Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Prezentacja przedszkole

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Sp 45 2014 15
Sp 45 2014 15
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 44 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Anzeige

Ähnlich wie Prezentacja przedszkole (20)

Prezentacja przedszkole

 1. 1. Oddział PrzedszkolnyOddział Przedszkolny w Szkole Podstawowejw Szkole Podstawowej im. Józefa Lompy w Lubszyim. Józefa Lompy w Lubszy
 2. 2. Warunki do naukiWarunki do nauki i zabawy jakie zapewniamyi zabawy jakie zapewniamy naszym podopiecznymnaszym podopiecznym
 3. 3. BudynekBudynek naszej szkołynaszej szkoły uznawany za jednąuznawany za jedną z najlepszych realizacjiz najlepszych realizacji architektury modernistycznejarchitektury modernistycznej na Śląsku – kompleksowona Śląsku – kompleksowo wyremontowany i w pełniwyremontowany i w pełni wyposażonywyposażony
 4. 4. Sala zabawSala zabaw Tutaj się bawimy...
 5. 5. Sala zabawSala zabaw ...i gramy w różne gry
 6. 6. SalaSala dydaktycznadydaktyczna Po zabawie czas na naukę...
 7. 7. SalaSala dydaktycznadydaktyczna …rysowanie, kolorowanie, wyklejanie itp.
 8. 8. JadalniaJadalnia z zapleczemz zapleczem kuchennymkuchennym Czas na śniadanie!
 9. 9. ToaletyToalety z zapleczemz zapleczem sanitarnymsanitarnym ...i na umycie zębów
 10. 10. ToaletyToalety z zapleczemz zapleczem sanitarnymsanitarnym
 11. 11. HolHol przedszkolnyprzedszkolny Codziennie od progu witają nas barwy wszystkich pór roku!
 12. 12. SalaSala logopedycznalogopedyczna Jak to się wymawia?
 13. 13. SzatniaSzatnia głównagłówna Tutaj zostawiamy nasze kurtki...
 14. 14. SzatniaSzatnia podręcznapodręczna ...a tu śniadania i inne skarby
 15. 15. PrzedszkolnyPrzedszkolny plac zabawplac zabaw Czas na zabawę na świeżym powietrzu!
 16. 16. PrzedszkolnyPrzedszkolny ogródekogródek
 17. 17. SzkolneSzkolne boiskaboiska sportowesportowe Z boisk możemy korzystać podczas szkolnych imprez...
 18. 18. SzkolnySzkolny plac zabawplac zabaw ...a ze szkolnego placu zabaw, gdy poprosimy o to panią.
 19. 19. SzkolnySzkolny plac zabawplac zabaw Karuzela!
 20. 20. MonitoringMonitoring wewnętrznywewnętrzny i zewnętrznyi zewnętrzny orazoraz radiowęzełradiowęzeł Bezpieczeństwo przede wszystkim!
 21. 21. Nasze przedszkolne imprezyNasze przedszkolne imprezy i inne wydarzeniai inne wydarzenia
 22. 22. WycieczkiWycieczki Organizujemy wycieczkiOrganizujemy wycieczki do miejsc ciekawych dlado miejsc ciekawych dla przedszkolaków, takich jakprzedszkolaków, takich jak np. park miniatur.np. park miniatur.
 23. 23. WyjazdyWyjazdy W ramach zajęćW ramach zajęć wyjeżdżamy także dowyjeżdżamy także do kina, teatru, parkukina, teatru, parku wodnego, parkówwodnego, parków rozrywki itp.rozrywki itp.
 24. 24. Szkolna KasaSzkolna Kasa OszczędnościOszczędności
 25. 25. KonkursyKonkursy wokalnewokalne
 26. 26. KonkursyKonkursy plastyczneplastyczne
 27. 27. KonkursKonkurs Śląskiego OgroduŚląskiego Ogrodu ZoologicznegoZoologicznego „Zbieramy„Zbieramy żołędzie”żołędzie”
 28. 28. Akcja DziennikaAkcja Dziennika ZachodniegoZachodniego „Przedszkolaki”„Przedszkolaki”
 29. 29. MiędzynarodowyMiędzynarodowy programprogram edukacyjnyedukacyjny COMENIUSCOMENIUS
 30. 30. DzieńDzień PieczonegoPieczonego ZiemniakaZiemniaka
 31. 31. WizytaWizyta Św. MikołajaŚw. Mikołaja
 32. 32. KiermaszKiermasz świątecznyświąteczny
 33. 33. Dzień BabciDzień Babci i Dziadkai Dziadka
 34. 34. KarnawałowyKarnawałowy balbal przebierańcówprzebierańców
 35. 35. DzieńDzień ZiemiZiemi
 36. 36. Dzień MatkiDzień Matki
 37. 37. Biwak wBiwak w przedszkoluprzedszkolu
 38. 38. FestynFestyn ZdrowiaZdrowia
 39. 39. Dzień otwartyDzień otwarty
 40. 40. PierwszyPierwszy Dzień LataDzień Lata -- DzieńDzień PlażowiczaPlażowicza
 41. 41. ZakończenieZakończenie rokuroku szkolnegoszkolnego
 42. 42. Jak naszą pracę oceniaJak naszą pracę ocenia Kuratorium Oświaty?Kuratorium Oświaty? Ocena Szkoły PodstawowejOcena Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Lubszy,im. Józefa Lompy w Lubszy, w której działa nasz Oddziałw której działa nasz Oddział Przedszkolny w ramach ewaluacjiPrzedszkolny w ramach ewaluacji zewnętrznej prowadzonej przezzewnętrznej prowadzonej przez Kuratorium OświatyKuratorium Oświaty w Katowicachw Katowicach w roku szkolnym 2012/2013w roku szkolnym 2012/2013
 43. 43. We wszystkich obszarach kontroli osiągnęliśmy stopieńWe wszystkich obszarach kontroli osiągnęliśmy stopień wysoki lub bardzo wysokiwysoki lub bardzo wysoki Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę
 44. 44. Zapraszamy nowych przedszkolakówZapraszamy nowych przedszkolaków do dołączenia do nas!do dołączenia do nas! Czekamy na Was już we wrześniu!Czekamy na Was już we wrześniu!

×