Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

інструктажі з тб для батьків та учнів

365 Aufrufe

Veröffentlicht am

.

Veröffentlicht in: Karriere
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

інструктажі з тб для батьків та учнів

 1. 1. Правила протипожежної безпеки та поведінки під час пожежі. Наслідком неправильного і необережного поводження з вогнем, газовими та електро- приладами є пожежі. Вони знищують будинки і заводи, хлібні поля і ліси. Під час пожеж гинуть люди. Щоб не виникла пожежа, треба знати і виконувати правила пожежної безпеки: -Не грайся із сірниками та іншими запалювальними засобами. -Користуйся газовою плитою тільки у присутності дорослих. -Без дозволу дорослих не вмикай електроприлади. Не залишай їх без нагляду. -Не клади іграшки, книжки, одяг біля запалених печей чи увімкнених обігрівальних електроприладів. -Не розпалюй багаття. -Не користуйся відкритим вогнем (свічками, сірниками) у помешканнях, сараях, підвалах, на горищах. Причини виникнення пожежі Вогонь – друг і ворог людини. Від нас залежить, яким він буде: добрим чи злим. Коли з вогнем поводитись необережно, може статися пожежа. Під час пожежі небезпеку для життя людей становить вогонь і дим. Вогонь спричиняє опіки тіла, а від диму можна учадіти. Щоб запобігти пожежам, треба знати, від чого вони виникають. Причини пожеж можуть бути: -Необережність у поводженні з вогнем. -Пустощі дітей з вогнем, гри із запаленими предметами. -Порушення правил користування електроприладами. -Недотримання правил користування газовими плитами. -Неправильне користування печами. Дії під час пожежі У разі виникнення пожежі негайно залиши місце пожежі і повідом про неї дорослих або зателефонуй за номером 101 Повідом про місце, де сталася пожежа (вулицю, номери будинку і квартири), і назви своє прізвище. Пам'ятай! 101— номер телефону пожежної охорони. Найбільшою небезпекою під час пожежі є не вогонь, а отруйні гази, що утворюються під час горіння. Тому, опинившись у задимленому приміщені, слід негайно подбати про захист органів дихання. Для цього, опустившись на підлогу, де менше диму, закрий рот і ніс тканиною. Якщо можливо, намочи її водою. Щоб не втратити орієнтації, вибирайся із задимленого приміщення вздовш стіни.
 2. 2. Загальні правила евакуації в разі виникнення пожежі 1.З урахуванням обставин, що склалися, визначити найбільш безпечні евакуаційні шляхи та виходи в безпечну зону в найкоротший час. 2.Ліквідувати умови, що породжують паніку. 3.Евакуацію людей слід починати з приміщення, у якому виникла пожежа, і суміжних приміщень, яким загрожує небезпека поширення вогню і продуктів горіння. 4.Передусім слід евакуювати дітей молодшого віку, хворих і старих людей. 5.Щільно зачинити усі вікна й двері в приміщенні, де виникла пожежа. 6.Евакуюватися з будинку, в якому сталася пожежа, необхідно по незадимлених сходах і коридорах. 7.Пробиратися до виходу через задимлене приміщення потрібно обережно, поповзом, бо внизу менше диму. 8.Двері відчиняти обережно - вогонь може вирватися назовні. 9.Якщо спалахнув одяг, волосся, ні в якому разі не можна бігти. 10.Якщо коридори та сходи задимлені й залишити приміщення немає можливості, слід вийти на балкон, зачинити за собою двері та покликати на допомогу. 11.Якщо це зробити неможливо, потрібно, залишаючись у приміщені, де немає пожежі, щільно зачинити за собою двері, позатуляти щілини, підійти до вікна і покликати на допомогу. 12.Якщо ваша квартира розташована на верхніх поверхах будинку ви можете скористатися пожежними сходами, розташованими на балконах, або переходами між балконами. 13.Якщо ви виносите непритомну людину, накиньте на неї мокру тканину, ковдру. 14.Підтримуйте в себе й інших цілковите самовладання. 15.Після евакуації з приміщення всіх людей перше завдання – заспокоїти їх, потім перевести в безпечне місце, використовуючи найкоротшу з усіх можливих доріг. Пам’ятай! Під час евакуації ти повинен чітко виконувати накази і розпорядження дорослих. Від того, наскільки швидко ти покинеш приміщення, де виникла пожежа, залежить твоє життя!
 3. 3. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ПІД ЧАС НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ ТА ЛІТНІХ КАНІКУЛ 1. Загальніположення 1.1.Інструкціяз безпекиучнів під часнавчальноїпрактикиталітніх канікул поширюєтьсяна всіх -учасників навчально виховного процесупід часперебуванняучнів школи на літніх канікулах та .навчальній практиці 1.2. «Інструкціярозробленавідповіднодо Положенняпроорганізаціюроботиз охоронипраціучасників - »,навчально виховного процесу затвердженогонаказомМіністерстваосвіти і науки України від 20.11.2006 . 782, « »,р № Правилдорожньогоруху України затвердженого постановоюКабінету 10.10.2001 . 1306, « ,Міністрів України від р № Правилпожежної безпеки длязакладів установі орга- »,нізацій системиосвіти України затвердженогонаказомМініс ,терстваосвіти і науки України ,МіністерстваВнутрішніх справУкраїни Головного управліннядержавноїпожежної охорони від 30.09.1998 . 348/70.р № 1.3. - ( )Усі учасникинавчальновиховногопроцесуповиннізнатиправиланаданняпершої долікарської допомоги при характерних ушко ,дженнях матинеобхідні знанняі навички користуваннямедика- .ментами 2. Вимогибезпекижиттєдіяльностіучнівпідчаснавчальноїпрактикита літніх канікул 2.1. Вимогибезпекижиттєдіяльностіучнів школипередпочатком .навчальноїпрактики та літніх канікул 2.1.1.Передпочаткомнавчальноїпрактикиталітніх канікул чітко визначититермінипочаткута , .закінченняканікул навчальноїпрактики 2.1.2. -У разіпродовженняканікул телефонуватив останнійденьвизначе них термінівдоприймальної .9-91-68 - ,школи зател абокласному керів нику длявизначеннянового терміну канікул навчальної .практики 2.1.3. , , ,Ознайомитисьіз планомпроведеннянавчальноїпрактики канікул у класі школі братиактивну участьу запланова .них заходах 2.1.4.У разінеможливостіз поважнихпричинабозасімейними обставинамивзятиучастьу ,запланованихзаходахпід часканікул навчальноїпрактики абовчасноприступити до навчальних , ,занятьпісляканікул учні маютьзавчаснопопередитикласного керівника надавшизаявувід батьків чи , ,медичну довідку підтверджуючи обґрунтованістьпричини вирішенняпитанняперенесеннянавчальної прак .тики на серпень 2.2. -Вимогибезпекижиттєдіяльностіучнів школипід часлітніх ка .нікул та навчальноїпрактики 2.2.1. ,Під часканікул перебуваючинавулиці і ставшиучасником - , :дорожньо транспортного руху чітко виконуватиправила * , ;рухатисяпо тротуарахі пішохіднихдоріжках тримаючисьправогобоку * ,замежаминаселенихпунктів рухаючись узбіччямчи краємпроїзної час ,тини йти назустріч руху ;транспортних засобів * ,переходитипроїзнучастинутільки у місцяхпішохіднихпереходіву томучисліпідземнихі , —надземних ав разі їх відсутності на перехрестяхпо лі ;ніях тротуарів абоузбіч * , ,у місцях дерух регулюється керува . ;тисятільки сигналамирегулювальника чи світлофора * -виходитинапроїзнучастинуз затран ,спортних засобів впевнившисьу відсутності інших , ;транспортних засобів що наближаються * (чекатитранспортнийзасібтільки напосадковихмайданчикахзупин ), , ,ках тротуарах узбіччях не створю ;ючи перешкоддлядорожнього руху * ,натрамвайнихзупинках необладна ,них посадковимимайданчиками дозволяєтьсявиходити на проїзну части ;ну лишез боку дверейі тільки післязупинки трамвая * у разінаближеннятранспортногозасобу з увімкненим проблисковиммаячком червоного абосинього кольору чи спеціальнимзвуковим сигналомтребаутриматисявід переходупроїзної частини або ;негайнозалишити її * ,категоричнозабороняєтьсявибігатинапроїзнучастину влаштовуватиігри напроїзнійчастиніабо ,поблизу неї переходитипроїзну частину позапі , ;шохідним переходом встановленимимісцями * по проїзнійчастинінавелосипедіру , 16 ;хатисядозволяєтьсятільки дітям які досягли років мопедий велосипе :ди маютьбути обладнанні звуковим сигналомі світлоповертачами спе — ,реду білого кольору — , — ; ;по боках помаранчевого ззаду червоного на голові у водіямаєбути захисний шолом
 4. 4. * водіяммопедіві велосипедівзаборо :няється керуватитранспортомз не ,справнимгальмом звуковим , ; , ;сигналом у темну пору доби рухатисяпо автомагістралях коли є порядвелосипеднадоріжка рухатися по тротуарахі пі ; ,шохідних доріжках їздити не трима ,ючись заруль та знімати ноги з педа ;лей ;перевозитипасажирів буксирува ; ( - ,ти інші транспортні засоби на інших засобахдлякатання скейт борд , ) ,самокат ролики тощо обиратимісцена дитячих майданчиках тощо на проїзну частину виїжджати забо ;ронено * учні школиповиннівиконуватиза ,значені правила атакож інші Прави ,ладорожнього руху України , , ,про які дізналисяна уроках ОБЖ виховних годинах предметних уроках в інших навчальних ;спеціалізованих установах * перебуватипоблизузалізничнихколій дітямбезсупроводудорослихзаборо ;нено * ,учні школи користуючисьтранспорт ,ним засобом повинні сидіти абостояти тільки в призначених , .дляцього місцях тримаючисьзапорученьабоінше пристосування 2.2.2. , , , , ,Під часканікул перебуваючивдоманавулиці в спеціалізованихустановахприміщеннях транспорті учні школи повинні чітко виконуватиправилапо :жежної безпеки * забороняєтьсябратиз собоювогнене ,безпечні предмети які можуть спричинити пожежу ( , , , , , , ,запальничкисірники петардибенгальськівогні феєрверкисигаретилегкозаймистіречовинивог- );непальнурідину тощо * користуватисягазовоюплитоюдозво ,ляєтьсявдома тільки із спеціалізованим електричним приладом длявми , ;кання під наглядомдорослих * забороняєтьсявикористовувативіконниці на вікна длязатемненняприміщеньі застосовуватигорючі ; ,матеріали зберігатибензин газ та інші легкозай , ;мисті горючі рідини приносити їх до приміщення * забороняєтьсязастосовуватипредме , ,ти оформленняприміщень декорації та сценічнеобладнання , ( , ,виготовленеіз займистих синтетичних матеріалів штучних тканин і волокон пінопласту поролону );полівінілу тощо * ( , , , ),забороняєтьсязастосовувативідкритийвогонь факелисвічки феєрверкибенгальськівогні тощо , ,використовуватихлопавки застосовуватидугові прожектори влаштовуватисвітлові ефектиіз ,застосуваннямхімічних та інших речовин які можуть викли ; ,кати загоряння установлюватистільці , ,кріслата інші конструкції які виконано з пластмасі легкозаймистих матері ,алів атакож захаращувати предмета ;ми проходита аварійні виходи * ,у жодномуразінебратинавулицічи в іншомумісці незнайомічи чужі предметиякі носятьхарактер побу , —тової техніки не вмикати їх у розетку вдомачи в інших приміщеннях усеце можепризвестидо вибуху та над ;звичайної ситуації * , , .ненаближатисядоелектроприладівмузичноїапаратуриякі живлятьсяструмом Користуватись електропри , .ладамитільки в присутності батьків сухими руками У разі виявленняобі ,рваних проводів неізольованоїпро , , ;водки її іскріння негайноповідомити дорослих *нескупчуватисябіляпроходіву гро , ,мадських установах входахта виходах у приміщеннях ;вестибюлю * , , , ,беручиучастьу масовихзаходахнекричати несвистіти небігати не , ,стрибати не створюватитравмонебезпечних ситуацій у приміщенні виконуватиправилапожежної ;безпеки * : , , ,—у разіпожежноїнебезпекинаявностівогню іскріння диму негайнови ( ,йти на повітря задвері на ) .балкон і покликати на допомогу Викликати службу пожежної охорони заноме 101,ром назвавшисвоє ' , , ,ім я прізвище свій номертелефону коротко описав : , ,ши ситуацію наявність вогню диму кількість ;людейу приміщенні * ,при появізапахугазув квартирі при ,міщенні в жодному разі не вмикати електроприлади не користуватисяста , , , ,ціонарнимчи мобільнимтелефоном відчинити вікна двері перевірити приміщення , ;вимкнути газовуплиту якщо вонабулавключенай вийти з приміщення покликати на допомогу ,дорослих негайноповідомити в газо 104 101 — ;ву службу заномером чи пожежну охорону назвавши ' , , ,своєім я прізвище свій номертелефону корот .ко описавшиситуацію 2.2.3. , , ,Під часканікул перебуваючивдоманавулиці в спеціалізованихустано , ,вах громадських місцях , ,приміщеннях транспорті тощо учні школи повинні чітко виконуватиправилаз попередження ,нещасних випадків травмуван , :ня отруєннятощо * під часканікул забороняєтьсянаближатисядо водоймищй перебуватибіляних безсупроводу .дорослихдлязапобіганняутоплення Відпочиваю ,чи в прибережній зоні виконуватиправилабезпечної : , ,поведінки на воді не запливатизаогороджувальні буї не підпливатидо моторних човнів ві ,трильників ; ,весловихчовнів та інших плавзасобів не залізатина технічні та попереджувальні знаки буї та інші
 5. 5. ;предмети не використовуватиря ;тувальні засобиі спорядженняне запризначенням не стрибатиу воду , , ;зі споруд у не пристосованихдляцього місцях дене відомі глибината стандна не організовуватиу , ' , ; , ,воді ігри повязані з пірнаннямі захватомтих хто купається не стрибатиу воду з човнів катерів вітрильників та ін ; ,ших плавзасобів не користуватисядляплаваннядошками камерамивід ' , , (волейбольних мячів рятувальнимикругами надувними матрацами осо );бливоу штормовупогоду не купати ;сябіляпричалів не купатисяу вечір , ;ній час особливопіслязаходусонця не стрибатиу воду в незнайомих міс ; , ;цях не купатисябіляобривів вкритих рослинністю берегів не засмічувативоду та .узбережжя Забороняєтьсяку ' , , , ,панняв затоплених карєрах каналах озерах пожежних водоймах ,ставках морських акваторіях та інших водо ,ймах які не маютьобладнанихсезонними рятувальними , .постамипляжів не зареєстровані місцевоювладоюяк місця масовоговідпочинку Під часкупанняне , , 'слід робити зайвих рухів пірнати триматисвої мязив постій ,ній напрузі порушуватиритм дихан ,ня ,перевтомлюватисебе не потрібно братиучастьу великих запливахбезнеобхідних тренуваньі дозволу . ,лікаря Не можназаходитиу воду спітнілим абопісляжвавих ігор прийому со .нячних ванн Як тільки ,ви починаєтезамерзатиу воді требанегайнови ,йти енергійно розтертисярушником і швидко .одягнутися Категорично за ;бороняєтьсязаходити у воду у разі поганого самопочуття * категоричнозабороняєтьсянаближа , ' ,тисяй перебуватибілябудівельних майданчиків карєрів покинутих напівзруйнованих будівельдлязапобіганняобрушеньбудівельних матеріалів й ;попередженнятравмі загибелі * , , , ;категоричнозабороняєтьсявживатиалкогольнаркотичнізасобитютюновівироби стимулятори * ;категоричнозабороняєтьсявживатив їжу гриби * категоричнозабороняєтьсябратив ру , ,ки нюхати їсти незнайомі дикі росли ,ни чи паростки квітів , — ;кущів дерев це можепризвестидо отруєння * , .пересуватисяобережноспокійно Бе ,ручи участьв іграх не створюватиха ,отичний рух не ,штовхатись не крича . ,ти На вулиці бути обережним диви ,тисяпід ноги щобне впастив яму чи ;відкритий каналізаційний люк * , , ,непідходитинавулицідообірваних обвислихпроводівабопроводів які стирчатьособливоякщовід :них іде гудіння проводиможуть бути щепід ;живлені електрострумом * ,непідходитидощитових незалазитинастовпиз високовольтнимипрово :дами можнаотриматиудар електро 5 ;струмомвід високовольтних живленьза метрів * бутиобережнимнадитячихмайдан , : ,чиках у парках відпочинку спочатку переконатись що гойдалки чи атракці , , , ,они турніки приладисправні сильноне розгойдуватисьй не розкачуватиінших щобне призвестидо травму , ;вання падіння * ;невиходитинадахбагатоповерхівкидляпопередженняпадінняз висоти * ,непідходитидовідкритихвікон мити вікна тільки в присутності дорос , ,лих не нахилятисьна перила парапе ;ти сходинок длязапобіганняпадінняз висоти * , ,неспускатисьу підвалибудинківчи інші підземніходи катакомбибомбо :сховища тамможебути ;отруйний газ * неконтактуватиз незнайомимитва ;ринамидлязапобіганняукусів хворих на сказтварин * , , , .застосовувативсі знанняй правилаотриманінаурокахОБЖ виховнихгодинах навчальнихуроках 2.2.4. Під часканікул учні школиповиннівиконуватиправилабезпекижиттєдіяльностіпід час самостійного перебу , , , ,ваннявдома на вулиці у громадських місцях у друзів на молодіжних дис ,котеках у замкнутому просторі при ,міщеньіз чужими людьми правилпопередженняправопорушеньта на- :сильстванаддітьми * нерозмовлятий неконтактуватиз не , —знайомцями особливо не передава ,ти їм цінні речі ключі від , ,дому навіть якщо вони назвалисяпредставникамиправоохоронних органів слід одразуж кликати на ;допомогу та швидко йти до людей * , , : ,непідходитий несідатив автомобіліз незнайомцяминавітьякщопитають як проїхати слідсказати що не зна , ;єте і йти далі * забороняєтьсяперебуватибезсупро 10 20.00, 14воду дорослихна вулиці дітям до років після до років 21.00, 18 22.00; — ;після до років після у темну пору сезону післянастаннятемряви * діти маютьправоневідчинятидверейдомунавітьпредставникамправоохо .ронних органів Якщо , , , ( ),незнайомецьпитає чи скоро прийдуть батьки слід повідомити що скоро вони в сусідів ав цей час ;зателефонуватибатькам * ,триматисьдалівід тих хто влашто ,вує бійки не втручатисьу суперечки дорослихі не провокувати , , ;словами діями агресивну поведінку яка можепризвестидо бійки аботравми
 6. 6. * ' ,незаходитив під їзд у ліфтіз не ;знайомимилюдьми у разі підозрілих дій незнайомцявідносновас . , ,одразукликати на допомогу Бути уважними оглядатисяй перевіряти чи не йдезавамихтосьу , , . , ,провулках підземних переходах між будинками й тунелями Якщо іде зупинитисяй відійти убік щоб ;людинапройшлаповз * ( );завчаснопроситибатьківзустрітиваспіслязаходів дискотекитощо керуватисьзагальними ,правиламиетикету й нормамиповедінки не провокувати оточуючих на агресивну поведінку рухамий .словами У разі небезпечноїситуації звертатисьдо служби охоро ,ни закладу викликати міліцію зано- 102, ;мером зателефонуватибатькам * , . , ,невчинятидії які можутьпризвестидоправопорушеньНеповнолітнімизаКримінальнимкодексом вважають 18 . , 14- ,сяособивіком до років Зазлочини вчинені післянастання річного віку неповнолітні підлягаютькримі ;нальній відповідальності позбавленняволі неповнолітньому можебути призначене 10 ;строком не більше років найбільшсуворимпримусовимзаходомвиховного характерує направлення - , ,до спеціальних навчально виховних установ яке здійснюєтьсяпримусово незалежновід бажання неповнолітньо ;го чи його батьків * ,батькинеповнолітніх щонезаймають ,сявихованнямсвоїх дітей підлягаютьадміністративному , ;штрафув розмірах передбаченихвідповідною статтеюКримінального кодексу України * : «всеукраїнськігарячілінії підтримкидітейтамолодіУкраїни Телефондо » — 800-500-21-80;віри — 500-національнагарячалінія з питаньпопередженнянасильстванаддітьми та захисту правдітей 500-33-50 (у межахУкраї ).ни дзвінки безкоштовні 2.2.5. ,Під часканікул учні школиповиннівиконуватиправилащодозапобіганнязахворюваньнагрип ,інфекційні киш , : ,кові захворювання педикульозтощо при нездужанні не виходити з дому негайно —викликати лікаря не зара ;жати інших людей * ,хворомувиділитиокремеліжко по , ;суд білизну * ;приміщенняпровітрюватипостійно * у разіконтактуіз хворимодягатимар ;левумаску * ;хворомудотримуватисяпостільногорежиму * : , , , ;вживатизаходівпрофілактикиїстимед малину цибулю часник чітко дотримуватисярекомендацій ;лікаря * ;постійномитируки з миломпередїжею * ,неїстибрудниховочіві фруктів ре , ;тельноїх мити обдаватиокропом * длязапобіганнязахворюваньнапеди ;кульозрегулярномити голову довгеволоссяв дівчатмаєбути зібранев за ,чіску не користуватисязасобамиосо ( ) ,бистої гігієни розчіскою інших осіб атакож не передаватиіншим свої за . , ,собигігієни Не міряти й не носити чужий одяг головні убори не передавати ;свій одяг іншим * , ,невживатисамостійномедикаментівпрепаратівнерекомендованихліка ;рем * у разіпоганогосамопочуттязавідсутності поряддорослихвикликати швидку медичну допомогу за 103, , , ,номером описавшисвій стан назвавшиномерсвого телефону домашню адресу пріз , ' ;вище ім я .зателефонуватибатькам 3. Вимогибезпекижиттєдіяльностіучніву разівиникненнянадзвичайноїабоаварійноїситуації 3.1. , , , ,Непанікувати некричати неметушитисьчітко й спокійновиконуватикомандидорослихякі .перебуваютьпоряд 3.2. , , .Зателефонуватибатькамкороткоописатиситуацію повідомитипромісцесвогоперебування 3.3. , - ,У разі якщоситуаціявийшлаз під контролюдорослихзателефонуватив службиекстреної допомоги заномерами * 101 — ;пожежнаохорона * 102 — ;міліція * 103 — ;швидкамедичнадопомога * 104 — .газоваслужба , , , ,Коротко описатиситуацію назватиадресу десклаласянадзвичайнаситуація назватисвоєпрізвище ' , .ім я номерсвого телефону 3.4.3 .а можливостіпокинутитериторіюаварійноїнебезпеки До уваги батьків та учнів! З метою попередження нещасних випадків, травматизму та недопущення створення кримінальних ситуацій, дирекція школи та класний керівник просять вас ознайомитись з правилами техніки безпеки під час зимових канікул, з обов’язковим їх дотриманням:
 7. 7. Інструкція з техніки безпеки на зимові канікули Інструкція з техніки безпеки для учнів Правила безпечної поведінки під час зимових канікул Поведінка на дорозі Взимку дороги особливо небезпечні, оскільки випадає сніг і засипає їх. Від морозу сніг замерзає і дорога робиться особливо слизькою, як каток. Тому їх треба посипати піском, щоб відбувалося зчеплення коліс з дорогою, тобто тертя. Але дорогу посипали, а сніг іде й іде, дорога знову робиться слизькою. Машинам треба їхати, їх заносить на поворотах так сильно, що може крутити навколо своєї осі, як карусель. У таких випадках найчастіше трапляються ДТП з важкими наслідками. Водієві важко впоратися з керуванням. Тому взимку треба бути особливо обережним. А це означає, що не можна ковзатися на тротуарі, а тим більш на проїжджій частині дороги. Машину на слизькій дорозі зупинити неможливо. Гальмівний шлях транспортного засобу на слизькій дорозі збільшується у два - три рази. Хоч на колеса одягають зимову гуму з шипами, яка поліпшує зчеплення з дорогою, але це мало допомагає, коли дороги слизькі. Ви - пішоходи. Тому подумаймо разом, як вберегти себе від ДТП. Почнемо з того, що взимку треба бути особливо уважними на дорозі. Правила поведінки на вулицях і дорогах у зимовий період • Коли ви рухаєтеся по тротуару, то не поспішайте, не біжіть, бо можете посковзнутися і впасти. • Ніколи не ковзайтеся, щоб не збити інших людей, які рухаються поруч, а ще тому, щоб не виїхати на проїжджу частину, бо це дуже небезпечно. • Не ходіть близько біля краю тротуару, щоб вас не зачепила машина, яка випадково втратила керування • При переході дороги будьте особливо пильні. Переходьте її лише на переході й уважно придивляйтеся, щоб не було поблизу машини. Або тоді, коли транспортні засоби вже зупинилися. • Ніколи не перебігайте дорогу навіть коли немає транспортних засобів, бо по слизькій дорозі бігти небезпечно. • Не катайтеся на ковзанах по тротуару чи дорозі - це небезпечно. • Ніколи не чіпляйтеся до транспортних засобів, щоб прокататися з «вітерцем». Це приведе до тяжких трагічних наслідків. • Ніколи не спускайтеся з гірки на санчатах або лижах з тієї гірки, що веде на дорогу. • Залізниці взимку також небезпечні, адже скрізь слизько. Якщо виникає потреба перейти залізничну колію, то будьте уважні. • Не грайтеся в рухливі ігри поблизу проїжджої частини. Не штовхайтеся, щоб не потрапити під колеса автомобіля. • Коли чекаєте на зупинці громадський транспорт, ніколи не ставайте на край тротуару, тому що можете посковзнутися самі або ненароком хтось може штовхнути вас, і ви потрапите під колеса. • Поводьтеся на вулиці та зупинці культурно, чемно, адже соромно бути невихованим. • Обходьте транспортні засоби дуже уважно, коли обмежена чи недостатня видимість. • Зимова дорога криє в собі небезпеку, тому зосередьте на ній всю увагу. Вибухонебезпечні предмети • До виявлених вибухонебезпечних предметiв нi в якому разi не можна торкатись, перекладати, розряджати, зберiгати; • забороняється використовувати снаряди для розведення вогню; • не можна збирати, здавати снаряди в металобрухт; • виявивши вибухонебезпечнi предмети, необхiдно термiново повiдомити мiлiцiю, школу, вiйськкомат. Правила протипожежної безпеки • дотримуйтесь правил протипожежної безпеки пiд час встановлення ялинок, пiд час проведення новорiчних свят; • гра з вогнем - одна з причин пожежi; • Категорично забороняється зривати петарди та запускати салюти без нагляду батьків! Правила поведiнки на кризi • Не виходьте на кригу, мiцнiсть якої вам невiдома; • не виходьте на кригу пiд час льодоходу, весняної вiдлиги, снiгу i сильних перепадiв температури повiтря; • не збирайтесь на кризi великими групами; • не заїжджайте на лижах з крутого берега на неперевiрену кригу. Правила поведiнки при користуванні електричними приладами
 8. 8. При користуванні електричними приладами не можна: - залишати без догляду ввімкнені прилади; - ставити під розеткою електронагрівальні прилади, бо контакти розетки можуть перегрітися; - вмикати у розетку декілька приладів одночасно; - торкатися оголених місць при порушенні електропроводки або оголенні електричного проводу, поломці розетки; - вмикати несправні електричні праски, самовари тощо; - стукати по екрану телевізора, що згас, він може зайнятися або вибухнути; телевізор необхідно негайно вимкнути. При користуванні нагрівальними приладами не можна: - вмикати їх через трійник та розміщати під розетками; - накривати, адже прилад перегрівається; - використовувати у тривалому режимі. Правила безпечного користування побутовими газовими приладами. Гази, і особливо продукти їх згоряння, спричиняють отруйну дію, тому треба дотримуватися особливої обережності. Необхідно провітрювати приміщення, де є газові прилади. Забороняється: -- користуватися газовими колонками при відсутності тяги; -- відкривати кран газопроводу, не перевіривши, чи закриті всі крани газової плити; -- стукати по кранах, пальниках твердими предметами; -- сушити речі над газовою плитою. Почувши запах газу, перекрийте кран газопроводу і зателефонуйте 04. Дії населення при виявленні запаху газу. Якщо ви виявили запах газу в приміщенні, то дотримуйтесь наступних правил: -- не вмикайте електрику; -- не запалюйте сірники; -- не паліть; -- провітріть приміщення; -- перекрийте крани газоподачі; -- викличте аварійну бригаду за номером 104. Будьте обережні: запобігайте утворенню іскор у будь-який спосіб, адже це може призвести до загоряння газу та його вибуху. УВАГА – НОВОРІЧНИЙ ФЕЙЄРВЕРК! . ,Наближається Новий рік Усіх чекають подарунки , .фейєрверки заблищать кульками новорічні ялинки Найулюбленішими новорічними фейєрверками є ,хлопавки пе , ,тарди бенгальські вогні , .салюти ракети та інші Фей- є .рверки є вогненебезпечними виробами та вимагають підвищеної уваги під час їх використання На жаль , піротехника не завжди .є якісною та не відповідає вимогам щодо її користування ,Купуючи піротехнічний виріб зверніть увагу: - ,на пакування яке не повинно мати ніяких ушкоджень; - перевірте термін придатності виробу; - перевірте наявність ін (струкції щодо його застосування на російській або );українській мовах - ;повинні бути вказані засоби безпечного поводження з піротехнікою - .повинні бути вказані вікові вимоги до покупця Основні правила поводження із піротехнічними виробами: • Забороняється направляти хлопавку в обличчя або освітлювальні прилади; • ’Забороняється застосовувати хлопавку поблизу полум я свічок; • Дітям можна використовувати хлопавки тільки у присутності дорослих; • Забороняється класти піротехнічні вироби у кишеню без упаковки; • Після підпалу 5-6петарди треба відкинути її від себе на розстань метрів; • Бенгальські вогні не можна застосовувати поблизу пальних і легкогорючих .засобів ’ :ПАМ ЯТАЙТЕ НЕОБЕРЕЖНЕ ПОВОДЖЕННЯ З ПІРОТЕХНІЧНИМИ ВИРОБАМИ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ’ДО ПОЖЕЖІ АБО НАНЕСТИ ШКОДУ ЗДОРОВ Ю!
 9. 9. Інструкція щодо правил поводження на льоду ’ ’ ,У зв язку із м якими зимами та різкими перепадами температури ,лід який утворюється взимку на водоймах нашого ,регіону !є дуже небезпечним ,По льоду можна вільно пересуватися одному пішоходу якщо він синюватого або зеленуватого кольору з товщиною 5-7 .не менше см Лід блакитного – . , .кольору найміцніший Молочний білого кольору лід удвічі слабший прозорого
 10. 10. ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ПРАВИЛ ПОВОДЖЕННЯ НА ЛЬОДУ. По льоду можна вільно пересуватися одному пішоходу, якщо він синюватого або зеленуватого кольору з товщиною не менше 5 - 7 см. Лід блакитного кольору найміцніший .Молочний, білого кольору лід удвічі слабший прозорого. Якщо ви провалилися під лід: . Постарайтеся відразу широко розкинути руки, щоб не зануритися під воду з головою. . Не кричіть,якщо поряд нікого немає. Спробуйте, не обломлюючи кромку і не роблячи рухів, вибратися на твердий лід. "Закиньте" на його край ноги, перенесіть тяжкість тіла на широку площу опори і потім, не підіймаючись, відповзіть або перекотіться подалі від небезпечного місця. . Не рекомендується скидати зайвий одяг,якщо він тягне на дно.Навіть повністю промоклий одяг захищає від надмірного охолодження. Якщо на ваших очах людина провалилася під лід: . Без потреби не виходьте на лід,щоб не погіршити становище. . Протягніть потерпілому жердину або палицю, мотузку. Якщо не вистачає довжини мотузки, тримаючись за її кінець рукою, протягніть потерпілому другу руку або палицю. . Наближайтеся до ополонки тільки повзком. Можна під себе підкласти - дошку, лижі, - для збільшення площі опори. . Якщо неподалік декілька чоловік, треба лягти на лід ланцюжком і , тримаючи за ноги один одного,просуватися до пролому! . Коло ви витягли потерпілого з ополонки, умовте його не підійматися на ноги, а повзти за вами до берега. Пам'ятайте: ВІДПРАВЛЯТИСЯ НА ВОДОЙМИ ПООДИНЦІ НЕБЕЗПЕЧНО ! Правила поведінки на льоду Зима - чудова пора відпочинку на льоду. Скільки радощів вона приносить! Забави на ковзанах, лижах, санчатах! Тому усі ми із задоволенням зустрічаємо цю пору року, іноді забуваючи про небезпеку, яку може приховувати лід, а саме тонкий лід. Щоб ні з ким не трапилося лиха, потрібно обережно поводитись на льоду. Найбільш небезпечна крига – перша та остання, адже така крига ще надзвичайно тонка, неміцна і не витримує маси навіть маленької дитини .
 11. 11. Ця інформація досить цікава: лід блакитного кольору - найміцніший, а білого - значно слабший. Для однієї людини безпечним вважається лід синюватого або зеленуватого відтінку, товщиною більшою за 7 см. Для групи людей безпечним є лід товщиною не менше, ніж 15 см. При пересуванні декількох людей по льоду треба йти один за одним на відстані. При масовому катанні на ковзанах лід має бути товщиною не менше, ніж 25 см. Перш ніж ступити на лід водоймища, дізнайся про товщину льодового покриву за допомогою довгої загостреної палиці (плішні) чи іншого подібного предмета, але обов'язково легкого, який ти вільно можеш тримати в руці. Ніколи не перевіряй товщину льоду ударами ніг! Під час руху по льоду слідкуй за його поверхнею, обходь небезпечні місця та ділянки з кущами і травою. Особливу обережність проявляй у місцях зі швидкою течією, джерелами, струмками та теплими стічними водами підприємств. Якщо лід недостатньо міцний, негайно зупинися і повертайся назад тим же шляхом, роблячи перші кроки без відриву від його поверхні. Спробуємо з’ясувати, що трапляється з людиною, яка опинилася в холодній воді У людини в крижаній воді перехоплює дихання, голову ніби здавлює залізний обруч, серце скажено б'ється. Щоб захиститися від смертоносного холоду, організм включає захист – починається сильне тремтіння. За рахунок цього організм зігрівається, але через деякий час і цього тепла стає недостатньо. Коли температура шкіри знижується до 30 градусів, тремтіння припиняється і організм дуже швидко охолоджується. Дихання стає все рідше, пульс сповільнюється, тиск падає. Смерть людини, що несподівано опинилася в холодній воді, наступає найчастіше через шок, що розвивається протягом перших 5–15 хвилин після занурення у воду або порушення дихання. У випадку, якщо ти все ж провалилися під лід: • не піддавайся паніці, утримуйся на плаву, уникаючи занурення з головою; • клич на допомогу;
 12. 12. • намагайся вилізти на лід, широко розкинувши руки, наповзаючи на його край грудьми і почергово витягуючи на поверхню ноги; • ` намагайся якомога ефективніше використати своє тіло, збільшуючи ним опорну площу; • вибравшись на лід, перекотися і відповзай в той бік, звідки ти прийшов, де міцність льоду вже відома. Далі тобі необхідно переодягнутися. Якщо сухого одягу під руками не виявилось, треба викрутити мокрий і знову одягнути його. Щоб зігрітися, виконуй будь-які фізичні вправи. Можна розтертися сухою вовняною тканиною, потім необхідно сховатися в захищеному від вітру місці, добре укутатися, по можливості випити чогось гарячого. Звичайно, треба завжди намагатися врятувати людині життя почесно, але перш ніж кинутися до того, хто провалився, тобі необхідно: • покликати (якщо це можливо) на допомогу дорослих; • знайти предмет, який можна кинути потерпілому (міцну палицю, мотузку, власний пояс,
 13. 13. шарф, сумку або рюкзак, якщо вони без речей і мають довгу, міцно пристрочену лямку); • оцінити, наскільки далеко від берега опинився потерпілий, і чи є можливість без перешкод дістатися до нього. Якщо ти впевнений, що зможеш (чи готовий) врятувати людину, то: • крикни, що ти йдеш на допомогу; • наближайся до ополонки поповзом, широко розкинувши руки; • підклади під себе лижі, дошку, фанеру; • обговори свої дії з постраждалим (домовся про команду, на яку потужним ривком ти будеш його тягнути, а він в цей час намагатиметься виштовхнути тіло на поверхню); • не підповзаючи до самого краю ополонки, подай потерпілому палицю, жердину, лижу, шарф, мотузку, санки чи щось подібне і витягніть його на лід; • витягнувши потерпілого на лід, разом із ним поповзом повертайся назад. Звичайно, кожний нещасний випадок на льоду є індивідуальним, і розповісти про всі варіанти щодо дій під час порятунку неможливо, але, як показує досвід, найголовніше не панікувати і правильно оцінити обстановку. Отже, будь обережним, не ризикуй своїм життям! Не виходь на лід без дорослих!
 14. 14. Правила поведінки на водоймах покритих льодом. • •Не можна з'їжджати на лижах із крутого берега на лід: у разі різкого навантаження він може провалитися. • • Категорично забороняється дітям грати на незміцнілому льоду. • •Небезпечно бути біля берегів, де найчастіше виникають промоїни, тріщини й розриви льоду. • •На льоду краще мати при собі знаряддя безпеки (лижі, мотузку, палицю). • •Обходь місця, вкриті товстим шаром снігу: під снігом лід завжди тонший; тонкий лід і там, де розливаються джерела, де швидка течія або струмок впадає в річку. • •Переходь річку тільки у встановлених місцях, товщина льоду має бути не менше за 15—20 см. • •Катайся на ковзанах лише в перевірених та обладнаних для цього місцях. • •Якщо лід почав тріщати та з'явилися характерні тріщини, негайно повертайся на берег. Не біжи, відходь повільно, не відриваючи ступнів ніг від льоду. Обережно: бурульки! • Нестійкі погодні умови — відлига вдень і заморозки вночі — сприяють активному утворенню бурульок на покрівлях споруд (особливо старих будинків із похилим дахом) та великих деревах. • Будь особливо уважним, проходячи біля будинків або високих дерев. Спершу впевнись у відсутності загрози падіння льодових наростів. • Якщо це можливо, тримайся на відстані від будинків та інших споруд, обираючи найбільш безпечний маршрут руху.
 15. 15. • У жодному разі не заходь за спеціальні огорожі поблизу будинків або дерев. Правила поведінки під час ожеледиці • • Ходи не поспішаючи, ноги злегка розслаб у колінах, ступай на всю підошву. Руки мають бути вільні. Пам'ятай, що поспіх збільшує небезпеку під час ожеледиці, тому виходь із будинку повільно. • • У разі порушення Рівноваги швидко присядь — це найбільш реальні шанс утриматися на ногах. • • Падай із мінімальної шкодою для свого здоров'я. Відразу присядь, щоб знизити висоту. У момент падіння зберись, напруж м'язи, а доторкнувшись до землі, обов'язково перекотися — удар, спрямований на тебе, зменшиться. • • Не тримай руки в кишенях: це збільшує можливість не тільки падіння, а й важких травм, особливо переломів. • • Обходь люки: як правило, вони покриті льодом. Крім того, люки можуть бути погано закріплені, що збільшує ризик травмування • • Ідучи тротуаром, не проходь близько до проїжджої частини дороги. Це небезпечно, адже є ризик підковзнутися і впасти по, колеса автомобіля, що проїжджає. • • Не перебігай проїжджу частину дороги під час снігопаду та ожеледиці, пам'ятай, що через ожеледицю значно збільшаться відстань гальмівного шляху. • • Якщо ти впадеш і деякий час відчуєш біль у голові й суглобах, нудоту - терміново звернися до лікаря. Правила поведінки під час сильного морозу • • Не вживайте алкогольних напоїв - алкогольне сп'яніння сприяє високій утраті тепла, в той же час викликає ілюзію тепла.
 16. 16. • • Не паліть на морозі - паління зменшує периферійну циркуляцію крові і робить кінцівки більш уразливими до дії холоду; • • Носіть просторий одяг - це сприяє нормальній циркуляції крові. • • Не виходьте на мороз без рукавичок та шарфу. • • У вітряну погоду відкриті ділянки тіла змащуйте спеціальним кремом. • • Не носіть на морозі металевих (у тому числі золотих та срібних) прикрас. • •Слідкуйте за обличчям друзів, особливо за носом, вухами та щоками, звертайте увагу на зміну їх кольору. • • Повернувшись додому після довготривалої прогулянки по морозу, обов'язково впевніться у відсутності обмороження кінцівок, спини, вух та носа. • •В разі необхідності своєчасно розпочинайте лікування обмороження. Несвоєчасне надання допомоги може призвести до гангрени та втрати кінцівки. • • Якщо під час перебування на відкритому повітрі ви відчуваєте початок переохолодження, негайно зайдіть до теплого приміщення - магазину, кафе, під'їзду - для зігрівання та огляду місць потенційного обмороження. • • Ховайтеся від вітру. На вітрі вірогідність обмороження зростає. • • Не мочіть шкіру - вода проводить тепло швидше ніж повітря. • • Не виходьте на мороз із вологим волоссям. • • Перед виходом на мороз бажано поїсти - вам необхідна додаткова енергія. • Пам'ятайте, що перебування дитини на морозі не повинно перевищувати 15-20 хвилин, потім потрібно зігріти її в теплому приміщенні.

×