van deze verbindende en veilige factor. Duidelijkheid over succes We houden van succes, het voelen, ruiken en zien ervan - we helpen u om uw succes inzichtelijk en waarneembaar te maken. Geniet van elke stap in deze reis Soms is het moeilijk, en soms wil je opgeven, maar zulke momenten zijn een kans om van de omgeving te genieten, na te denken en te waarderen waar we op dit moment zijn. Voorkom te snelle stijging! Hoog in de bergen wordt Acute Mountain Sickness veroorzaakt door een te snelle stijging. Enige remedie is een niveau te zakken en te herstellen. In teams moeten we soms ook een stap terug doen om vervolgens weer twee stappen te kunnen zetten. Bij Connecting Colours zijn we gepassioneerd om organisaties te helpen nieuwe hoogtes te bereiken, wat hun startpunt ook is. We zijn ons er van bewust dat teams op verschillende posities binnen hun reis kunnen zijn, en we gebruiken onze uitgebreide ervaring en kennis om ze te laten groeien. Het fundament voor onze aanpak is het Insights Discovery model. Of het nu gaat om het creëren, verbeteren of uitdagen van een team, we gebruiken ons portfolio van Insights Discovery producten om het leren leuk en veilig te maken, als katalysator voor toekomstige ontwikkeling, en om te zorgen dat het geleerde bijblijft.
  • 4. Wij combineren teamontwikkelingsmodellen van Tuckman en Lencioni, en voegen hier onze eigen unieke mix van praktische, dynamische en resultaatgerichte oplossingen aan toe. Of uw team net gestart is in het basiskamp, stormend en normerend onderweg naar boven, of presterend naar de top, samen bereiken we toppen die vooraf buiten bereik lijken te zijn. Onze formule is een combinatie van teamontwikkelingsmodellen zoals Tuckman en Lencioni, met daarbij een unieke mix van praktische, dynamische en resultaatgerichte oplossingen om uw uitdagingen aan te pakken.
  • 5. Vormen van teams De eerste stap in elke teamreis is het vormen van het reisgezelschap, waarbij iedereen net wat meer van zichzelf durft te laten zien. En dit durven heeft te maken met onderling vertrouwen, welke wordt ondersteund met een vergroot zelfinzicht dankzij het Insights Discovery profiel. De beroemde spiegel van het profiel laat ieders sterke en verbeterpunten zien inclusief tips hoe deze te ontwikkelen. De ‘kleurentaal” maakt het daarbij veilig om dit ook te delen. Tijdens een eerste workshop komt het team ook fysiek in beweging op de Insights mat. Met interactieve oefeningen leert ieder zijn/haar wielpositie beter te begrijpen, maar juist ook de mobiliteit op het wiel. De meeste deelnemers hebben nu eenmaal twee of drie kleuren bovengemiddeld in hun voorkeurspositie. En kijk eens naar de overkant; uw tegenovergestelde type heeft u zoveel te brengen! Maar deze overkant is best lastig te begrijpen/bereiken. Dankzij een rondje langs de kernkwadranten merken deelnemers dat een kwaliteit op een goede dag ook een valkuil op een slechte dag kan zijn. Middels de positieve aanvulling van ieders tegenstelling wordt de allergie ook beter begrepen. Deze stap sluiten we af met oefeningen voor de komende fase: Ready, Set, Storm! Normeren van teams Na de vormingsfase laten we teams enige tijd oefenen met onderlinge terugkoppeling volgens onze D4 Feed Forward methode. Immers, als we het altijd maar met elkaar eens zijn, zou het leven maar saai zijn! We zorgen ervoor dat meningsverschillen gebruikt worden voor het creëren van een positieve dialoog, wat leidt tot betere resultaten in de toekomst, in plaats van eindeloos terug te kijken op een disfunctioneel team. Tijdens een tweede workshop is het tijd om te werken aan normering. Uit onze ervaring blijkt dat een gebrek aan een gezamenlijk beeld vaak de reden is voor het gebrek aan samenwerking tussen collega’s. Met het bepalen van teamrollen binnen uw processen introduceren wij een soepelere samenwerkingsvorm, de term “Is het werkbaar?” en continu slimmere verbetering via het roloverleg. Wij waarderen individuele verschillen, maar introduceren wel de gezamenlijke focus. Met deze teamrollen is het nu voor alle deelnemers makkelijker om het gewenste gedrag op te halen, de juiste communicatiestrategie per situatie te kiezen en prioriteiten te bepalen. Hierbij ontstaat een natuurlijk rollenspel (zoals de befaamde ‘good cop’ en ‘bad cop’) waarmee ieder weet hoe en waarom iemand iets doet. Het persoonlijke werkgeluk stijgt hiermee automatisch. We zitten nu allemaal in dezelfde expeditie met hetzelfde doel voor ogen! Presteren van teams Dankzij de vormingsfase heeft iedereen inzicht in zichzelf en het directe team. Met de normeringsfase weet elk lid waar ze staan binnen dit team en vanuit welke rol wat wanneer te doen. Maar wat als er steeds meer gevraagd wordt? Geen unicum in deze tijd van een steeds sneller draaiende wereld. Ons advies: kies je wedstrijd! Met genoeg persoonlijk inzicht en werk ervaring is de tijd aangebroken om voor bepaalde onderdelen de lat hoger te leggen. De grens tussen ‘stretch’ en ‘stress’ is dun. Door de boog niet continue gespannen te houden en elkaar te coachen groeit ieders mogelijkheden. In onze workshops is dat dan ook precies onze stijl. Humor met een functie, samenwerking als verbinding, informatie als fundering en pittige prikkels als stretch onder begeleiding. We gaan daarbij een niveau hoger dan de deelnemers initieel hadden voorgenomen, maar natuurlijk wel veilig gezekerd. Dit is het moment waarop wij bestaande managementmethodieken en -modellen (Start with Why, Lean, Agile, Holacratie, uw standaarden) kleur geven. Met behulp van G-Wave helpen wij teams ieders waarom te vinden, de benodigde verandering in acties uit te werken en het eindplaatje te visualiseren. De laatste stap in dit model is naar onze mening de allermooiste: Wie kans ons helpen om het resultaat makkelijker te bereiken? Want alleen kom je ergens sneller, maar samen kom je verder!
  • 6. Insights Discovery geeft met behulp van een eenvoudige en aansprekende kleurentaal inzicht in gedragsvoorkeuren en biedt concrete handvatten voor de ontwikkeling van effectiviteit op zowel het individuele, team- en organisatieniveau. De kleurentaal van Insights Dicovery heeft direct impact en gaat leven binnen een organisatie. Hierdoor wordt het gemakkelijker om een blijvende positieve verandering door te voeren. Insights Discovery en haar ontwikkelprogramma’s onderscheiden zich doordat eenvoud en gemak hand in hand gaan met praktische toepasbaarheid, diepgang en juistheid. Connecting Colours verzorgt haar workshops op haar eigen trainingslocatie aan de Rotterdamse voet, op uw eigen locatie(s) of op een externe locatie in zowel het Nederlands als het Engels. De Insights profielen zijn daarnaast beschikbaar in 40 talen. Onze programma’s kunnen volledig op uw behoefte worden afgestemd (van een dagdeel tot een dag of meerdaagse programma’s) en kunnen worden uitgebreid met een training in verkoop, leiderschap, projectmanagement en/of andere specifieke onderdelen voor uw eigen veranderingstraject.
  • 7. Middels dit profiel nemen we uw team mee op een reis van zelfinzicht, waardoor elk teamlid de impact van zijn/haar gedrag op anderen (h)erkent. We bespreken de verschillen in het team, ondersteunen bij het ontdekken van de ‘blinde vlek’ en ‘mogelijke verbeterpunten’ en identificeren hoe wel en hoe niet te communiceren. Dit werkt als een katalysator voor de verbetering in de interactie tussen teamleden. Het profiel is gevuld met inzichtelijke, indrukwekkende en inspirerende uitspraken, waardoor het een directe aanwinst is voor teamontwikkeling. Basisprofiel van circa 20 pagina’s met optioneel de volgende hoofdstukken: - hoofdstuk over management - hoofdstuk over verkoop - hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling - hoofdstuk over interviews Insights Discovery Insights Discovery Full Circle Insights Deeper Discovery Insights legt de basis voor diverse ontwikkelprogramma’s waarmee managers, medewerkers en teams hun interactie, samenwerking en performance kunnen versterken. De unieke en persoonlijke voorkeuren van personen worden gemeten aan de hand van een korte online vragenlijst. De resultaten hiervan worden beschreven middels een uitgebreid persoonlijk profiel waarin de individuele kwaliteiten en ontwikkelpunten in kaart worden gebracht. Het profiel laat zien dat individuen, teams en organisaties aan kracht kunnen winnen door de verschillen tussen mensen te erkennen en te waarderen. Connecting Colours is trots op de Insights accreditatie en licentie en zet de volgende instrumenten in, natuurlijk afgestemd op uw specifieke behoefte: “ Uit alle geweldige instrumenten die beschikbaar zijn, hebben wij Insights geselecteerd als onze leidende instrument voor teamontwikkeling. ” Dit feedback profiel zorgt ervoor dat teamleden hun zelfperceptie kunnen vergelijken met de perceptie van anderen. In aanvulling op hoe het gedrag in de werkomgeving wordt gezien, delen collega’s hoe ze een teamlid zouden willen zien ontwikkelen om (nog) succesvoller te worden. DFC-profielen starten de conversaties die er toe doen. Wilt u de relaties in uw team versterken? Dan is de DFC de perfecte methode voor u en uw team. Als u een niveau dieper wil gaan, is dit het profiel voor u en uw team. Door het gebruik van eeuwenoude archetypen en de helderheid en pragmatische toepassing van nu, biedt dit profiel een perfect raamwerk voor interne reflectie en diepere inzichten/resultaten. Dankzij het Deeper Discovery model kunnen wij uw team veilig laten reflecteren, dieper inzicht verkrijgen in waar ze nu staan en besluiten wat nodig is om verder te gaan.
  • 8. Rivium Quadrant 75-5 2909 LC Capelle aan den IJssel T: 010 - 266 11 06 E: info@connectingcolours.nl Mijn helder blauwe energie wil graag meer informatie. Mijn zacht groene energie praat hier graag verder op door. Mijn vurig rode energie ontvangt graag een prijsvoorstel! Mijn stralend gele energie wil dit wel eens echt zien! We werken met teams van elke omvang, van twee tot tweehonderd. We hebben passie voor grote evenementen waar de hele organisatie bij elkaar komt, maar we voelen ons net zo thuis in het verzorgen van kleine(re) bijeenkomsten waar elke 1-op-1 relatie onderdeel uitmaakt van de teamdynamiek. We creëren het juiste klimaat voor het juiste team op het juiste tijdstip, en we bouwen een oplossing precies passend op het aantal betrokken deelnemers. Connecting Colours helpt u bij het vergroten van het zelfinzicht, de onderlinge samenwerking en het aanpassingsvermogen van mensen, zowel binnen als buiten de organisatie. Bel ons op 010 - 266 11 06 of bezoek ons op connectingcolours.nl voor: Energieboost Wij zorgen voor een positieve energie, welke ook na onze workshops lang blijft aanhouden. We zetten mensen in hun kracht en starten de dialoog. Hierbij garanderen wij dat uw teamleden zichzelf en elkaar beter begrijpen dan voorheen. Zakelijke toepasbaarheid Er zit altijd een duidelijke zakelijke focus in onze trajecten - het zijn geen vrijblijvende teamuitjes zonder bedrijfsdoel. Om deze reden nemen we de tijd voor een goede intake om de doelstelling helder te hebben en in het ontwerp en levering van de workshop mee te nemen. Wij verweven uw terminologie en specifieke uitdagingingen in dit programma. Actiegericht Wij zorgen voor beweging! Als gevolg van onze workshops starten, stoppen of intensiveren veel teams de besproken punten/zaken. Wij leggen de nadruk op actie in interactie. Gebalanceerd leren Wij begrijpen als geen ander wat mensen verschillend maakt en wat ieder uit een team wil halen. Daarom bieden wij gedurende onze workshops een gebalanceerde mix voor elke leerstijl: plezier, focus, effectiviteit en reflectie. Deze ingrediënten zorgen ervoor dat het hele team tevreden naar huis gaat! Turn-key Het bieden van de hoogste kwaliteit en totale ontzorging gedurende het gehele traject is onze unieke meerwaarde. Dankzij onze pure focus op Insights, een uitgebreide back-office, ons 4-kleuren kantoor en contacten met eersteklas partners hebben wij alles in huis om uw complete evenement echt neer te zetten. Echter, met het verzorgen van een deel van het traject zijn we natuurlijk net zo blij! Multi media support Wanneer u dit wenst, leggen wij graag voor u de mooiste momenten vast en verwerken dit in een blijvende herinnering. Wij verzorgen geweldige workshops, en zijn daarnaast vrij goed in swingende video’s!