Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Kvinnor i it-branschen VA

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
OM_1_15_final
OM_1_15_final
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 8 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Kvinnor i it-branschen VA (20)

Anzeige

Kvinnor i it-branschen VA

  1. 1. v e c k a n s a f f ä r e r   . 3 33 2 .   v e c k a n s a f f ä r e r Digital huvudvärk Granskning Var I en av Sveriges viktigaste framtidsindustrier är underskottet på kvinnor fortfarande massivt. Här är de digitala bolagen som går mot strömmen – och kvinnorna som gör karriär mot alla odds. av Rebecka Guzman foto – Joel Nilsson brudarna? är Susana Meza Graham, vice vd Paradox. Annika Fogelgren, teknisk producent King. Sara Kullgren, affärs- områdeschef Microsoft.
  2. 2. v e c k a n s a f f ä r e r   . 3 53 4 .   v e c k a n s a f f ä r e r Allra svårast är det för de rekryterande cheferna.” Lönenivån är Thomas Ekman också noga med. Efter lönesamtalen följer han upp med lönesättande chefer för att se till att de är en jämn lönefördelning och att ingen grupp får mer betalt på grund av kön. Sedan handlar det också om atti- tyder i möten, att se över vilka som driver projekten och liknande, påpekar han. Hur viktig är vd:n i detta sammanhang? ”Vd:n spelar en extremt stor roll, det här är ingen hr-fråga. Underskatta inte din betydelse som företagsledare. Du måste våga granska lönerna och sedan våga justera. Du måste helt enkelt våga göra förändringar.” En annan stor svensk IT-arbetsgivare som jobbar med att få in fler kvinnor är Microsoft, med cirka 500 anställda i landet. ör Netlights vd Erik Ringertz, som i sex år tagit emot VA:s Superföretag- diplom, har jäm- ställdhet alltid varit självklart. Två år har gått sedan han beslöt sig för att ta ett rejält krafttag om frågan – för bolagets skull. ”Vi har 20 procent kvin- nor i vår svenska verksamhet. Ligger man på 25 procent är man i princip bäst i IT-branschen. Men jag tycker ändå att det är pinsamt lågt och vill öka till 25–30 procent eller högre”, säger han. Därför kompletterade han IT-konsult- bolagets strategiska plan Apollo med en egen strategisk plan för att öka andelen kvinnor i företaget som har totalt 500 anställda, varav 400 i Sverige. Namnet blev Vostok, efter det ryska rymdprogrammet som tog den första kvinnan Valentina Vostok till rymden. Satsningen är något som många av de som söker sig till Netlight lyfter fram. ”Det jag främst skulle vilja förmedla till andra IT-företag är lusten och att ha orken att göra något åt saken. Där tror jag att vi kan vara en förebild. Jämställdhet får inte bli en hr-fråga, utan måste vara en del av den övergripande strategin.” FörutomattNetlighthar enegenrekry- teringsavdelningmedcirka25medarbe- tareharErikRingertzanställtenperson som enbartnätverkarbland kvinnor. Utfalletavrekryteringarna, ommanex- empelvislyckasfåinlika mångakvinnliga som manligakandidatertilldetjänster som skatillsättas,mätskontinuerligt. ”Förattfåinflertjejerbörjadeviockså atthaegnaambassadörerutepåhögsko- lornaochbildadeettegetnätverkförde sompluggarundernamnetCodeClub.I dagfinnsdetbådeiStockholm,Oslooch München.NärSpotifyochTietofickhöra talasomvårtinitiativkomdetillossoch sadeattdevillegöranågotliknande.Det vargnistantillTecheq”,berättarErik Ringertz. Techeqärenöverenskommelseibran- schenochettnätverkdärföretagensomär meddelarmedsigavegnainitiativtillvar- andra.Allasomanslutersigmåsteställasig bakomavsiktsförklaringenattaktivtjobba förjämställdhet.Självklartbehöverdet intealltidhandlaomattfåinflerkvinnor, utandetkanocksåvaraattfåinflermäntill administrativatjänster,tilläggerhan. Varför ska man jobba med jämställdhet? ”Det blir helt enkelt högre kvalitet. Per- sonligen har jag aldrig förstått motstån- darna till kvotering. Om du eftersträvar att ha hälften män och hälften kvinnor bland kandidaterna har du ett större underlag och det blir högre kvalitet på dina medarbetare, även om det kan ta längre tid.” Ettavdeföretagsomhar anslutitsigtillTecheqärTele2 Sverige.Ochsomnyvd2011var justjämställdhetenavdefrågor somstodhögstupppåThomas Ekmansprioriteringslista. ”Vibehövdeenannankompetenspå flertalposteriledningsgruppen,vilket gjordeattjagbytteutflera.Idagharvi50– 55procentkvinnoriledningen.Detärdär dumåstebörja–itoppen.Dumåstegöra detdusäger,visadetidinahandlingar.” För Tele 2 handlar det mycket om att spegla den målgrupp som företaget faktiskt har. ”Och det är enklare att åtgärda köns- perspektivet än den övriga mångfalden”, påpekar Thomas Ekman och konstaterar att utvecklingen inom bolaget går åt rätt håll. ”Vi kommer att få ett mycket bättre bolag, även resultatmässigt. Det blir mycket bättre diskussioner och driv i blandade grupper.” Hur många andra IT-bolag jobbar aktivt med den här frågan? ”Jag vet inte, men det är absolut för få. Människan behöver hjälp för att ändras. Vi vill vara en konkurrenskraftig och modern arbetsgivare, och jämställdhet är en förutsättning för att ett modernt sam- hälle ska fungera. Som jag ser det måste man få folk att gå utanför sina gränser. Granskning Digital huvudvärk ”Ligger man på 25 procent kvinnor är man i princip bäst. Jag tycker att det är pinsamt.” 30% 20% 15% 15% 12% Hela IT-branschen System- utvecklare Spel- branschen Elever på dataspelsut- bildningarna 23% IT-börsbolagens ledningar IT-börsbolagens styrelser 0 20 0 20 0 20 2010 Google Twitter Apple Facebook 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 Antagningar datateknik KTH, % Inte heller internetjättarna är jämställda Alldeles för få... ...och de blir allt färre Lika illa överallt Antagningar inf.teknik KTH, % Antagningar elektronik KTH, % 16% 11% 8% 15% 0 20 Andel kvinnor på tekniktjänster 30% 10% 20% 17% KÄLLA: SPELUTVECKLARINDEX 2012 KÄLLA: ALLBRIGHT KÄLLA:BLOOMBERG i hela bolaget 30% i hela bolaget 30% i hela bolaget 32% i hela bolaget Man måste börja i toppen, menar Thomas Ekman , vd på Tele2. I hans ledningsgrupp är hälften män och hälften kvinnor. Digigirlz är ett av många projekt Microsoft har för att locka fler tjejer till IT-branschen. Foto:HenrikMontgomery/TT,Microsoft Foto:Tele2
  3. 3. v e c k a n s a f f ä r e r   . 3 73 6 .   v e c k a n s a f f ä r e r Granskning Digital huvudvärk I år firar Dream- hack, världens största lan-party 20-årsjubileum i Jönköping. Man räknar med 9 500 spelare – men bara en av tio är tjej. Geek Girl Meetup är ett nätverk som funnits sedan 2008 och som lyfter fram kvinnliga förebilder. Microsoft delar varje år ut pris till Årets IT-tjej. 2014 fick Sofie Lindblom som pluggar till civilin- genjör i Linköping och bloggar för Womenengi- neer ta emot diplomet. På svenska speljätten Paradox är 25 procent av de anställda kvinnor mot 15 procent i hela spelbranschen. Foto:geekgirlmeetup,microsoft,AlexLjungdahl/TT Foto:LarsLindqvist/TT,Paradox
  4. 4. v e c k a n s a f f ä r e r   . 3 9 Jonas Persson, Microsoft • Lyft fram förebilder. Hitta de kvinnliga talangerna i företaget, förse dem med mentorer och låt dem ta plats. • Moderna arbetsplatser där de an- ställda kan styra sin tid attraherar både fler unga och fler kvinnor. • Uppmärksamma frågan. Vi är med och utser årets IT-tjej, arrangerar eventet Digigirl och håller program- meringstävlingar för tjejer. Erik Ringertz, Netlight • Börja räkna och ställ frågan varför kvinnorna är så få. • Var äkta – det räcker inte med en jämställdhetsplan av plikt. Frågan ingår i våra anställningskontrakt och kundkontrakt. • Fira framgångarna. Vi har en jämställdhetsfest den 13 februari där vi firar Valentinas dag, som vår satsning Vostok är döpt efter. 3 8 .   v e c k a n s a f f ä r e r Digital huvudvärk Granskning A ”Bolaget generellt har mål och policy kring jämställdhet och hur det följs upp, men jag har bestämt mig att ta det till en helt annan nivå”, säger Jonas Persson som tillträdde som ny vd i oktober i fjol när vi träffas på mjukvarujättens kontor i Akalla strax utanför Stockholm. I dag har bolaget strax över 30 procent kvinnor bland de anställda i Sverige, medan fyra av tio i ledningsgruppen är kvinnor. ”Nu när Sara Kullgren kommer till oss blir vi 50/50”, konstaterar han. ”Målet att ha hälften kvinnor i hela organisationen är viktigt för oss, vi måste ju spegla samhäl- let i övrigt. Sedan handlar det ju också om sådant som ålder och nationalitet. Om du sitter i ett rum med tolv personer, alla lika dig själv – mellan 40 och 50 år, vita män från Ludvika, ja då blir det ingen bra dis- kussion”, säger Jonas Persson och syftar lite ironiskt på sig själv. Vilket är bästa sättet att nå dit? ”Börja med ledningsgruppen, det är viktigt att man samlas runt en vision. Vi vill alltid ha en kvinna och en man i slut- rekryteringen. Rekryteringsprocessen kan ta längre tid eftersom underlaget av kvinnliga kandidater är mycket mindre, men mitt råd är att få inte panik, utan våga vänta. Vi ser tydliga resultat när vi ställer krav på externa rekryterare att ge oss en varierad lista som speglar samhäl- let när de letar kandidater. Vi är inte nöjda förrän vi är där.” Hans stenhårda krav på att hälften män och hälften kvinnor i rekryterings- ”Män är kvoterade redan från början, så kvotering av kvinnor i exempelvis styrelser ser jag som en bra sak. Jag gillar inte när man säger att man måste kompromissa och inte kan rekrytera utifrån kompetens. Ibland måste man ta i med hårdhandskarna och kvotering kan vara ett utmärkt verktyg att skruva lite ytterligare.” Han får medhåll av Tele 2:s vd Thomas Ekman. ”Kvotering behövs absolut, för det går alldeles för långsamt. Uppenbarligen behöver vi hjälp. Men det kräver också mod eftersom det är en förändring som behöver göras. Man måste börja med sin egen övertygelse.” Branschens tydliga mansdominans har gjort att flera nätverk endast för kvinnor bildats. Vissa ifrågasätter om de verkligen behövs. Om det råder det ingen tvekan, kon- staterar Paulina Modlitba Söderlund, sponsoransvarig för nätverket Geek Girl Meetup. Hon har läst medieteknik vid KTH, har en masterexamen från MIT där hon programmerade robotar, och är i dag egenföretagare inom digital marknads- föring. ”När Geek Girl grundades 2008 var målet att skapa en plattform där kvinnliga förebilder lyfts fram. Jag tycker det fyller en funktion att det bara är för kvinnor, eftersom det finns tjejer som känner att de har större möjlighet att ta mer plats som nördar och teknikexperter då. Dess- utom, så länge det inte är 50/50 kommer det fortsätta vara männen som sätter agendan.” ”Hosossskamankännaattmankan nörda lossutanattbliklappadpåhuvudet. Manskakunnatankasjälvförtroende, vilketgörattmansedanvågartaplatsi ”Så länge det inte är 50/50 kommer det fortsätta att vara männen som sätter agendan.” It-vd:arnas bästatips processen har bara fått positiv respons internt, men externt har det hänt att han fått bemöta invändningar som att detta innebär att han får göra avkall på de kandidater Microsoft sållar ut – en debatt som Jonas Persson alltid är villig att ta. Hur ser du på kvotering? Hos oss får tjejer vara nördiga, säger Paulina Mod- litba Söderlund på nätverket Geek Girl Meetup.
  5. 5. 4 0 .   v e c k a n s a f f ä r e r Digital huvudvärk Granskning A ”Alldeles för få tjejer väljer ingenjörs- utbildningar.” kvinnor i branschen, ja då är det 20 procent kvinnor på scen vi ser. I stället måste man sätta högre mål för att mar- kera”, hävdar Paulina Modlitba Söderlund. ”Nu harvidragitigång Geek GirlMiniförtjejermellanelva ochtolvår ochGeek GirlPlusförtjejeröverfyrtio. Jag trorockså attvikommerattsefler eventsom gårövergränserframöver, exempelvisföretag emellan.Detärväldigt effektfullt.Förmig personligenärmina absolutviktigastenätverk andra kvinnor.” Något som bekymrar Paulina Modlitba Söderlund är den låga tillförseln av nya kvinnor till branschen. Hon har en känsla av att utvecklingen nästan gått bakåt de senaste åren, men sätter stort hopp till den kommande generationen. ”Om programmering blir en del av ut- bildningen tidigare, kommer fler tjejer att välja IT. Man måste få testa och ha roligt, inte behöva göra allt rätt, annars riskerar många tjejer att känna kravet på sig att vara duktiga.” Även Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör för arbetsgivar­ organisationen IT-och telekomfö- retagen, konstaterar att utveck- lingen inte gått åt rätt håll. ”Det går långsamt, långsamt uppåt, men ju mer tekniska rol- lerna är desto färre är kvinnorna. Bland systemutvecklarna ligger andelen bara på 20 procent. Det stora sorgebarnet är ingenjörsutbildningarna mot datateknik och informationsteknik. Alldeles för få tjejer väljer det. Inom andra ingenjörsin- riktningar som industriell ekonomi och samhällsbyggnad är andelen kvinnliga sökande betydligt högre.” Vad gör ni på IT- och telekomföretagen för att förbättra detta? ”Vi har haft olika projekt för att för- klara vad IT-jobb egentligen är. Förut gick vi ut i gymnasieklasser. Nu har vi gått ned i åldrarna och riktar oss till åttondeklas- sare.” Är 50/50 ett rimligt mål? ”Jag tror absolut att vi kommer att nå dit. Men det kommer nog dröja uppåt tio år.” andra sammanhang.Viharenstorårlig konferens,mensedanharviflera mindre nätverksträffarunderåret”,sägerhon. Vad har hänt sedan Geek Girl drog i gång? ”Det finns en ökad medvetenhet och ledningsgrupperna har börjar prata om frågan. Företagen vill, men vet inte hur. Jag är inte säker på att det kan bli 50/50 i branschen, men steg ett är att företagen försöker göra något konkret åt det och sätta högre mål. De verkar inte inse att mångfald i organisationen kan vara en ren konkurrensfördel som genererar af- färsnytta.” ”Om det exempelvis finns 20 procent SAMARBETSPARTNER: ANSVARSFULLA INVESTERINGAR SANNINGEN BAKOM HÅLLBARHETSANALYSERNA Hållbara och ansvarsfulla investeringar är i dag en självklar och nödvändig fråga för allt fler institutioner, förvaltare och kapitalägare. Den 16 oktober samlar vi några av de främsta svenska och internationella experterna inom hållbara inves- teringar för att ge en bild av den snabba utvecklingen. Att mäta och utvärdera avkastningen av hållbara investeringar. Hur kan förvaltaren integrera ESG-faktorer i portföljanalysen? Så utvärderar du som investerare analytikers och förval- LYSSNA TILL: GRAEME ARDUS, ESG-chef, Triton. ANDREAS G. F HOEPNER, Associate Professor of Finance, ICMA Centre of Henley Business School. ANDREW HOWARD, Founder, Didas Research. Fler talare tillkommer. TID: 16 oktober kl 13.30–17.00 Registrering från kl 13.00. PLATS: Stockholm City Conference Center, KONFERENSTORSDAG 16 OKTOBER ANMÄLAN OCH PROGRAM: va.se/event ANSVARSFULLA INVESTERINGAR ceCitS: rhk tP f STERINGARSTERINGARSTESTERINGARSTERINGATERINGARRINGARSTERINGAS A fe ness esea R ef, A f He nde 7.00 E AL LL: RDU F C HOW llko ber g frång ANSVARSFULLA INVE SANNINGEN BAKOM HÅLLBARHETS Hållbara och ansvarsfulla investeringar är i dag en självklar och nödvändig fråga för allt fler institutioner, förvaltare och kapitalägare. Den 16 oktober samlar vi några av de främsta svenska och internationella experterna inom hållbara inve teringar för att ge en bild av den snabba utvecklingen. Att mäta och utvärdera avkastningen av hållbara investeringar. Hur kan förvaltaren integrera ESG-faktorer i portföljanalysen? Så utvärderar du som investerare analytikers och förval- L G A f A Fler T Regis KONFERENSTORSDAG 16 OKTOB ANMÄLAN OCH PROGRAM: va.se/event 03.0ring k 000i 1: 3o: ti .e tre mm Founder, DidasEW ce, ICMA Centre of Henley Business School. R Finance, ICMA Centre of Henley Business S PrG T cia orEP R RE R hchGUSAE A S, itA SS RBEER AYSA LALYSERSANALYSERNANALYSESANALYSERNSANALYSERNNALYSESANALYSERNSANALY E NGT I RRGESTERINGAR GRATTISTILLÅRETSSUPERFÖRETAG! Snart kommer inbjudan till Veckans Affärers och Bisnodes Superföretagslunch 2014 – för tionde året i rad! Håll koll på e-posten för att se om ditt företag är med i år och missa inte att anmäla dig och dina kollegor senast den 14 oktober. På lunchen den 22 oktober på Nalen, träffar du Veckans Affärers chefredaktör Ulf Skarin och flera av de andra Superföretagen. All information om hur du anmäler dig hittar du i din inbjudan. TID: 22 oktober, kl 11.30. PLATS: Stockholm. Nalen, Regeringsgatan 74 10-års jubileum A N N O N S Foto:Almega
  6. 6. v e c k a n s a f f ä r e r   .4 3 fter ett och ett halvt år i Eniros koncernledning med ansvar för produkt- utvecklingen fattade Sara Kullgren ett karriärmäs- sigt beslut som hon aldrig gjort förut: att säga upp sig från ett jobb utan att ha ett nytt att gå till. ”Det var ett av de mest intellektuellt stimulerande uppdragen jag haft”, berät- tar hon när vi träffas på ett fik i centrala Stockholm ett drygt halvår efter att det stod klart att hon skulle lämna sökjätten. För många kan tiden ”mellan jobb” tjäna till karriärmässig eftertanke, men för Sara Kullgren tog det bara en vecka att bestämma sig för att stanna kvar i IT- och telekombranschen, som vd, divisionschef eller affärsutvecklare. Redan på gymnasiet hade hon bestämt sig för att göra karriär. ”Jag ville utvecklas och utmanas, inte bara sitta av tiden och leva för fritiden.” Med en utbildning som marknads- ekonom i ryggen tog hon klivet in på Apple 1989 med målsättningen att klättra snabbt. Och under sina sju år där var det just det hon gjorde – hon gick in som kundservicemedarbetare och slutade försäljningsansvarig för Sverige i konsu- mentdivisionen. Därefter gick Sara Kullgren över till Nokia där hon började som kundansva- rig i Norge och efter mindre än tre år var Skandinavienchef för mobiltelefoner. År 1999 var hon etta när VA för första gången utsåg Näringslivets mäktigaste kvinna. Att första arbetsplatsen blev ett IT- bolag var lite av en slump, men hon är nöjd med sitt val. På frågan om vilket råd hon vill ge andra kvinnor som funderar på IT- branschen tvekar hon inte en sekund. ”Det är fantastiskt roligt att jobba i teknikens framkant. Eftersom det är så stor förändringstakt blir det aldrig tråkigt. Jobbar du med IT är du alltid het och aktuell och det finns stora chanser till vidareutbildning. Dessutom får du mer betalt än i traditionella kvinnobranscher!” Inte sällan har hon varit enda kvinnan i mötesrummet. Visst finns det fördelar med att vara tjej i en mansdominerad sek- tor, samtidigt som härskartekniker och nedlåtande kommentarer nog är något alla har varit med om, säger hon. ”Många slår på ett filter, man kan inte reagera hela tiden. Men stora grodor kan man inte låta stå oemotsagda.” Undertidenutanjobbharhonnätver- katsomaldrigförr,vilketgettresultat. HonharjustbörjatpåMicrosoft,somaf- färsområdeschefmedansvarförattdriva app-ochmjukvaruutvecklingenpåallt frånmolnettillmobilaenheter. Hur har du gjort för att lyckas? ”Jag har jobbat hårt, varit ambitiös och levererat resultat. Sedan är det självklart också en tajmningsfråga. Många gånger har jag gått utanför komfortzonen och tackat ja till sådant som jag inte vet om jag kan eller orkar med, vilket varit oerhört berikande. Så det är nog mitt främsta tips till andra – att våga.” Med en lång rad toppjobb på Apple, Nokia och Eniro i sitt cv har Sara Kullgren ett råd till alla som vill göra en IT-karriär: ”Våga gå utan- för din komfortzon.” ”Här finns inga kvinnolöner” E 4 2 .   v e c k a n s a f f ä r e r Namn: Sara Kullgren Ålder: 47 år. Gör: Affärsområdeschef Microsoft. Utbildning: Marknadsekonom Frans Schartau. Karriär: Har varit vice vd och produkt- utvecklingsansvarig Eniro, försälj- ningsansvarig Oriflame, Sverigechef Nokia och försäljningsansvarig Apple i Sverige. Digital huvudvärk Granskning
  7. 7. v e c k a n s a f f ä r e r   .4 5 ag blev rekryterad just för att jag inte är någon gamer och för att jag hade jobbatmedmarknadsföring inom en helt annan bransch utomlands”, säger Susana Meza Graham när vi träffas i den svenska pc-spelutveck- laren Paradox Interactives lokaler högt upp i en av Södermalms få skyskrapor. Tio år har gått sedan hon började där som spelförläggare, utan någon som helst erfarenhet av spelindustrin. I dag är hon vice vd. Samtidigt har bolaget gått från 12 till drygt 150 anställda. ”Visst är det mycket jobb med ett tillväxtföretag. Jag går verkligen in för det jag gör och har svårt att göra något halvljummet. Ibland kan en motgång kännas hårt, jag har till och med gråtit för recensioner. Men det är också det som gör det meningsfullt, att jobbet faktiskt betyder något.” Men även om det var lite av en slump att Susana Meza Graham hamnade just inom spel är det ett ytterst medvetet val att stanna kvar. ”Den här branschen är helt fantastisk. Medarbetarna har ett otroligt driv och deras passion att utveckla saker är ena- stående”, förklarar hon. Endast 15 procent av de som jobbar inom svenska spelföretag är kvinnor men på Paradox är andelen en av fyra. Det är Susana Meza Graham är väldigt nöjd med. ”Vi ligger över snittet och vi har en uttalad målsättning att öka andelen kvin- nor. Det arbetet måste börja i ledningen som sätter strukturer och processer och företagskulturen måste vara inklude- rande för alla. Det är också viktigt att lyfta fram kvinnor i branschen i olika sam- manhang, men också visa på vilka roller som finns. Ett IT-yrke är inte likställt med programmerare.” Hur ser du på din framtida karriär? ”Jag stannar så länge det är roligt och jag har en relevans i bolaget. Skulle jag lämna Paradox skulle jag ha svårt att gå till ett annat spelföretag, men jag skulle gärna ta en liknande roll i ett annat IT- företag.” Mäktigaste kvinnan i dataspelsbranschen är varken spelnörd eller civilingenjör. ”IT betyder inte programmering”, påminnner Susana Meza Graham, vice vd på Paradox. ”Programmera är inte allt” 4 4 .   v e c k a n s a f f ä r e r Namn: Susana Meza Graham Ålder: 37 år. Gör: Vice vd Paradox. Utbildning: Internationell mark- nadsföring och management, Stockholms universitet. Karriär: Har jobbat i USA för bolaget. ”J Digital huvudvärk Granskning Foto:Paradox
  8. 8. v e c k a n s a f f ä r e r   .4 7 et är en fantastiskt rolig och utmanande bransch. Något jag lärde mig tidigt inom spel och IT är att stå på mig och våga göra mig hörd”, säger Annika Fogelgren när vi träffas i Kings något trångbodda lokaler i utkanten av Stockholms innerstad, där hon jobbat i lite över ett år. Ett år kan tyckas som en kort tid, men på ett bolag som King — som bland annat står bakom spelfenomenet ”Candy crush” – är du nästintill senior vid det laget. När Annika Fogelgren började hade före­taget totalt 300 anställda, nu är de uppe i cirka 800. Att de växer så det knakar är tydligt. Varje gång ett nytt spel lanseras dekoreras ett mötesrum till ära, vilket ger en lekfull stämning i de annars så ganska traditionella kontorslokalerna. Men snart är det dags för flytt. Som 28-åring och med sju års erfaren- het av branschen har det gått snabbt fram för Annika Fogelgren. Under sin tid på King har hon tagit klivet upp från spel- producent till teknisk producent, vilket innebär att hon ansvarar för ett team på tretton personer som gör uppdateringar och utvecklar features för ett femtontal spel. Jobbet tar henne världen över. En till två gånger i månaden reser hon mellan bolagets verksamheter i Hongkong, Lon- don, Barcelona och Malmö. Därtill har hon kvalat in som en av de ”unga bubblarna” när IT-branschens mäktigaste kvinnor listades tidigare i år. Ända sedan barnsben har spel varit en av Annika Fogelgrens absolut största pas- sioner. Men att det kunde vara ett yrkes- val upptäckte hon först många år senare när hon bläddrade i en högskolekatalog och fick upp ögonen för en speldesign­ utbildningen på Gotland. ”Det var faktiskt först då som jag förstod att man faktiskt kunde jobba med spel”, säger hon om upptäckten att kunna göra karriär av sin hobby. I klassen var de tre tjejer och femtio killar, vilket också speglar sig i branschen i stort. Inom King man ändå lyckats med könsfördelningen ”rätt så bra”. Drygt 25 procent är kvinnor och till bolagets fördel är ju att de gör produkter som också till­ talar kvinnor, konstaterar hon. Tror du att branschen någonsin kan bli jämnställd? ”Absolut, men företagen behöver sätta upp långsiktiga strategier – förbättra för- äldravillkoren, utöka föräldrapenningen, ha med fler kvinnor i rekryteringsproces- ser, delta och främja kvinnliga nätverk och sträva efter att ha fler kvinnor i lednings- grupper och på chefspositioner.” När Annika Fogelgren upptäckte att hon kunde göra karriär på sin hobby bestämde hon sig direkt – hon skulle läsa till spelutvecklare. I dag är hon teknisk producent på speljätten King. ”Det gäller att stå på sig” ”D 4 6 .   v e c k a n s a f f ä r e r Namn: Annika Fogelgren Ålder: 28 år. Gör: Teknisk producent på King. Utbildning: Kandidatexamen i spel- design Högskolan Gotland. Karriär: Har tidigare jobbat på spel- bolagen Starbreeze, Avalanche, Jadestone och norska Ravn Studio. Digital huvudvärk Granskning

×