Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Pyudalismo 120126070644-phpapp01

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Piyudalismo
Piyudalismo
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 10 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Pyudalismo 120126070644-phpapp01 (20)

Anzeige

Pyudalismo 120126070644-phpapp01

  1. 1. PYudalismo Sistemang Pyudal sa Europa
  2. 2. Definition • Isang sistemang Pangmilitar at Pampulitika • Umiiral noong kalagitnaang panahon sa Kanlurang Europa. • Sa ilalim ng sistemang ito ang lupaing pag-aari ng Asendor, na tinatawag na panginoon, ay ipinagagamit sa kanyang tauhan, na tinatawag namang mga Basalyo, habang ang mga ito ay naglilingkod sa kanya.
  3. 3. origin • Unang lumaganap sa “Frankish Lands” noong 9th at 10th century • Ang mga rehiyon na hindi sakop ng “Roman Customs” ay ang pyudalismo ay isang hakbang patungo sa kaayusan at “centralization” • Fief- Impluwensya ng Roman Institution of Particinium at German Institution of Mundium
  4. 4. -Ang mga makakapangyarihan ay merong mga tauhan na nagsisilbi sa kanila, lalo na ang pagsilbing militar kapalit sa proteksyon nila. • Naging permanente ito sa “Frankish Lands” hanggang katapusan ng 10th century • Ang simbahan ay isa din sa mga impluwensya ng pagpapalaganap ng pyudalismo sa Europa.
  5. 5. Paglaganap • Lumaganap ang pyudalismo mula France hanggang Spain, Italy at hindi nagtagal, sa Germany at Silangang Europa. • Sa Inglatera, ang Frankish form ay ipinapataw ni William I (William the Conqueror) • Lumaganap hanggang Slovic lands at naimpluwensyahan din ang Scandinavian countries.
  6. 6. Sistema
  7. 7. • King- Nagmamay-ari ng lupa. Nagbibigay siya ng lupa sa mga taong sumosoporta sa kanya. Yung mga taong yun ay kailangang may tapat na panunungkulan sa hari • Nobles- Ang nobles, barons, at bishops ay dapat makapagbigay ng sapat na bilang ng mandirigma, pera at payo at isang lugar para tuluyan kapag naglalakbay ang hari.
  8. 8. • Knights- Ang bansa ay nahati sa libou- libong “knights’ fee”. Bawat isa ay bibigayn ng “manor” at kailangan magpadala ng isang madirigma sa hari. • Peasants- Wala silang lupa na pinagmamay-ari. Sila ay nagtratrabaho lamang sa kanilang mga amo/
  9. 9. Pagbagsak • Ang pag akyat sa kapangyarihan ng Monarkiya sa France, Spain, at Inglatera ay ang simula naman ng pagbagsak ng mga lokal na samahan. • Paglaganap ng komunikasyon ay yun din ang pagbagsak ng “isolated manor” • Ang sistema ay unti-unting bumabagsak pero hindi tuluyang bumagsak sa France hanggang sa French Revolution (1789) at sa Germany hanggang 1848, at sa Russia hanggang 1917.
  10. 10. Epekto 1. Pagkakaroon ng tinatawag na “Social Classes” 2. Konting porsyento lamang ng tao ay nakakapag-aral at pagabandona sa mga taong may talento. 3. Pagpigil sa paglaganap ng kultura 4. Linimitahan ang Europa sa “religion diversity”

×