Gesprekstechnieken

Rob Masseling
Rob MasselingHRD Expert
Gesprekstechnieken
De cyclus van vijf
Type gesprekken
• Probleemoplossend gesprek
• Begeleidingsgesprek
• Beoordelingsgesprek
• Functioneringsgesprek
• Counselinggesprek
• Slechtnieuwsgesprek
• Confrontatiegesprek
• Etc.
Gesprekstechnieken
Het voeren van een
(probleemoplossend) gesprek
Kop - romp - staart
1)Voorbereiden van het gesprek
❿Inhoud gesprek
❿Ken je gesprekspartner
❿Ruimte & tijd
2)Kop van het gesprek (opening)
❿Vertrouwelijke sfeer / ijsbreker
❿Aanleiding, doel & duur van gesprek
❿Stoom afblazen
1)Romp van het gesprek
❿Hou doel voor ogen
• Staart van het gesprek (inclusief evaluatie)
❿Rond af wanneer je het doel hebt bereikt
2)Samenvatten
❿Bespreek concreet het vervolg
Communicatie
De basis
De 3 niveaus van krommunicatie
1) Inhoud > Wat?
2) Relatie / betrekking > Wie?
3) Perceptie > Hoezo?
LSD
Luisteren
Samenvatten
(Door)vragen
Luisteren
Meta
communicatie
Luisteren
vanuit eigen
referentiekader
Volgend
luisteren
Samenvatten
• Waarom samenvatten?
• Leiding in het gesprek
• Sturing dmv samenvatten (terug op de
route naar het doel)
• Samenvatten = luisteren
• Boodschap zender <> ontvanger
synchroniseren
(Door)vragen
• Type vragen
• Waarom open vragen?
• Waarom gesloten vragen?
• Praatverhouding
• Vragen is beter dan praten
Denk aan:
•Oogcontact
•Houding
•Houdingsecho
•Aanmoedigende gebaren
•Gezichtsuitdrukking
•Luisteren
•Toon van de stem
Benoem wat je ziet niet jou interpretatie van de emotie.
dus
 Je fronst dat kom op mij over dat je …….. bent
En niet
 Je bent boos he? Want je fronst.
Non-verbale
communicatie
Gesprekstechnieken
Gesprekstechnieken
Checklist:
Hoe kan ik effectief communiceren?
❿Trek geen voorbarige conclusies, ben je bewust van je eigen vooroordelen
❿Zorg dat je qua taal en niveau met elkaar overeenstemt
❿Geef eerst de hoofdlijnen aan en ga dan op de details in
❿Dwaal niet af, maar blijf bij het thema/doel
❿Stel duidelijke vragen (liefst gesloten of reflecterend) als iets niet duidelijk is
❿Stel geen meerdere vragen tegelijk
❿Gebruik geen vage termen, wees eenduidig in het uiten van je gedachten
❿Zorg ervoor dat je verbale en non-verbale signalen met elkaar overeenstemmen
❿Herhaal wat belangrijk is (samenvatting)
❿Voorbereiding! Geef de ander ook de kans zich voor te bereiden. Maak bijvoorbeeld
vantevoren een agenda voor het gesprek
Het stappenplan (Fase I)
De opening
1.Creëer een vertrouwelijke sfeer
2.Geef de aanleiding voor het gesprek aan
3.Geef het gespreksdoel aan
4.Laat de gesprekspartner “stoom afblazen”
Het stappenplan (Fase II)
De feitelijke situatie
1.Stel vragen over wat er volgens de gesprekspartner is gebeurd
2.Vertel je eigen waarneming
3.Zoek naar overeenstemming over het gebeurde
4.Bepaal de gesprekspunten
Het stappenplan (Fase III)
De gewenste situatie
1.Vraag wat de consequenties zijn van het te bestendigen gedrag
2.Vraag wat de consequenties zijn van het te verbeteren gedrag
3.Vraag hoe het anders kan
4.Vraag waarom dat effectief is
5.Bereik overeenstemming
Het stappenplan (Fase IV)
De afsluiting
1.Laat de gesprekspartner conclusies trekken
2.Maak afspraken voor de toekomst
3.Sluit het gesprek af
FASE Algemeen gespreksmodel inhoudelijk
Opening
•Creëren van en juiste gesprekssfeer
•Aangeven van aanleiding en of het doel van het gesprek
Feitelijke situatie
•Vragen stellen over hoe de situatie er nu uit ziet volgens de
gesprekspartner
•Weergeven van eigenwaarnemingen
1.Overeenstemmen van de feitelijke situatie
Gewenste situatie
•Vragen over de consequenties van de huidige situatie
•Vragen over hoe het anders kan
1.Vragen waarom en wat het meest effectief is
2.Overeenstemming over de oplossing
Afronding
•Conclusies (laten) trekken
Startvraag
gesprek openen
Doorvraag
specifiek maken
Taak vraag
(F)betrekken op de persoon - (G) Inzicht vragen van de persoon
Actie vraag
(F) Spiegelen van activiteiten - (G) Gewenst handelen benadrukken
Resultaatvraag
(F)Blootleggen van het probleem
(G) Werkende oplossing bieden
Bevestiging
vraag
Feitelijke situatie
Stel hier vooral de
wat vragen
Gewenste situatie
Stel hier vooral de
hoe vragen
De laatste vraag in de serie mag suggestief zijn
Dit om de cliënt het verhaal nogmaals te laten
bevestigen of ontkrachten
Gesprekstechnieken
* 110
beoordelingsgesprek
• Stel de betrokkene op z’n gemak
• Leidt het gesprek in, tijd procedure, criteria
• Vertel de sterke punten van de beoordeelde
• Vertel de verbeterpunten.
• Laat de beoordeelde reageren en meedenken
over hoe te verbeteren.
• Sluit het gesprek af: afspraken, toezeggingen
• Evalueer het gesprek: proces, procedure en
inhoud
Het functioneringsgesprek
Meer een tweegesprek…
* 111 NetPoint Opleidingen WW
Procedure
1.Beeldvorming onderwerpen van de medewerker
• Beeldvorming en probleemoplossing blijven
gescheiden.
• De chef stuurt het verloop van het gesprek
de medewerker levert informatie.
• Wat de chef er zelf van vindt komt niet aan
de orde.
Procedure
2.beeldvorming van de besprekpunten van de chef
• Geen probleemoplossing!
• Globaal 3 onderdelen:
– Inhoud van het werk
– Manier waarop het werk verloopt
– Het persoonlijk gedrag
Procedure
3.Probleembespreking punten medewerker
Wat is de kijk van de medewerker
op de chef?
Procedure
4.probleembespreking punten chef
Wat is de kijk van de chef op de
medewerker?
Procedure
afronding
• Vat afspraken nog een keer samen
• Evalueer het gesprek
– Inhoud, waren de bespreekpunten zinvol?
– Procedure
– Interactie; de sfeer
• “Wat vindt je van de manier waarop………”
Verzuim….Hoezo?
Ziek = ziek
toch?
Verzuim:
• Het niet voldoen aan de verplichtingen uit
de arbeidsovereenkomst
• Afwezig door verminderd inzetbaar of niet
inzetbaar
• Ziekte overkomt je verzuim is een keuze
• Inzetbaarheid vs arbeidsongeschiktheid.
Het Debat…
De leidinggevende is voldoende in staat de oorzaken
voor verzuim (medisch, privé of arbeid gerelateerd) te
achterhalen
Het Debat…
Een bedrijfsarts is slechts een adviseur, de
leidinggevende bepaald.
Verzuimbegeleiding:
Vroeger:
• Verzuim is medisch
• Kijken naar beperkingen
• Controle
• Verzuimer is passief
• Leidinggevende is volgend
• Bedrijfsarts is leidend
Nu:
• Verzuim is onbalans
• Kijken naar mogelijkheden
• Snelle reïntegratie
• Verzuimer is actief
• Leidinggevende is (pro)actief
• LG is leidend.
Balansmodel:
Belasting
Belastbaarheid
Klachten Verzuim Werkhervatting
Verzuimdrempel Hervattingsdrempel
Verzuimdrempel:
Verzuimgelegenheid
•Wijze van controle
•Wijze van ziekmelden
•Cultuur
•(On)misbaarheid
Verzuimbehoefte
•Binding met collega’s, leiding
•Fijn werk
•Fijne organisatie.
Hervattingsdrempel:
• Contact met leidinggevende en
collega’s
• Plezier in het werk
• Z.s.m. behandeling
• Z.s.m. hervatting.
Langdurend verzuim WvP
• Dag 1 verzuimmelding
• week 6 probleemanalyse
• week 8 plan van aanpak
• week 13 melding UWV
• 6 wekelijks evaluatie evt bijstelling
• eindejaarsevaluatie week 52
• week 104 wia
• oorzaak-doel-afspraak-evaluatie.
Soorten gesprekken
• Signaleringsgesprek
• Verzuimmelding
• Contact onderhouden
• Reïntegratiegesprekken (plan van aanpak, evaluatie,
bijstelling)
• Frequent verzuimgesprek
• Correctiegesprek.
Elementen verzuimgesprek
• Oorzaak
• Doel
• Afspraak
• Evaluatie.
Nog even een paar
communicatietips!
Ten aanzien van
verzuimgesprekken
Gesprekstechnieken
1.Zeer veel verschillende technieken
2.Groot repertoire tot je beschikking: de kracht zit in de
variatie
3.Techniek & stijl aanpassen aan situatie, doel van gesprek,
gesprekspartner
4.Iedereen heeft zijn/haar persoonlijke stijl: geen enkele stijl
is altijd goed of fout
❿Hoe effectief ben ik in mijn gesprek, hoe bereik ik mijn doel?
❿Heb ik de signalen van mijn gesprekspartner opgepikt?
Kop - romp - staart
1)Kop van het gesprek (opening)
❿Sfeer
❿Stoom afblazen
❿Empathisch luisteren
❿Eventueel weerstand benoemen
2)Romp van het gesprek
❿Houd doel voor ogen
❿Laat de cliënt aan het woord, maar leid het gesprek
1)Kom samen tot vervolgstappen
• Staart van het gesprek (inclusief evaluatie)
❿Rond af wanneer je het doel hebt bereikt
❿Afspraken maken
❿Vat samen en bouw spanningsboog af.
De communicatiemuur
BEDOELD
GEZEGD
GEHOORD
BEGREPEN
AKKOORD
nog niet gezegd
nog niet gehoord
nog niet begrepen
nog niet akkoord
nog niet toegepast
Soms is iets niet wat het lijkt..
Het is toch duidelijk gecommuniceerd?
Kennis, vaardigheden,
gewoonten
Omgeving
Gedrag
Eigenschappen
Drijfveren
Interventies Vertaling
Functioneren
Een medewerker spreek je aan op zijn gedrag.
Als de medewerker na (herhaaldelijk) aanspreken geen
gedragsverbetering toont spreek je hem aan op
functioneren.
Gesprekstechnieken
1 von 47

Recomendados

Improving Interpersonal Communication Skills von
Improving Interpersonal Communication SkillsImproving Interpersonal Communication Skills
Improving Interpersonal Communication SkillsMariana Porta
17.1K views29 Folien
Soft skills and effective communication skills von
Soft skills and effective communication skillsSoft skills and effective communication skills
Soft skills and effective communication skillsShashank Shekhar
1.2K views49 Folien
Communication Skills von
Communication SkillsCommunication Skills
Communication Skillspankaj kumar
13.4K views14 Folien
Vergaderen von
VergaderenVergaderen
VergaderenRinie Altena
8.2K views20 Folien
Effective communication & presentation von
Effective communication & presentationEffective communication & presentation
Effective communication & presentationNirooj Fidin
2.3K views31 Folien
Verbal communication von
Verbal communicationVerbal communication
Verbal communicationProf Selvi
469 views15 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Negotiation skills von
Negotiation skillsNegotiation skills
Negotiation skillstamer elmoghazy
1.7K views51 Folien
How to Improve Communication Skills, Effective Communication Skills, Soft Skills von
How to Improve Communication Skills, Effective Communication Skills, Soft SkillsHow to Improve Communication Skills, Effective Communication Skills, Soft Skills
How to Improve Communication Skills, Effective Communication Skills, Soft SkillsProfit Transformations
3.3K views28 Folien
Effective communication-presentation von
Effective communication-presentationEffective communication-presentation
Effective communication-presentationMaryjean Irasga
10.3K views19 Folien
INTRODUCTION TO COMMUNICATION SKILLS von
INTRODUCTION TO COMMUNICATION SKILLS INTRODUCTION TO COMMUNICATION SKILLS
INTRODUCTION TO COMMUNICATION SKILLS Pallavi Bhutani
20.3K views11 Folien
Interpersonal communication review von
Interpersonal communication reviewInterpersonal communication review
Interpersonal communication reviewprofessorsmay
14.6K views42 Folien
what is communication von
what is communicationwhat is communication
what is communicationNazakatAli36
213 views21 Folien

Was ist angesagt?(20)

How to Improve Communication Skills, Effective Communication Skills, Soft Skills von Profit Transformations
How to Improve Communication Skills, Effective Communication Skills, Soft SkillsHow to Improve Communication Skills, Effective Communication Skills, Soft Skills
How to Improve Communication Skills, Effective Communication Skills, Soft Skills
Effective communication-presentation von Maryjean Irasga
Effective communication-presentationEffective communication-presentation
Effective communication-presentation
Maryjean Irasga10.3K views
INTRODUCTION TO COMMUNICATION SKILLS von Pallavi Bhutani
INTRODUCTION TO COMMUNICATION SKILLS INTRODUCTION TO COMMUNICATION SKILLS
INTRODUCTION TO COMMUNICATION SKILLS
Pallavi Bhutani20.3K views
Interpersonal communication review von professorsmay
Interpersonal communication reviewInterpersonal communication review
Interpersonal communication review
professorsmay14.6K views
Professional communication workshop von preslab2
Professional communication workshopProfessional communication workshop
Professional communication workshop
preslab21.4K views
Facilitating Effective Meetings von DigitasLBi_US
Facilitating Effective MeetingsFacilitating Effective Meetings
Facilitating Effective Meetings
DigitasLBi_US9.1K views
Skills Required to Communicate Difficult Situations von leadershipmgtservice
Skills Required to Communicate Difficult SituationsSkills Required to Communicate Difficult Situations
Skills Required to Communicate Difficult Situations
LC Effective Communication von Warriors Zone
LC Effective CommunicationLC Effective Communication
LC Effective Communication
Warriors Zone9.8K views
Communication for success von min chan myae
Communication for successCommunication for success
Communication for success
min chan myae2.5K views
Communication Skills[1] von ISB&M
Communication Skills[1]Communication Skills[1]
Communication Skills[1]
ISB&M8.9K views
Verbal communication von svm
Verbal communicationVerbal communication
Verbal communication
svm 1K views
Effective communication techniques von GregiGregi
Effective communication techniquesEffective communication techniques
Effective communication techniques
GregiGregi440 views

Similar a Gesprekstechnieken

Keynote presentatie intervisieopleiding_dag1_2019_slideshare von
Keynote presentatie intervisieopleiding_dag1_2019_slideshareKeynote presentatie intervisieopleiding_dag1_2019_slideshare
Keynote presentatie intervisieopleiding_dag1_2019_slideshareKris Snick
28 views55 Folien
Observaties en tips verbeterbord von
Observaties en tips verbeterbordObservaties en tips verbeterbord
Observaties en tips verbeterbordMarc Rouppe Vd Voort
4.8K views17 Folien
HRwijs inspiratiesessie gesprekken voeren 17 09 2015 Hasselt von
HRwijs inspiratiesessie gesprekken voeren 17 09 2015 HasseltHRwijs inspiratiesessie gesprekken voeren 17 09 2015 Hasselt
HRwijs inspiratiesessie gesprekken voeren 17 09 2015 HasseltHRwijs
4.5K views20 Folien
Sessie 5: Informatie, projectmanagement, PRM von
Sessie 5: Informatie, projectmanagement, PRMSessie 5: Informatie, projectmanagement, PRM
Sessie 5: Informatie, projectmanagement, PRMInstituut voor Kennisproductiviteit
474 views15 Folien
Personeelsevaluatiesysteem von
PersoneelsevaluatiesysteemPersoneelsevaluatiesysteem
PersoneelsevaluatiesysteemVBVK
1.2K views21 Folien
M&L Congres BF gesprekken - Kristel le Noble-van Dam von
M&L Congres BF gesprekken - Kristel le Noble-van DamM&L Congres BF gesprekken - Kristel le Noble-van Dam
M&L Congres BF gesprekken - Kristel le Noble-van Damimkopleidingenbv
850 views28 Folien

Similar a Gesprekstechnieken(20)

Keynote presentatie intervisieopleiding_dag1_2019_slideshare von Kris Snick
Keynote presentatie intervisieopleiding_dag1_2019_slideshareKeynote presentatie intervisieopleiding_dag1_2019_slideshare
Keynote presentatie intervisieopleiding_dag1_2019_slideshare
Kris Snick28 views
HRwijs inspiratiesessie gesprekken voeren 17 09 2015 Hasselt von HRwijs
HRwijs inspiratiesessie gesprekken voeren 17 09 2015 HasseltHRwijs inspiratiesessie gesprekken voeren 17 09 2015 Hasselt
HRwijs inspiratiesessie gesprekken voeren 17 09 2015 Hasselt
HRwijs4.5K views
Personeelsevaluatiesysteem von VBVK
PersoneelsevaluatiesysteemPersoneelsevaluatiesysteem
Personeelsevaluatiesysteem
VBVK1.2K views
M&L Congres BF gesprekken - Kristel le Noble-van Dam von imkopleidingenbv
M&L Congres BF gesprekken - Kristel le Noble-van DamM&L Congres BF gesprekken - Kristel le Noble-van Dam
M&L Congres BF gesprekken - Kristel le Noble-van Dam
imkopleidingenbv850 views
Workshop 'kwaliteitszorg in een lerende organisatie' 11 maart 2015 von ExpoSchoolaanZet
Workshop 'kwaliteitszorg in een lerende organisatie'  11 maart 2015Workshop 'kwaliteitszorg in een lerende organisatie'  11 maart 2015
Workshop 'kwaliteitszorg in een lerende organisatie' 11 maart 2015
ExpoSchoolaanZet1.5K views
1 33 v2 opmanlei - hrosst von Sara Stronks
1  33 v2 opmanlei - hrosst1  33 v2 opmanlei - hrosst
1 33 v2 opmanlei - hrosst
Sara Stronks528 views
Criteria voor interview von Rosa Tijssen
Criteria voor interviewCriteria voor interview
Criteria voor interview
Rosa Tijssen1.8K views
Notulen en verslag vergadering von Manon Roelandt
Notulen en verslag vergaderingNotulen en verslag vergadering
Notulen en verslag vergadering
Manon Roelandt16.9K views
NVP inspiratie sessie met Jan Prins (PRiMAN) en Jacco van den Berg von PRiMAN
NVP inspiratie sessie met Jan Prins (PRiMAN) en Jacco van den BergNVP inspiratie sessie met Jan Prins (PRiMAN) en Jacco van den Berg
NVP inspiratie sessie met Jan Prins (PRiMAN) en Jacco van den Berg
PRiMAN92 views
Noorderlink Proeverij - Smoelgeven aan leiderschap - 15 januari 2013 von Noorderlink ...
Noorderlink Proeverij - Smoelgeven aan leiderschap - 15 januari 2013Noorderlink Proeverij - Smoelgeven aan leiderschap - 15 januari 2013
Noorderlink Proeverij - Smoelgeven aan leiderschap - 15 januari 2013
Noorderlink ...394 views
Keuzedelen en examinering (MBO City 2016) von servicepuntihks
Keuzedelen en examinering (MBO City 2016)Keuzedelen en examinering (MBO City 2016)
Keuzedelen en examinering (MBO City 2016)
servicepuntihks209 views
Slides killian (pdf) von Crowdale.com
Slides killian (pdf)Slides killian (pdf)
Slides killian (pdf)
Crowdale.com1.4K views

Más de Rob Masseling

Communicatie von
CommunicatieCommunicatie
CommunicatieRob Masseling
569 views15 Folien
Samenwerken &groep sdynamica von
Samenwerken &groep sdynamicaSamenwerken &groep sdynamica
Samenwerken &groep sdynamicaRob Masseling
356 views15 Folien
Verzuim von
VerzuimVerzuim
VerzuimRob Masseling
299 views19 Folien
Project of procesmanagement von
Project of procesmanagementProject of procesmanagement
Project of procesmanagementRob Masseling
816 views35 Folien
Coachen von
CoachenCoachen
CoachenRob Masseling
190 views10 Folien
Motivatie en motiveren von
Motivatie en motiverenMotivatie en motiveren
Motivatie en motiverenRob Masseling
395 views33 Folien

Gesprekstechnieken

 • 2. Type gesprekken • Probleemoplossend gesprek • Begeleidingsgesprek • Beoordelingsgesprek • Functioneringsgesprek • Counselinggesprek • Slechtnieuwsgesprek • Confrontatiegesprek • Etc.
 • 3. Gesprekstechnieken Het voeren van een (probleemoplossend) gesprek
 • 4. Kop - romp - staart 1)Voorbereiden van het gesprek ❿Inhoud gesprek ❿Ken je gesprekspartner ❿Ruimte & tijd 2)Kop van het gesprek (opening) ❿Vertrouwelijke sfeer / ijsbreker ❿Aanleiding, doel & duur van gesprek ❿Stoom afblazen 1)Romp van het gesprek ❿Hou doel voor ogen • Staart van het gesprek (inclusief evaluatie) ❿Rond af wanneer je het doel hebt bereikt 2)Samenvatten ❿Bespreek concreet het vervolg
 • 6. De 3 niveaus van krommunicatie 1) Inhoud > Wat? 2) Relatie / betrekking > Wie? 3) Perceptie > Hoezo?
 • 9. Samenvatten • Waarom samenvatten? • Leiding in het gesprek • Sturing dmv samenvatten (terug op de route naar het doel) • Samenvatten = luisteren • Boodschap zender <> ontvanger synchroniseren
 • 10. (Door)vragen • Type vragen • Waarom open vragen? • Waarom gesloten vragen? • Praatverhouding • Vragen is beter dan praten
 • 11. Denk aan: •Oogcontact •Houding •Houdingsecho •Aanmoedigende gebaren •Gezichtsuitdrukking •Luisteren •Toon van de stem Benoem wat je ziet niet jou interpretatie van de emotie. dus  Je fronst dat kom op mij over dat je …….. bent En niet  Je bent boos he? Want je fronst. Non-verbale communicatie
 • 14. Checklist: Hoe kan ik effectief communiceren? ❿Trek geen voorbarige conclusies, ben je bewust van je eigen vooroordelen ❿Zorg dat je qua taal en niveau met elkaar overeenstemt ❿Geef eerst de hoofdlijnen aan en ga dan op de details in ❿Dwaal niet af, maar blijf bij het thema/doel ❿Stel duidelijke vragen (liefst gesloten of reflecterend) als iets niet duidelijk is ❿Stel geen meerdere vragen tegelijk ❿Gebruik geen vage termen, wees eenduidig in het uiten van je gedachten ❿Zorg ervoor dat je verbale en non-verbale signalen met elkaar overeenstemmen ❿Herhaal wat belangrijk is (samenvatting) ❿Voorbereiding! Geef de ander ook de kans zich voor te bereiden. Maak bijvoorbeeld vantevoren een agenda voor het gesprek
 • 15. Het stappenplan (Fase I) De opening 1.Creëer een vertrouwelijke sfeer 2.Geef de aanleiding voor het gesprek aan 3.Geef het gespreksdoel aan 4.Laat de gesprekspartner “stoom afblazen”
 • 16. Het stappenplan (Fase II) De feitelijke situatie 1.Stel vragen over wat er volgens de gesprekspartner is gebeurd 2.Vertel je eigen waarneming 3.Zoek naar overeenstemming over het gebeurde 4.Bepaal de gesprekspunten
 • 17. Het stappenplan (Fase III) De gewenste situatie 1.Vraag wat de consequenties zijn van het te bestendigen gedrag 2.Vraag wat de consequenties zijn van het te verbeteren gedrag 3.Vraag hoe het anders kan 4.Vraag waarom dat effectief is 5.Bereik overeenstemming
 • 18. Het stappenplan (Fase IV) De afsluiting 1.Laat de gesprekspartner conclusies trekken 2.Maak afspraken voor de toekomst 3.Sluit het gesprek af
 • 19. FASE Algemeen gespreksmodel inhoudelijk Opening •Creëren van en juiste gesprekssfeer •Aangeven van aanleiding en of het doel van het gesprek Feitelijke situatie •Vragen stellen over hoe de situatie er nu uit ziet volgens de gesprekspartner •Weergeven van eigenwaarnemingen 1.Overeenstemmen van de feitelijke situatie Gewenste situatie •Vragen over de consequenties van de huidige situatie •Vragen over hoe het anders kan 1.Vragen waarom en wat het meest effectief is 2.Overeenstemming over de oplossing Afronding •Conclusies (laten) trekken
 • 20. Startvraag gesprek openen Doorvraag specifiek maken Taak vraag (F)betrekken op de persoon - (G) Inzicht vragen van de persoon Actie vraag (F) Spiegelen van activiteiten - (G) Gewenst handelen benadrukken Resultaatvraag (F)Blootleggen van het probleem (G) Werkende oplossing bieden Bevestiging vraag Feitelijke situatie Stel hier vooral de wat vragen Gewenste situatie Stel hier vooral de hoe vragen De laatste vraag in de serie mag suggestief zijn Dit om de cliënt het verhaal nogmaals te laten bevestigen of ontkrachten
 • 22. * 110 beoordelingsgesprek • Stel de betrokkene op z’n gemak • Leidt het gesprek in, tijd procedure, criteria • Vertel de sterke punten van de beoordeelde • Vertel de verbeterpunten. • Laat de beoordeelde reageren en meedenken over hoe te verbeteren. • Sluit het gesprek af: afspraken, toezeggingen • Evalueer het gesprek: proces, procedure en inhoud
 • 23. Het functioneringsgesprek Meer een tweegesprek… * 111 NetPoint Opleidingen WW
 • 24. Procedure 1.Beeldvorming onderwerpen van de medewerker • Beeldvorming en probleemoplossing blijven gescheiden. • De chef stuurt het verloop van het gesprek de medewerker levert informatie. • Wat de chef er zelf van vindt komt niet aan de orde.
 • 25. Procedure 2.beeldvorming van de besprekpunten van de chef • Geen probleemoplossing! • Globaal 3 onderdelen: – Inhoud van het werk – Manier waarop het werk verloopt – Het persoonlijk gedrag
 • 26. Procedure 3.Probleembespreking punten medewerker Wat is de kijk van de medewerker op de chef?
 • 27. Procedure 4.probleembespreking punten chef Wat is de kijk van de chef op de medewerker?
 • 28. Procedure afronding • Vat afspraken nog een keer samen • Evalueer het gesprek – Inhoud, waren de bespreekpunten zinvol? – Procedure – Interactie; de sfeer • “Wat vindt je van de manier waarop………”
 • 30. Verzuim: • Het niet voldoen aan de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst • Afwezig door verminderd inzetbaar of niet inzetbaar • Ziekte overkomt je verzuim is een keuze • Inzetbaarheid vs arbeidsongeschiktheid.
 • 31. Het Debat… De leidinggevende is voldoende in staat de oorzaken voor verzuim (medisch, privé of arbeid gerelateerd) te achterhalen
 • 32. Het Debat… Een bedrijfsarts is slechts een adviseur, de leidinggevende bepaald.
 • 33. Verzuimbegeleiding: Vroeger: • Verzuim is medisch • Kijken naar beperkingen • Controle • Verzuimer is passief • Leidinggevende is volgend • Bedrijfsarts is leidend Nu: • Verzuim is onbalans • Kijken naar mogelijkheden • Snelle reïntegratie • Verzuimer is actief • Leidinggevende is (pro)actief • LG is leidend.
 • 35. Verzuimdrempel: Verzuimgelegenheid •Wijze van controle •Wijze van ziekmelden •Cultuur •(On)misbaarheid Verzuimbehoefte •Binding met collega’s, leiding •Fijn werk •Fijne organisatie.
 • 36. Hervattingsdrempel: • Contact met leidinggevende en collega’s • Plezier in het werk • Z.s.m. behandeling • Z.s.m. hervatting.
 • 37. Langdurend verzuim WvP • Dag 1 verzuimmelding • week 6 probleemanalyse • week 8 plan van aanpak • week 13 melding UWV • 6 wekelijks evaluatie evt bijstelling • eindejaarsevaluatie week 52 • week 104 wia • oorzaak-doel-afspraak-evaluatie.
 • 38. Soorten gesprekken • Signaleringsgesprek • Verzuimmelding • Contact onderhouden • Reïntegratiegesprekken (plan van aanpak, evaluatie, bijstelling) • Frequent verzuimgesprek • Correctiegesprek.
 • 39. Elementen verzuimgesprek • Oorzaak • Doel • Afspraak • Evaluatie.
 • 40. Nog even een paar communicatietips! Ten aanzien van verzuimgesprekken
 • 41. Gesprekstechnieken 1.Zeer veel verschillende technieken 2.Groot repertoire tot je beschikking: de kracht zit in de variatie 3.Techniek & stijl aanpassen aan situatie, doel van gesprek, gesprekspartner 4.Iedereen heeft zijn/haar persoonlijke stijl: geen enkele stijl is altijd goed of fout ❿Hoe effectief ben ik in mijn gesprek, hoe bereik ik mijn doel? ❿Heb ik de signalen van mijn gesprekspartner opgepikt?
 • 42. Kop - romp - staart 1)Kop van het gesprek (opening) ❿Sfeer ❿Stoom afblazen ❿Empathisch luisteren ❿Eventueel weerstand benoemen 2)Romp van het gesprek ❿Houd doel voor ogen ❿Laat de cliënt aan het woord, maar leid het gesprek 1)Kom samen tot vervolgstappen • Staart van het gesprek (inclusief evaluatie) ❿Rond af wanneer je het doel hebt bereikt ❿Afspraken maken ❿Vat samen en bouw spanningsboog af.
 • 43. De communicatiemuur BEDOELD GEZEGD GEHOORD BEGREPEN AKKOORD nog niet gezegd nog niet gehoord nog niet begrepen nog niet akkoord nog niet toegepast
 • 44. Soms is iets niet wat het lijkt..
 • 45. Het is toch duidelijk gecommuniceerd?
 • 46. Kennis, vaardigheden, gewoonten Omgeving Gedrag Eigenschappen Drijfveren Interventies Vertaling Functioneren Een medewerker spreek je aan op zijn gedrag. Als de medewerker na (herhaaldelijk) aanspreken geen gedragsverbetering toont spreek je hem aan op functioneren.

Hinweis der Redaktion

 1. Oogcontact Een manier om te laten merken dat je naar de ander luistert, is oogcontact hebben met de ander. Normaal gesproken kijkt de luisteraar degene die spreekt voortdurend aan. Dit betekent overigens niet dat je gaat zitten staren, maar wel dat uit het houden van oogcontact blijkt, dat je oplettend naar de ander luistert. Houding Een goede luisteraar zit rechtop, ontspannen en naar de spreker toegewend. Elkaar zien vanuit een kleine hoek (dus niet recht tegenover elkaar) wordt door de meeste mensen als prettig ervaren. Houdingsecho Mensen die elkaar sympathiek vinden, zijn (onbewust) geneigd elkaars lichaamshouding te kopiëren. Je kunt hier ook bewust gebruik van maken, door de houding van de ander te spiegelen. Doe dit echter niet te bewust en te opvallend: dan kan het effect zelfs negatief zijn. Aanmoedigende gebaren Met gebaren kunnen we onze woorden accentueren en in sommige gevallen is het zelfs makkelijker om je uit te drukken met behulp van gebaren dan alleen maar met woorden. Gebaren kun je in principe met je hele lichaam maken. Je kunt bijvoorbeeld je schouders ophalen als je iets niet begrijpt of je hoofd schudden als je het ergens niet mee eens bent. Ook met je gezicht kun je gebaren maken, denk maar aan een knipoog of aan het uitsteken van je tong. Je kunt bijvoorbeeld door met je hoofd te knikken het signaal geven dat de klant door kan blijven praten, dat je geïnteresseerd zijn. Meestal denken we bij gebaren echter het eerst aan de tekens die we anderen geven met onze vingers, handen en armen. Gebaren met opgerichte open handpalmen duiden in het algemeen op eerlijkheid, onschuld, openheid of gastvrijheid. Je kunt dit soort gebaren dus niet vaak genoeg maken! Gezichtsuitdrukking Probeer de emotie te weerspiegelen die je gesprekspartner uitdrukt. Ga dus niet glimlachen terwijl de ander iets vervelends vertelt. Je zult merken dat jouw gezichtsuitdrukking bijna vanzelf meegaat met de verandering in gevoelens van de spreker als u intensief luistert. Hetzelfde geldt op het moment dat je zelf praat. Probeer je gezichtsuitdrukking te laten aansluiten bij je boodschap. Toon van je stem Dezelfde woorden en zinnen maar op verschillende hoogte of met andere accenten uitgesproken, kunnen een geheel andere betekenis krijgen. Op het moment dat je iets neutraals in woorden tegen iemand zegt, maar met geschoktheid in de stem, kan dat een negatief effect op die ander hebben. Belangrijk: elke techniek heeft zo zijn voordelen, maar ook elke techniek heeft zo zijn risico's. Vraag aan de groep: Welke risico’s heeft oogcontact bijvoorbeeld? En houdingsecho? Besteed aandacht aan cultuurverschillen. Let erop dat bij mensen die tot een andere cultuur behoren (en denk hierbij niet alleen aan allochtonen, maar ook aan mensen die tot een subcultuur behoren) non-verbale uitingen soms een andere betekenis hebben dan bij jezelf. Dit kan onbedoeld tot misverstanden leiden. Wanneer in het contact met een klant voldoende vertrouwen is ontstaan, kun je er wellicht een keer rechtstreeks naar vragen als je de indruk hebt dat dit gebeurt. Tip: Vaak ben je je niet heel erg bewust van de non-verbale signalen die je uitzendt: Ga deze twee dagen tijdens de rollenspellen hier eens op letten: hoe gedraag je je non-verbaal? Welke signalen probeer je uit te zenden? Vraag dan de anderen hoe dat overkomt.
 2. Wat is nou het belangrijkste wat je van dit alles moet onthouden? Tip: Vaak ben je je niet heel erg bewust van je eigen communicatiestijl. Of kom je heel anders over op anderen dan je zelf misschien denkt of zou willen. Ga deze twee dagen tijdens de rollenspellen hier eens op letten: hoe gedraag je je non-verbaal? Welke signalen probeer je uit te zenden? Maak van de kans gebruik om concrete feedback van anderen op je non verbale en verbale communicatietechnieken te krijgen. Vraag dan de anderen hoe dat overkomt. Vraag mensen dus gerust hoe je overkomt op hun (of hoe je boodschap overkomt)
 3. Gespreksstructuur Elk goed gesprek heeft een zogenaamde “kop-romp-staart” structuur. Zeg maar een begin, een kern en een einde. Daarnaast is het van essentieel belang een gesprek goed voor te bereiden en te evalueren. Daarom willen we in dit deel van het thema de volgende 4 stappen noemen: Voorbereiden van het gesprek Kop van het gesprek (opening) Romp van het gesprek Staart van het gesprek (inclusief evaluatie) Stap 2 (de opening) Zoals al eerder is aangegeven in dit hoofdstuk, is de opening van een gesprek meestal bepalend voor het verdere verloop van een gesprek. Een goede start is dus gewenst. Maar hoe doe je dat? Creëer een vertrouwelijke sfeer en veiligheid. Geef de aanleiding van het gesprek aan Geef het gespreksdoel aan Laat de gesprekspartner zo nodig stoom afblazen (dit is bij emotioneel beladen gesprekken essentieel) Stap 3 (romp van het gesprek) Dit is de kern van het gesprek. In deze fase van het gesprek richt je je op de inhoud/de boodschap. Een aantal zaken zijn bij deze stap belangrijk: Blijf gefocust op het doel. Wijk niet teveel af Blijf bij de feiten Conclusies en constateringen moeten helder en transparant zijn Luister goed Toon empathie Pas op dat praten niet “preken” wordt. Zorg voor een goede interactie en acceptatie. Ben en blijf jezelf Houd je eigen emoties onder controle Stap 4 (de staart van het gesprek) Een gesprek goed afsluiten is belangrijk voor de acceptatie van je gesprekspartner. Bij het afsluiten van het gesprek moet je denken aan zaken als: Vat de topics van het gesprek samen Maak concrete en heldere (vervolg)afspraken Evalueer kort op inhoud en proces Benoem de input van je gesprekspartner Bedank je gesprekspartner voor het gesprek