Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
ANNONSEBILAG UTGITT AV DEN NORSKE REVISORFORENINGTILLIT   OG KVALITET                   I NÆRINGSLIVET...
Annonsebilag utgitt av Den norske Revisorforening LEDERREVISJONSPLIKTENER BORTE. ER DINEBEHOV FOR BISTANDOGSÅ DET?Det er ...
Annonsebilag utgitt av Den norske Revisorforening                    Revisjon – Regnskap – Rådgivning ...
Annonsebilag utgitt av Den norske Revisorforening63%                    VISSTE DU AT …        ...
Annonsebilag utgitt av Den norske Revisorforening                  ANNE LENE STOA            ...
Annonsebilag utgitt av Den norske Revisorforening  KOMMENTAR ADM. DIREKTØR JOHN G. BERNANDER I NHO SYNES DET ER VIKTIG AT...
Annonsebilag utgitt av Den norske Revisorforening                 når vi vokser er det          ...
Annonsebilag utgitt av Den norske Revisorforening SMÅBEDRIFTEN                              ...
Annonsebilag utgitt av Den norske Revisorforening                                     ...
Annonsebilag utgitt av Den norske Revisorforening    Udramatisk fo     – Denne situasjonen åpner også dører til nye...
Annonsebilag utgitt av Den norske Revisorforeningor de store At det før eller senere skulle bli en endring i revisjonsplik...
Annonsebilag utgitt av Den norske Revisorforening40%                    VISSTE DU AT …        ...
Du trenger ikke lese alle disse     bøkene – vi har allerede gjort det!     Verden forandrer seg hele tiden og ko...
Annonsebilag utgitt av Den norske Revisorforening FORENKLINGER      Vil tallfesteforenklingsmålNÆRINGSMINISTER TRON...
Annonsebilag utgitt av Den norske Revisorforening Rådgivning, revisjon og god                      ...
Annonsebilag utgitt av Den norske Revisorforening         FORENKLINGER        Detaljreguleringen er    ...
Annonsebilag utgitt av Den norske Revisorforeningproblemet                                ...
Tillit og kvalitet i næringslivet
Tillit og kvalitet i næringslivet
Tillit og kvalitet i næringslivet
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Tillit og kvalitet i næringslivet

2.169 Aufrufe

Veröffentlicht am

Bilaget "Tillitt og kvalitet i næringslivet" er utgitt av Revisorforeningen og distribuert med Dagens Næringsliv tirsdag 7. juni 2011.

Veröffentlicht in: Business, Wirtschaft & Finanzen
 • You can hardly find a student who enjoys writing a college papers. Among all the other tasks they get assigned in college, writing essays is one of the most difficult assignments. Fortunately for students, there are many offers nowadays which help to make this process easier. The best service which can help you is ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

Tillit og kvalitet i næringslivet

 1. 1. ANNONSEBILAG UTGITT AV DEN NORSKE REVISORFORENINGTILLIT OG KVALITET I NÆRINGSLIVET REVISOR VIL FORTSATT VÆRE EN VIKTIG STØTTESPILLER FOR SMÅBEDRIFTENE SELV OM REVISJONSPLIKTEN FOR DE MINSTE BEDRIFTENE ER BORTFALT, MENER NÆRINGSMINISTER TROND GISKE SIDE 14 REVISJON TRENGER RÅDGIVERE NYE TJENESTER GIR TILLIT Anne Lene Stoa driver sin egen Flere og flere bedrifter For Industrikurs AS er sjokoladefabrikk, og bruker kjøper spesialtilpas­ reviderte regnskaper revisor som rådgiver når hun sede tjenester fra sin et viktig konkurranse­ trenger hjelp til økonomiske revisor. fortrinn. SIDE 8 problemstillinger. SIDE 4­5 SIDE 12Distribuert med Dagens Næringsliv 7. juni - 2011
 2. 2. Annonsebilag utgitt av Den norske Revisorforening LEDERREVISJONSPLIKTENER BORTE. ER DINEBEHOV FOR BISTANDOGSÅ DET?Det er helt naturlig at du som nå har fått valgmulig-heten vurderer hvilke behov selskapet faktisk har oghvilke konsekvenser ulike valg gir.La det være klart; - Ikke alle små selskaper trenger fullrevisjon. På den annen side er det heller ikke gitt atdet er klokt å velge det bort. Du bør foreta en grundigvurdering før du treffer ditt valg.Særlig bør du undersøke hva dine hovedleveran-dører og viktigste kunder mener. Er det viktig for demat du har et revidert årsregnskap? Kanskje mottardu tilskudd fra eller du har kunder i offentlig sektor KREDITTKONTROLLER JAN ERIK SLØRSTAD I STOREBRAND BANK FORTELLER AT DE FORTSATT VIL KREVE REVIDERTE REGNSKAPER FRA SINE LÅNEKUNDER SELV OM EN DEL BEDRIFTER IKKE LENGER ER LOVPÅLAGT Å HA EN SLIK KONTROLL PÅ REGNSKAPENE SINE.som krever uavhengige bekreftelser? Kanskje har dukassakreditt eller annen finansiering gjennom bank? Vil du låneHar du sjekket hva som står i lånebetingelsene? Vil detkunne påvirke lånevilkårene dine eller i verste fall dinemuligheter for finansiering?I tillegg kan det være nyttig med en kvalitetssikring bør du ha revisjoneller årlig ”helsekontroll” av din virksomhet.Selv om plikten til å få regnskapene revidert erbortfalt, er det viktig å huske at alle øvrige plikterbestår. Du må fortsatt utarbeide årsregnskap, lignings-papirer og selvangivelse. Du må fortsatt forholde deg FOR Å FÅ GUNSTIGE VILKÅR OG PRISER PÅ FINANSIERING FOR BEDRIFTEN VILtil Skatteetaten og andre offentlige instanser. Og du ET REVIDERT REGNSKAP FORTSATT VÆRE VIKTIG. HOS STOREBRAND BANK ERvil kanskje også ha behov for en kompetent sparrings- DET ET KRAV. TEKST: ANNA K. LANGHAMMER FOTO: MORTEN BRAKESTADpartner når kompliserte problemstillinger dukker opp.Kanskje skal du utvide eller splitte opp virksomheten? Etter at Stortinget vedtok å fjerne revisjonsplikten kredittrisiko på beste måte, for å begrense fremti­Hva vil de skattemessige konsekvensene bli? Hva kan for små aksjeselskaper har landets banker måttet gå dige tap, sier Slørstad.man ta ut i lovlig utbytte? Om du ikke har svært god i tenkeboksen. Hvordan skal de rette seg etter dette,innsikt i slikt selv, må du ha ekstern hjelp til å få gjort og hvordan vil risikovurderinger, kreditt og lånebe­ Raskere saksbehandlingstiddette riktig. tingelser mot bedriftmarkedet påvirkes? En uavhengig regnskapsvurdering gir større sikker­ Et revidert årsregnskap er en enhetlig og kva­ het for kvalitet i regnskapet, samtidig som det gir enRevisor har høy kompetanse i slike spørsmål og litetssikret informasjonskilde for bankene når de lik standard på informasjonen, forteller Slørstad. Detkan bistå deg med det meste – ikke bare årsregn- vurderer risiko. Derfor vil Storebrand Bank fort­ gir ikke bare mer effektiv saksbehandling, men redu­skapsrevisjon. I mange situasjoner kan revisjon av sette å kreve det fra sine bedriftskunder, selv om serer også bankens behov for ytterligere kvalitetsik­deler av regnskapet være tilstrekkelig. Eller kanskje en det ikke lenger er lovpålagt alle bedrifter. ring av den fremlagte informasjonen.forenklet revisorkontroll eller revisorutarbeidelse av – Det å kreve revisorgodkjente regnskaper av – Reviderte regnskap bidrar både til at bedrif­ditt regnskap er tilstrekkelig. Revisors verktøykasse er alle våre bedriftskunder er et risikoreduserende til­ tene får en gunstigere prising, riktigere finansieringrikholdig! Og det faktum at revisor gjør jobben tak som vi ønsker å benytte oss av, sier Jan Erik og raskere saksbehandling. Jeg tror de fleste finan­bidrar til å øke tilliten til ditt selskap hos dine Slørstad, kredittkontroller i Storebrand Bank. sieringsinstitusjonene vil fortsette å kreve revidertesamarbeidspartnere. regnskap, sier Slørstad, og legger til at det også i rol­ Kniver om knappe marginer len som rådgiver for bedriftene er viktig for bankenMange revisorer tilbyr også rådgivnings- og I bankmarkedet råder det sterk konkurranse, og å ha kvalitetssikret informasjon.regnskapsføringstjenester. Snakk med din gode kredittvurderinger er viktige for å unngå taprevisor om hvordan ditt selskaps behov og sikre en sterk posisjon. Storebrand Bank er Kan bli dyrere på siktkan møtes. blant de ti største bankene i Norge og tilbyr trans­ Slørstad sier det nok vil dukke opp løsninger ogsåOg husk; – Det viktigste er ikke hva du aksjonstjenester og finansiering til bedriftskunder for virksomheter som ønsker lån, men som ikke harvelger, men at du gjør et riktig valg for innen næringseiendom. Bankens brutto utlån til reviderte regnskap.ditt selskap. bedriftsmarkedet var i 1. kvartal 2011 på 15,4 mil­ – Enkelte aktører vil nok se en nisje i å jobbe mot liarder kroner. denne kundegruppen, sier han, men legger til at en kon­ – Våre resultater er basert på marginer mellom sekvens kan bli dyrere og mindre gunstige betingelser. utlån og innlån, driftskostnader og tap. I bank­ – Jeg tror bedriftene da vil kunne få en høyere pri­Per Hanstad markedet er det knappe marginer og krav til ef­ sing av risiko, for å kompensere for den usikkerhetenAdm. direktør, Revisorforeningen fektiv drift. Vi ønsker å vurdere og kontrollere som et urevidert regnskap innebærer, avslutter han. REVISJONSBRANSJEN I NORGE PRODUSERT AV: TABLOID NORDIC PROSJEKTLEDER: JOHAN OLEHÄLL DET ER 780 REVISJONSSELSKAPER I NORGE. BRANSJEN SYSSELSETTER REDAKTØR: EDDY GRØNSET NÆR 7000 PERSONER OG OMSETTER ÅRLIG FOR OVER 9 MILLIARDER DEN NORSKE REVISORFORENING ART DIRECTOR: JONAS KARLSSON KRONER. REVISORFORENINGEN ER EN INTERESSE- OG REPRO: BILDREPRO TRYKK: EDDA TRYKK KOMPETANSEORGANISASJON FOR GODKJENTE REVISJONSBRANSJEN I NORGE BESTÅR AV NOEN STORE SELSKAPER OG REVISORER I NORGE. INFORMASJON OM BILAG I DAGENS NÆRINGSLIV LANDSDEKKENDE KJEDER, MEN HOVEDDELEN ER MELLOMSTORE OG SMÅ FÅS HOS JOHAN OLEHÄLL, 22 99 60 99 VIRKSOMHETER. TELEFON: 23 36 52 00 E­POST: POST@REVISORFORENINGEN.NO REVISORER HAR OFFENTLIG GODKJENNING FRA FINANSTILSYNET. TIL WWW.REVISORFORENINGEN.NO SAMMEN 6200 PERSONER HAR SLIK GODKJENNING I NORGE. AV DISSE ER BESØK OSS PÅ 3000 STATSAUTORISERTE OG 3200 REGISTRERTE REVISORER. WWW.TABLOID.NO 2 TILLIT OG KVALITET I NÆRINGSLIVET
 3. 3. Annonsebilag utgitt av Den norske Revisorforening Revisjon – Regnskap – Rådgivning DITT LOKALE KOMPETANSEHUS Nær deg – stor nok Akershus - Bergen - Drammen - Førde - Kristiansand - Larsnes - Oslo - Sarpsborg - Selbu - Skien - Sotra - Stjørdal - Sunnhordland - Trondheim - Ulsteinvik - Voss - Ålesund - Åndalsnes Medlem av en internasjonal sammenslutning av uavhengige revisjons- og konsulentselskaper. www.rg.nocreateurene.no Vi er akkurat passe store. Slik at ingen kunde føler seg liten. Crowe Horwath er et kompetansehus med mer enn 100 ansatte fordelt på 7 kontorer. Vi er et av de ledende, mellomstore revisjons- og rådgivningsselskapene – og et godt alternativ til de store. Vi har en enkel, ubyråkratisk organisering som gir tettere kommunikasjon med deg som kunde. Lokalkunnskap og engasjement er viktige faktorer i ethvert samarbeid. Vi har medarbeidere som har forankring i samme nærmiljø som våre kunder, og som har den samme forståelse for lokale utfordringer og muligheter. Revisjon | Skatt | Regnskap | Rådgivning crowehorwath.no OSLO tlf: 22 94 30 00 GARDERMOEN tlf: 63 94 38 30 EIDSVOLL tlf: 63 96 18 14 FREDRIkStAD tlf: 69 36 66 50 GJØVIk tlf: 61 13 64 40 FAGERNES tlf: 61 35 98 00 GRAN tlf: 61 33 22 55 TILLIT OG KVALITET I NÆRINGSLIVET 3
 4. 4. Annonsebilag utgitt av Den norske Revisorforening63% VISSTE DU AT … … blant norske virksomheter sier 63 prosent … revisor kan bistå med langt mer enn årsregnskapsrevisjon. Revisor kan med sin seg enig eller helt enig i at ”revisjon av årsregn- kunnskap hjelpe deg med å drive bedre forretning - få på plass bedre rutiner og bli mer skapet gir en ekstra trygghet for min bedrift”. lønnsom. Spør din revisor om hvordan de kan bidra i forhold til dine og ditt firmas behov. RÅDGIVINGHun kanmest om sjokolade– JEG ER EGENTLIG EN KREATIV SJEL OG ER AVHENGIG AV NOEN SOM KAN VEILEDE MEG ble det å produsere fordi jeg måtte leie inn hånd­I ØKONOMISKE OG JURIDISKE TING. MAN KAN IKKE VÆRE SPESIALIST I ALT, SIER ANNE verkere. I fjor sommer fikk jeg en lokal Meny­ butikk inn som medeier. Vi har nå også noenLENE STOA, GRÜNDER BAK DEN LILLE SJOKOLADEFABRIKKEN STOA CHOKOLADE AS maskiner i en fabrikk i Oslo som produserer forI SKIEN. TEKST: EDDY GRØNSET FOTO: MORTEN BRAKESTAD oss, samtidig som vi produserer og driver med produktutvikling og smakstesting her. Dette har Hun er utdannet grafisk designer, og etter å ha Ibsens liv – alt knyttet opp til ulike sjokolade­ vært en krevende prosess og egentlig helt på siden bodd 12 år i Italia flyttet hun hjem til Norge biter, forteller hun. av det jeg kan. Heldigvis har jeg hatt en revisor med en drøm om å starte en liten håndverks­ Hun fikk et stipend fra Innovasjon Norge for å som har bistått meg som veileder. Han har vært Jeg vil bedrift. I 2006, i forbindelse med markeringen starte virksomheten, og det ble en bra start. God med til kommunen og hjulpet til med å søke om fortsette av jubileumsåret for Henrik Ibsen, åpnet mu­ omtale i avisene gjorde at mange var interessert i støtte og bistått med investeringsstøtte fra andre ligheten seg. å kjøpe esken. Siden har det spunnet på seg. Nå etater. Revisor har vært til god hjelp helt fra star­ å bruke – Da jeg flyttet hjem savnet jeg smaken og er produksjon av gaveesker til firmaer blitt den ten av, forteller hun.revisor som kulturen fra Italia. Jeg hadde tatt en del kurs i største produktgruppen. I tiden før jul er det fullt rådgiver. Italia og hadde lært masse. Hele landet er fullt opp med oppdrag. Mange vil gi bort konfektesker Komplisert avgiftsjungel Det er det av småbedrifter som lager alt fra sjokolade til is­ med egen firmaprofil på gaveesken. Da hun startet opp var det ingen som kunne svare som har krem og møbler. Smaken på sjokolade fascinerte Det har også hjulpet på omsetningen at hun har henne på så enkle ting som sjokoladeavgift. Ikke en­ meg mest. Sjokolade er som vin. Det er masse fått leid lokaler på tomten til den nedlagte Union gang i Tollvesenet fikk hun klare svar. vært det ulike kvaliteter, og i tillegg dreier mye seg om papirfabrikk. Mange er på omvisning på dette – Da fikk jeg hjelp av en jurist hos revisor. Jeg viktige.” estetikk, innpakninger og design, forteller Anne området, og da er turen kort inn til sjokolade­ vet ikke om min revisor har gjort mer for meg Lene Stoa. fabrikken hvor hun også har et lite utsalg. enn hva andre revisorer gjør for sine kunder, men Anne Lene Stoa Ideen i forbindelse med Ibsenåret, var å lage jeg opplever i alle fall at han kan svare meg på Gründer en konfekteske med sjokolader inspirert av Trenger rådgivere spørsmål som regnskapsfører ikke kan svare på, Ibsenmotiver. Stoa har kjøpt maskiner og utstyr for 300 000, og sier hun. – Jeg tenkte at det hadde vært morsomt å få hun mener selv at hun har lagt ned minst det ti­ Et eksempel på dette var da hun gikk i kom­ frem verdier, kvaliteter og natur i Norge, og jeg dobbelte i egeninnsats. paniskap med Meny­butikken. Revisor bidro til fikk med meg Telemark museum. Planen var å – Det har ikke vært så store investeringer, å få utarbeidet aksjonæravtale, beregning av ak­ lage konfekt i en emballasje som kommuniserte men det er også en liten fabrikk. Da jeg startet i sjonærfordeling og ivaretakelse av hennes økono­ disse temaene. Inne i esken lå det et hefte hvor 2006/2007 ble det så mye å gjøre at jeg fikk ka­ miske interesser som gründer. man kunne lese om Ibsen, teaterstykkene og pasitetsproblemer. Jo mer jeg solgte desto dyrere – Ting som jeg ikke tenkte på var viktig, ble creooslo.no Ser du ingenting, eller uendelige muligheter? Bak ethvert tall skjuler det seg en historie. Null, for eksempel, ble oppfunnet av den indiske matematikeren Brahmagupta drøyt 600 år etter Kristus, eller etter år null om du vil. Oppdagelsen og forståelsen av null ble nøkkelen til vårt moderne tallsystem. Dessuten er dette tallet rett og slett en forutsetning for å behandle begreper som gjeld og under- skudd på en matematisk måte. I K+W liker vi både null og alle andre tall. Og Brahmagupta er en helt! Dessuten liker vi å jobbe i små team som gir nærhet til kundene våre. Da kan vi gi rask respons, følge med på nye muligheter og gi gode råd. Ring oss på 23 11 42 00, så forteller vi mer om hvordan vi jobber. www.k-w.no Kjelstrup & Wiggen Råd og revisjon 4 TILLIT OG KVALITET I NÆRINGSLIVET
 5. 5. Annonsebilag utgitt av Den norske Revisorforening ANNE LENE STOA BRUKER SIN REVISOR SOM RÅDGIVER I VIKTIGE ØKONOMISKE AVGJØ- RELSER FOR SJOKOLADE- FABRIKKEN SIN.ivaretatt. Jeg følte meg trygg på at dette ble engod avtale også for meg, sier hun.Revisor som rådgiverStoa Chokolade omsetter for i overkant av en mil­lion kroner i året. Anne Lene Stoa tar ut en be­skjeden lønn til seg selv. – Nå har jeg ingen andre ansatte enn meg selv.I fjor hadde jeg fire fast ansatte og omsatte for 1,3millioner kroner, men vi gikk med underskudd.Revisor var veldig skeptisk og sa ifra at jeg burdegjøre noe for å komme meg ut av problemene.Jeg fikk mye god veiledning. Uten denne veiled­ningen hadde ikke firmaet overlevd. Revisor varmed på ulike møter i forhold til samarbeidsav­taler. Han ga klare råd om hva som var best formeg, forteller hun. Da hun søkte om etableringsstønad fra kom­munen og Vekst Grenland, fikk hun spørsmål omhun drev et aksjeselskap. Valget av aksjeselskapsom organisasjonsform ble også gjort med tankepå at hun i fremtiden ville ha behov for å få innen ekstern investor. – Det første jeg tenkte på da jeg fikk høre atsmå aksjeselskaper den gangen hadde revisjons­plikt, var kostnader. Nå som revisjonspliktener borte slipper jeg den kostnaden, men jeg vilfortsette å bruke revisor som rådgiver. Det er detsom har vært det viktige, avslutter Anne LeneStoa. lovpålagt revisjon – vår styrke – din trygghet statsautorisert revisjonsfirma LNL REVISJON AS Tlf: 66 98 60 50 Fax: 66 98 60 61 Epost: lnl@lnlrevisjon.no Olav Brunborgs vei 6 Postboks 324 1377 Billingstad Se også vår hjemmeside: www.lnlrevisjon.no TILLIT OG KVALITET I NÆRINGSLIVET 5
 6. 6. Annonsebilag utgitt av Den norske Revisorforening KOMMENTAR ADM. DIREKTØR JOHN G. BERNANDER I NHO SYNES DET ER VIKTIG AT SMÅBEDRIFTENE SELV FÅR VELGE HVILKE TJENESTER DE VIL KJØPE FRA SIN REVISOR. SAMTIDIG VIL HAN HA FLERE FORENKLINGSTIL- TAK FRA MYNDIGHETENE. Fornuftig med frivillig revisjon NOEN TUSEN AV NHOS MEDLEMMER KAN NÅ VELGE SELV OM DE ØNSKER Å FÅ nye og gamle kunder. Det er bra! Da får kundene informasjon som gjør dem til bedre kjøpere av REGNSKAPENE SINE REVIDERT. – DENNE VALGFRIHETEN HAR NHO KJEMPET FOR I tjenester knyttet til regnskapet sitt. Kanskje er det LANG TID. VI HÅPER MYNDIGHETENE FØLGER OPP MED YTTERLIGERE FORENKLING ikke full revisjon som er behovet, muligens kan FOR SMÅBEDRIFTENE, SIER NHOS ADMINISTRERENDE DIREKTØR JOHN G. man nøye seg med en delvis revisjon, eller det BERNANDER. TEKST: EDDY GRØNSET FOTO: HANS FREDRIK ASBJØRNSEN kan være hjelp til å sette opp årsregnskapet som kunden egentlig trenger. Jeg tror også det blir en­ Bernander mener at kostnadene ved pliktig revi­ reviderte regnskaper fra dag én. For etablerere klere for bedriftene å vurdere nytten av revisors sjon ikke svarer til nytten, enten man ser dette betyr denne valgfriheten en mulighet til lavere tjenester når den er selvvalgt enn når den er lov­ under ett for hele samfunnet eller for den enkelte faste kostnader som kan komme godt med i en pålagt, sier Bernander. Poenget er bedrift. Dessuten har både Sverige og Danmark oppstartsfase. Poenget er at bedriftene kan treffe Han mener også at revisorene kanskje ikke har at bedrif- ganske nylig innført lignende valgfrihet, og ellers valget selv. Kanskje synes de at de har mer nytte vondt av å innrette tjenestene mer mot etterspør­ i Europa er pliktig revisjon overhodet ikke vanlig. av andre tjenester enn revisjon, sier han. sel, enn mot lovpålegg. tene kan – Tusenvis av ”norske” virksomheter med Han påpeker at mange små aksjeselskaper treffe val- adresse Storbritannia (NUF­er) er et utslag av har bare én eier, som ofte er eneste styremedlem. Skattekontroll bekymrer ikke get selv. dette. På den annen side er revisjon selvsagt ikke Bedriften har kanskje ikke kreditorer av betydning, Bernander vil gjerne kommentere spørsmålet en Kanskje uten nytte. Det viktige er at bedriftene nå selv og slett ikke lån i banken. Økonomien kan være del har reist om ikke skattekontrollen blir dårlig­ synes de at kan velge om de ser seg tjent med å kjøpe denne enkel og oversiktlig, og regnskapsføreren tar seg av ere når de minste bedriftene ikke lenger er lovpå­ tjenesten eller ikke. Med frivillig revisjon for de bokføring, ligningspapirer og andre formaliteter. I lagt å utføre revisjon. de har mer minste aksjeselskapene er de lovpålagte adminis­ det hele tatt, risikoen synes liten, både for eier og – Mange har spurt om det nå ikke er fritt frem nytte av trative kostnadene redusert. Ingen sier noe annet forretningsforbindelser, i disse selskapene. for unndragelser for småselskapene. For det andre tje- enn at slike reduksjoner er nødvendige.  Både – Men en del selskaper har mer kompliserte første: Norske småbedrifter etterlever lover og nester enn Regjeringen og et enstemmig Storting fortjener forhold knyttet til seg, selv om de er ganske små. regler så godt de kan. Det er derfor vi vil se at revisjon.” ros for dette første stødige skrittet. Vi håper flere Med flere eiere, der kanskje ikke alle er involvert mange av dem vil benytte revisortjenester selv kommer, sier han. i driften, kan man ha interesse av at en tredjepart om loven ikke pålegger dem det. For det andre:John G. Bernander innestår for at regnskap og skatteforhold er gjort Politikere, fortsett med å forenkle lover og re­ Administrerende Mange vil fortsette med revisjon opp på riktig måte. Og leverandører og långivere gler. Jo enklere de er å etterleve, jo større blir direktør, NHO Bernander mener det gjenstår å se hvor mange av som ikke har sikret kravene sine, kan ønske en etterlevelsen. Og for det tredje: Styrk skattekon­ de små aksjeselskapene som faktisk velger bort bekreftelse av at bedriftens regnskaper er i ord­ trollen, og særlig for de områder der risikoen for revisjon. nede former. Det kan også være særskilte cove­ unndragelser er størst! Den nye ordningen gir – Erfaringene fra Danmark tilsier at en ganske nants knyttet til låneavtaler som en ønsker sær­ mulighet for å pålegge revisjon – på både ak­ stor andel av de eksisterende bedriftene vil fort­ skilt verifisering av at blir overholdt. Revisorene sjeselskaper og NUF­er – og det er en adgang sette med revisor en tid, mens en større andel av vil i tiden fremover helt sikkert peke på disse myndighetene gjerne må benytte, når det er nød­ de nystartede selskaper mener at de ikke trenger behovene, fordelene og nyansene overfor både vendig, avslutter Bernander. 6 TILLIT OG KVALITET I NÆRINGSLIVET
 7. 7. Annonsebilag utgitt av Den norske Revisorforening når vi vokser er det du som tjener på det BDO er et moderne kompetansehus med 600 ansatte ved kontorer over hele landet, og vi vokser videre. Hver dag jobber vi hardt for å bidra til et sunt og velfungerende næringsliv i vekst. Vi er en fortrolig samarbeidspartner og etterspurt løsningsleverandør innefor revisjon, rådgivning, skatt og avgift, samt regnskap og lønn. For mer informasjon, se: www.bdo.noBDO_helsideBilagRevisjon.indd 1 TILLIT OG KVALITET I NÆRINGSLIVET 7 23.05.2011 14:36:18
 8. 8. Annonsebilag utgitt av Den norske Revisorforening SMÅBEDRIFTEN Industrikurs vil beholdekvalitetsstempelet INDUSTRIKURS AS ER EN LITEN BEDRIFT OG HAR STORE BEDRIF- TER OG OFFENTLIG VIRKSOMHET SOM KUNDER. FOR DEM ER ET REVISORGODKJENT REGNSKAP VIKTIG FOR Å BLI OPPFATTET SOM EN SERIØS OG KONKURRANSE- DYKTIG TILBYDER. TO AV TRE VIL FORTSETTE Å BRUKE REVISOR Fra 1. mai kan aksjeselskap med omsetning under fem millioner kroner velge ikke å la revisor revidere regnskapene sine, men en undersøkelse viser at to av tre virksomheter vil fortsette å bruke revisor. Analysebyrået Perduco har på oppdrag fra Revisorforeningen gjennomført en landsomfattende undersøkelse om revisjon og for- holdet til revisor. 2000 bedrifter er spurt gjennom telefonintervju. Undersøkelsen viser at 51 prosent av de som slipper revisjonsplikt vil fortsette å la revisor revidere årsregnskapene sine, mens 16JEG ØNSKET VELKOMMEN ORDNINGEN MED FRIVILLIG REVISJON, MEN NÅR JEG TEN- prosent vil fortsette å bruke revisorKER ETTER FOR EGEN DEL SÅ ER DET VIKTIG FOR MEG Å HA DETTE KVALITETSSTEMPE- til andre tjenester. Blant de avLET. JEG FØLER DET GIR MEG EN EKSTRA SERIØSITET Å KUNNE VISE TIL DET. firmaene som har fem ansatte eller TEKST: EDDY GRØNSET FOTO: MORTEN BRAKESTAD mer, vil tre av fire fortsette å ha revisorgodkjente regnskaper. Det er daglig leder Åsmund Johannessen i virksomheter. Jeg har også en rammeavtale med 40 prosent svarer at de vil slutte Drammensfirmaet Industrikurs AS som sier dette. NAV hvor jeg arrangerer kurs for arbeidsledige. å bruke revisor til revisjon av års- Han eier en liten virksomhet som driver med ser­ For å få en slik jobb er det en 40­siders dokumen­ regnskapet, mens 9 prosent ikke Jeg har tifisert sikkerhetsopplæring. Primært er det opp­ tasjon jeg må gjennom for å tilfredsstille myndig­ har bestemt seg. Av dem som vil en veldig læring av kranførere de arbeider med, og nær 70 hetenes krav. Jeg vet at jeg har kunder som følger velge bort revisjon sier 40 prosent fin gjen- prosent av kundene er offshorebasert. med og krever at ting er i orden. Derfor er det at de vil bruke revisor til andre – Offshorenæringen er kunde i forhold til rigg behagelig å vite at dersom noen ønsker å se meg i tjenester. nomgang og bruk av kraner. Vi er to ansatte, så vi er en kortene, så er alt i orden, sier Johannessen. Det paradoksale i undersøkelsenmed revisor liten virksomhet, men jeg leier inn flere av in­ er at to tredjedeler av de spurtehvert år et- struktørene vi bruker. Målet er etter hvert å an­ Heller revisor enn regnskapsfører sier det er viktig at bedriftens ter at års- sette egne instruktører, sier Johannessen. Eneste ansatte i firmaet foruten Johannessen selv, samarbeidspartnere, som kunderregnskapet Firmaet startet som et enkeltpersonforetak i er en som arbeider med kontor og administrasjon. og leverandører, har reviderte regn- 2004, men allerede året etter gjorde han om virk­ Dette har også gjort at han kunne ta regnskaps­ skaper. Nesten 60 prosent av demer revidert. somheten til et aksjeselskap. føringen internt. som nå kan velge bort revisjon sier Det synes – Det gjorde at vi kunne fremstå mer seriøse. – Når det gjelder regnskapssiden så har jeg det samme. Blant selskaper som jeg er vel- Vi jobber mot store kunder, og jeg syntes det var møtt mange skuffelser. Jeg har brukt regn­ fortsatt har revisjonsplikt svarerdig nyttig.” ryddigere å være et aksjeselskap. Personlig synes skapsbyråer før, og de må passes på hele tiden. hele 73 prosent at det er viktig eller jeg også det er greit å skille mellom det private og Revisor har vært viktig for meg her. Til å be­ svært viktig at samarbeidspart- det å være ansatt, sier han. gynne med hadde jeg en regnskapsfører som nerne har reviderte regnskaper. ikke fulgte opp papirene mine. Det resulterte – Jeg tror dette paradokset vil Se meg gjerne i kortene i at jeg fikk anmerkning for at jeg ikke hadde gjøre at mange vil nøle med å kutte Industrikurs har hatt en omsetning i underkant av to sendt inn årsregnskapet i tide. Etter det brukte ut revisjon helt for egen del. Her millioner de siste tre årene. Revisjonskostnadene jeg revisor som mer aktiv veileder. Et år tok jeg føler jeg at revisorbransjen har vært har vært mellom 30.000 og 40.000 kroner. regnskapet selv, og i forbindelse med det hadde flinke til å imøtekomme småbe- Åsmund – Kostnadene skulle selvfølgelig gjerne vært jeg stor hjelp fra min revisor. Etter dette året driftene gjennom å tilby forenklede Johannessen lavere, men jeg er fornøyd med jobben revisor valgte jeg å engasjere en regnskapsfører igjen. revisortjenester. Eksempler på dette Daglig leder, gjør for meg. Jeg har en fin gjennomgang med Det har gått bedre, men jeg synes de har gjort kan være forenklet revisorkontroll, Industrikurs AS revisor hvert år etter at årsregnskapet er revidert. mye rart i regnskapet. Revisor har gjort det mer revisjon av deler av regnskapet eller Det synes jeg er veldig nyttig. Da får jeg en peke­ oversiktlig for meg. Nå har jeg en ansatt som tar at man får en revisor til å utarbeide pinn fra den andre siden av bordet på hvordan regnskapet sammen med andre oppgaver. Det er regnskapet, sier administrerende driften går. I tillegg bruker jeg også revisor som en mye bedre løsning for mitt selskap, avslutter direktør Per Hanstad i Revisorfore- rådgiver og støttespiller. Kundene jeg har, er store Åsmund Johannessen. ningen. Eddy Grønset 8 TILLIT OG KVALITET I NÆRINGSLIVET
 9. 9. Annonsebilag utgitt av Den norske Revisorforening møter en revisor de kjenner år etter år. – Kundene slipper å gi oss opplæ­ ring hver gang vi er inne for å revi­ dere. Det gjør samarbeidet smidigere, men det bidrar også til at vi kvalitets­ messig gjør en bedre jobb for kunden, sier Gro Aune. Nettopp fordi revisjon er hovedsatsin­ gen til LNL Revisjon AS, så setter de også sin ære i å holde tidsfrister. – Vi begynner med årsoppgjør i ja­ nuar og er alltid ferdig til skoleferien slik at klientene kan ha generalfor­ samling innen lovens frist, poengte­ rer Leif N. Landrø. – Vi er opptatt av at årsoppgjøret skal være riktig og presentabelt. Selv store kunder har mange små proble­ mer. Hos oss får de alltid tak i noenLNL Revisjon AS i Asker har lang erfaring og bred kunnskap om regnskap, selskapsrett, merverdiavgift og skatt. Firmaet har over tre hundre klienter, som alltidfår den beste service. På bildet: Beate S. Hermansen, Rolf Ulvang, Marianne Ølstad, Nils-Sverre Årethun, Christel Tomaszewski, Gro Aune, Øystein Waage, Lill som kan hjelpe dem. Alle som jobberIrene Vadseth og Leif N. Landrø. her er allroundere. Vi samarbeider tett og løser de fleste utfordringerLNL Revisjon AS satser på lovpålagt revisjon i fellesskap. Er det noe som ligger i grenselandet til vår revisorkompetan­Tradisjonelle revisortjenester med hovedvekt på lovpålagt revisjon, er og blir kjernevirksomheten til se så henter vi inn hjelp. Hos oss skalLNL Revisjon AS i Asker. Selskapet med sine ni medarbeidere har i dag over tre hundre klienter fordelt kundene alltid få den beste service,på et bredt spekter av bransjer. De har kunder i Akershus og Oslo. sier Gro Aune.– Vi har bred kunnskap innen regn­ endringer eller nyetableringer. Vi sy­ STABILE MEDARBEIDEREskap, selskapsrett, merverdiavgift og nes likevel det er viktig å poengtere at Leif N. Landrø har selv arbeidet somskatt og bistår ofte våre kunder som det er revisjon som er vår kjernevirk­ revisor siden 1977, og tre av de andrerådgivere på disse områdene. Vi er somhet, sier daglig leder, partner og revisorene i firmaet begynte på midt­også en hyppig brukt rådgiver når statsautorisert revisor Leif N. Lan­ en av 80­tallet. Nyrekrutteringer hargenerasjonsskifter skal gjennomføres drø. Den andre partneren i firmaet er likevel ført til at aldersspredningeneller en kunde planlegger strukturelle statsautorisert revisor Gro Aune. blant medarbeiderne er god. Kundenewww.lnlrevisjon.no | lnl@lnlrevisjon.noStartet tidligRevisorkollegiet startet forberedelsene på et revisormarked i end-ring allerede for tre år siden. Da bortfallet av revisjonsplikten forsmå aksjeselskaper kom i år var de godt forberedt på dette.Revisorkollegiet gjennomførte en – De velger oss fordi vi har høy kom­kundeundersøkelse sommeren 2009. petanse og tilbyr en mer personlig re­ – Vi lærte at kundene ikke alltid lasjon, samtidig som vi har lavere ti­var klar over verdien av revisjon, for­ mesatser enn de store revisjonsselska­di mye av kontakten med de minste pene, forteller Petter Bois Andreassen,selskapene gikk mellom revisor og partner i Revisorkollegiet.regnskapsfører, forteller John Arild – Flere av kundene fortsetter ogsåDelsbekk, partner i Revisorkollegiet. med reviderte regnskap selv om de Det er lett å tro at kunden har mer ikke må fordi de ser den store nytte­enn nok med sitt, og vil slippe å bli verdien, legger Delsbekk til. Revisorkollegiet har høy kompetanse og tilbyr en mer personlig relasjon med kundene. Bak fra venstre: John Arild Delsbekk, Svein Andersen, Roger Larsen, Truls Syvertsen.involvert. Undersøkelsen viste imid­ Foran fra venstre: Øivind Andersson, Petter Bois Andreassen, Terje Gulliksen.lertid at når kundene ble involvert VERDI OG TILLITfikk de: Revisorkollegiet går jevnlig igjennom regnskap gir overfor deres kunder, FAKTA › Se større verdi av revisjonen. regnskap­, skatte­ og avgiftsmessige leverandører, långivere og offentlige › Mer interesse for ytterligere råd­ forhold, samt kartlegger forventinger myndigheter. Dette er en type kvali­ giving og bistand. og behov sammen med kunden. Det tetssikring mange tidligere ikke had­ Revisorkollegiet er et av de stør- gir bedre kvalitet i rapporteringen fra de et bevisst forhold til.  ste revisjonsselskapene i NorgeØKT INTERESSE selskapet, noe som også kan bidra po­ – Nå oppdager flere at et revidert utenom de store kjedene. De bi-Revisorkollegiet brukte funnene i un­ sitivt på kundens bunnlinje. Bare det regnskap er med på å skape verdier og står mellomstore og større aktørerdersøkelsen til å finjustere strategien å diskutere fordeler og ulemper med tillit. De som ikke ønsker revisjon har innen industri, engros og detalj-sin og bli et enda bedre alternativ til revisjon i den enkeltes situasjon har fremdeles behov for kvalitetssikring handel, samt teknologibedrifter,de store revisjonsselskapene. God også ført til at flere av de små selska­ av hele, eller deler, av regnskapet. entreprenører og meglerkjeder.kommunikasjon, faglig dyktighet på pene ønsker å fortsette med reviderteområder som er viktige for den en­ regnskap.kelte kunde, og det å levere til deres – Faktisk er det flere enn vi trodde,forventninger har resultert i flere mel­ sier Delsbekk, og legger til at kunde­lomstore selskaper på kundelisten. ne er opptatt av den tilliten reviderteRevisorkollegiet AS | www.revisorkollegiet.no TILLIT OG KVALITET I NÆRINGSLIVET 9
 10. 10. Annonsebilag utgitt av Den norske Revisorforening Udramatisk fo – Denne situasjonen åpner også dører til nye mulig- heter for bransjen, så vi sover ikke dårlig om natten, sier Olve Gravråk, partner i Ernst & Young. Revisjonsbransjens mest attraktive arbeidsgiver Ernst & Young fikk en fjerdeplass på Universums Studentundersøkelse 2011, som ble offentliggjort i mai. Dermed troner revisjonsselskapet i toppen på listen over arbeids­ giverne i bransjen som står på ønskelisten til norske studenter for åttende året på rad. Hele 6.718 studenter fra norske universitet og høyskoler deltok i undersøkelsen, som ble utført i perioden januar­mars 2011. Rundt 300 bedrifter har blitt stemt frem.10 TILLIT OG KVALITET I NÆRINGSLIVET
 11. 11. Annonsebilag utgitt av Den norske Revisorforeningor de store At det før eller senere skulle bli en endring i revisjonsplikten for små virksomheter har lenge ligget i kortene, og kom ikke som noen stor overraskelse, forteller Olve Gravråk, partner og leder for revisjonsvirksomheten i Ernst & Young. Det var snakk om når, og ikke om det skulle den nye lovendringen noen stor drama­ skje en endring i loven om revisjonsplikt. tikk for Ernst & Young. – Vi så at danskene innførte dette for – Dette vil merkes mer i distriktene tre år siden, og at svenskene nylig etter enn i de store byene. Det er nok flere en lang prosess kom til det samme. Vi i revisjonsselskaper som nå vil starte med Norge følger i samme spor, og derfor for­ regnskapsføring, og legge opp til det som ventet vi at dette ville komme selv om det en distribusjonskanal for andre tjenester, var noe overraskende at endringen kom sier Gravråk. så fort med såpass høye terskelgrenser, Det er imidlertid ikke den veien sier Gravråk. Ernst & Young vil gå. Et godt nettverk og erfaring fra de – Vi vil ikke gjøre dét. Våre ansatte andre nordiske markedene kommer godt forventer en annen type karriereutvikling Ernst & Young tilbyr profesjonelle medarbeidere med solid kunnskap om ulike bransjer og problemstillinger. med når lovendringen nå har tredd i kraft og bedriftskultur. Samtidig tror vi mer på i Norge. Ernst & Young er en av verdens et samarbeid med regnskapsførerne. Som ledende aktører innen revisjon, skatt/avgift, revisorer sitter vi på en del kompetanse FAKTA transaksjoner og rådgivning. Virksomheten som de ikke har, og vi kan bistå dem med en større organisasjon. Jeg tror vi derfor har 1.500 ansatte i Norge, og over 140.000 å håndtere komplekse spørsmål og fungere vil kunne få se en del strukturendringer Ernst & Young ble etablert medarbeidere internasjonalt. som en slags «husdoktor» innen vanskelige i bransjen. i 1989 etter en internasjonal – Vi ser at selskapene i Danmark og spørsmål om skatt og avgift, sier Gravråk, Det at kravet om revisjon forsvinner sammenslutning mellom Sverige tenker seg godt om før de velger og legger til at de også vil satse på mer for enkelte kunder tror han kan være med Ernst & Whinney og bort revisor. Revisjon er en form for for­ revisjonsnære tjenester og rådgiving ut mot på å få frem betydningen av revisjon. Arthur Young. I 2002 sikring og har forebyggende effekt. Det kundene. – Små selskaper må fremdeles hadde Ernst & Young AS hjelper også de små selskapene å holde – Revisor har begrensninger på grunn av ha årsregnskap og ligningspapirer. rundt 850 medarbeidere orden i økonomien og følge gjeldende sin uavhengighet. I situasjoner der vi ikke Regnskapsbyråene vil jo også ta seg betalt fordelt på 29 kontorer. Våren lover og regler, sier Gravråk. lenger er revisor for en kunde, har vi et for det de gjør, så det er ikke gitt at kost­ 2002 gikk Arthur Andersen Revisjon reduserer også risikoen for større rådgivingsgrunnlag. nadsreduksjonen blir så stor. & Co. og Ernst & Young AS bevisste eller ubevisste feil, forteller han. Det vil også være situasjoner der sammen, og Norges største – Det er mange kompetente regnskaps­ VIL FÅ ØKT KONKURRANSE kunden har direkte fordel av en revisjon, revisjonsfirma ble etablert. førere, men kravene og ansvaret deres er Gravråk er imidlertid sikker på at kon­ eksempelvis i forholdet til banker og Tilsvarende sammenslut- ikke det samme som for revisor. kurransen nå vil bli større blant revisjons­ skattemyndigheter. ninger ble gjennomført i 56 selskapene, når også de mindre aktørene – Det vil nok vise seg nye behov i dette land. Ernst & Youngs norske TROR PÅ SAMARBEID vil prøve å sikre seg flere av de større kundesegmentet, i tillegg til at kostnaden hovedkontor ligger i Oslo, Som et revisjonsselskap for flere av de kundene. for revisjon ikke oppleves som så stor når mens det internasjonale ledende og raskest voksende virksom­ – Det kan også innebære at flere min­ det måles opp mot det kunden får. Mange hovedkontoret er i London. heter innebærer ikke konsekvensene av dre revisjonsselskaper ønsker å bli del av vil nok derfor fortsette, selv om de ikke må. Full pakke Med kunder over store deler av ver- medarbeidere også bistår med å finne ut av REVISJONSENHETEN I ERNST & YOUNG KAN OGSÅ den dukker det opp nye områder komplekse regnskapsmessige problem­ BISTÅ MINDRE SELSKAPER MED: som både norske og internasjonale wstillinger. selskaper trenger råd og bistand – Når norske virksomheter skal • Råd ved omorganiseringer og risiko-analyse, intern kontroll- med. etablere seg utenlands, eller utenland­ oppkjøp. vurdering og det å etterleve et ske firmaer skal til Norge, kan vi også • Teknisk utarbeidelse av regnskap komplisert regelverk innen skatt Revisjonsvirksomheten i Ernst & Young tilby en full pakke med alt det de tren­ og ligningspapirer. og avgift. tilbyr langt mer enn bare revisjon, og har ger for å sikre at alle nasjonale sær­ • Skatteberegninger og beregninger • For mer kompliserte og omfatten- utviklet spesialistteam og ­enheter som regler følges, sier Gravråk. Han legger til av maksimalt utbytte. de problemstillinger vil oppgavene jobber innenfor flere områder. Bistand at de også har spesialistteam som jobber • Utarbeide vedtekter og andre do- bli løst av, eller i samarbeid med, fra enheten for granskning av mislig­ med Corporate Responsibility, der det kumenter ved kapitalendringer/ Ernst & Youngs forretningsenheter heter og korrupsjon kan eksempelvis dokumenteres og bekreftes informasjon i omorganiseringer. for konsulenttjenester, skatt og være nyttig før et samarbeid med uten­ forhold til ansatteforhold, klima, miljø­ • Skatteoptimal tilpasning. avgift eller transaksjonsstøtte. landske aktører. Et spesialistteam med satsninger, med mer. • Hjelp med økonomiske kalkyler, fokus på rapportering kan bidra til det beste årsregnskapet med de beste proses­ ser for virksomheten, der Ernst & Youngs Ernst & Young | www.ey.com TILLIT OG KVALITET I NÆRINGSLIVET 11
 12. 12. Annonsebilag utgitt av Den norske Revisorforening40% VISSTE DU AT … … av virksomhetene som sier de vil velge bort revisjon, vil 40 prosent bruke … Bistand fra revisor, det være seg revisjon eller andre tjenester, bi- revisor til andre tjenester enn revisjon av årsregnskapet – eksempelvis råd- drar til økt tillit til deg og ditt selskap blant dine samarbeidspartnere – givning i skattespørsmål, utarbeidelse av regnskap eller lignende. kunder, leverandører og andre du har et forretningsmessig forhold til. ALTERNATIVER TIL REVISJONHvilke behov har ditt selskap? SMÅ AKSJESELSKAPER KAN FRA OG MED 2011 VELGE OM DE VIL FÅ SINE REGNSKAPER REVIDERT. VALGET ER DITT, MEN I MANGE SAMMENHENGER KAN DET VÆRE BEHOV FOR Å FÅ EN REVISOR TIL Å KVALITETSSIKRE SELSKAPETS FINANSIELLE INFORMASJON. REVISJONSBRANSJEN HAR UTVIKLET NYE ALTERNATIVE TJENESTER SOM DEKKER DE ULIKE BEHOV EN BEDRIFT KAN HA INTERNT OG I FORHOLD TIL SINE SAMARBEIDSPARTNERE. TEKST: EDDY GRØNSET ILLUSTRASJON: ANNA GRANQVIST DETTE KAN REVISOR HJELPE DEG MED REVISORS UTTALELSE FORENKLET REVISORKONTROLL AV REGNSKAP Uavhengig av hvilken tjeneste du velger vil revisor alltid avgi en En overordnet gjennomgåelse av regnskapet utført av en uavhengig revisor. Gir skriftlig uttalelse. Uttalelsen kan vedlegges regnskapet som sel- en kvalitetssikring uten full revisjon. skapet sender til viktige forretningsforbindelser eller til offentlige REVISJON AV DELER AV REGNSKAP instanser. Revisor skal alltid opptre som en nøytral og uavhengig En uavhengig bekreftelse av en eller flere viktige poster i regnskapet som vare- representant når en uttalelse avgis. Det sikrer høy kvalitet og bidrar lager og kundefordringer. til økt tillit til informasjonen. REVISORUTARBEIDELSE AV REGNSKAP Gir kvalifisert hjelp til utarbeidelse av årsregnskapet og en uttalelse fra revisor Spør din revisor om hvordan han eller hun kan bidra for å dekke dine om arbeidet som er utført. og ditt selskaps behov. AVTALTE KONTROLLHANDLINGER Revisor utfører kontrollhandlinger som du har behov for og som du selv har spesifisert.12 TILLIT OG KVALITET I NÆRINGSLIVET
 13. 13. Du trenger ikke lese alle disse bøkene – vi har allerede gjort det! Verden forandrer seg hele tiden og kompleksiteten øker. Det er viktigere enn noensinne å finne klare, tydelige løsninger. I KPMG har vi samlet kompetanse og kunnskap til å gjøre akkurat det – på måter som kommer våre kunder til gode. Våre revisorer kjenner regnskapsloven og reglene for skatt, mva og oppkjøp som sin egen bukselomme. Vi gir deg kontrollen og trygg- heten du trenger for å overholde lovens krav, samt dra nytte av mulighetene som finnes. Vi er 900 medarbeidere som skaper verdi av kunnskap i 25 byer over hele landet. kpmg.no Tlf.: 04063Profilann_revplikt_246x365.indd 3 TILLIT OG KVALITET I NÆRINGSLIVET 13 13.05.2011 14:18:29
 14. 14. Annonsebilag utgitt av Den norske Revisorforening FORENKLINGER Vil tallfesteforenklingsmålNÆRINGSMINISTER TROND GISKE MENER AT SMÅBEDRIFTER KAN OPPNÅBESPARELSER VED AT DE FRA OG MED 2011 SLIPPER LOVPÅLAGT REVISJON,MEN SAMTIDIG LOVER HAN AT REGJERINGEN VIL LEGGE FREM ET AMBISIØST,TALLFESTET ARBEIDSMÅL FOR Å REDUSERE KOSTNADENE BEDRIFTER HAR MEDÅ FØLGE OPP ALLE KRAV FRA MYNDIGHETENE. TEKST: EDDY GRØNSET FOTO: BERIT ROALD –Tallfesting av forenklingsmål er viktig for økonomisk rådgiver eller kvalitetssikrer for å oppnå reelle resultater av arbeidet med små bedrifter som ønsker det. Bedriftene forenklinger. Altinn er et av våre viktigste kan selv velge å få sine regnskap revidert Bedriftene verktøy i forenklingsarbeidet. Altinn videre­ helt eller delvis dersom de har behov for det. kan velge utvikles, noe som vil gi næringslivet tilgang Erfaringer fra Danmark viser at revisorene til alle relevante elektroniske tjenester fra har en sentral og synlig rolle også etter av å få sine offentlig sektor uavhengig av hvilken etat revisjonsplikten for de minste bedriftene regnskap som produserer tjenestene. I tillegg satser vi ble fjernet. Revisorer har omfatten­ revidert mye på elektronisk dialog med arbeidsgivere de kompetanse som det er viktig helt eller i et prosjekt vi har kalt EDAG. Målet med at samfunnet nyttiggjør seg, på­ delvis der- prosjektet er å forenkle arbeidsgivernes rap­ peker Trond Giske. porteringsplikter overfor ulike statlige etater. som de har Mens arbeidsgivere i dag må sende inn opp­ Viktige råd behov for lysninger om ansettelser, lønn og skattetrekk Giske har fått en rekke innspill det.” på ulike tidspunkter til skatteetaten, NAV fra Strategisk råd for SMB­ og SSB, innebærer EDAG at opplysningene bedriftene, og han forteller Trond Giske rapporteres en gang til et sted. Vi tar sikte at strategien for forenkling Næringsminister på at arbeidsgivere kan ta systemet i bruk i er utarbeidet på bakgrunn av 2014, sier Giske. blant annet innspill fra de bedriftene som er represen­ Enklere å starte bedrift tert i det strategiske rådet, Forenklinger i aksjeloven samt muligheten næringsorganisasjonene og til å velge bort revisjon for små bedrifter, er LO. begge tiltak som Giske mener vil gjøre det – I tillegg har vi arbei­ enklere å starte en ny bedrift. I tillegg vil be­ det med områdene ei­ driftene få stadig flere digitale løsninger som erskifte, internasjona­ vil gjøre hverdagen enklere. lisering, kompetanse, – Fasen bedriftene går inn i etter at de FoU og innovasjon, er etablert, kan ofte være like kritisk som kapital, offentlige selve etableringsfasen. Vi vil i tillegg legge anskaffelser og for­ til rette for at aksjeloven tilpasses bedre, sier enkling av aksje­ Giske. loven. Det vil også Næringsministeren mener at revisor fort­ legges frem tiltak på satt vil være en viktig støttespiller for små­ disse områdene et­ bedriftene selv om revisjonsplikten for de ter hvert, sier Trond minste bedriftene er bortfalt. Giske. – Revisor vil kunne ha en rolle som POSITIVE SIGNALER – JEG ER GLAD FOR AT NÆRINGSMINIS- dre tjenester. Bortfallet av revisjonsplikt må ikke skal skje, er derfor svært gledelig, sier Hanstad, men TEREN SER BREDT PÅ FORENKLING OG bli en sovepute for de som nå hovedsakelig har legger til at det gjenstår å se dette omsatt i handling. BESPARELSER FOR SMÅBEDRIFTENE, fokus på å spare kostnader, sier Hanstad. Han tror også at småbedriftslederne vil se nyt­ OG AT HAN SAMTIDIG FREMHEVER Han fryktet lenge at regjeringen ville slå seg til ten av et samarbeid med sin revisor selv om de REVISORS VIKTIGE ROLLE SOM STØT- ro med at hvis de greide å fjerne revisjonsplikten ikke velger full revisjon av regnskapet. TESPILLER OG RÅDGIVER FOR BEDRIF- for de minste bedriftene, så kunne de slå seg på – Revisor er en ekstern part som både har fag­ TENE, SIER ADM. DIREKTØR I REVISOR- brystet og si at nå har vi gitt småbedriftene den kompetanse og evne til å se hvilke økonomiskePER HANSTAD, FORENINGEN, PER HANSTAD. innsparingsmuligheten de har ønsket seg. utfordringer en bedrift står overfor. Revisors rolleADM. DIREKTØR I – Revisorforeningen har lenge påpekt at det som rådgiver og sparringspartner kan være sværtREVISORFORENINGEN Han påpeker at revisor har en kompetanse som som virkelig vil monne i forhold til forenkling og nyttig, ja kanskje avgjørende for mange virksom­ vil være nyttig for bedriftene i deres vurdering av innsparingsmuligheter for småbedriftene, er at det heter. Trond Giske påpeker det selv ved å vise til lønnsomhetsforbedringer, rutineutvikling, kvali­ blir gjennomført forenklinger i aksjeloven og regn­ erfaringer fra Danmark, hvor revisor i stor grad tetssikrings­ og forenklingsarbeid. skapsloven, samt at det blir ryddet opp i rapporte­ har blitt benyttet som rådgiver og kvalitetssikrer – Det er i og for seg naturlig at ikke alle bedrif­ rings­ og dokumentasjonskravene fra myndighe­ på utvalgte områder etter at revisjonsplikten ter velger full revisjon, men ofte vil de trenge an­ tene. At næringsministeren signaliserer at dette nå bortfalt, sier Per Hanstad. Eddy Grønset14 TILLIT OG KVALITET I NÆRINGSLIVET
 15. 15. Annonsebilag utgitt av Den norske Revisorforening Rådgivning, revisjon og god Nitter AS Godkjent Revisjonsselskap nattesøvn! Postboks 19 1378 NESBRU Tfn. 66 98 02 00 www.nitter.as STØRST PÅ NORDMØRE! Vi har over 20 rådgivere, revisorer og regn- skapsførere, fordelt på kontorsteder i Aure, Kristiansund, Nesset, Sunndal, Surnadal og Tingvoll. Ta kontakt for revisjon, eventuelt regnskaps-På riktig kurs føring av ditt regnskap. Tlf. 715 715 00 www.nordmore-revisjon.no revisjon_vkortMorten Johnsen_revisjon_vkortMorten Johnsen 22.02.11 14.41 Vi er et lokalt revisjonsfirma på Forus ved Stavanger. Av våre ansatte er fem Revisjon, regnskap og statsautoriserte og tre registrerte revisorer, alle med lang erfaring fra små og mellomstore virksomheter. rådgivning Partnere: Ola Hausberg, Åge Slettebø, Reid Ingve Skulevold, Tor Ove Grøtteland Revisjon Vest A/S, Fabrikkveien 23B, 4033 Stavanger Tlf 51 95 87 80, post@revisjonvest.no, www.revisjonvest.no vardens.no Vidi Din samarbeidspartner E-post: firmapost@vidirevisjon.no www.vidirevisjon.no Tlf.: 23 16 76 00 Adr.: Johan Scharffenbergs vei 91, 0694 OSLO Nitschke AS Gamle Drammensv. 40 Postboks 23 1321 Stabekk T. +47 67 10 77 00 F. +47 67 53 59 89 STATSAUTORISERTE E. firmapost@nitschke.no REVISORER W. www.nitschke.no TILLIT OG KVALITET I NÆRINGSLIVET 15
 16. 16. Annonsebilag utgitt av Den norske Revisorforening FORENKLINGER Detaljreguleringen er BYGGMESTER KJETIL ERIKSEN I OSLO ER MEDLEM AV NÆRINGSDEPARTEMENTETS STRATEGISKE RÅD FOR SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER. HAN MENER DEN STØRSTE UTFORDRINGEN ER AT HVER GANG DET OFFENTLIGE MØTER ET PROBLEM, SÅ KOMMER ET NYTT REGELVERK SOM IKKE TAR HENSYN TIL AT DET SKAL VÆRE ENKELT FOR BEDRIFTENE. TEKST: EDDY GRØNSET FOTO: MORTEN BRAKESTAD – Det kommer lover og forskrifter i det godes en uke på seg til å godkjenne en ferdigattest som tjeneste som fører til at vi drukner i regler og ansvarlig søker sendte inn etter at arbeidene var tidkrevende kontrolltiltak. Jeg mener man i mye avsluttet. Nå er denne fristen økt til tre uker. Man bør større grad må vektlegge ansvarliggjøring i ste­ – I praksis betyr dette at bygget skal stå ferdig bedre det for kontroll. Det er kunnskap og ikke kontroll i tre uker før man får lov til å flytte inn der. Det som fjerner byggefeil. Jeg bruker nå så mye tid er ikke entreprenør, men ansvarlig søker ­ altså grunnut- på administrative oppgaver at jeg ikke får tid til et annet foretak, som søker om ferdigattest. Når danningen å være tilstrekkelig ute hos mine medarbeidere vi har levert et bygg, er det ikke lenger under til lærlinge- for å lære dem hvordan arbeidet skal gjøres, sier vår kontroll, men hvis kunden flytter inn, er det ne våre slik Kjetil Eriksen. jeg som risikerer å miste ansvarsrett. I tillegg at de kom- Han startet det som i dag heter Tømrermester ser vi at de offentlige kontrollørene ikke kjenner Kjetil Eriksen AS som et enkeltpersonforetak sine egne regler. Vi hadde et tilsyn i romjulen. mer ut med med seg selv som eneste ansatt i 1983. Siden har Søknad om brukstillatelse hadde vi sendt 16. en utdan- han bygd stein på stein, og i dag er de en bygg­ desember, og da var bygget ferdig. I romjulen nelse hvor mesterbedrift med 16 ansatte. I løpet av disse kom Plan­ og bygningsetaten på tilsyn. De de kjenner årene har han hatt 20 lærlinger inne til opplæring. hevdet at eier hadde flyttet inn ulovlig, men vi kvalitets- Han har hele tiden gjort sitt beste for å etterleve hadde bygd etter gammel forskrift som hadde lover og regler, men føler at han som seriøs be­ krav om en ukes varsling. Det sto igjen en låst kravene.” drift stadig taper konkurransefortrinn til de virk­ container i hagen, og derfor fikk vi beskjed om somhetene som driver på kant med loven. at området ikke var egnet for lek. Vi fikk kort KJETIL ERIKSEN (I MIDTEN PÅ GRABBEN) VIL GJERNE BRUKE SÅ MYE TID Kjertil Eriksen Tømrermester frist på å svare og trussel om å miste ansvarsret­ DET BLIR DET LITE TID TIL NÅR HAN MÅ BRUKE MYE AV TIDEN TIL Kontrollerer bare de seriøse ten. Vi ga tilsvar på rapporten innen gitt frist og – Forretningsfortrinnet for de useriøse blir påpekte at det var kontrollørene og ikke vi som enda større. De får enda større fordeler av å hadde feil på samtlige punkt. Nå har det gått kontroll, utførelseskontroll og systemkontroll. neglisjere lover og regler, og de blir ikke tatt. fem måneder uten at vi har fått svar. Det er også Vi skal forholde oss til dette, og vi skal i stor Kontrolltiltakene og nye regler for dokumenta­ en utfordring at kommune og stat kan forholde grad svare gjennom dokumentasjon. I tillegg sjon retter seg i liten grad mot de som holder seg seg til helt andre tidsfrister enn hva vi kan, sier skal vi også sette av tid til planlagte kontroller. utenfor systemet. De bruker derimot enorme res­ en oppgitt Eriksen. Svenskene har gjort noe helt annet. De har fjer­ surser på de som holder seg innenfor regelverket. net kontrollene i stor grad og plassert ansvaret Ikke bare bruker vi masse tid på skjemaveldet, Plasser ansvaret tydelig hos de ulike aktørene i byggeprosessen. men vi må også bruke tid på kontrollører som skal Hvilke råd er det så Kjetil Eriksen har gitt til næ­ Ansvaret er akkurat det samme, men i Sverige se oss i kortene. De som gir blaffen i skjemaene, ringsministeren? har man tatt konsekvensen av at aktørene ikke slipper begge deler, sier Eriksen. – Det er seks ulike nivåer for kontroll innenfor er interessert i feil. Han trekker frem eksempler fra egen virksom­ den nye standarden som er foreslått for bygge­ Innfør kompetansekrav for å drive og tilby het som viser hvor vanskelig kontrollregimet kan næringen, og dette innbefatter internkontroll, tjenester i byggenæringen – på linje med auto­ være. Tidligere var det slik at kommunen hadde sidemannskontroll, uavhengig tredjemanns­ risasjonskravene vi har i andre næringer, og sist ENKLERE AKSJELOV PÅ TRAPPENEEDDY GRØNSET REDUSERTE KAPITALKRAV, REDUSERT for denne utviklingen, og samtidig har det vært et – Det er foreslått betydelige forenklinger i BEHOV FOR SKRIFTLIG DOKUMENTA- ønske om å modernisere og forenkle aksjeloven hvordan man kan etablere et nytt selskap. Konkret SJON OG ÅPNING FOR ELEKTRONISK slik at den blir mer attraktiv for SMB­bedrifter. er det åpnet for en ren elektronisk stiftelse av en­ REGISTRERING SKAL GJØRE DET ENKLE- Tilpasning til EUs aksjelovgivning har også lig­ kle aksjeselskaper. Den blir samordnet med regis­ RE Å ETABLERE NYE AKSJESELSKAPER. get som et bakteppe, forteller BAHR­advokat trering i foretaksregisteret. Det er foreslått reduk­ SAMTIDIG FORESLÅS DET YTTERLIGERE Gudmund Knudsen. Han har på oppdrag fra sjon i antall vedlegg og dokumentets innhold slik GUDMUND KNUDSEN, FORENKLINGER I AKSJELOVEN HVOR Justisdepartementet lagd en utredning hvor han at behovet for ekspertbistand fra for eksempel BAHR-ADVOKAT HOVEDHENSIKTEN ER Å GJØRE DET EN- har kommet med konkrete forslag til hvordan advokater bortfaller, sier Gudmund Knudsen. KLERE Å DRIVE SMÅBEDRIFTER. disse ønskene kan oppfylles. Føringen har vært at I dag kreves det minimum 100  000 kroner han spesielt skulle se på lovverket knyttet til stif­ som innskutt aksjekapital for å etablere et AS. I løpet av de siste årene har nærmere 17 000 så­ telse av aksjeselskap, kapitalreglene og reglene Det nye forslaget er 30 000 kroner. Knutsen vil kalte NUF­selskaper etablert seg. NUF er ikke en om selskapets organisering. at loven skal være slik at det må være opp til den egen selskapsform i Norge, men betyr i praksis næringsdrivende selv hvordan selskapet skal ka­ at man driver et engelsk/utenlandsk aksjeselskap Enklere stiftelsesregler pitaliseres. i Norge. Ingen krav til aksjekapital og ingen re­ – Jeg tror ikke skattemessige årsaker vil gi noen – Dette er ikke nytt i Norge, men det er i sam­ visjonsplikt har lokket mange til å velge denne fordel for NUF­selskaper. Den viktigste grunnen svar med en trend i hele Europa. Det kan godt selskapsformen. til at seriøse virksomheter skal velge NUF vil bli hende at det blir flere dårlig funderte selskaper, – Justisdepartementet har ønsket å demme opp borte hvis disse forslagene vedtas, sier Knudsen. men det kan aldri aksjeloven forhindre, sier han. 16 TILLIT OG KVALITET I NÆRINGSLIVET
 17. 17. Annonsebilag utgitt av Den norske Revisorforeningproblemet Trenger du hjelp? Revisjon RSM Hasner er en kompetansebedrift innen revisjon. I tillegg har vi et bredt tjenestespekter Regnskap innenfor rådgivning. Hos RSM Hasner finner du en Skatt og avgift samarbeidspartner som følger din virksomhet fra A til Å. Transaksjonsstøtte Risikostyring RSM Hasner er medlem av RSM International, verdens sjette største nettverk av uavhengige revisjons- og rådgivningsselskap. Medlemmene av RSM International tilbyr revisjon og rådgivning til ambisiøse selskaper over hele verden. Hos RSM Hasner får du rask og personlig service med høy kvalitet. For ytterligere informasjon vennligst kontakt: www.rsmhasner.no Espen Hasner Lars Løyning +47 67 52 88 09 + 47 67 52 88 40 espen.hasner@rsmhasner.no lars.loyning@rsmhasner.noSOM MULIG UTE PÅ ARBEIDSPLASSENE FOR Å LÆRE OPP OG GI FAGLIGE RÅD TIL SINE MEDARBEIDERE.SKJEMAUTFYLLING OG KONTROLLER FRA DET OFFENTLIGE. RSM_Hasner_ANNONSE_121x180mm_DN_MAI_2011.indd 1 04.05.11 14.06 Revisjon Sør men ikke minst – sørg for at elevene på drag. For de bedriftene som ønsker å skolen lærer å ta ansvar og får grunnleg­ oppfylle kravene som formelt settes for gende byggekompetanse før de kommer offentlige innkjøp, er det er nesten ikke ut i lære. Det er mitt råd til næringsmi­ grenser for alt vi må legge ved av doku­ Revisjon Sør AS er Sørlandets største frittstående revisjons- nisteren, sier Eriksen. mentasjon for at anbudet i det hele tatt selskap. Selskapet har over 20 godt kvalifiserte medarbeidere skal bli vurdert. Samtidig ser vi at kon­ og har en kundeportefølje som spenner fra næringsliv til orga- Tar ikke offentlige jobber trakten ofte havner hos laveste tilbyder nisasjoner og offentlig virksomhet. Han har også sluttet å levere inn anbud ­ uten at bestiller tar hensyn til om denne på offentlige jobber, og han tror ikke at bedriften oppfyller de kravene som er Revisjon Sør AS ble etablert for 25 han er alene i bransjen om å tenke slik. satt. Det offentlige markedet kunne vært år siden, og holder til i Kristiansand – Systemene der er lite tilpasset små viktig for små bedrifter, men det er for sentrum. Kundene er i hovedsak virksomheter. Avtaler og kontrakter komplisert å etterleve kravene, avslutter konsentrert på Sørlandet, og part­ skiller ikke mellom store og små opp­ Kjetil Eriksen. ner og daglig leder Asbjørn Lunde mener at tilgjengelighet for kun­ dene er noe av det som selskapet virkelig har satset på sammen med kompetanseutvikling. Rolf Einar Lunde, Hans Olav Homme, Leif ALLSIDIG ERFARING Sørensen, Asbjørn Lunde og Sigmund Berg fra Revisjon Sør satser på tilgjengelighet og – Med bakgrunn i vår lokale for­ kompetanseutvikling. I dagens aksjelov er det formaliserte man eier i selskapet for å gjøre det, sier ankring mener vi at vår filosofi med regler knyttet til om en eier kan ta ut ut­ Gudmund Knudsen. at det skal være kort vei fra kunden på kurs som Revisorforeningen og bytte fra selskapet sitt. Nå foreslås det å Forslaget om at selskapet kan låne ut til ansvarlig revisor blir ivaretatt. Vi andre arrangerer, slik at de til en­ lempe på disse reglene slik at utbytte kan penger til den som ønsker å erverve ak­ satser på å være tilgjengelige for vå­ hver tid er oppdatert på gjeldende betales ut flere ganger i året. Det foreslås sjer i selskapet er et eksempel på en slik re kunder og ønsker å kunne gi ras­ regelverk innen skatt, avgifter og også at et selskap kan kjøpe egne aksjer endring. ke tilbakemeldinger. De aller fleste selskapsrett. så lenge minimum 30  000 kroner av Formalkravene til hvordan en gene­ av våre ansatte er statsautoriserte – Som frittstående selskap kan aksjekapitalen er eid av eksterne. ralforsamling skal avholdes og hvordan eller registrerte revisorer og holdes vi hente inn ulike rådgivere, advo­ – Det prinsipielle med dette er at vi styre og ledelse skal være blir også for­ faglig oppdatert gjennom kursing kater og konsulenter når vi trenger baserer oss på at eiere er seriøse, og lov­ enklet. eksternt og internt, forteller Lunde. ekspertise som ligger i grenselan­ verket bør åpne for at næringsdrivende – Dette vil være forslag som monner det til vår revisjonskompetanse. kan bruke selskapets likviditetsover­ for de som skal drive og eie små og mel­ SATSER PÅ Dette er med på å understreke vår skudd der det gjør mest nytte for seg. lomstore bedrifter. Nå ligger forslaget i KOMPETANSEUTVIKLING fleksibilitet og gir oss et kompetan­ Regler om uaktsomhet i forhold til kre­ Justisdepartementet. Høringen er over, Revisjon Sør AS samarbeider med semessig fortrinn, mener Lunde. ditorer vil gjelde fortsatt, men forslaget og det er den politiske behandlingen Universitet i Agder innenfor faglig gjør det også enklere for en eier å foreta som gjenstår, sier Gudmund Knudsen. oppdatering, oppfølging og kvali­ strukturelle endringer i selskapet uten Eddy Grønset tetssikring. Våre ansatte er jevnlig at man må besitte kapital utover det Revisjon Sør | www.revisjonsor.no TILLIT OG KVALITET I NÆRINGSLIVET 17

×