Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Pla formació Sant Boi

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
PLA DE FORMACIÓ
2013-2015
ÍNDEX
33
Carta de l’Alcalde __________________________5
Carta del Coordinador General ________________7
Presentació de nov...
55
CARTA DE L’ALCALDE
Benvolguts i benvolgudes,
Tot seguint treballant des del compromís de ser una administració
més efic...
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Material9
Material9
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 120 Anzeige

Pla formació Sant Boi

Herunterladen, um offline zu lesen

Pla de formació de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat pel període 2013-2015.
Aquí es pot consultar on line:
http://asp-es.secure-zone.net/v2/index.jsp?id=6268/9873/20013

Pla de formació de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat pel període 2013-2015.
Aquí es pot consultar on line:
http://asp-es.secure-zone.net/v2/index.jsp?id=6268/9873/20013

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Pla formació Sant Boi (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Pla formació Sant Boi

 1. 1. PLA DE FORMACIÓ 2013-2015
 2. 2. ÍNDEX 33 Carta de l’Alcalde __________________________5 Carta del Coordinador General ________________7 Presentació de novetats _____________________8 Objectius del Pla Avança’t 2.0 _______________13 Metodologia de treball _____________________14 Distribució d’accions formatives: Accions formatives per grup funcional_______ 17 Accions formatives per any _______________ 19 Accions formatives per compromisos municipals _22 Plans i projectes municipals _________________29 Fitxes d’accions formatives: Fitxes de formació interna________________30 Fitxes CCI (Compartim Coneixement Intern) __74 Fitxes de plans i projectes municipals______100 Decàleg d’assistència a la formació __________118 ÍNDEX
 3. 3. 55 CARTA DE L’ALCALDE Benvolguts i benvolgudes, Tot seguint treballant des del compromís de ser una administració més eficient, moderna i amb vocació de servei, és un plaer presentar- vos una iniciativa que renova i millora l’actual pla formatiu de l’Ajuntament, l’ . Des de la creació del pla hem tingut molt present que havia de servir per posar les bases d’un entorn d’aprenentatge permanent. Al llarg d’aquests anys hem treballat per consolidar aquesta idea i ara hem fet un pas endavant en la gestió del coneixement, posant l’èmfasi en l’aplicació de les noves tecnologies i en la creença que compartir és un guany per a totes les persones. En aquest sentit, els moments difícils que vivim són una gran oportunitat per sumar esforços i obrir el ventall de possibilitats que ens ajudaran a l’hora d’afrontar els reptes que tenim al davant. Deixo a les vostres mans treure el màxim rendiment a aquesta nova etapa i us convido a fer ús de tota la potencialitat que l’Avança’t 2.0 us presenta. D’aquesta manera, aportant la nostra capacitat i formació individual, augmentarem la qualitat del servei que oferim a la ciutadania. Compto amb tots i totes per continuar treballant per un Sant Boi millor. Jaume Bosch i Pugès L’alcalde
 4. 4. CARTA DEL COORDINADOR GENERAL 7 Benvolgudes i benvolguts, La bona acollida i elevada participació de l’anterior Pla de Formació han estat clau per apostar sense dubtes per un nou projecte formatiu, l’ . El nou Pla de Formació incorpora el concepte 2.0, ja que aquest facilita la possibilitat d’interaccionar i compartir coneixements entre persones a través de les noves tecnologies. La idea de compartir es reforça amb la planificació d’aproximadament un 35% d’accions formatives que es classificaran sota la idea de Compartir Coneixement Intern (CCI) i que seran dissenyades i impartides per treballadors i treballadores del mateix Ajuntament. Vull destacar que per primera vegada s’incorpora formació per al desenvolupament personal, entenent que el benefici personal d’aquestes accions revertirà en positiu en el global d’una organització més humana. Altres accions formatives que encara s’hauran de concretar o algunes ja previstes que es recullen en aquest document estan orientades a donar suport o difusió a plans o projectes organitzatius proposats per la direcció de les àrees. Amb la convicció que la formació d’avui anticipa un futur millor en la qualitat dels serveis públics que prestem a la ciutadania, us convidem a treure-li el màxim profit a aquesta nova eina que posem a la vostra disposició. Josep Maria Farreras Coordinador General
 5. 5. PRESENTACIÓ DE NOVETATS 8 PRESENTACIÓ DE NOVETATS El coneixement a les organitzacions resideix fonamentalment en les persones que la configuren. A la nostra organització treballem gairebé 600 persones i ens dediquem a tantes coses i tan diferents que és difícil descobrir, quantificar, organitzar i gestionar tot aquest coneixement que atresorem. L’anterior pla de formació ha servit, entre d’altres moltes coses, per consolidar una cultura proactiva en favor de la formació; el repte que ens hem de plantejar en aquests moments és avançar cap a la Gestió del Coneixement. Aquest ha de facilitar canals i oportunitats de compartir-lo, hem d’estar atents a incorporar totes les oportunitats que es presentin i, en definitiva, facilitar entorns d’aprenentatge. Durant aquests darrers mesos hem treballat per crear un entorn d’aprenentatge que haurà de seguir creixent durant els propers anys però que parteix, com a idea nuclear, d’un nou Pla de Formació, Avança’t 2.0, que aquí presentem. Acompanyen el Pla de Formació amb noves eines, recursos i projectes que aprofitem per presentar-vos i que pretenen, d’una banda, oferir una oferta molt més àmplia i especialitzada i, d’altra banda, establir les bases per tal de facilitar la possibilitat de compartir el coneixement entre tots i totes. Hem elaborat una eina que ens permetrà fer difusió de continguts, crear una biblioteca de material i habilitar un canal d’interacció entre totes les persones de l’organització i la Unitat d’Anàlisi i Desenvolupament i que facilita la creació de comunitats de pràctica. Aquesta eina té format de blog i persegueix la finalitat de facilitar la gestió del coneixement. Per tal que estiguem periòdicament informats dels continguts del blog, s’utilitzarà un butlletí de notícies (Newsletter) que ens advertirà de les novetats relatives a formació, materials, eines i recursos d’autoaprenentatge.
 6. 6. PRESENTACIÓ DE NOVETATS 9 Un dels grans projectes que incorporem és el de CCI (Compartim Coneixement Intern), que desenvolupa la proposta d’identificar els possibles formadors i formadores interns com un valor a reconèixer dins l’organització. Esperem que aquest projecte aporti una visió molt més propera de la formació i enriqueixi no només a qui rep la formació sinó també a qui la imparteix. El projecte no està centrat exclusivament en la figura del formador en un entorn clàssic d’aula sinó que volem incorporar figures de referents de formació que puguin facilitar continguts especialitzats, protocols de treball, notícies i experiències vàlides per als seus companys i companyes. Per tal de millorar qualitat de la formació interna que desenvolupem a la nostra organització hem establert una sèrie de mesures referents a les expectatives i coneixements previs de les matèries de les accions formatives i a l’avaluació i a l’aplicabilitat de la formació. Dins del nou projecte formatiu que presentem, volem donar visibilitat també a altres aspectes ja consolidats de la formació, com són la Comissió de Formació creada l’any 2010, les Ajudes per a estudis que des de fa anys es concedeixen a aquelles persones que ho sol·liciten, o el mateix Portal de l’empleat/ada, que s’ha consolidat com la via per consultar i sol·licitar la formació. Tampoc cal oblidar que caldrà continuar buscant fora d’aquest Pla de Formació moltes accions formatives de caire específic, que se seguiran atenent i gestionant com fins ara mitjançant la formació externa, on també incorporem algunes millores.
 7. 7. PRESENTACIÓ DE NOVETATS 10 El coneixement a les organitzacions resideix fonamentalment en les persones que la configuren. A la nostra organització treballem gairebé 600 persones i ens dediquem a tantes coses i tan diferents que és difícil descobrir, quantificar, organitzar i gestionar tot aquest coneixement que atresorem. L’anterior pla de formació ha servit, entre d’altres moltes coses, per consolidar una cultura proactiva en favor de la formació; el repte que ens hem de plantejar en aquests moments és avançar cap a la Gestió del Coneixement. Aquest ha de facilitar canals i oportunitats de compartir-lo, hem d’estar atents a incorporar totes les oportunitats que es presentin i, en definitiva, facilitar entorns d’aprenentatge. Durant aquests darrers mesos hem treballat per crear un entorn d’aprenentatge que haurà de seguir creixent durant els propers anys però que parteix, com a idea nuclear, d’un nou Pla de Formació, Avança’t 2.0, que aquí presentem. Acompanyen el Pla de Formació amb noves eines, recursos i projectes que aprofitem per presentar-vos i que pretenen, d’una banda, oferir una oferta molt més àmplia i especialitzada i, d’altra banda, establir les bases per tal de facilitar la possibilitat de compartir el coneixement entre tots i totes. Hem elaborat una eina que ens permetrà fer difusió de continguts, crear una biblioteca de material i habilitar un canal d’interacció entre totes les persones de l’organització i la Unitat d’Anàlisi i Desenvolupament i que facilita la creació de comunitats de pràctica. Aquesta eina té format de blog i persegueix la finalitat de facilitar la gestió del coneixement. Per tal que estiguem periòdicament informats dels continguts del blog, s’utilitzarà un butlletí de notícies (Newsletter) que ens advertirà de les novetats relatives a formació, materials, eines i recursos d’autoaprenentatge.
 8. 8. PRESENTACIÓ DE NOVETATS 11 Un dels grans projectes que incorporem és el de CCI (Compartim Coneixement Intern), que desenvolupa la proposta d’identificar els possibles formadors i formadores interns com un valor a reconèixer dins l’organització. Esperem que aquest projecte aporti una visió molt més propera de la formació i enriqueixi no només a qui rep la formació sinó també a qui la imparteix. El projecte no està centrat exclusivament en la figura del formador en un entorn clàssic d’aula sinó que volem incorporar figures de referents de formació que puguin facilitar continguts especialitzats, protocols de treball, notícies i experiències vàlides per als seus companys i companyes. Per tal de millorar qualitat de la formació interna que desenvolupem a la nostra organització hem establert una sèrie de mesures referents a les expectatives i coneixements previs de les matèries de les accions formatives i a l’avaluació i a l’aplicabilitat de la formació. Dins del nou projecte formatiu que presentem, volem donar visibilitat també a altres aspectes ja consolidats de la formació, com són la Comissió de Formació creada l’any 2010, les Ajudes per a estudis que des de fa anys es concedeixen a aquelles persones que ho sol·liciten, o el mateix Portal de l’empleat/ada, que s’ha consolidat com la via per consultar i sol·licitar la formació. Tampoc cal oblidar que caldrà continuar buscant fora d’aquest Pla de Formació moltes accions formatives de caire específic, que se seguiran atenent i gestionant com fins ara mitjançant la formació externa, on també incorporem algunes millores.
 9. 9. OBJECTIUS DE L’AVANÇA’T 2.0 1313 OBJECTIUS DE L’AVANÇA’T 2.0 Potenciar la formació pròpia mitjançant les figures del formador o formadora intern i els referents de formació. Incrementar l’oferta formativa de modalitats no presencials. Augmentar la formació especialitzada en competències tècniques a través de la formació al lloc de treball i l’oferta gratuïta d’altres ens. Oferir als sol·licitants de formació més participació en la confecció dels continguts dels programes de cada acció formativa. Posar en marxa eines que facilitin la gestió del coneixement i el treball en comunitats de pràctica. Millorar la comunicació entre el personal municipal i el Servei de Recursos Humans. Fixar i avaluar indicadors que permetin avaluar la transferència i/o impacte de la formació. Acompanyar el personal de l’Ajuntament en l’evolució cap a la societat del coneixement a través de l’ús eficient de les noves tecnologies de la informació i les comunicacions. Incorporar aquells projectes organitzatius que sobrevinguin a la planificació feta.
 10. 10. METODOLOGIA DE TREBALL 14 METODOLOGIA DE TREBALL La metodologia emprada per elaborar el present pla de formació s’ha sustentat en dos treballs: l’avaluació del Pla de Formació Avança’t 2009-2012 i la detecció de necessitats formatives 2013. En tots dos hem col·laborat amb la Diputació de Barcelona. AVALUACIÓ DEL PLA DE FORMACIÓ AVANÇA’T 2009-2012 L’avaluació del Pla de Formació Avança’t 2009-2012 va seguir la següent metodologia: Treballadors participants: 110 Entrevistes als directors i directores d’àrea Dinàmiques de grups amb comandaments Qüestionaris a tots els grups funcionals Conclusions: Millorar aspectes organitzatius de la gestió de la formació Necessitat d’incorporar noves modalitats de formació Intensificar la formació en competències tècniques del lloc de treball i del grup funcional Potenciar la formació de circuits, procediments, eines i recursos propis de l’organització Necessitat de participar més activament en la configuració dels programes formatius. Desenvolupar sistemes que permetin la gestió del coneixement organitzatiu Fixar indicadors que facilitin l’avaluació de la transferència i/o l’impacte de la formació
 11. 11. METODOLOGIA DE TREBALL 15 DETECCIÓ DE NECESSITATS FORMATIVES 2013 La detecció de necessitats formatives s’ha desenvolupat a través de diverses fonts documentals per tal d’obtenir uns resultats consensuats amb tota l’organització i que atenguessin els objectius de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. L’eina central de la detecció ha estat el qüestionari de detecció de necessitats formatives que, adoptant diferents formes segons el grup funcional al qual es dirigia, va preguntar a la totalitat de l’organització diferents prioritzacions i aspectes. La resposta ha estat excel·lent ja que un 78% de l’organització ha respost (397 persones). Aquesta informació suposava una sòlida base sobre la qual edificar les prioritats formatives. Per tal d’ajustar encara més es van alinear aquests àmbits prioritzats amb el Pla de Ciutat 2012- 2015 integrant les accions formatives que desenvoluparien els treballadors i treballadores municipals amb les prioritats polítiques definides pel nostre municipi. Ja en un segon pla, també és imprescindible remarcar que el Pla EstratègicdelaDiputaciódeBarcelonahadefinitelslímitsconceptuals i de coneixement en els quals ens hem centrat. En aquesta línia, el nostre Diccionari de Competències, conjuntament amb un nou disseny dels grups funcionals, també ha permès afinar i delimitar més clarament el sentit i els destinataris de cada acció formativa. Podeu consultar el llistat de llocs de treball per grup funcional. Aquests grups facilitaran l’homogeneïtat i seran flexibles i la configuració dependrà del tipus d’acció formativa que es realitzi. Per acabar cal citar també com a clars delimitadors de l’enfocament formatiu les fitxes de lloc de treball i també tot l’històric de formació que l’organització té i que permet oferir nous models i àrees de coneixement gràcies a la maduresa ja obtinguda.
 12. 12. ACCIONS FORMATIVES PER GRUP FUNCIONAL 17 ACCIONS FORMATIVES PER GRUP FUNCIONAL COM. BRIGADES SUBALTERNS COM. POLICIA COM. BRIGADES COMANDAMENTS OPERATIUS COMANDAMENTS AGENTS DE POLICIA SERVEIS TÈCNICS GESTIÓ INTERNA TÈCNICS/QUES COMUNITAT LAMPISTERIA OFICIS BRIGADES JARDINERIA PALETES A continuació es mostren totes aquelles accions formatives que s’ofereixen a cada grup funcional. En el nou Pla de Formació Avança’t 2.0 s’ofereixen dos grans projectes formatius de caràcter més transversal i dimensionats perquè tots els treballadors i treballadores hi participin: el d’estratègies de desenvolupament personal i el de millora de les competències digitals. D’altra banda, s’ha apostat per oferir una oferta formativa àmplia però amb menys edicions de cada curs, per tant, l’assistència serà voluntària i cadascú escollirà en base a l’aplicabilitat i importància que li atorgui a cada proposta. ADMINISTRATIUS/ ADMINISTRATIVES
 13. 13. 2013 2014 2015
 14. 14. ACCIONS FORMATIVES PER ANY 19 ACCIONS FORMATIVES PER ANY Accidents de circulació Codi ètic de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat Elements emocionals en la direcció de persones Formació de formadors Gestionar els riscos de la corrupció: una responsabilitat directiva Identificació i aplicació d’espècies vegetals al jardí Infoaccessibilitat a les xarxes socials corporatives Infoaccessibilitat en els documents electrònics corporatius Instruccions especifiques Pla de Prevenció: brigades La compra pública ètica Liderar i motivar equips Estratègies de desenvolupament personal: entusiasme i automotivació MS Excel. Nivell 1 Optimot i recursos lingüístics Pantalles de visualització de dades Prevenció de riscos laborals: brigades Prevenció de riscos laborals: personal subaltern Tècniques i eines de millora contínua Xarxes socials corporatives 2013
 15. 15. ACCIONS FORMATIVES PER ANY 20 2014 A la recerca de nous recursos: del mecenatge clàssic al crowdfunding Argumentar correctament Atestat policial Codi penal per a la policia local Conèixer i aplicar les eines 2.0 Defensar projectes en el context actual Estalvi d’aigua en el reg Ètica pública Formació per a formadors ocasionals Habilitats en l’ús de les eines 2.0 i les xarxes socials Iniciació a les TIC Intranet Instal·lacions elèctriques d’ interior La gestió de projectes amb perspectiva de gènere La gestió per resultats des de la perspectiva de gènere La importància de les convencions gràfiques La informàtica municipal La visió global en l’ anàlisi de realitats complexes Manteniment bàsic d’ instal.lacions Materials i utillatges bàsics de construcció Estratègies de desenvolupament personal: recursos emocionals Estratègies de desenvolupament personal: pensament constructiu / Estratègies de desenvolupament personal: confiança i cooperació MS Access. Nivell 2 Nou context en l’atenció a la ciutadania OAC Rumors i convivència: com ho podem fer? Senyalització d’obres a la via pública Tractament de la informació policial Tractament personal en els textos administratius Ús d’ eines i maquinària de jardineria Ús d’ eines i maquinària de paletes Utilització del drogotest i l’etilòmetre Difusió del protocol de prevenció de l’assetjament sexual de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
 16. 16. Actuacions amb menors Atenció telefònica i comunicació Conduir entrevistes eficaces: incident crític Correu electrònic i agenda (Lotus Notes) Curs e-Administració Eficiència energètica aplicada al manteniment d’ edificis municipals El treball comunitari i grupal des de la perspectiva de gènere Errors freqüents en llenguatge administratiu Gestió d’esdeveniments socioculturals Gestió d’expedients administratius Gestió documental electrònica Gestió emocional en l’ atenció directa a la ciutadania Indicadors de gestió (STIIM) Informació municipal Innovar a l’ administració pública Interpretació de plànols Llei de racionalització i sostenibilitat de l’ administració local Manteniment i reparacions bàsiques d’instal·lacions d’aigua Estratègies de desenvolupament personal: lideratge d’un mateix / Estratègies de desenvolupament personal: combatre l’estrès Estratègies de desenvolupament personal: canviar per millorar Noves tècniques de construcció i nous materials Ordenança de civisme i convivència Pla de ciutat, PAM i catàleg de serveis Poda d’ arbust Policia d’ espectacles Servei de mediació Tractament de plagues Treball col·laboratiu i en xarxa Treballar la terra manualment Ulls de ciutat, cartonet i parcel·lari Ús d’ aparells elèctrics Difusió del protocol de prevenció de l’assetjament laboral de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 2015 ACCIONS FORMATIVES PER ANY 21
 17. 17. ACCIONS FORMATIVES PER COMPROMISOS MUNICIPALS 22 ACCIONS FORMATIVES PER COMPROMISOS MUNICIPALS El Pla de Ciutat 2012-2015 és el principal instrument de planificació estratègica que integra l’estratègia, el conjunt de polítiques i l’acció de govern/ciutat per als propers quatre anys. L’Avança’t 2.0 va ser treballat de manera alineada amb el Pla de Ciutat per tal de dotar de més sentit al conjunt d’accions formatives que es duran a terme.
 18. 18. ACCIONS FORMATIVES PER COMPROMISOS MUNICIPALS 23 COMPROMÍS 3. TREBALLAR PER LA QUALITAT DE LA CIUTAT, FENT-LA MÉS SEGURA, SOSTENIBLE I ACCESSIBLE I POTENCIAR EL TRANSPORT PÚBLIC OBJECTIU 3.5. Millorar la seguretat i el civisme en l’espai i la via pública - Accidents de circulació - Actuacions amb menors - Atestat policial - Codi penal per a la policia local - Ordenança de civisme i convivència - OAC - Policia d’espectacles - Servei de mediació - Tractament de la informació policial - Utilització del drogotest i l’etilòmetre COMPROMÍS 4. PRESERVAR L’ENTORN NATURAL I REDUIR L’IMPACTE MEDIAMBIENTAL DE LES ACTIVITATS DE LA CIUTAT OBJECTIU 4.1. Conservar i mantenir l’entorn natural i la seva connexió amb els espais verds urbans així com promoure un us més cívic - Estalvi d’aigua en el reg - Identificació i aplicació d’espècies vegetals al jardí - Poda d’arbust - Tractament de plagues - Treballar la terra manualment OBJECTIU 4.2. Reduir l’impacte mediambiental de l’activitat de la ciutat i augmentar l’eficiència en el consum energètic -Eficiènciaenergèticaaplicadaalmantenimentd’edificismunicipals - Instal·lacions elèctriques d’interior - Ús d’aparells elèctrics
 19. 19. ACCIONS FORMATIVES PER COMPROMISOS MUNICIPALS 24 COMPROMÍS6.GARANTIRLACOHESIÓSOCIALPROMOVENT LA CONVIVÈNCIA, L’AUTONOMIA, LA IGUALTAT I LA INCLUSIÓ DE TOTHOM OBJECTIU 6.1. Aconseguir un major nivell de normalització, inclusió, convivència i respecte en el marc d’una ciutadania diversa - Nou context en l’atenció a la ciutadania - Ordenança de civisme i convivència - Servei de mediació - Rumors i convivència: com ho podem fer? OBJECTIU6.2.Limitarlaincidènciadelsfactorsdesencadenants d’exclusió social així com augmentar la capacitat de resposta col·lectiva en les situacions de vulnerabilitat - Actuacions amb menors - Nou context en l’atenció a la ciutadania OBJECTIU 6.4 Incrementar el nivell d’igualtat entre gèneres i d’empoderament de les dones, així com millorar la conciliació dels temps personal, familiar, laboral i comunitari - El treball comunitari i grupal des de la perspectiva de gènere - La gestió de projectes amb perspectiva de gènere - La gestió per resultats des de la perspectiva de gènere COMPROMÍS 9. MILLORAR LA QUALITAT DEMOCRÀTICA FOMENTANT UNA CIUTADANIA LLIURE I RESPONSABLE I UN GOVERN EN XARXA - Codi ètic de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Ètica pública - Gestionar els riscos de la corrupció: una responsabilitat directiva - La compra publica ètica
 20. 20. ACCIONS FORMATIVES PER COMPROMISOS MUNICIPALS 25 COMPROMÍS 10. MILLORAR LA CAPACITAT DE GESTIÓ, RESPOSTA I RELACIÓ DE L’AJUNTAMENT GENERANT CONFIANÇA AMB LA CIUTADANIA OBJECTIU 10.1. Millorar la capacitat resolutiva de l’Ajuntament innovant en la seva organització i funcionament i potenciant l’ús de les TIC - A la recerca de nous recursos: del mecenatge clàssic al crowdfunding - Conèixer i aplicar les eines 2.0 - Correu electrònic i agenda (Lotus Notes) - Curs e-Administració - Gestió documental electrònica - Habilitats en l’ús de les eines 2.0 i les xarxes socials - Indicadors de gestió (STIIM) - Infoaccessibilitat a les xarxes socials corporatives - Infoaccessibilitat en els documents electrònics corporatius - Iniciació a les TIC - Innovar a l’administració pública - Intranet - La informàtica municipal - MS Access. Nivell 2 - MS Excel. Nivell 1 - Pla de ciutat, PAM i catàleg de serveis - Tractament de la informació policial - Treball col·laboratiu i en xarxa - Ulls de ciutat, cartonet i parcel·lari - Xarxes socials corporatives OBJECTIU 10.2. Incrementar la transparència i la proximitat de l’Ajuntament amb una millor atenció, informació i comunicació - Argumentar correctament - Atenció telefònica i comunicació - Codi ètic de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Curs e-Administració - Difusió del protocol de prevenció de l’assetjament laboral de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Difusió del protocol de prevenció de l’assetjament sexual de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
 21. 21. ACCIONS FORMATIVES PER COMPROMISOS MUNICIPALS 26 - Errors freqüents en llenguatge administratiu - Ètica pública - Infoaccessibilitat a les xarxes socials corporatives - Infoaccessibilitat en els documents electrònics corporatius - Informació municipal - Gestió d’esdeveniments socioculturals - Gestió emocional en l’atenció directa a la ciutadania - Gestionar els riscos de la corrupció: una responsabilitat directiva - La importància de les convencions gràfiques - OAC - Optimot i recursos lingüístics - Pla de ciutat, PAM i catàleg de serveis - Tractament personal en els textos administratius - Xarxes socials corporatives OBJECTIU 10.3. Implantar criteris de gestió, austeritat i eficiència en l’administració de la despesa així com criteris de productivitat en el treball dels empleats municipals - Conduir entrevistes eficaces: incident crític - Defensar projectes en el context actual - Elements emocionals en la direcció de persones - Estalvi d’aigua en el reg - Estratègies de desenvolupament personal: entusiasme i automotivació - Estratègies de desenvolupament personal: recursos emocionals - Estratègies de desenvolupament personal: pensament constructiu / Estratègies de desenvolupament personal: confiança i cooperació - Estratègies de desenvolupament personal: lideratge d’un mateix / Estratègies de desenvolupament personal: combatre l’estrès - Estratègies de desenvolupament personal: canviar per millorar - Formació de formadors - Formació per a formadors ocasionals - Gestió d’expedients administratius - Indicadors de gestió (STIIM) - Instruccions especifiques pla de prevenció:brigades
 22. 22. ACCIONS FORMATIVES PER COMPROMISOS MUNICIPALS 27 - Interpretació de plànols - La visió global en l’anàlisi de realitats complexes - Liderar i motivar equips - Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local - Manteniment bàsic d’instal·lacions - Manteniment i reparacions bàsiques d’instal·lacions d’aigua - Materials i utillatges bàsics de construcció - Noves tècniques de construcció i nous materials - Pantalles de visualització de dades - Pla de ciutat, PAM i catàleg de serveis - Prevenció de riscos laborals: brigades - Prevenció de riscos laborals: personal subaltern - Senyalització d’obres a la via pública - Tècniques i eines de millora contínua - Ús d’eines i maquinària de jardineria - Ús d’eines i maquinària de paletes
 23. 23. PLANS I PROJECTES MUNICIPALS 29 PLANS I PROJECTES MUNICIPALS Per a la consecució dels compromisos municipals, les diferents àrees de l’Ajuntament elaboren plans i projectes que sovint en la seva implantació requereixen d’accions informatives i/o formatives adreçades a treballadors i treballadores municipals. En l’ hem incorporat els projectes que durant el desenvolupament d’aquest Pla sabem que comportaran alguna acció formativa. Algunes d’elles ja s’han concretat a data d’avui i s’incorporen com a fitxes d’accions formatives en la següent secció i d’altres s’elaboraran i s’incorporaran a posteriori, a mesura que els projectes concretin les seves accions. L’execució d’aquest tipus d’accions formatives requereix el impuls de les àrees responsables ja que elles coneixen els compromisos adquirits, les possibles subvencions lligades a aquests projectes i la disponibilitat de recursos per a executar-les. Des de la unitat d’anàlisi i desenvolupament es vetllarà per integrar, desenvolupar, coordinar i comunicar l’execució d’aquestes accions. Al llarg del desenvolupament d’aquest Pla és possible que sorgeixin altres projectes als que acompanyarem amb formació si així es requereix.
 24. 24. FITXES ACCIONS FORMATIVES FORMACIÓ INTERNA FITXES ACCIONS FORMATIVES - FORMACIÓ INTERNA 30
 25. 25. A LA RECERCA DE NOUS RECURSOS: DEL MECENATGE CLÀSSIC AL CROWDFUNDING 2014 Extern Tècnics i tècniques de comunitat · Conèixer les principals modalitats del mecenatge i la seva aplicació en l’àmbit municipal · Analitzar noves formes emergents de mecenatge, com el crowdfunding · Conèixer el marc legislatiu bàsic que regula el mecenatge · Reflexionar sobre les vies d’aplicació del mecenatge en els municipis · Definir pautes per a l’elaboració d’un programa municipal de mecenatge · Innovació · Domini professional · Orientació a resultats · Un 24% dels tècnics i tècniques de comunitat l’han establert com a prioritat en la detecció de necessitats formatives · Tenint en compte l’alta demanda de personal municipal d’aquest curs a nivell de formació comarcal de la Diputació de Barcelona es va decidir incorporar-lo al present pla i fer-lo adaptat per a Sant Boi 13 hores Presencial Desenvolupar funcions vinculades a la recerca de recursos econòmics i materials · Elements jurídics i fiscals que regulen el mecenatge · La captació de nous recursos a través del mecenatge · Elements d’un pla de mecenatge municipal: agents, estructura, contraprestacions i negociació · El micromecenatge · El mecenatge des de l’òptica els equipaments i els serveis municipals · Millorar la capacitat resolutiva de l’Ajuntament innovant en l’organització i funcionament i potenciant l’ús de les TIC 1 FITXES ACCIONS FORMATIVES - FORMACIÓ INTERNA 31 Any d’execució Destinataris prioritaris Competència associada Objectius Origen demanda Docent Durada prevista Modalitat Requisits Nombre d’edicions previstes Objectiu municipal associat Continguts
 26. 26. Any d’execució Destinataris prioritaris Competència associada Objectius Origen demanda Docent Durada prevista Modalitat Requisits Nombre d’edicions previstes Objectiu municipal associat Continguts 2013 Extern · Comandaments operatius (policia) · Agents de policia · Intervenir adequadament en cada tipus d’accident · Detectar totes les variables o els fets que siguin d’interès per a la investigació · Desenvolupar una investigació completa d’un accident de circulació · Elaborar un full de camp o un atestat per accident de circulació · Aprenentatge permanent · Domini professional · Un 72% dels agents de policia i un 78% dels caporals l’han establert com a prioritat en la detecció de necessitats formatives · Ha estat establerta com la primera prioritat en coneixements en què formar-se tant per agents de policia com per caporals 20 hores Presencial Pertànyer al grup funcional prioritzat com a destinatari · L’accident de circulació · L’encadenament de successos · Els elements implicats en un accident · La investigació d’accidents · Les fases de la investigació · L’informe d’accident, el full de camp o el comunicat d’accident · L’atestat · El croquis · El plànol · Millorar la seguretat i el civisme en l’espai i la via pública 2 ACCIDENTS DE CIRCULACIÓ FITXES ACCIONS FORMATIVES - FORMACIÓ INTERNA 32
 27. 27. Any d’execució Destinataris prioritaris Competència associada Objectius Origen demanda Docent Durada prevista Modalitat Requisits Nombre d’edicions previstes Objectiu municipal associat Continguts 2015 Extern · Comandaments operatius (policia) · Agents de policia · Divulgar les normatives i protocols d’actuació amb relació a la intervenció policial amb els infants i els adolescents · Aprenentatge permanent · Domini professional · Orientació a la ciutadania · Un 38% dels agents de policia i un 44% dels caporals l’han establert com a prioritat en la detecció de necessitats formatives · Ha estat destacada per la direcció de la policia com una de les necessitats de formació 4 hores Presencial Pertànyer al grup funcional prioritzat com a destinatari · El sistema de protecció dels infants i els adolescents a Catalunya · Noves estratègies i criteris d’actuació amb menors · Nous grups de joves organitzats i violents · Millorar la seguretat i el civisme en l’espai i la via pública · Limitar la incidència dels factors desencadenants d’exclusió social així com augmentar la capacitat de resposta col·lectiva en les situacions de vulnerabilitat 2 ACTUACIONS AMB MENORS FITXES ACCIONS FORMATIVES - FORMACIÓ INTERNA 33
 28. 28. FITXES ACCIONS FORMATIVES - FORMACIÓ INTERNA 34 Any d’execució Destinataris prioritaris Competència associada Objectius Origen demanda Docent Durada prevista Modalitat Requisits Nombre d’edicions previstes Objectiu municipal associat Continguts 2014 Extern · Tècnics i tècniques · Administratius i administratives · Identificar els elements bàsics d’una argumentació i les seves característiques · Definir les condicions bàsiques a què responen els bons arguments · Identificar els tipus d’arguments més habituals i les seves característiques · Identificar la fal·làcia en l’argumentació · Persuasió · Anàlisi de problemes i presa de decisions · Orientació a la ciutadania · Un 51% dels administratius i administratives l’han establert com a prioritat en la detecció de necessitats formatives · Un 38% dels tècnics i tècniques l’han establert com a prioritat en la detecció de necessitats formatives · Un total de 99 persones de l’organització l’han establert com a prioritat en la detecció de necessitats formatives 8 hores Semipresencial Pertànyer al grup funcional prioritzat com a destinatari · Argumentar, elements bàsics d’una argumentació, l’argumentació en els textos · Tipus d’arguments · Construcció del text amb arguments · Persuasió en les argumentacions · Incrementar la transparència i la proximitat de l’Ajuntament amb una millor atenció, informació i comunicació 5 ARGUMENTAR CORRECTAMENT
 29. 29. FITXES ACCIONS FORMATIVES - FORMACIÓ INTERNA 35 Any d’execució Destinataris prioritaris Competència associada Objectius Origen demanda Docent Durada prevista Modalitat Requisits Nombre d’edicions previstes Objectiu municipal associat Continguts 2015 Extern Subalterns · Utilitzar tècniques de comunicació verbal i d’informació per adaptar el missatge i l’estil de la comunicació a les característiques de l’interlocutor · Conèixer i aplicar els elements importants que ens ajuden a ser eficaços en la comunicació · Desenvolupar una atenció telefònica de qualitat · Comprensió interpersonal · Anàlisi de problemes i presa de decisions · Orientació a la ciutadania · Un 34% dels subalterns han establert l’àmbit de relacions amb la ciutadania com a prioritat en la detecció de necessitats formatives · Un 23% dels subalterns han establert l’àmbit d’habilitats comunicatives com a prioritat en la detecció de necessitats formatives 16 hores Presencial Pertànyer al grup funcional prioritzat com a destinatari · L’atenció telefònica: definició de missatges, la veu, les fases i les tècniques · Els criteris de porta oberta, d’espera i de contacte posterior · L’establiment de prioritats · Comunicació efectiva amb diferents tipus d’interlocutors externs en circumstàncies pròpies de l’entorn de treball · Adopció del to i la velocitat adequats en les diferents fases de l’atenció telefònica i en les diferents situacions que es donen en el contacte telefònic · Incrementar la transparència i la proximitat de l’Ajuntament amb una millor atenció, informació i comunicació 4 ATENCIÓ TELEFÒNICA I COMUNICACIÓ
 30. 30. Any d’execució Destinataris prioritaris Competència associada Objectius Origen demanda Docent Durada prevista Modalitat Requisits Nombre d’edicions previstes Objectiu municipal associat Continguts 2014 Extern · Comandaments operatius (Policia) · Agents de policia · Identificar correctament les conductes constitutives d’infracció penal, tenint en compte el marc legal actual i la jurisprudència generada en aquest àmbit, per tal de cercar una major eficàcia de les actuacions policials que es deriven o es traspassen a l’autoritat judicial competent. · Aprenentatge permanent · Domini professional · Un 68% dels agents de policia i un 78% dels caporals l’han establert com a prioritat en la detecció de necessitats formatives · Ha estat establerta com la segona prioritat en coneixements en què formar-se tant per agents de policia com per caporals 16 hores Presencial Pertànyer al grup funcional prioritzat com a destinatari · Diferència entre els fets que constitueixen delicte o falta · Organització dels jutjats i els tribunals de jurisdicció penal · Tipus de procediments (el procediment urgent) i principis legals que regulen el procediment de la detenció i l’habeas corpus · Tipus de delictes i relació de les conductes delictives amb la tipificació penal corresponent · Els delictes contra la vida i la integritat · Els delictes relatius a la violència de gènere · Els delictes contra el patrimoni · Els delictes contra la seguretat col·lectiva · Millorar la seguretat i el civisme en l’espai i la via pública 2 CODI PENAL PER A LA POLICIA LOCAL FITXES ACCIONS FORMATIVES - FORMACIÓ INTERNA 36
 31. 31. Any d’execució Destinataris prioritaris Competència associada Objectius Origen demanda Docent Durada prevista Modalitat Requisits Nombre d’edicions previstes Objectiu municipal associat Continguts 2015 Extern Comandaments · Conduir entrevistes eficaces amb el teu equip de treball · Comprensió interpersonal · Desenvolupament de persones i equips · Direcció de persones · Un 31% dels comandaments han establert la mediació i resolució de conflictes com a prioritat en la detecció de necessitats formatives 4 hores Presencial Pertànyer al grup funcional prioritzat com a destinatari · Identificació dels obstacles emocionals de la comunicació. Resolució de conflictes aplicada a casos · Preparació i escenificació d’entrevista d’incident crític · Entrevista de negociació jeràrquica: pràctiques de preguntes “provocatives” i aconseguir autoresponsabilitat i compromisos · Implantar criteris de gestió, austeritat i eficiència en l’administració de la despesa així com criteris de productivitat en el treball dels empleats municipals 2 CONDUIR ENTREVISTES EFICACES: INCIDENT CRÍTIC FITXES ACCIONS FORMATIVES - FORMACIÓ INTERNA 37
 32. 32. FITXES ACCIONS FORMATIVES - FORMACIÓ INTERNA 38 Any d’execució Destinataris prioritaris Competència associada Objectius Origen demanda Docent Durada prevista Modalitat Requisits Nombre d’edicions previstes Objectiu municipal associat Continguts 2014 Extern Comandaments operatius (brigades i policia) · Adquirir habilitats TIC per poder augmentar la productivitat i eficiència personal · Conèixer i familiaritzar-se amb diferents eines i recursos disponibles a la xarxa d’Internet que permetran millorar el desenvolupament professional i donar solució a necessitats de cada servei · Aprenentatge permanent · Gestió de les TIC · Diversos grups funcionals plantegen un projecte relacionat amb les TIC per l’alta priorització en la detecció de necessitats formatives: eines de productivitat i eficiència personal (23%), ús corporatiu de les xarxes socials (22%) eines TIC 2.0 (21%), noves maneres de presentar continguts (20%) i cerca de recursos a Internet (16%) 8 hores Semipresencial Pertànyer al grup funcional prioritzat com a destinatari · Eines TIC 2.0 · Cerca de recursos a Internet · Ús corporatiu de les xarxes socials · Noves maneres de presentar continguts · Millorar la capacitat resolutiva de l’Ajuntament innovant en l’organització i funcionament i potenciant l’ús de les TIC 1 CONÈIXER I APLICAR LES EINES 2.0
 33. 33. FITXES ACCIONS FORMATIVES - FORMACIÓ INTERNA 39 Any d’execució Destinataris prioritaris Competència associada Objectius Origen demanda Docent Durada prevista Modalitat Requisits Nombre d’edicions previstes Objectiu municipal associat Continguts 2015 Extern · Comandaments · Tècnics i tècniques de gestió interna · Administratius i administratives · Adquirir coneixements pràctics i teòrics relatius a l’aplicació de les relacions electròniques de l’Administració pública · Facilitar als participants una introducció a l’e-Administració acompanyada d’un procés de reflexió sobre els seus impactes potencials en una administració pública local · Innovació · Domini professional · Gestió de les TIC · Un 46% dels administratius i administratives i un 32% dels tècnics i tècniques de gestió interna l’han establert com a prioritat en la detecció de necessitats formatives · Ha estat establerta com la primera prioritat per administratius i administratives en el bloc de competències tècniques i funcionals · Ha estat prioritzada per a comandaments per acompanyar la implementació de l’administració electrònica 12 hores Presencial Pertànyer al grup funcional prioritzat com a destinatari · La utilització dels mitjans electrònics en les administracions públiques. La Llei 11/2007. La legislació a Catalunya · La identitat digital i la signatura electrònica · Protecció i seguretat de dades personals en les relacions electròniques dels ciutadans amb les administracions públiques · L’Esquema Nacional de Seguretat. L’Esquema Nacional d’Interoperabilitat. · Introducció a l’e-Administració i vinculació amb les dinàmiques de millora organitzativa · Gestió del canvi i avaluació d’impacte de l’e-Administració · Millorar la capacitat resolutiva de l’Ajuntament innovant en l’organització i funcionament i potenciant l’ús de les TIC · Incrementar la transparència i la proximitat de l’Ajuntament amb una millor atenció, informació i comunicació 7 CURS e-ADMINISTRACIÓ
 34. 34. FITXES ACCIONS FORMATIVES - FORMACIÓ INTERNA 40 Any d’execució Destinataris prioritaris Competència associada Objectius Origen demanda Docent Durada prevista Modalitat Requisits Nombre d’edicions previstes Objectiu municipal associat Continguts 2014 Extern · Comandaments · Tècnics i tècniques · Desenvolupar estratègies per ser eficaç en l’exposició de projectes o treballs. · Presentar un projecte davant un públic professional. · Defensar un nou projecte davant un equip directiu o altres administracions públiques. · Persuasió · Planificació i organització · Orientació a resultats · Un 26% dels comandaments i un 29% dels tècnics i tècniques han establert l’àmbit presentacions orals en públic com a prioritat en la detecció de necessitats formatives. · Un 29% dels comandaments i un 30% dels tècnics i tècniques han establert l’àmbit com argumentar (oral i escrit) com a prioritat en la detecció de necessitats formatives. · Ha estat prioritzada una formació lligada als dos anteriors àmbits i més vinculada al context actual i que és complementària al curs Argumentar correctament 8 hores Semipresencial Treballar amb projectes i haver de negociar-ne la conveniència · Context actual: la importància i escassetat dels recursos · Com millorar la gestió de projectes · Desmitificar el màrqueting: millorar la visualització d’un projecte · Emprar arguments eficaços · Domini de les tècniques discursives, argumentatives i retòriques · Convèncer el públic · Implantar criteris de gestió, austeritat i eficiència en l’administració de la despesa així com criteris de productivitat en el treball dels empleats municipals 2 DEFENSAR PROJECTES EN EL CONTEXT ACTUAL
 35. 35. FITXES ACCIONS FORMATIVES - FORMACIÓ INTERNA 41 Any d’execució Destinataris prioritaris Competència associada Objectius Origen demanda Docent Durada prevista Modalitat Requisits Nombre d’edicions previstes Objectiu municipal associat Continguts 2013 Extern Comandaments operatius (brigades i policia) · Millorar les relacions que s’estableixen tant amb l’equip de treball com amb la resta de membres de l’organització entrenant diferents tècniques i habilitats interpersonals · Posar en marxa alguns aspectes de la competència emocional que conforma la figura del comandament/ directiu amb una bona intel·ligència emocional. · Conèixer i aplicar tècniques assertives per millorar la comunicació amb el propi equip de treball, així com amb altres comandaments o directius. · Disposar d’elements racionals per construir mapes mentals en els quals desenvolupar relacions madures i professionals · Comprensió interpersonal · Desenvolupament de persones i equips · Direcció de persones · Un 42% dels comandaments operatius han establert l’àmbit maximitzar el rendiment de l’equip com a prioritat en la detecció de necessitats formatives i un 32% l’àmbit de direcció de persones. 12 hores Semipresencial Pertànyer al grup funcional prioritzat com a destinatari · Intel·ligència emocional i lideratge d’equips · L’assertivitat com a element fonamental del rol directiu i de comandament · Comportament orientat a solució de problemes · Tècniques de control de converses · Microhabilitats d’interrelació i de gestió · Implantar criteris de gestió, austeritat i eficiència en l’administració de la despesa així com criteris de productivitat en el treball dels empleats municipals 1 ELEMENTS EMOCIONALS EN LA DIRECCIÓ DE PERSONES
 36. 36. FITXES ACCIONS FORMATIVES - FORMACIÓ INTERNA 42 Any d’execució Destinataris prioritaris Competència associada Objectius Origen demanda Docent Durada prevista Modalitat Requisits Nombre d’edicions previstes Objectiu municipal associat Continguts 2015 Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) Tots els grups funcionals · Augmentar el grau de competència lingüística del personal que treballa a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat · Aprenentatge permanent · Domini professional · Ha estat prioritzat per l’organització en base al conveni amb el CPNL 2 hores Presencial Pertànyer al grup funcional prioritzat com a destinatari · Breu exposició, amb exemples pràctics, de les característiques generals del llenguatge administratiu català. · Explicació de criteris generals de redacció administrativa · Correcció dels errors més freqüents en els documents més habituals (gerundis, construccions passives, possessius innecessaris, connectors i altres) · Terminologia específica · Incrementar la transparència i la proximitat de l’Ajuntament amb una millor atenció, informació i comunicació 1 ERRORS FREQÜENTS EN LLENGUATGE ADMINISTRATIU
 37. 37. FITXES ACCIONS FORMATIVES - FORMACIÓ INTERNA 43 Any d’execució Destinataris prioritaris Competència associada Objectius Origen demanda Docent Durada prevista Modalitat Requisits Nombre d’edicions previstes Objectiu municipal associat Continguts 2013 Extern Tots els grups funcionals · Identificar elements per fomentar l’automotivació · Desenvolupar les responsabilitats personals · Compromís municipal i ètica pública · Comprensió interpersonal · L’àmbit de millora personal i professional ha estat de manera destacada el més prioritzat a tota l’organització amb un 52% · Ha estat la primera prioritat als següents grups funcionals: comandaments operatius (53%), administratius i administratives (51%), brigades (83%) i subalterns (59%) · Ha estat la segona prioritat per a tècnics i tècniques (44%) i també molt destacada en agents de policia (54%) i comandaments (36%) · Com a conseqüència d’aquests resultats es prioritza com un projecte per a tots els grups funcionals de l’organització 4 hores Semipresencial Pertànyer al grup funcional prioritzat com a destinatari (El contingut de l’acció formativa serà una conferència de 2 hores i uns tallers en grup les altres 2 hores) · Entusiasme i bon humor · Motivació per aconseguir fites · Identificació de valors i creences · Claus de la motivació personal · Implantar criteris de gestió, austeritat i eficiència en l’administració de la despesa així com criteris de productivitat en el treball dels empleats municipals 6 ESTRATÈGIES DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL: ENTUSIASME I AUTOMOTIVACIÓ
 38. 38. FITXES ACCIONS FORMATIVES - FORMACIÓ INTERNA 44 Origen demanda Nombre d’edicions previstes · L’àmbit de millora personal i professional ha estat de manera destacada el més prioritzat a tota l’organització amb un 52% · Com a conseqüència d’aquests resultats es prioritza com un projecte per a tots els grups funcionals de l’organització 18 Any d’execució Destinataris prioritaris Competència associada Objectius Docent Durada prevista Modalitat Requisits Objectiu municipal associat Continguts 2014 Extern Tots els grups funcionals · Identificar els diferents estats emocionals quan apareixen, com a primer pas per a una correcta gestió · Relacionar els estats emocionals amb les posicions corporals i els pensaments. Utilitzar aquesta relació com a eina de gestió emocional/corporal · Compromís municipal i ètica pública · Comprensió interpersonal 4 hores Semipresencial Pertànyer al grup funcional prioritzat com a destinatari · Estats emocionals: emocions i estats d’ànims. Sentiments · Emocions bàsiques. Universals, intemporals, passatgeres · Utilitat de les emocions. Empatia. Neurones mirall · Disposicions Corporals: estabilitat, flexibilitat, determinació i apertura. La disposició corporal neutra · Instal·lar àncores que ens porten a estat interns · Implantar criteris de gestió, austeritat i eficiència en l’administració de la despesa així com criteris de productivitat en el treball dels empleats municipals ESTRATÈGIES DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL: RECURSOS EMOCIONALS
 39. 39. FITXES ACCIONS FORMATIVES - FORMACIÓ INTERNA 45 Any d’execució Destinataris prioritaris Objectius Docent Durada prevista Modalitat Requisits Nombre d’edicions previstes Continguts 2014 Extern Tots els grups funcionals (S’haurà d’escollir una de les dues accions formatives per conformar el teu itinerari formatiu) Pensament constructiu · Adoptar un enfocament adreçat a la solució · Respectar i valorar les aportacions pròpies i les dels altres · Ésser capaç d’esbrinar la intenció positiva dels altres · Fomentar l’actitud oberta, positiva i constructiva Confiança i cooperació · Conèixer i explorar els comportaments generadors de confiança · Conèixer les claus relacionals que ajuden a construir confiança 4 hores Semipresencial Pertànyer al grup funcional prioritzat com a destinatari (S’haurà d’escollir una de les dues accions formatives per conformar el teu itinerari formatiu) Pensament constructiu · Actituds facilitadores: - Queixa vs proactivitat - Rigidesa vs flexibilitat - Rutina vs creativitat · Dissoldre creences limitants Confiança i cooperació · L’equip és més que la suma dels individus: cooperació vs competició o individualisme · Els pilars de la confiança i la cooperació · La necessitat de reforçar la confiança en un mateix, amb els altres i en l’organització · Els actes relacionals bàsics per a un model cooperatiu: acords, escolta i reconeixement 18 Competència associada Origen demanda Objectiu municipal associat · Compromís municipal i ètica pública · Comprensió interpersonal · L’àmbit de millora personal i professional ha estat de manera destacada el més prioritzat a tota l’organització amb un 52% · Com a conseqüència d’aquests resultats es prioritza com un projecte per a tots els grups funcionals de l’organització · Implantar criteris de gestió, austeritat i eficiència en l’administració de la despesa així com criteris de productivitat en el treball dels empleats municipals ESTRATÈGIES DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL: PENSAMENT CONSTRUCTIU / CONFIANÇA I COOPERACIÓ
 40. 40. FITXES ACCIONS FORMATIVES - FORMACIÓ INTERNA 46 Any d’execució Destinataris prioritaris Objectius Docent Durada prevista Modalitat Requisits Nombre d’edicions previstes Continguts 2015 Extern Tots els grups funcionals (S’haurà d’escollir una de les dues accions formatives per conformar el teu itinerari formatiu) Lideratge d’un mateix · Prendre consciència de la nostra vàlua Combatre l’estrès · Reconèixer els factors d’estrès · Dotar-se d’estratègies per gestionar l’estrès 4 hores Semipresencial Pertànyer al grup funcional prioritzat com a destinatari (S’haurà d’escollir una de les dues accions formatives per conformar el teu itinerari formatiu) Lideratge d’un mateix · Explorar les nostres fortaleses · Autoestima i autoafirmació · Empoderament Combatre l’estrès · Simptomatologia de l’estrès · Identificar i reduir l’exposició a l’estrès · Tècniques de control de l’estrès 18 Competència associada Origen demanda Objectiu municipal associat · Compromís municipal i ètica pública · Comprensió interpersonal · L’àmbit de millora personal i professional ha estat de manera destacada el més prioritzat a tota l’organització amb un 52% · Com a conseqüència d’aquests resultats es prioritza com un projecte per a tots els grups funcionals de l’organització · Implantar criteris de gestió, austeritat i eficiència en l’administració de la despesa així com criteris de productivitat en el treball dels empleats municipals ESTRATÈGIES DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL: LIDERATGE D’UN MATEIX / COMBATRE L’ESTRÈS
 41. 41. FITXES ACCIONS FORMATIVES - FORMACIÓ INTERNA 47 Origen demanda Nombre d’edicions previstes · L’àmbit de millora personal i professional ha estat de manera destacada el més prioritzat a tota l’organització amb un 52% · Com a conseqüència d’aquests resultats es prioritza com un projecte per a tots els grups funcionals de l’organització 18 Any d’execució Destinataris prioritaris Competència associada Objectius Docent Durada prevista Modalitat Requisits Objectiu municipal associat Continguts 2015 Extern Tots els grups funcionals · Elaborar un pla de desenvolupament personal · Compromís municipal i ètica pública · Comprensió interpersonal 4 hores Semipresencial Pertànyer al grup funcional prioritzat com a destinatari · Aspectes emocionals en l’adaptació al canvi · Estratègies pel canvi personal · Guanys del canvi · Implantar criteris de gestió, austeritat i eficiència en l’administració de la despesa així com criteris de productivitat en el treball dels empleats municipals ESTRATÈGIES DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL: CANVIAR PER MILLORAR
 42. 42. FITXES ACCIONS FORMATIVES - FORMACIÓ INTERNA 48 Any d’execució Destinataris prioritaris Competència associada Objectius Origen demanda Docent Durada prevista Modalitat Requisits Nombre d’edicions previstes Objectiu municipal associat Continguts 2013 Extern Tècnics i tècniques · Discriminar les modalitats utilitzades en funció del tipus d’aprenentatge. · Ser capaç de programar l’acció formativa. · Utilitzar una metodologia adequada en una sessió expositiva. · Conèixer i aplicar diferents tècniques per a la participació dels participants. · Preparar materials de suport al formador i/o als participants. · Ser capaç de dissenyar instruments d’avaluació de l’aprenentatge. · Aprenentatge permanent · Treball transversal en la prestació de serveis · Domini professional · Un 88,2% de l’organització es mostra favorable al projecte de formadors i formadores interns en la detecció de necessitats formatives · Un 24% de l’organització s’han mostrat disposats a exercir de formadors i formadores interns. · Projecte municipal del Servei de Recursos Humans de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 12 hores Semipresencial Formar part de l’equip de formadors i formadores interns de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat · Programar l’acció formativa · Metodologia: Com estructurar i millorar una sessió expositiva · Metodologia: Tècniques participatives i col·laboratives · Materials de suport al formador i/o als participants · L’avaluació dels aprenentatges · Implantar criteris de gestió, austeritat i eficiència en l’administració de la despesa així com criteris de productivitat en el treball dels empleats municipals 1 FORMACIÓ DE FORMADORS
 43. 43. FITXES ACCIONS FORMATIVES - FORMACIÓ INTERNA 49 Any d’execució Destinataris prioritaris Competència associada Objectius Origen demanda Docent Durada prevista Modalitat Requisits Nombre d’edicions previstes Objectiu municipal associat Continguts 2014 Extern · Administratius i administratives · Brigades · Subalterns · Agents de policia · Utilitzar una metodologia adequada en una sessió expositiva · Conèixer i aplicar diferents tècniques per a la participació dels que hi prenen part· Preparar materials de suport al formador i/o als participants. · Aprenentatge permanent · Treball transversal en la prestació de serveis · Domini professional · Un 88,2% de l’organització es mostra favorable al projecte de formadors i formadores interns en la detecció de necessitats formatives · Un 24% de l’organització s’han mostrat disposats a exercir de formadors i formadores interns · Projecte municipal del Servei de Recursos Humans de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 6 hores Presencial Pertànyer al grup funcional prioritzat com a destinatari · Metodologia: Com estructurar i millorar una sessió expositiva · Metodologia: Tècniques participatives i col·laboratives · Materials de suport al formador i/o als participants · Implantar criteris de gestió, austeritat i eficiència en l’administració de la despesa així com criteris de productivitat en el treball dels empleats municipals 1 FORMACIÓ PER A FORMADORS OCASIONALS
 44. 44. FITXES ACCIONS FORMATIVES - FORMACIÓ INTERNA 50 Any d’execució Destinataris prioritaris Competència associada Objectius Origen demanda Docent Durada prevista Modalitat Requisits Nombre d’edicions previstes Objectiu municipal associat Continguts 2015 Extern Administratius i administratives · Identificar les principals causes de l’estrès en l’atenció al públic · Conèixer el marc de la intel·ligència emocional per a la gestió de l’estrès · Incorporar pràctiques preventives de l’estrès laboral · Reconèixer els símptomes de l’estrès en el propi cos · Conèixer i incorporar diferents tècniques de control emocional · Reduir la resposta d’estrès de l’organisme · Conèixer diferents eines de comunicació efectiva per gestionar situacions tenses d’interacció · Respondre eficaçment a reaccions tenses en l’atenció a la ciutadania · Frenar l’escalada de conductes agressives dels ciutadans i ciutadanes · Comprensió interpersonal · Anàlisi de problemes i presa de decisions · Orientació a la ciutadania · Un 37% dels administratius i administratives ho han establert com a prioritat en la detecció de necessitats formatives 16 hores Presencial Realitzar atenció directa a la ciutadania · Intel·ligència emocional · Autoconsciència · Estrès i estressors interpersonals · Control emocional · Automotivació · Empatia · Assertivitat · Eines conductuals en l’atenció a les persones · Incrementar la transparència i la proximitat de l’Ajuntament amb una millor atenció, informació i comunicació 1 GESTIÓ EMOCIONAL EN L’ATENCIÓ DIRECTA A LA CIUTADANIA
 45. 45. FITXES ACCIONS FORMATIVES - FORMACIÓ INTERNA 51 Any d’execució Destinataris prioritaris Competència associada Objectius Origen demanda Docent Durada prevista Modalitat Requisits Nombre d’edicions previstes Objectiu municipal associat Continguts 2014 Extern · Comandaments · Tècnics i tècniques · Administratius i administratives · Adquirir habilitats TIC per poder augmentar la productivitat i l’eficiència personal · Conèixer i familiaritzar-se amb diferents eines i recursos disponibles a la xarxa d’Internet que permetran millorar el desenvolupament professional i donar solució a necessitats de cada servei · Aprenentatge permanent · Innovació · Gestió de les TIC · Es planteja un projecte relacionat amb les TIC per diversos grups funcionals per l’alta priorització en la detecció de necessitats formatives: eines de productivitat i eficiència personal (23%), ús corporatiu de les xarxes socials (22%) eines TIC 2.0 (21%), noves maneres de presentar continguts (20%) i cerca de recursos a Internet (16%) 16 hores Semipresencial Pertànyer al grup funcional prioritzat com a destinatari · Eines TIC 2.0 · Cerca de recursos a Internet · Noves maneres de presentar continguts · Ús corporatiu de les xarxes socials · Millorar la capacitat resolutiva de l’Ajuntament innovant en l’organització i funcionament i potenciant l’ús de les TIC 15 HABILITATS EN L’ÚS DE LES EINES 2.0 I LES XARXES SOCIALS
 46. 46. FITXES ACCIONS FORMATIVES - FORMACIÓ INTERNA 52 Any d’execució Destinataris prioritaris Competència associada Objectius Origen demanda Docent Durada prevista Modalitat Requisits Nombre d’edicions previstes Objectiu municipal associat Continguts 2013 Extern · Comandaments operatius (brigades) · Brigades (jardineria) · Conèixer els noms i les diverses espècies utilitzades en jardineria a la nostra zona. · Conèixer les principals característiques i necessitats de cultiu, així com el seu interès en jardineria · Aprenentatge permanent · Domini professional · Un 70% de les brigades jardineria ho han establert com a prioritat en la detecció de necessitats formatives 15 hores Presencial Pertànyer al grup funcional prioritzat com a destinatari · Les espècies vegetals utilitzades en jardineria a la nostra regió i el seu comportament · Classificació segons les necessitats hídriques i d’insolació, i la resposta a condicions particulars · Característiques edàfiques i de cultiu adients per a les diverses espècies · Ús de les diverses espècies en la realització d’espais verds, segons les característiques específiques i morfològiques · Conservar i mantenir l’entorn natural i la connexió amb els espais verds urbans així com promoure un ús més cívic 1 IDENTIFICACIÓ I APLICACIÓ D’ESPÈCIES VEGETALS AL JARDÍ
 47. 47. FITXES ACCIONS FORMATIVES - FORMACIÓ INTERNA 53 Any d’execució Destinataris prioritaris Competència associada Objectius Origen demanda Docent Durada prevista Modalitat Requisits Nombre d’edicions previstes Objectiu municipal associat Continguts 2014 Extern Subalterns · Aprofitar les potencialitats de les TIC en el desenvolupament de les seves funcions i tasques · Aprenentatge permanent · Gestió de les TIC · Es planteja un projecte relacionat amb les TIC per diversos grups funcionals per l’alta priorització en la detecció de necessitats formatives: eines de productivitat i eficiència personal (23%), ús corporatiu de les xarxes socials (22%), eines TIC 2.0 (21%), noves maneres de presentar continguts (20%) i cerca de recursos a Internet (16%) 12 hores Semipresencial Treballar amb un ordinador en el lloc de treball · Tractament de la informació escrita (Word) · Tractament de la informació numèrica (Excel) · Utilització d’eines corporatives · Cerca de recursos a Internet · Gestió del correu electrònic · Millorar la capacitat resolutiva de l’Ajuntament innovant en la seva organització i funcionament i potenciant l’ús de les TIC 3 INICIACIÓ A LES TIC
 48. 48. FITXES ACCIONS FORMATIVES - FORMACIÓ INTERNA 54 Any d’execució Destinataris prioritaris Competència associada Objectius Origen demanda Docent Durada prevista Modalitat Requisits Nombre d’edicions previstes Objectiu municipal associat Continguts 2015 Extern Tècnics i tècniques · Impulsar una actitud innovadora en un context complex i canviant · Facilitar idees, eines i instruments que permetin la innovació en diferents àmbits de treball · Aprenentatge permanent · Treball transversal en la prestació de serveis · Innovació · Un 48% dels tècnics i tècniques ho han establert com a prioritat en la detecció de necessitats formatives. 8 hores Semipresencial Pertànyer al grup funcional prioritzat com a destinatari · La dificultat d’innovar a l’Administració pública: limitacions i obstacles · La innovació des de la base: és possible · L’adaptació al canvi · Aplicació de les TIC en la innovació · Aprenentatge permanent i els entorns d’aprenentatge personal · Treball col·laboratiu: busquem aliats · Millorar la capacitat resolutiva de l’Ajuntament innovant en l’organització i funcionament i potenciant l’ús de les TIC 4 INNOVAR A L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
 49. 49. FITXES ACCIONS FORMATIVES - FORMACIÓ INTERNA 55 Any d’execució Destinataris prioritaris Competència associada Objectius Origen demanda Docent Durada prevista Modalitat Requisits Nombre d’edicions previstes Objectiu municipal associat Continguts 2014 Extern · Comandaments operatius (brigades) · Brigades (lampisteria) · Conèixer les instal·lacions elèctriques identificant els equips i elements que les componen i les característiques més rellevants · Realitzar el muntatge d’instal·lacions elèctriques d’interior i observar tècniques de mecanització, connexió i mesurament, mitjançant els equips, eines i instruments, segons procediments establerts i en condicions de qualitat i seguretat per efectuar els muntatges o manteniment d’instal·lacions elèctriques d’interior · Analitzar i localitzar els efectes i causes de disfunció o avaria a les instal·lacions elèctriques d’interior, utilitzant equips de mesura i interpretant els resultats per efectuar les operacions de manteniment i reparació · Aprenentatge permanent · Domini professional · Un 80% de les brigades de lampistes ho han establert com a prioritat en la detecció de necessitats formatives 20 hores Presencial Pertànyer al grup funcional prioritzat com a destinatari · Aparells de protecció · Instal·lació d’un punt de llum · Commutat de dos llocs · Commutat de tres llocs · Telerruptor · Polsadors temporitzats · Reguladors de llum · Detectors de presència · Làmpada de descàrrega · Automàtic d’escala · Utilització de catàlegs comercials · Reduir l’impacte mediambiental de l’activitat de la ciutat i augmentar l’eficiència en el consum energètic 1 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES D’INTERIOR
 50. 50. FITXES ACCIONS FORMATIVES - FORMACIÓ INTERNA 56 Any d’execució Destinataris prioritaris Competència associada Objectius Origen demanda Docent Durada prevista Modalitat Requisits Nombre d’edicions previstes Objectiu municipal associat Continguts 2014 Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) Tots els grups funcionals · Augmentar el grau de competència lingüística del personal que treballa a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat · Aprenentatge permanent · Domini professional · Ha estat prioritzat per l’organització en base al conveni amb el CPNL 2 hores Presencial Pertànyer al grup funcional prioritzat com a destinatari · Les convencions gràfiques i la qualitat dels textos d’una organització · L’ús de les majúscules i les minúscules · Les abreviacions (abreviatures, sigles i símbols) · Les cometes, la cursiva i la negreta · Incrementar la transparència i la proximitat de l’Ajuntament amb una millor atenció, informació i comunicació 1 LA IMPORTÀNCIA DE LES CONVENCIONS GRÀFIQUES
 51. 51. FITXES ACCIONS FORMATIVES - FORMACIÓ INTERNA 57 Any d’execució Destinataris prioritaris Competència associada Objectius Origen demanda Docent Durada prevista Modalitat Requisits Nombre d’edicions previstes Objectiu municipal associat Continguts 2014 Extern Tècnics i tècniques de gestió interna · Analitzar l’entorn personal i professional a partir del coneixement dels conceptes i regles bàsiques que defineixen el pensament global (sistèmic) · Anàlisi de problemes i presa de decisions · Planificació i organització · Un 34% dels tècnics de gestió interna l’han establert com a prioritat en la detecció de necessitats formatives 10 hores Presencial Pertànyer al grup funcional prioritzat com a destinatari · Entendre el pensament sistèmic · Entendre els models sistèmics · Aplicació pràctica · Introducció a la representació gràfica de sistemes · Implantar criteris de gestió, austeritat i eficiència en l’administració de la despesa així com criteris de productivitat en el treball dels empleats municipals 1 LA VISIÓ GLOBAL EN L’ANÀLISI DE REALITATS COMPLEXES
 52. 52. FITXES ACCIONS FORMATIVES - FORMACIÓ INTERNA 58 Any d’execució Destinataris prioritaris Competència associada Objectius Origen demanda Docent Durada prevista Modalitat Requisits Nombre d’edicions previstes Objectiu municipal associat Continguts 2013 Extern Comandaments · Conèixer i investigar els elements de motivació individuals en el lloc de treball i en els equips de treball · Conèixer estratègies i tècniques de motivació i incentivació de les persones dels seus equips per obtenir el millor rendiment possible · Analitzar i avaluar l’eficàcia de les diferents estratègies de motivació · Entrenar-se en l’aplicació de les estratègies de motivació · Desenvolupament de persones i equips · Direcció de persones · Un 46% dels comandaments ho han establert com a prioritat en la detecció de necessitats formatives 4 hores Presencial Pertànyer al grup funcional prioritzat com a destinatari · Motivar en un context desmotivador · Les motivacions en l’àmbit del treball. Motivacions individuals, motivacions de l’equip i motivacions de l’organització · Estratègies de motivació · El líder de l’equip. El rol del cap com a líder del seu equip de treball · Implantar criteris de gestió, austeritat i eficiència en l’administració de la despesa així com criteris de productivitat en el treball dels empleats municipals 2 LIDERAR I MOTIVAR EQUIPS
 53. 53. FITXES ACCIONS FORMATIVES - FORMACIÓ INTERNA 59 Any d’execució Destinataris prioritaris Competència associada Objectius Origen demanda Docent Durada prevista Modalitat Requisits Nombre d’edicions previstes Objectiu municipal associat Continguts 2015 Extern Comandaments · Conèixer l’afectació i impacte de la futura Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local · Orientació a resultats · Visió estratègica local · Gestió del canvi i lideratge · Un 39% dels comandaments l’han establert com a prioritat en la detecció de necessitats formatives · La llei tindrà una especial incidència en la gestió de serveis que presta l’Ajuntament 4 hores Presencial Pertànyer al grup funcional prioritzat com a destinatari · Nou marc normatiu i competencial a les administracions locals · Afectació en els serveis que presta l’Ajuntament · Reflexions sobre el nou model organitzatiu local · Implantar criteris de gestió, austeritat i eficiència en l’administració de la despesa així com criteris de productivitat en el treball dels empleats municipals 3 LLEI DE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL
 54. 54. FITXES ACCIONS FORMATIVES - FORMACIÓ INTERNA 60 Any d’execució Destinataris prioritaris Competència associada Objectius Origen demanda Docent Durada prevista Modalitat Requisits Nombre d’edicions previstes Objectiu municipal associat Continguts 2014 Extern Subalterns · Aprendre i/o actualitzar el coneixements en manteniment bàsic d’equipaments municipals · Aprenentatge permanent · Domini professional · Un 52% dels subalterns l’han establert com a prioritat en la detecció de necessitats formatives · Ha estat establerta com la primera prioritat en el bloc de competències tècniques i funcionals i com la segona en general per als subalterns 20 hores Presencial Pertànyer al grup funcional prioritzat com a destinatari · Manteniment preventiu · Manteniment elèctric · Manteniment fontaneria · Comunicació d’incidències · Seguiment de les tasques de manteniment · Implantar criteris de gestió, austeritat i eficiència en l’administració de la despesa així com criteris de productivitat en el treball dels empleats municipals 2 MANTENIMENT BÀSIC D’INSTAL·LACIONS
 55. 55. FITXES ACCIONS FORMATIVES - FORMACIÓ INTERNA 61 Any d’execució Destinataris prioritaris Competència associada Objectius Origen demanda Docent Durada prevista Modalitat Requisits Nombre d’edicions previstes Objectiu municipal associat Continguts 2015 Extern · Comandaments operatius (brigades) · Brigades (lampisteria) · Conèixer els diferents materials, instruments, eines i equips de treball utilitzats en instal·lacions i reparacions de xarxes d’aigua corrent i d’aigua calent sanitària en edificis · Conèixer els elements bàsics que conformen les instal·lacions d’aigua corrent i d’aigua calent sanitària, així com la seva articulació en el conjunt de sistemes i instal·lacions de l’edifici, considerant els principals criteris normatius aplicables als diferents elements · Aprendre a realitzar treballs bàsics d’instal·lació, reparació i manteniment dels elements de les xarxes d’aigua corrent i d’aigua calenta sanitària dels edificis. · Aprenentatge permanent · Domini professional · Un 60% de les brigades lampisteria ho han establert com a prioritat en la detecció de necessitats formatives · Ha estat establerta com a prioritària per la direcció de brigades 15 hores Presencial Pertànyer al grup funcional prioritzat com a destinatari · Materials, instruments, eines i equips de treball utilitzats en instal·lacions bàsiques i reparacions de xarxes d’aigua corrent i d’aigua calent sanitària en edificis. Característiques principals dels principals materials utilitzats en les conduccions de les noves instal·lacions i en reparacions d’instal·lacions existents. · Elements que conformen les instal·lacions d’aigua corrent i d’aigua calent sanitària. Articulació del conjunt dels elements d’aquestes xarxes d’aigua amb el conjunt de sistemes i instal·lacions de l’edifici. Principals criteris normatius aplicables als diferents elements de la instal·lació. · Treballs bàsics d’instal·lació, reparació i manteniment dels elements de les xarxes d’aigua corrent i d’aigua calenta sanitària dels edificis. · Implantar criteris de gestió, austeritat i eficiència en l’administració de la despesa així com criteris de productivitat en el treball dels empleats municipals 1 MANTENIMENT I REPARACIONS BÀSIQUES D’INSTAL·LACIONS D’AIGUA
 56. 56. FITXES ACCIONS FORMATIVES - FORMACIÓ INTERNA 62 Any d’execució Destinataris prioritaris Competència associada Objectius Origen demanda Docent Durada prevista Modalitat Requisits Nombre d’edicions previstes Objectiu municipal associat Continguts 2014 Extern · Comandaments operatius (brigades) · Brigades (oficis i paletes) · Mostrar als participants els materials i utillatges més utilitzats en les obres de construcció per tal de conèixer-ne les principals característiques, propietats i aplicacions · Aprenentatge permanent · Domini professional · 100% de les brigades de paletes i el 43% de brigades d’oficis ho han establert com a prioritat en la detecció de necessitats formatives · Ha estat establerta com la segona prioritat en coneixements en què formar-se per brigades de paletes i per brigades d’oficis 8 hores Presencial Pertànyer al grup funcional prioritzat com a destinatari · Els materials ceràmics i els prefabricats de formigó: característiques, propietats i aplicacions principals · Característiques i propietats principals dels materials petris, metàl·lics, de fusta i de vidre més utilitzats · Condicions òptimes per a la posada en obra dels materials: neteja, humitat, disposició, etc. · Petita maquinària, estris i eines d’ús més habitual en obra. Definició i principals aplicacions · Tècniques bàsiques d’utilització de la petita maquinària, els estris i les eines més habituals · Implantar criteris de gestió, austeritat i eficiència en l’administració de la despesa així com criteris de productivitat en el treball dels empleats municipals 1 MATERIALS I UTILLATGES BÀSICS DE CONSTRUCCIÓ
 57. 57. FITXES ACCIONS FORMATIVES - FORMACIÓ INTERNA 63 Any d’execució Destinataris prioritaris Competència associada Objectius Origen demanda Docent Durada prevista Modalitat Requisits Nombre d’edicions previstes Objectiu municipal associat Continguts 2014 Extern Administratius i administratives · Conèixer i saber emprar les diferents consultes d’acció. Treure el màxim profit de les bases de dades amb consultes avançades. · Saber importar dades dels diferents programes existents. Saber exportar dades als diferents programes existents. · Conèixer eines avançades dels formularis. Conèixer accions avançades de les macros vinculades a formularis. · Conèixer eines avançades dels informes. Conèixer accions avançades de les macros vinculades a informes. · Entendre el concepte de macro i saber utilitzar-la. Saber assignar macros a controls. Saber crear condicions a les macros. Entendre el concepte i utilització de grups de macros. · Domini professional · Gestió de les TIC · Un 26% dels administratius i administratives l’han establert com a prioritat en la detecció de necessitats formatives 30 hores En línia · Treballar amb l’aplicació Access de Microsoft Office (versió 2003) · Tenir experiència en la gestió i explotació de base de dades · Explotació avançada d’una base de dades · Importar i exportar a altres aplicacions · Treballar amb formularis i macros II · Disseny d’informes avançats · Macros · Millorar la capacitat resolutiva de l’Ajuntament innovant en l’organització i funcionament i potenciant l’ús de les TIC 1 MS ACCESS. NIVELL 2
 58. 58. FITXES ACCIONS FORMATIVES - FORMACIÓ INTERNA 64 Any d’execució Destinataris prioritaris Competència associada Objectius Origen demanda Docent Durada prevista Modalitat Requisits Nombre d’edicions previstes Objectiu municipal associat Continguts 2013 Extern Subalterns · Aprendre a fer càlculs amb Excel. Saber quan i com emprar les referències. · Conèixer i entendre el concepte de funció. · Emprar correctament l’eina Autosuma. · Conèixer la classificació de les funcions. Emprar correctament les funcions bàsiques per categories de funció. · Saber crear gràfics. Saber editar gràfics ja existents. · Conèixer el treball amb dades. Ordenar dades. Filtrar la informació d’una base de dades. · Conèixer les diferents opcions d’impressió d’un full de càlcul. Conèixer les diferents opcions d’impressió d’un llibre. · Saber emprar la validació de dades. Saber decidir quan i com utilitzar la validació de dades. · Conèixer l’auditoria de fórmules per ser autosuficients per localitzar i solucionar errors. · Domini professional · Gestió de les TIC · Un 41% dels subalterns l’han establert com a prioritat en la detecció de necessitats formatives 30 hores En línia Tenir instal·lada l’aplicació Excel de Microsoft Office (versió 2003) · Les referències en l’ús dels càlculs · Funcions bàsiques · Representació gràfica de les dades · Crear una base de dades amb Ms Excel · Imprimir llibres de treball · Validació de dades · Millorar la capacitat resolutiva de l’Ajuntament innovant en l’organització i funcionament i potenciant l’ús de les TIC 1 MS EXCEL. NIVELL 1
 59. 59. FITXES ACCIONS FORMATIVES - FORMACIÓ INTERNA 65 Any d’execució Destinataris prioritaris Competència associada Objectius Origen demanda Docent Durada prevista Modalitat Requisits Nombre d’edicions previstes Objectiu municipal associat Continguts 2014 Extern Tècnics i tècniques de comunitat · Desenvolupar les habilitats comunicatives dels participants que permeten millorar la confiança en un mateix i l’autonomia per tractar les situacions difícils en l’atenció al ciutadà · Comprensió interpersonal · Anàlisi de problemes i presa de decisions · Orientació a la ciutadania · Un 25% dels tècnics i tècniques de comunitat ho han establert com a prioritat en la detecció de necessitats formatives · Un 23%, un 19% i un 17% també han prioritzat àmbits relacionats com ara Nous perfils a serveis socials, Conduir entrevistes eficaces i Cohesió social, respectivament 12 hores Presencial Realitzar atenció directa a la ciutadania · Què entenem per situació difícil i quins tipus de situacions difícils ens podem trobar? · La comunicació en l’atenció al ciutadà · Nous perfils a serveis socials · Podem prevenir el conflicte? · Conduir entrevistes eficaces · La cohesió social és un dels tres eixos d’actuació estratègica del Pla de Ciutat 2012-2015. · Aconseguir un major nivell de normalització, inclusió, convivència i respecte en el marc d’una ciutadania diversa · Limitar la incidència dels factors desencadenants d’exclusió social així com augmentar la capacitat de resposta col·lectiva en les situacions de vulnerabilitat 2 NOU CONTEXT EN L’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA
 60. 60. FITXES ACCIONS FORMATIVES - FORMACIÓ INTERNA 66 Any d’execució Destinataris prioritaris Competència associada Objectius Origen demanda Docent Durada prevista Modalitat Nombre d’edicions previstes Objectiu municipal associat Continguts 2015 Extern Brigades (paletes) · Estudiar nous materials en el sector de la construcció i conèixer les tipologies, característiques i possibles usos · Aprenentatge permanent · Domini professional · Un 100% de les brigades de paletes ho han establert com a prioritat en la detecció de necessitats formatives · Ha estat establerta com la prioritat en el bloc de competències tècniques i funcionals a formar-se per brigades de paletes 18 hores Presencial · Anàlisi de les noves tècniques de construcció i materials que han sorgit en els darrers anys · Funcionament i ús d’aquestes tècniques i materials · Rendibilització d’aquells materials que s’empren en l’àmbit de treball · Implantar criteris de gestió, austeritat i eficiència en l’administració de la despesa així com criteris de productivitat en el treball dels empleats municipals 1 NOVES TÈCNIQUES DE CONSTRUCCIÓ I NOUS MATERIALS Requisits Pertànyer al grup funcional prioritzat com a destinatari
 61. 61. FITXES ACCIONS FORMATIVES - FORMACIÓ INTERNA 67 Any d’execució Destinataris prioritaris Competència associada Objectius Docent Durada prevista Modalitat Nombre d’edicions previstes Objectiu municipal associat Continguts 2013 Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) Tots els grups funcionals · Augmentar el grau de competència lingüística del personal que treballa a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat · Aprenentatge permanent · Domini professional 2 hores Presencial · Recursos lingüístics en línia més útils com a suport a la feina diària: diccionaris, vocabularis, traductors i verificadors automàtics, etc. · Demostració del funcionament i utilitat de l’OPTIMOT, per a la resolució de consultes lingüístiques · Incrementar la transparència i la proximitat de l’Ajuntament amb una millor atenció, informació i comunicació 1 OPTIMOT I RECURSOS LINGÜÍSTICS Requisits Pertànyer al grup funcional prioritzat com a destinatari Origen demanda · Ha estat prioritzat per l’organització en base al conveni amb el CPNL
 62. 62. FITXES ACCIONS FORMATIVES - FORMACIÓ INTERNA 68 Any d’execució Destinataris prioritaris Competència associada Objectius Origen demanda Docent Durada prevista Modalitat Nombre d’edicions previstes Objectiu municipal associat Continguts 2015 Extern · Comandaments operatius (brigades) · Brigades (jardineria) · Aplicar el manteniment i els diversos tipus de poda d’arbusts, en el moment més idoni, utilitzant les eines i els materials adients a cada cas · Aprenentatge permanent · Domini professional · Un 90% de les brigades de jardineria ho han establert com a prioritat en la detecció de necessitats formatives · Ha estat establerta com la primera prioritat en coneixements a formar-se per brigades de jardineria 10 hores Presencial · L’arbust com a element del jardí · Tipus d’arbusts i agrupacions vegetals arbustives · Conceptes bàsics sobre poda · Tipus de poda aplicats als arbusts · Programació de la poda d’arbusts · Eines, màquines auxiliars i Equips de Protecció Individual (EPI) adients · Mesures de seguretat que cal seguir · Conservar i mantenir l’entorn natural i la connexió amb els espais verds urbans així com promoure un ús més cívic 1 PODA D’ARBUST Requisits Pertànyer al grup funcional prioritzat com a destinatari
 63. 63. FITXES ACCIONS FORMATIVES - FORMACIÓ INTERNA 69 Any d’execució Destinataris prioritaris Competència associada Objectius Origen demanda Docent Durada prevista Modalitat Requisits Nombre d’edicions previstes Continguts 2013 Extern Tècnics i tècniques · Conèixer i aplicar la filosofia de la millora contínua a l’administració · Incrementar la capacitat d’adaptació a noves condicions · Aprendre a utilitzar les eines de millora contínua, facilitant la participació dels treballadors per aconseguirl’increment de la motivació dels equips · Innovació · Anàlisi de problemes i presa de decisions · Planificació i organització · Un 38% dels tècnics i tècniques ho han establert com a prioritat en la detecció de necessitats formatives 12 hores Presencial Realitzar funcions en un lloc de treball vinculades a l’ús d’aquestes eines · Els problemes, les oportunitats i la necessitat de canvi · Eines bàsiques de millora contínua i resolució de problemes: - Cicle PDCA - 5S - Diagrama causa-efecte (Ishikawa) - Pluja d’idees (Brainstorming) - Full de recuperació de dades - Estratificació de dades - Histograma - Diagrama de Pareto - Diagrama de dispersió - Gràfic de control - Els 5 per què - Format A3 · Projectes de millora: planificació, lideratge, desenvolupament i quantificació de la millora 2 TÈCNIQUES I EINES DE MILLORA CONTÍNUA Objectiu municipal associat · Implantar criteris de gestió, austeritat i eficiència en l’administració de la despesa així com criteris de productivitat en el treball dels empleats municipals
 64. 64. FITXES ACCIONS FORMATIVES - FORMACIÓ INTERNA 70 Any d’execució Destinataris prioritaris Competència associada Objectius Docent Durada prevista Modalitat Nombre d’edicions previstes Objectiu municipal associat Continguts 2014 Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) Tots els grups funcionals · Augmentar el grau de competència lingüística del personal que treballa a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat · Aprenentatge permanent · Domini professional 2 hores Presencial · Els tractaments personals en català · Preferència del tractament de vós en la redacció de documents administratius · Estratègies per evitar l’ús de dos tractaments (vostè-vós) dins d’un mateix text, amb la carta com a text base · Indicacions per a l’ús dels tractaments protocol·laris (Il·lustríssim, Excel·lentíssim, etc.). Textos de referència: invitacions i saludes. · Incrementar la transparència i la proximitat de l’Ajuntament amb una millor atenció, informació i comunicació 1 TRACTAMENT PERSONAL EN ELS TEXTOS ADMINISTRATIUS Requisits Pertànyer al grup funcional prioritzat com a destinatari Origen demanda · Ha estat prioritzat per l’organització en base al conveni amb el CPNL
 65. 65. FITXES ACCIONS FORMATIVES - FORMACIÓ INTERNA 71 Any d’execució Destinataris prioritaris Competència associada Objectius Docent Durada prevista Modalitat Nombre d’edicions previstes Objectiu municipal associat Continguts 2015 Extern Tècnics i tècniques · Adquirir destreses comunicatives i d’interacció d’entorns de treball col·laboratiu, tot fent èmfasi en el foment de l’atenció en l’esforç i la creació de coneixement · Treball transversal en la prestació de serveis · Treball en equip · Orientació a resultats 8 hores Presencial · Principals formes de treball col·laboratiu · Concepte i característiques del connectivisme · Eines TIC que faciliten el treball col·laboratiu · Compartir a l’Ajuntament de Sant Boi · Millorar la capacitat resolutiva de l’Ajuntament innovant en l’organització i funcionament i potenciant l’ús de les TIC 3 TREBALL COL·LABORATIU I EN XARXA Requisits Pertànyer al grup funcional prioritzat com a destinatari Origen demanda · Un 32% dels tècnics i tècniques ho han establert com a prioritat en la detecció de necessitats formatives
 66. 66. FITXES ACCIONS FORMATIVES - FORMACIÓ INTERNA 72 Any d’execució Destinataris prioritaris Competència associada Objectius Docent Durada prevista Modalitat Nombre d’edicions previstes Objectiu municipal associat Continguts 2013 Extern Tècnics i tècniques de comunitat · Treballar en xarxa per obtenir una major eficàcia i eficiència en les nostres tasques. · Analitzar les xarxes socials més populars per veure’n el potencial professional. · Contribuir a la construcció del coneixement de l’organització. · Orientació a la ciutadania · Gestió de les TIC 8 hores Presencial · Entorn 2.0 i organització · Informació vs col·laboració · El coneixement de la teva empresa en el núvol · Què és una Xarxa Social Corporativa · Comunitats virtuals i xarxes socials. Diferències · Xarxes socials privades vs corporatives · Ús professional de les xarxes socials: exprimint Facebook, Linkedin i Twitter · Millorar la capacitat resolutiva de l’Ajuntament innovant en l’organització i funcionament i potenciant l’ús de les TIC · Incrementar la transparència i la proximitat de l’Ajuntament amb una millor atenció, informació i comunicació 1 XARXES SOCIALS CORPORATIVES Requisits Ser administrador o administradora d’alguna xarxa social corporativa o tenir la perspectiva d’obrir-ne una per necessitats del seu servei Origen demanda · Un 35% dels tècnics i tècniques de comunitat ho han establert com a prioritat en la detecció de necessitats formatives · Proposta de realització del curs per part del Servei de Planificació i Avaluació de Polítiques Públiques i de Comunicació per tal d’homogeneïtzar criteris en les xarxes socials corporatives
 67. 67. FITXES ACCIONS FORMATIVES - FORMACIÓ INTERNA 73
 68. 68. 74 FITXES ACCIONS FORMATIVES CCI (COMPARTIM CONEIXEMENT INTERN) FITXES ACCIONS FORMATIVES - CCI (COMPARTIM CONEIXEMENT INTERN)
 69. 69. FITXES ACCIONS FORMATIVES - CCI (COMPARTIM CONEIXEMENT INTERN) 75 Any d’execució Destinataris prioritaris Competència associada Objectius Origen demanda Docent Durada prevista Modalitat Requisits Nombre d’edicions previstes Objectiu municipal associat Continguts 2014 Intern · Comandaments operatius (policia) · Agents de policia · Redactar els fets de manera objectiva, clara, ordenada i breu · Instruir les diligències adequades a l’il·lícit penal concret · Aplicar les tècniques bàsiques d’interrogatori adients als fets, la situació i les persones · Detectar aspectes de comunicació no verbal en situacions de presa de declaració i dissenyar un mètode d’inspecció ocular que eviti la pèrdua de dades - Conèixer i utilitzar l’aplicació SIP · Aprenentatge permanent · Domini professional · Un 66% dels agents de policia i un 44% dels caporals l’han establert com a prioritat en la detecció de necessitats formatives · Ha estat establerta com la tercera prioritat en coneixements a formar-se tant per agents de policia com per caporals A concretar amb el formador o formadora intern Presencial Pertànyer al grup funcional prioritzat com a destinatari · Els paràmetres normatius de la funció de la policia judicial · Característiques de l’atestat policial · Forma, ordre i condicions de les diligències d’un atestat i de les actes vinculades · Les condicions jurídiques formals de la presa de declaració i interrogatori · La comunicació no verbal · La inspecció ocular - SIP · Millorar la seguretat i el civisme en l’espai i la via pública 2 ATESTAT POLICIAL
 70. 70. FITXES ACCIONS FORMATIVES - CCI (COMPARTIM CONEIXEMENT INTERN) 76 Any d’execució Destinataris prioritaris Competència associada Objectius Origen demanda Docent Durada prevista Modalitat Requisits Nombre d’edicions previstes Objectiu municipal associat Continguts 2015 Intern · Comandaments · Comandaments operatius · Tècnics i tècniques · Administratius i administratives · Conèixer amb detall el gestor de correu electrònic corporatiu · Gestionar de manera més eficient el correu electrònic · Descobrir potencialitats en l’ús del correu electrònic · Compromís municipal i ètica pública · Gestió de les TIC · Un 18% de l’organització l’ha establert com a prioritat en la detecció de necessitats formatives A concretar amb el formador o formadora intern Presencial Tenir i treballar amb correu electrònic corporatiu · Funcionament del correu electrònic i agenda · Evitar distraccions del correu electrònic. Distingir entre important i urgent · Organitzar, arxivar i netejar el correu electrònic · Millorar la capacitat resolutiva de l’Ajuntament innovant en l’organització i funcionament i potenciant l’ús de les TIC 4 CORREU ELECTRÒNIC I AGENDA (LOTUS NOTES)
 71. 71. FITXES ACCIONS FORMATIVES - CCI (COMPARTIM CONEIXEMENT INTERN) 77 Any d’execució Destinataris prioritaris Competència associada Objectius Origen demanda Durada prevista Modalitat Requisits Nombre d’edicions previstes Objectiu municipal associat Continguts 2014 · Comandaments operatius (brigades) · Brigades (jardineria i lampisteria) · Aplicar les tècniques que permetin millorar la retenció de l’aigua en el sòl i utilitzar un programador per a l’estalvi d’aigua, a partir del coneixement dels accessoris que ens permeten estalviar aigua. · Elaborar un programa de reg anual per reduir el consum d’aigua en els jardins públics · Aprenentatge permanent · Domini professional · Un 90% de les brigades jardineria i 80% de les brigades de lampistes ho han establert com a prioritat en la detecció de necessitats formatives · Ha estat establerta com la primera prioritat en coneixements en què formar-se tant per brigades jardineria com per brigades de lampistes A concretar amb el formador o formadora intern Presencial Pertànyer al grup funcional prioritzat com a destinatari · Espècies vegetals de poques necessitats hídriques · Tècniques que permetin millorar la retenció d’aigua en el sòl · Programadors per a l’estalvi d’aigua · Càlcul de dosi i temporització del reg · Elaborar un programa de reg anual per reduir el consum d’aigua · Calcular la periodicitat d’una instal·lació de reg · Conservar i mantenir l’entorn natural i la seva connexió amb els espais verds urbans així com promoure’n un ús més cívic · Implantar criteris de gestió, austeritat i eficiència en l’administració de la despesa així com criteris de productivitat en el treball dels empleats municipals 2 ESTALVI D’AIGUA EN EL REG Docent Intern
 72. 72. FITXES ACCIONS FORMATIVES - CCI (COMPARTIM CONEIXEMENT INTERN) Any d’execució Competència associada Objectius Origen demanda Docent Durada prevista Modalitat Requisits Nombre d’edicions previstes Objectiu municipal associat Continguts 2015 Intern · Millorar la gestió d’esdeveniments socioculturals · Homogeneïtzar criteris en el muntatge d’esdeveniments socioculturals · Treball en equip · Orientació a resultats · Planificació i organització · Un 25% dels tècnics i tècniques de comunitat l’ha establert com a prioritat en la detecció de necessitats formatives A concretar amb el formador o formadora intern Presencial Participar en la gestió d’esdeveniments socioculturals municipals · Producció, coordinació i muntatges de petit, mitjà i gran format · Programació i gestió d’espectacles i assistències tècniques · Lloguer d’infraestructures, equips de so i llum i audiovisuals · Comunicació i disseny gràfic · Prevenció de riscos i aplicació de la normativa de seguretat vigent · Incrementar la transparència i la proximitat de l’Ajuntament amb una millor atenció, informació i comunicació 1 GESTIÓ D’ESDEVENIMENTS SOCIOCULTURALS Destinataris prioritaris Tècnics i tècniques de comunitat 78
 73. 73. FITXES ACCIONS FORMATIVES - CCI (COMPARTIM CONEIXEMENT INTERN) 79 Any d’execució Competència associada Objectius Origen demanda Docent Durada prevista Modalitat Requisits Nombre d’edicions previstes Objectiu municipal associat Continguts 2015 Intern · Resoldre dubtes i incidències habituals en la tramitació d’expedients administratius · Homogeneïtzar criteris en la gestió d’expedients · Aprenentatge permanent · Domini professional · Un 43% dels administratius i administratives i un 34% de tècnics i tècniques de serveis tècnics l’ha establert com a prioritat en la detecció de necessitats formatives · Ha estat la segona prioritat en coneixements interns del grup funcional d’administratius i administratives A concretar amb el formador o formadora intern Presencial Participar en la gestió d’expedients administratius · Marc normatiu · Visió pràctica de la tramitació d’expedients administratius · La gestió dels expedients administratius a l’Ajuntament de Sant Boi · Implantar criteris de gestió, austeritat i eficiència en l’administració de la despesa així com criteris de productivitat en el treball dels empleats municipals 3 GESTIÓ D’EXPEDIENTS ADMINISTRATIUS Destinataris prioritaris · Tècnics i tècniques · Administratius i administratives
 74. 74. FITXES ACCIONS FORMATIVES - CCI (COMPARTIM CONEIXEMENT INTERN) Any d’execució Competència associada Objectius Origen demanda Docent Durada prevista Modalitat Requisits Nombre d’edicions previstes Objectiu municipal associat Continguts 2015 Intern · Conèixer el sistema de gestió de documents de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat · Saber com s’aplica el sistema de gestió de documents als documents electrònics · Poder aplicar en la pròpia unitat els criteris de Gestió de documents · Treball transversal en la prestació de serveis · Domini professional · Planificació i organització · Gestió de les TIC · Un 19% de l’organització l’ha establert com a prioritat en la detecció de necessitats formatives · Un 47,9% dels administratius i administratives l’ha establert com a prioritat en la detecció de necessitats formatives · Ha estat la primera prioritat en coneixements interns del grup funcional d’administratius i administratives A concretar amb el formador o formadora intern Presencial Pertànyer al grup funcional prioritzat com a destinatari · Criteris i eines bàsiques del sistema de gestió de documents electrònics · Característiques del document electrònic · Normativa bàsica del document electrònic · Processos de digitalització i escaneig de documents iniciats a l’Ajuntament: l’OMAP, RGE i Arxiu Central · La conservació dels documents i expedients electrònics municipals: repositori digital i a iArxiu · Millorar la capacitat resolutiva de l’Ajuntament innovant en l’organització i funcionament i potenciant l’ús de les TIC 3 GESTIÓ DOCUMENTAL ELECTRÒNICA Destinataris prioritaris Administratius i administratives 80

×