Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

APLIKACIJA ZA KAMPOT VO SREBRENO JEZERO

SPUSHTITEJA OD TUKA APLIKACIJATA I PRATITEJA NA MEJLOT SHTO E NAVEDEN VO APLIKACIJATA

  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

APLIKACIJA ZA KAMPOT VO SREBRENO JEZERO

  1. 1. Овој формулар треба да го испратите на romano.avazi14@gmail.com најдоцна до 26-ти јуни 2015 година. Пријава за учество Обуки за вмрежување на роми од Европа и Балканот Романо Авази во соработка со невладината организација од Германија (Романо Англунипе) и нво од Србија (Романе Чаве-Романо Футуро). Организира летен камп за вмрежување на млади роми од Германија, Македонија и Србија со цел: запознавање со историјата на ромите, дискриминација и споредба во трите држави, Медија арт клуб за снимање на филм и видео записи, Дебата, Лидерство. Кампот ќе биде реализиран во СРЕБРЕНО ЈЕЗЕРО (Србија) со времетраење од 26.07.2015 до 08.08.2015година. Превозот ќе биде организиран и сите трошкови во врска со превоз, сместување и храна ќе бидат покриени. ЗАДОЛЖИТЕЛНО СЕКОЈ ОД УЧЕСНИЦИТЕ ПОТРЕБНО Е СО СЕБЕ ДА ЗЕМЕ ЛИЧНА КАРТА. Бројот на учесници е ограничен. Вашите пополнети пријави (апликации) испратете ги на следниов e-mail: romano.avazi14@gmail.com Контакт лице: Реџеп Јашари Тел:078/835/649 ЛИЧНИПОДАТОЦИ (Ве молиме јасно и целоснода ги пополните сите полиња) Презиме Име Дата на раѓање (дд.мм.гггг) Род Националност Улица Поштенски број Место/Град Држава Телефон(работа) Телефон(дома) Мобилентелефон Е-mail /факс
  2. 2. Овој формулар треба да го испратите на romano.avazi14@gmail.com најдоцна до 26-ти јуни 2015 година. ИЗЈАВА ЗА МОТИВАЦИЈА:Ве молиме во овој дел образложете ги своите причини/мотиви за пријавување на кампот за “Вмрежување на роми од Европа и Балканот” ( Од 50 - 150 збора) СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ: Основно Средно Вишо Високо Внесете кој од наведените работилнициви се од најголем интерес Обележетесо: 1-минимален; 2-среден3-максимален 1. Историјати култура на Ромскиот народ 2. Дискриминација на ромите 3. Медијаарт клуб (Видео записи)
  3. 3. Овој формулар треба да го испратите на romano.avazi14@gmail.com најдоцна до 26-ти јуни 2015 година. Пријавата се пополнува електронски и во електронска верзија се доставува најдоцна до 26ти јуни 2015 година. Селектираните кандидати ќе бидат информирани на мејл. Во која акција, кампања, настан или обука сте учествувале. И која е вашата позиција во Романо Авази (пр: Член, Тим лидер, поддржувач, пасивен член и сл.) Секој апликант задолжително да го потполни овој параграф доколку е АЛЕРГИЛЕН од некаков вид на храна, пчели и сл. (Краток опис и како да се надмине истото т.е да се заштити)

×