De "Next level" - meer met minder!

Visie Selectie & Advies B.V.
Visie Selectie & Advies B.V.Haal meer uit jezelf en je bedrijf met Visie. um Visie Selectie & Advies B.V.
“NEXT LEVEL”
HOEVEEL PROJECTEN WORDEN SUCCESVOL OPGELEVERD?
Bij een gemiddeld bedrijf (Volgens cijfers van: Standish Group):
Succesvol (binnen gestelde termijnen, budgetten en conform verwachting opgeleverd): 29%
Uitdaging (twijfel binnen gestelde budgetten en conform verwachting): 52%
Falend (projecten voldoen niet aan verwachtingen van de klant): 19%
ANDERE GEVOLGEN
Wanneer projecten dan ook nog eens in
omvang toenemen,
gaan de faalkosten nog verder omhoog.
Wanneer we dan ook eens weten dat de
gemiddelde productiviteit daalt,
bij de groei van het personeelsbestand.
Het is dubbelop. Faalkosten gaan omhoog en productiviteit daalt.
HERKENBARE PERCENTAGES?
REDENEN OM TE GAAN WERKEN AAN DE “NEXT LEVEL”
Onbenut arbeidskapitaal
(ligt bij een gemiddeld bedrijf op ongeveer 73%)
Wat ten grondslag ligt:
- Hoge prestatiegerichtheid / angst om te falen
- Expertise wordt niet benut
- Houding
- Doorschuiven van taken, verantwoording en bevoegdheden
- Onduidelijk beeld wat bedrijf wil bereiken en waarom
- Doelen worden anders geïnterpreteerd
- Geen verbanden zien tussen eigen taken en doelen
- Te weinig / geen structuur afstemming en terugkoppeling
- Onvoldoende vertrouwen
Faalkosten
(ligt bij een gemiddeld bedrijf op minimaal 8 tot 35 % van de omzet)
Wat ten grondslag ligt:
- Gebrekkige informatieoverdracht
- Geen signalering
- Te veel tussenstations
- Onvoldoende tijd / verkeerde planning
- Te weinig aandacht voor uitvoerbaarheid
- Er wordt wel gemanaged maar geen leidinggegeven
- Klant verandert eisenpakket
- Niet beheerst / meebewegend bedrijfsproces
ER IS GEBREK AAN …
ONDERNEMERSGEEST
EIGENAARSCHAP
STRUCTUUR
COMMUNICATIE
DUIDELIJKHEID
OPENHEID
VERTROUWEN
RUIMTE OM TE LEREN VAN FOUTEN
ONDANKS HET TOEPASSEN VAN LEAN, PRINCE, SIX SIGMA,
SCRUM…
NEXT LEVEL
Door leervermogen
Balans tussen sturen op cijfers en het maximale uit
mensen halen, het bevorderen van wederkerige
afhankelijkheid en eigenaarschap.
Verbeteren bedrijfsprocessen niet volgens Lean (reductie verspilling) en Six Sigma
(reductie kwaliteitvariatie) maar gebaseerd op gestructureerde (informatie) afstemming
tussen alle stakeholders.
Door optimalisatie
Gestructureerde manier van afstemming waarbij
managers faciliteren, werknemers acties ondernemen
op basis van duidelijkheid en focus.
HET EFFECT VAN BETERE AFSTEMMING
Door leervermogen
• Beter omgaan met tegenslag (emotionele stabiliteit)
• Doelgerichter werken (consciëntieusheid)
• Meer plezier en actiever om contacten onderhouden (extraversie)
• Lat hoger leggen en meer doen om doelen te bereiken (prestatiemotivatie)
• Positiever zelfbeeld (zelfwaardering)
• Meer geloof in eigen meerwaarde (persoonlijke effectiviteit)
• Mede verantwoordelijk voelen voor behaalde resultaten (interne attributie)
• Problemen en belemmeringen actiever aanpakken (coping)
Door optimalisatie
• 18% meer productiviteit
• 62% minder interne “incidenten”
• 12% meer klantgroei
• 27% minder verzuim
• 12% meer rendabel
Bron: Onderzoek Willem van Rhenen, vliegwielmodel van J.J. Philips en Humanage
Ervaring: Visie Selectie & Advies B.V.
SAMENVATTEND: HOOGSTE TIJD VOOR VERANDERING DE
“NEXT LEVEL”
18% meer productiviteit
62% minder interne “incidenten”
12% meer klantgroei
27% minder verzuim
12% meer rendabel
Faalkosten: 8 - 35% van de omzet
Onbenut arbeidskapitaal: gemiddeld 73%
Bron: Onderzoek Willem van Rhenen, vliegwielmodel van J.J. Philips en Humanage
Ervaring: Visie Selectie & Advies B.V.
HOE?
BEKRACHTIG JE BEDRIJF, DIRECTIE, MANAGEMENT TEAM,
MIDDEN-KADER EN/OF JE TEAM
Principe is gebaseerd op de volgende bouwstenen:
1. Doel (koersbepaling)
2. Mens (zitten de juiste mensen op de goede plekken | verantwoordelijkheid & bevoegdheid)
3. Kritische succesfactoren (stimulatoren)
4. Issues (frustraties)
5. Prioriteiten (focus)
6. Proces (logica en éénduidigheid in bedrijfsprocessen)
7. Afstemming (structuur en als team stappen maken)
BOUWSTEEN: DOEL
Effect van kwantitatieve doelen (omzet/resultaat/aantallen):
• Bij te hoog gestelde doelen ontstaat een belemmerende gedachte
“Gaan we dit realiseren?” – gevolg – je gaat het doel niet realiseren.
• Bij te laag gestelde doelen ontstaat ook een belemmerende gedachte
“We gaan dit makkelijk halen?” – gevolg – achterover gaan hangen/potentieel niet benutten – gevaar is dat je
alsnog het doel niet gaat realiseren.
Kwalitatieve doel:
• Hoe wil je als bedrijf, afdeling, team gezien worden of van betekenis zijn voor anderen (klanten, collega’s,
leveranciers…)?
• Aan een kwalitatief doel wil iedereen meewerken!
• Probeer te verwoorden in maximaal 3 woorden (eventueel met toevoeging van de betekenis per woord)
• Voordelen kwalitatief doel:
• Het is oneindig en kunt er altijd aan blijven werken
• Je kunt het doorvertalen in alle facetten binnen je bedrijf, je afdeling en je personeel in betrekken.
BOUWSTEEN: MENS
Het herijken van kernwaarden – basis van hoe we met elkaar omgaan (klant / collega / leverancier / leidinggevende /
medewerker)
• Hoe wil een ieder aangesproken worden als hij/zij iets heeft nagelaten om te gaan doen?
• Maximaal 4 kernwaarden benoemen (Je kunt eventueel verschil maken tussen bedrijfs- en functie gerelateerde kernwaarden).
• Ondanks het in acht nemen van de kernwaarden, de toon van de muziek bepaalt of de ander het leuk vindt of niet!
Zit elke medewerker op de juiste plek?
Na 90 dagen bespreek je met het team
• In hoeverre de kernwaarden zichtbaar/toonbaar waren per individu
• Hoe een rol wordt uitgevoerd is afhankelijk van het uitdragen van kernwaarden en (BWC):
• Begrip (herkent de individu de logica / realiseert de individu de impact / gevolgen van de keuzes die hij/zij maakt)
• Wilskracht (motivatie om het werk gedaan te krijgen)
• Capaciteit (het vermogen om het werk te kunnen doen)
BOUWSTEEN: MENS
Bedrijven die leergericht zijn in plaats van prestatiegericht halen meer uit eigen personeel!
Zorg dat het personeel niet alleen werkt IN het bedrijf maar ook werkt AAN het bedrijf!
BOUWSTEEN: SUCCESFACTOREN
Kritische succesfactoren zijn bepalende activiteiten / processen die van groot belang zijn voor het bedrijf.
Met welke activiteit of onderdeel van het proces (afhankelijk van vraagstuk binnen het bedrijf) houdt een individu zich graag
bezig en geeft hem/haar energie?
Probeer wekelijks een balans per personeelslid te vinden waardoor hij / zij niet alleen bezig is met vervelende klussen maar
ook activiteiten die hem energie geven (anders omgaan met werkdruk).
Leg verbinding tussen hetgeen de één niet leuk vindt en de ander juist energie geeft!
BOUWSTEEN: ISSUES
Het is menselijk dat zware keuzes uit de weg worden gegaan of conflicten worden vermeden.
De kernwaarden dienen ertoe dat medewerkers zich “veilig” gaan voelen en het lef krijgen te uiten wat de frustratie is.
Waar loop je tegenaan?
Waaraan kun jij je ergeren?
Wat belemmert je om je werk goed te kunnen doen?
De antwoorden die je krijgt zijn issues die jij niet oplost maar aan de groep zijn om ze op te lossen!
BOUWSTEEN: PRIORITEITEN
Zorg voor focus, discipline en commitment. Het gemak waarmee we verzanden in de waan van de dag, de hectiek is enorm
groot én vaak zeer verleidelijk.
Kijken / identificeren
• Bepaal met je team (op basis van alle frustraties) de hoogste prioriteit (wat is het meest urgent én noodzakelijk)?
• Achterhaal de onderlinge issue / wat is de oorzaak van de frustratie.
Ontdekken
• Het moet gaan om het realiseren van het hogere doel
• Het belang van een persoon (positie) of afdeling is ondergeschikt
• Onderscheid hoofdzaak en bijzaak (het is gemakkelijk om bij een onderwerp bijzaken te benoemen / vervallen in
discussies die niet gaan over het onderwerp)
Doen / oplossen
• Maak als team keuzes
• Vertrouw alleen op eerste hands informatie
• Acteer vanuit hogere belang (zet ego’s opzij)
• Probeer niet alle problemen in één keer op te lossen
• Als oplossing wordt aangedragen, toets of iedereen / merendeel zich hierin kan vinden en leef ernaar
• Denk in oplossingen – niet ja, maar / wel ja, en…
BOUWSTEEN: PROCES
Een gemiddeld bedrijf kent een handvol basis processen (ICT, Financieel, HR, Productie etc.) die
zijn vastgelegd in procedures. Heeft je bedrijf zich ontwikkeld de laatste tijd? Wanneer heb je de
procedures voor het laatst aangepast? De kans is groot dat logica ontbreekt in je processen en jij
bezig bent met brandjes blussen.
Werk aan een “geoliede machine”:
• Het hogere (kwalitatieve) doel is het uitgangspunt
• Stel de klant centraal en begin door te beredeneren vanuit de klant
• Identificeer je core-proces (volgens een methodiek die Visie heeft ontwikkeld)
• Documenteer 20% van het proces dat zorgt voor 80% van het resultaat
• Breng structuur aan gebaseerd op: juiste data, goede afstemming tussen afdelingen en
frequentie
BOUWSTEEN: AFSTEMMING
Afstemming heeft te maken met in beweging komen en het doel bekrachtigen, dat mensen op de
juiste plek zitten, successen worden gemanaged, iedereen bewust is van een eenduidig proces,
frustraties worden geëlimineerd en concrete afspraken worden gemaakt wie, wanneer wat gaat
doen.
Werken AAN het bedrijf vraagt om maximaal 1,5 uur van ieders tijd waarin wordt gewerkt aan
verbeteren communicatie, verantwoordelijkheid, daadkracht, gezonde teamspirit, goede resultaten,
focus aanbrengen en gezamenlijk meer gedaan krijgen.
BOUWSTEEN: AFSTEMMING
Er zijn verschillende soorten afstemming
1. Wekelijkse of 2-wekelijkse afstemming van maximaal 1,5 uur van ieders tijd, waarin wordt
gewerkt aan het bedrijf. Een ieder werkt aan 1 à 2 prioriteiten en krijgt daar 90 dagen voor.
Concrete acties dienen binnen twee weken te zijn opgepakt en uitgevoerd. Gedurende dit
overleg worden alle bouwstenen doorlopen.
2. Kwartaal afstemming van minimaal 4 uur (met team)– maximaal 8 uur (met directie/MT). Aan de
orde komt: terugblik (in hoeverre zijn prioriteiten gerealiseerd) beste persoonlijke en zakelijke
ervaring, vooruitblik wat gedaan moet worden, benoemen van nieuwe prioriteiten, toetsen of
kernwaarden doorleeft worden in combinatie met het controleren of de juiste mensen op de
juiste plekken zitten en doel opnieuw toetsen. Op basis van vooruitblik eventueel starten met
bedenken van scenario’s!
3. Jaarafstemming van minimaal 4 uur (met team) tot maximaal 2 dagen (“heidag” specifiek voor
directie/MT). Vooruitkijken, scenario’s bedenken, benoemen kwalitatieve en kwantitatieve
jaardoelen, teambuilding, feedback, succesfactoren, SWOT.
DAAROM: “NEXT LEVEL”
MEER MET MINDER!
Samen werken we graag aan:
- 18% meer productiviteit
- 62% minder interne “incidenten”
- 12% meer klantgroei
- 27% minder verzuim
- 12% meer rendabel
WIL JE WETEN WELKE OPLOSSINGEN WIJ KUNNEN AANDRAGEN?
Kijk op: www.visie.com
1 von 22

Recomendados

Organisaties veranderen niet, mensen veranderen von
Organisaties veranderen niet, mensen veranderenOrganisaties veranderen niet, mensen veranderen
Organisaties veranderen niet, mensen veranderenPhilippe Bailleur
1.5K views94 Folien
Business Performance Coaching von
Business Performance CoachingBusiness Performance Coaching
Business Performance Coachingepmroelofs
124 views2 Folien
Effectief leiderschap von
Effectief leiderschapEffectief leiderschap
Effectief leiderschapkenniscentrumkusttoerisme
182 views19 Folien
Presentaties 5 juni Duurzaam veranderen von
Presentaties 5 juni Duurzaam veranderenPresentaties 5 juni Duurzaam veranderen
Presentaties 5 juni Duurzaam veranderenMediaprofiel ❖
869 views83 Folien
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2 von
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2Jos van de Werken
689 views12 Folien
Van moeten naar willen gebruiken von
Van moeten naar willen gebruikenVan moeten naar willen gebruiken
Van moeten naar willen gebruikenSasja Beerendonk
3.2K views67 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Bouw Een High Performance Team von
Bouw Een High Performance TeamBouw Een High Performance Team
Bouw Een High Performance Teamguestf883e38
292 views7 Folien
Léon de Caluwé - Keynote von
Léon de Caluwé - KeynoteLéon de Caluwé - Keynote
Léon de Caluwé - KeynoteKVANdagen
10.9K views13 Folien
Continue Ontwikkeling, Managen van Prestaties: Beoordelen. von
Continue Ontwikkeling, Managen van Prestaties: Beoordelen.Continue Ontwikkeling, Managen van Prestaties: Beoordelen.
Continue Ontwikkeling, Managen van Prestaties: Beoordelen.Willem E.A.J. Scheepers
1K views20 Folien
HR Congres 01-09-2011 Eerstelijns Management Development von
HR Congres 01-09-2011 Eerstelijns Management DevelopmentHR Congres 01-09-2011 Eerstelijns Management Development
HR Congres 01-09-2011 Eerstelijns Management Developmentimkopleidingenbv
413 views24 Folien
Succesvol veranderen basis von
Succesvol veranderen basisSuccesvol veranderen basis
Succesvol veranderen basisRudie Jansman
1.2K views41 Folien
Verandermanagement en pers.leiderschap-Nanne Dodde 3ND-SRM SCM Garderen 20maa... von
Verandermanagement en pers.leiderschap-Nanne Dodde 3ND-SRM SCM Garderen 20maa...Verandermanagement en pers.leiderschap-Nanne Dodde 3ND-SRM SCM Garderen 20maa...
Verandermanagement en pers.leiderschap-Nanne Dodde 3ND-SRM SCM Garderen 20maa...3ND B.V.
1.3K views32 Folien

Was ist angesagt?(18)

Bouw Een High Performance Team von guestf883e38
Bouw Een High Performance TeamBouw Een High Performance Team
Bouw Een High Performance Team
guestf883e38292 views
Léon de Caluwé - Keynote von KVANdagen
Léon de Caluwé - KeynoteLéon de Caluwé - Keynote
Léon de Caluwé - Keynote
KVANdagen10.9K views
HR Congres 01-09-2011 Eerstelijns Management Development von imkopleidingenbv
HR Congres 01-09-2011 Eerstelijns Management DevelopmentHR Congres 01-09-2011 Eerstelijns Management Development
HR Congres 01-09-2011 Eerstelijns Management Development
imkopleidingenbv413 views
Succesvol veranderen basis von Rudie Jansman
Succesvol veranderen basisSuccesvol veranderen basis
Succesvol veranderen basis
Rudie Jansman1.2K views
Verandermanagement en pers.leiderschap-Nanne Dodde 3ND-SRM SCM Garderen 20maa... von 3ND B.V.
Verandermanagement en pers.leiderschap-Nanne Dodde 3ND-SRM SCM Garderen 20maa...Verandermanagement en pers.leiderschap-Nanne Dodde 3ND-SRM SCM Garderen 20maa...
Verandermanagement en pers.leiderschap-Nanne Dodde 3ND-SRM SCM Garderen 20maa...
3ND B.V.1.3K views
090409presentatiehansvermaak13plus[1] [Automatisch Opgeslagen] von jaloul
090409presentatiehansvermaak13plus[1] [Automatisch Opgeslagen]090409presentatiehansvermaak13plus[1] [Automatisch Opgeslagen]
090409presentatiehansvermaak13plus[1] [Automatisch Opgeslagen]
jaloul1.3K views
(DUTCH) Performance management: HR, wees niet te SMART von Jeroen De Flander
(DUTCH) Performance management: HR, wees niet te SMART(DUTCH) Performance management: HR, wees niet te SMART
(DUTCH) Performance management: HR, wees niet te SMART
Jeroen De Flander444 views
Winst Door Bevlogenheid von theo_visser
Winst Door BevlogenheidWinst Door Bevlogenheid
Winst Door Bevlogenheid
theo_visser962 views
Presentatie Lean HR Symposium Innovatief HRM Avans+ 19 mei von avansplus
Presentatie Lean HR Symposium Innovatief HRM Avans+ 19 meiPresentatie Lean HR Symposium Innovatief HRM Avans+ 19 mei
Presentatie Lean HR Symposium Innovatief HRM Avans+ 19 mei
avansplus3.9K views
M&L congres Effectief leiderschap - Christine Meijers von imkopleidingenbv
M&L congres Effectief leiderschap - Christine MeijersM&L congres Effectief leiderschap - Christine Meijers
M&L congres Effectief leiderschap - Christine Meijers
imkopleidingenbv812 views
Het ontwikkelen van een groeimindset von ETION
Het ontwikkelen van een groeimindsetHet ontwikkelen van een groeimindset
Het ontwikkelen van een groeimindset
ETION767 views
Effectiviteit | Target Point, guide to change von angela van de Loo
Effectiviteit | Target Point, guide to change Effectiviteit | Target Point, guide to change
Effectiviteit | Target Point, guide to change
angela van de Loo920 views
Inzetbaarheid: gelukkig in je werk von adviceselect
Inzetbaarheid: gelukkig in je werk Inzetbaarheid: gelukkig in je werk
Inzetbaarheid: gelukkig in je werk
adviceselect510 views
Talentmangement, hoe doe je dat-Digital-single von Elise van den End
Talentmangement, hoe doe je dat-Digital-singleTalentmangement, hoe doe je dat-Digital-single
Talentmangement, hoe doe je dat-Digital-single
Elise van den End166 views

Similar a De "Next level" - meer met minder!

Cmg story von
Cmg storyCmg story
Cmg storyChris Noordam
74 views44 Folien
Actieplan op 1 A4tje von
Actieplan op 1 A4tje Actieplan op 1 A4tje
Actieplan op 1 A4tje Gert-jan Danenberg
1.8K views13 Folien
Voor gelukkigere en effectievere medewerkers von
Voor gelukkigere en effectievere medewerkersVoor gelukkigere en effectievere medewerkers
Voor gelukkigere en effectievere medewerkersXavier Huysmans
846 views15 Folien
Diana Kole - Kritische succesfactoren voor zelforganiserende teams von
Diana Kole - Kritische succesfactoren voor zelforganiserende teamsDiana Kole - Kritische succesfactoren voor zelforganiserende teams
Diana Kole - Kritische succesfactoren voor zelforganiserende teamsKelly Adegeest
1.1K views18 Folien
Avondcollege Evaluatie van de interne communicatie von
Avondcollege Evaluatie van de interne communicatieAvondcollege Evaluatie van de interne communicatie
Avondcollege Evaluatie van de interne communicatieElizabeth Van Silfhout
1.6K views37 Folien
190925 fex - evaluatie projectmanagement - presentatie antonie reichling von
190925  fex - evaluatie projectmanagement - presentatie antonie reichling190925  fex - evaluatie projectmanagement - presentatie antonie reichling
190925 fex - evaluatie projectmanagement - presentatie antonie reichlingFlevum
271 views15 Folien

Similar a De "Next level" - meer met minder!(20)

Voor gelukkigere en effectievere medewerkers von Xavier Huysmans
Voor gelukkigere en effectievere medewerkersVoor gelukkigere en effectievere medewerkers
Voor gelukkigere en effectievere medewerkers
Xavier Huysmans846 views
Diana Kole - Kritische succesfactoren voor zelforganiserende teams von Kelly Adegeest
Diana Kole - Kritische succesfactoren voor zelforganiserende teamsDiana Kole - Kritische succesfactoren voor zelforganiserende teams
Diana Kole - Kritische succesfactoren voor zelforganiserende teams
Kelly Adegeest1.1K views
190925 fex - evaluatie projectmanagement - presentatie antonie reichling von Flevum
190925  fex - evaluatie projectmanagement - presentatie antonie reichling190925  fex - evaluatie projectmanagement - presentatie antonie reichling
190925 fex - evaluatie projectmanagement - presentatie antonie reichling
Flevum271 views
Werken aan engagement | Target Point, guide to change von angela van de Loo
Werken aan engagement | Target Point, guide to changeWerken aan engagement | Target Point, guide to change
Werken aan engagement | Target Point, guide to change
angela van de Loo1.2K views
Hoe stel ik als commercieel manager de juiste prioriteiten om te komen tot su... von Lisette Coops
Hoe stel ik als commercieel manager de juiste prioriteiten om te komen tot su...Hoe stel ik als commercieel manager de juiste prioriteiten om te komen tot su...
Hoe stel ik als commercieel manager de juiste prioriteiten om te komen tot su...
Lisette Coops150 views
Adaptability: wendbaarheid als succesfactor in onvoorspelbare tijden von Ido Verhagen
Adaptability: wendbaarheid als succesfactor in onvoorspelbare tijden Adaptability: wendbaarheid als succesfactor in onvoorspelbare tijden
Adaptability: wendbaarheid als succesfactor in onvoorspelbare tijden
Ido Verhagen665 views
Haal het beste uit je team feb2014 von Chris Aertsen
Haal het beste uit je team feb2014Haal het beste uit je team feb2014
Haal het beste uit je team feb2014
Chris Aertsen713 views
Werken aan engagement | Target Point, guide to change von Angela van de Loo
Werken aan engagement | Target Point, guide to changeWerken aan engagement | Target Point, guide to change
Werken aan engagement | Target Point, guide to change
Angela van de Loo1.8K views
Social business (voor uitgevers) von Rob Van Beek
Social business (voor uitgevers)Social business (voor uitgevers)
Social business (voor uitgevers)
Rob Van Beek205 views
The brown paper company ons onderscheidend dna 30 3-13 von Michiel Vermeulen
The brown paper company ons onderscheidend dna 30 3-13The brown paper company ons onderscheidend dna 30 3-13
The brown paper company ons onderscheidend dna 30 3-13
Michiel Vermeulen452 views

Más de Visie Selectie & Advies B.V.

Omgekeerde leiderschapspsychologie von
Omgekeerde leiderschapspsychologieOmgekeerde leiderschapspsychologie
Omgekeerde leiderschapspsychologieVisie Selectie & Advies B.V.
52 views16 Folien
Motivatie als strategie von
Motivatie als strategieMotivatie als strategie
Motivatie als strategieVisie Selectie & Advies B.V.
32 views8 Folien
Meer met minder von
Meer met minderMeer met minder
Meer met minderVisie Selectie & Advies B.V.
191 views8 Folien
Hoe cultuur uw organisatie identiteit kan versterken von
Hoe cultuur uw organisatie identiteit kan versterkenHoe cultuur uw organisatie identiteit kan versterken
Hoe cultuur uw organisatie identiteit kan versterkenVisie Selectie & Advies B.V.
557 views8 Folien
Onze visie op veranderen en strategie von
Onze visie op veranderen en strategieOnze visie op veranderen en strategie
Onze visie op veranderen en strategieVisie Selectie & Advies B.V.
357 views17 Folien
Onze visie op veranderen en strategie von
Onze visie op veranderen en strategieOnze visie op veranderen en strategie
Onze visie op veranderen en strategieVisie Selectie & Advies B.V.
746 views17 Folien

De "Next level" - meer met minder!

 • 2. HOEVEEL PROJECTEN WORDEN SUCCESVOL OPGELEVERD? Bij een gemiddeld bedrijf (Volgens cijfers van: Standish Group): Succesvol (binnen gestelde termijnen, budgetten en conform verwachting opgeleverd): 29% Uitdaging (twijfel binnen gestelde budgetten en conform verwachting): 52% Falend (projecten voldoen niet aan verwachtingen van de klant): 19%
 • 3. ANDERE GEVOLGEN Wanneer projecten dan ook nog eens in omvang toenemen, gaan de faalkosten nog verder omhoog. Wanneer we dan ook eens weten dat de gemiddelde productiviteit daalt, bij de groei van het personeelsbestand. Het is dubbelop. Faalkosten gaan omhoog en productiviteit daalt.
 • 5. REDENEN OM TE GAAN WERKEN AAN DE “NEXT LEVEL” Onbenut arbeidskapitaal (ligt bij een gemiddeld bedrijf op ongeveer 73%) Wat ten grondslag ligt: - Hoge prestatiegerichtheid / angst om te falen - Expertise wordt niet benut - Houding - Doorschuiven van taken, verantwoording en bevoegdheden - Onduidelijk beeld wat bedrijf wil bereiken en waarom - Doelen worden anders geïnterpreteerd - Geen verbanden zien tussen eigen taken en doelen - Te weinig / geen structuur afstemming en terugkoppeling - Onvoldoende vertrouwen Faalkosten (ligt bij een gemiddeld bedrijf op minimaal 8 tot 35 % van de omzet) Wat ten grondslag ligt: - Gebrekkige informatieoverdracht - Geen signalering - Te veel tussenstations - Onvoldoende tijd / verkeerde planning - Te weinig aandacht voor uitvoerbaarheid - Er wordt wel gemanaged maar geen leidinggegeven - Klant verandert eisenpakket - Niet beheerst / meebewegend bedrijfsproces ER IS GEBREK AAN …
 • 6. ONDERNEMERSGEEST EIGENAARSCHAP STRUCTUUR COMMUNICATIE DUIDELIJKHEID OPENHEID VERTROUWEN RUIMTE OM TE LEREN VAN FOUTEN ONDANKS HET TOEPASSEN VAN LEAN, PRINCE, SIX SIGMA, SCRUM…
 • 7. NEXT LEVEL Door leervermogen Balans tussen sturen op cijfers en het maximale uit mensen halen, het bevorderen van wederkerige afhankelijkheid en eigenaarschap. Verbeteren bedrijfsprocessen niet volgens Lean (reductie verspilling) en Six Sigma (reductie kwaliteitvariatie) maar gebaseerd op gestructureerde (informatie) afstemming tussen alle stakeholders. Door optimalisatie Gestructureerde manier van afstemming waarbij managers faciliteren, werknemers acties ondernemen op basis van duidelijkheid en focus.
 • 8. HET EFFECT VAN BETERE AFSTEMMING Door leervermogen • Beter omgaan met tegenslag (emotionele stabiliteit) • Doelgerichter werken (consciëntieusheid) • Meer plezier en actiever om contacten onderhouden (extraversie) • Lat hoger leggen en meer doen om doelen te bereiken (prestatiemotivatie) • Positiever zelfbeeld (zelfwaardering) • Meer geloof in eigen meerwaarde (persoonlijke effectiviteit) • Mede verantwoordelijk voelen voor behaalde resultaten (interne attributie) • Problemen en belemmeringen actiever aanpakken (coping) Door optimalisatie • 18% meer productiviteit • 62% minder interne “incidenten” • 12% meer klantgroei • 27% minder verzuim • 12% meer rendabel Bron: Onderzoek Willem van Rhenen, vliegwielmodel van J.J. Philips en Humanage Ervaring: Visie Selectie & Advies B.V.
 • 9. SAMENVATTEND: HOOGSTE TIJD VOOR VERANDERING DE “NEXT LEVEL” 18% meer productiviteit 62% minder interne “incidenten” 12% meer klantgroei 27% minder verzuim 12% meer rendabel Faalkosten: 8 - 35% van de omzet Onbenut arbeidskapitaal: gemiddeld 73% Bron: Onderzoek Willem van Rhenen, vliegwielmodel van J.J. Philips en Humanage Ervaring: Visie Selectie & Advies B.V.
 • 10. HOE?
 • 11. BEKRACHTIG JE BEDRIJF, DIRECTIE, MANAGEMENT TEAM, MIDDEN-KADER EN/OF JE TEAM Principe is gebaseerd op de volgende bouwstenen: 1. Doel (koersbepaling) 2. Mens (zitten de juiste mensen op de goede plekken | verantwoordelijkheid & bevoegdheid) 3. Kritische succesfactoren (stimulatoren) 4. Issues (frustraties) 5. Prioriteiten (focus) 6. Proces (logica en éénduidigheid in bedrijfsprocessen) 7. Afstemming (structuur en als team stappen maken)
 • 12. BOUWSTEEN: DOEL Effect van kwantitatieve doelen (omzet/resultaat/aantallen): • Bij te hoog gestelde doelen ontstaat een belemmerende gedachte “Gaan we dit realiseren?” – gevolg – je gaat het doel niet realiseren. • Bij te laag gestelde doelen ontstaat ook een belemmerende gedachte “We gaan dit makkelijk halen?” – gevolg – achterover gaan hangen/potentieel niet benutten – gevaar is dat je alsnog het doel niet gaat realiseren. Kwalitatieve doel: • Hoe wil je als bedrijf, afdeling, team gezien worden of van betekenis zijn voor anderen (klanten, collega’s, leveranciers…)? • Aan een kwalitatief doel wil iedereen meewerken! • Probeer te verwoorden in maximaal 3 woorden (eventueel met toevoeging van de betekenis per woord) • Voordelen kwalitatief doel: • Het is oneindig en kunt er altijd aan blijven werken • Je kunt het doorvertalen in alle facetten binnen je bedrijf, je afdeling en je personeel in betrekken.
 • 13. BOUWSTEEN: MENS Het herijken van kernwaarden – basis van hoe we met elkaar omgaan (klant / collega / leverancier / leidinggevende / medewerker) • Hoe wil een ieder aangesproken worden als hij/zij iets heeft nagelaten om te gaan doen? • Maximaal 4 kernwaarden benoemen (Je kunt eventueel verschil maken tussen bedrijfs- en functie gerelateerde kernwaarden). • Ondanks het in acht nemen van de kernwaarden, de toon van de muziek bepaalt of de ander het leuk vindt of niet! Zit elke medewerker op de juiste plek? Na 90 dagen bespreek je met het team • In hoeverre de kernwaarden zichtbaar/toonbaar waren per individu • Hoe een rol wordt uitgevoerd is afhankelijk van het uitdragen van kernwaarden en (BWC): • Begrip (herkent de individu de logica / realiseert de individu de impact / gevolgen van de keuzes die hij/zij maakt) • Wilskracht (motivatie om het werk gedaan te krijgen) • Capaciteit (het vermogen om het werk te kunnen doen)
 • 14. BOUWSTEEN: MENS Bedrijven die leergericht zijn in plaats van prestatiegericht halen meer uit eigen personeel! Zorg dat het personeel niet alleen werkt IN het bedrijf maar ook werkt AAN het bedrijf!
 • 15. BOUWSTEEN: SUCCESFACTOREN Kritische succesfactoren zijn bepalende activiteiten / processen die van groot belang zijn voor het bedrijf. Met welke activiteit of onderdeel van het proces (afhankelijk van vraagstuk binnen het bedrijf) houdt een individu zich graag bezig en geeft hem/haar energie? Probeer wekelijks een balans per personeelslid te vinden waardoor hij / zij niet alleen bezig is met vervelende klussen maar ook activiteiten die hem energie geven (anders omgaan met werkdruk). Leg verbinding tussen hetgeen de één niet leuk vindt en de ander juist energie geeft!
 • 16. BOUWSTEEN: ISSUES Het is menselijk dat zware keuzes uit de weg worden gegaan of conflicten worden vermeden. De kernwaarden dienen ertoe dat medewerkers zich “veilig” gaan voelen en het lef krijgen te uiten wat de frustratie is. Waar loop je tegenaan? Waaraan kun jij je ergeren? Wat belemmert je om je werk goed te kunnen doen? De antwoorden die je krijgt zijn issues die jij niet oplost maar aan de groep zijn om ze op te lossen!
 • 17. BOUWSTEEN: PRIORITEITEN Zorg voor focus, discipline en commitment. Het gemak waarmee we verzanden in de waan van de dag, de hectiek is enorm groot én vaak zeer verleidelijk. Kijken / identificeren • Bepaal met je team (op basis van alle frustraties) de hoogste prioriteit (wat is het meest urgent én noodzakelijk)? • Achterhaal de onderlinge issue / wat is de oorzaak van de frustratie. Ontdekken • Het moet gaan om het realiseren van het hogere doel • Het belang van een persoon (positie) of afdeling is ondergeschikt • Onderscheid hoofdzaak en bijzaak (het is gemakkelijk om bij een onderwerp bijzaken te benoemen / vervallen in discussies die niet gaan over het onderwerp) Doen / oplossen • Maak als team keuzes • Vertrouw alleen op eerste hands informatie • Acteer vanuit hogere belang (zet ego’s opzij) • Probeer niet alle problemen in één keer op te lossen • Als oplossing wordt aangedragen, toets of iedereen / merendeel zich hierin kan vinden en leef ernaar • Denk in oplossingen – niet ja, maar / wel ja, en…
 • 18. BOUWSTEEN: PROCES Een gemiddeld bedrijf kent een handvol basis processen (ICT, Financieel, HR, Productie etc.) die zijn vastgelegd in procedures. Heeft je bedrijf zich ontwikkeld de laatste tijd? Wanneer heb je de procedures voor het laatst aangepast? De kans is groot dat logica ontbreekt in je processen en jij bezig bent met brandjes blussen. Werk aan een “geoliede machine”: • Het hogere (kwalitatieve) doel is het uitgangspunt • Stel de klant centraal en begin door te beredeneren vanuit de klant • Identificeer je core-proces (volgens een methodiek die Visie heeft ontwikkeld) • Documenteer 20% van het proces dat zorgt voor 80% van het resultaat • Breng structuur aan gebaseerd op: juiste data, goede afstemming tussen afdelingen en frequentie
 • 19. BOUWSTEEN: AFSTEMMING Afstemming heeft te maken met in beweging komen en het doel bekrachtigen, dat mensen op de juiste plek zitten, successen worden gemanaged, iedereen bewust is van een eenduidig proces, frustraties worden geëlimineerd en concrete afspraken worden gemaakt wie, wanneer wat gaat doen. Werken AAN het bedrijf vraagt om maximaal 1,5 uur van ieders tijd waarin wordt gewerkt aan verbeteren communicatie, verantwoordelijkheid, daadkracht, gezonde teamspirit, goede resultaten, focus aanbrengen en gezamenlijk meer gedaan krijgen.
 • 20. BOUWSTEEN: AFSTEMMING Er zijn verschillende soorten afstemming 1. Wekelijkse of 2-wekelijkse afstemming van maximaal 1,5 uur van ieders tijd, waarin wordt gewerkt aan het bedrijf. Een ieder werkt aan 1 à 2 prioriteiten en krijgt daar 90 dagen voor. Concrete acties dienen binnen twee weken te zijn opgepakt en uitgevoerd. Gedurende dit overleg worden alle bouwstenen doorlopen. 2. Kwartaal afstemming van minimaal 4 uur (met team)– maximaal 8 uur (met directie/MT). Aan de orde komt: terugblik (in hoeverre zijn prioriteiten gerealiseerd) beste persoonlijke en zakelijke ervaring, vooruitblik wat gedaan moet worden, benoemen van nieuwe prioriteiten, toetsen of kernwaarden doorleeft worden in combinatie met het controleren of de juiste mensen op de juiste plekken zitten en doel opnieuw toetsen. Op basis van vooruitblik eventueel starten met bedenken van scenario’s! 3. Jaarafstemming van minimaal 4 uur (met team) tot maximaal 2 dagen (“heidag” specifiek voor directie/MT). Vooruitkijken, scenario’s bedenken, benoemen kwalitatieve en kwantitatieve jaardoelen, teambuilding, feedback, succesfactoren, SWOT.
 • 21. DAAROM: “NEXT LEVEL” MEER MET MINDER! Samen werken we graag aan: - 18% meer productiviteit - 62% minder interne “incidenten” - 12% meer klantgroei - 27% minder verzuim - 12% meer rendabel
 • 22. WIL JE WETEN WELKE OPLOSSINGEN WIJ KUNNEN AANDRAGEN? Kijk op: www.visie.com