Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

PhS - Урок 3

4.207 Aufrufe

Veröffentlicht am

Размери на изображението. Резолюция

Veröffentlicht in: Design
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

PhS - Урок 3

 1. 1. Размери на изображенията
 2. 2. Размери. Концепция • Image => Image Size • Pixels Dimensions • Document Size • И двата размера се отнасят до размера на документа! • И двата размера са коректни • Pixel Dimensions => физически размер • Document Size => логически размер
 3. 3. Физически размер • Качеството варира според броя пиксели • Физическият размер определя броя пиксели • От физическия размер (размера в пиксели) зависи прагът на детайлност на изображението и качеството му • Колкото по-малък е размерът на пиксела като съотношение спрямо общото изображение, толкова по-голяма е детайлността
 4. 4. Колкото по-близко е един елемент до размера на пиксела, толкова по- незабележим и нечетим става той При малък брой пиксели, техният видим размер се увеличава спрямо общия размер на растера
 5. 5. Логически размер • Размерът в cm, mm и т.н. • Необходим е, когато правим дизайн за печат, или когато работим успоредно с други графични редактори (Illustrator) • Не носи информация за детайлността на изображението или качеството му
 6. 6. Резолюция • Показва отношението между физически и логически размер • Резолюция = Брой пиксели / 1 см (дължина) • Можем да открием размерът на пиксела чрез резолюцията – 1 cm / 100 px = 0,01 cm • Брой пиксели / инч • PPI = pixels per inch • DPI = dots per inch => печатна резолюция на устройството
 7. 7. Значение и стандарти на резолюцията • Определя качеството на печатното изделие – Билборд – по-ниска резолюция – Списание – по-висока резолюция • Стандарти – 300 ppi – стандарт за печат => пикселът е трудно различим с око – 1 инч/300 рх = 25,4 мм/300 рх = 0,085 мм • Текстове и други елементи, изискващи детайлност, често се правят във векторни програми
 8. 8. Как да пресметнем размер • Във Photoshop най-често създаваме документите в пиксели (задаваме физически размер) • Ако работим за печат, можем да изчислим физическия размер, ако разполагаме с логическия размер и резолюцията: – Размер за печат: 100 х 70 mm => – 100mm x 25,4= 2,913 in – 2,913 in x 300 ppi = 874 px • Вариант 2: задаваме резолюцията и логическия размер в прозореца за нов документ
 9. 9. Resampling / “Вземане на проба” • Определение: процесът на промяна на физическия размер • Променяме броя пиксели => информацията за цвета трябва да се преразпредели за новия брой пиксели => RESAMPLING
 10. 10. Resampling на изображение • 2 варианта: – Намаляване на размера в пиксели – налага се да премахнем част от информацията на пикселите – Увеличаване на размера в пиксели – трябва да добавим нова информация • Винаги е по-лесно да намалим даден размер
 11. 11. Проблеми • При намаляване, малките детайли изчезват => дори да увеличим отново размера, детайлите вече не съществуват • При увеличаване, отделните пиксели могат да изгубят индивидуалността си, защото липсва информация • =>Необходимо е да създадем още информация
 12. 12. Алгоритми за resampling • Изчисляват цветовата информация за новите пиксели на база заобикалящите ги • Nearest Neighbor – най-простият алгоритъм: копира цветът на най-близкия пиксел => малките детайли изчезват (използва се за малки изображения) • Bilinear – малко по-сложен алгоритъм: изчислява цвета на новия пиксел според заобикалящите го пиксели, т.е. изчислява нова стойност
 13. 13. Алгоритми за resampling • Bicubic – най-сложният алгоритъм: подобен на действие на Bilinear, но опитва да компенсира замъгляването на малките детайли (подчертава контрастните зони)
 14. 14. Артефакти след resampling • Артефакти – изкуствено създадени след (грешки) в изображението след resampling: – “Блокове” пиксели в един цвят – Тъмни и светли “ореоли” около зоните на контраст • Артефактите не изчезват сами! • Артефактите се натрупват с всяко ново преоразмеряване!
 15. 15. Промяна на размера на изображението
 16. 16. Команда Image Size • Image => Image Size (Alt + Ctrl + I)… • Можем да променяме и физическия, и логическия размер • Resample Image – трябва да е отметнато, за да променим размера в пиксели • Constrain Proportions – променяме размера, но запазваме пропорциите
 17. 17. Избор на алгоритъм • Общо 6 алгоритъма • Bicubic (best for smooth gradients) – стандартният бикубичен алгоритъм • Bicubic Smoother (best for enlargement) – маскира “назъбените” пиксели чрез замъгляване • Bicubic Sharper ( best for reduction) – запазва възможно най-много детайли чрез изкуствено изостряне • Bicubic Automatic – Photoshop избира вместо нас
 18. 18. Завъртане на изображение • Image => Image Rotation => подменю с опции • Arbitrary командата – завъртаме под избран от нас ъгъл – Изисква resampling, поради което намалява качеството на изображението
 19. 19. Подравняване на изображение • Ruler Tool • Начертаваме хоризонтална линия • Избираме бутон Straighten Layer (“Изправи слоя”) в лентата с настройки • Променяме само слоя, с който работим • Документът остава с непроменен размер • Използва се често с командата Crop/Изрежи
 20. 20. Изрязване на изображение • Image => Crop (използва се с предварителна селекция) • За изрязване или преоразмеряване • Image => Trim… – Изрязва изображения на база на монохроматично оцветени части – Based On => Transparent pixels – Top Left Pixel Color – Bottom Right Pixel Color – Trim Away => посочваме страната за изрязване
 21. 21. Команда Canvas Size • Canvas Size => Размер на платното • Image => Canvas Size… • Current Size (настоящ размер) <=> New Size • Не използва resampling! Добавя или премахва пиксели • В полето Anchor избираме страна за оразмеряване на “платното” • Отметка Relative – с относителен или абсолютен размер работим • Canvas extension color – цвят на запълване на добавените пиксели
 22. 22. Инструмент Crop Tool • Crop = Изрежи • Появява се рамка около цялото изображение • Можем сами да начертаем рамка или трансформираме оригиналната рамка (чрез маркерите по края ѝ) • Enter / “Tick” => извършва изрязването • Esc / Cancel => отказва изрязването • Задържане на бутони Shift/Alt • Завъртане на изображението в рамката – изисква resampling
 23. 23. Настройки на Crop Tool • Лента с опции => Бутон за настройки • Use Classic Mode => преминаваме към стария режим на инструмента • Show Cropped Area • Enable Crop Shield => определя цвета на зоната, която изрязваме • Crop with Resizing = Изрежи и оразмери => изисква resampling • Unconstrained => въвеждаме ръчно широчина и височина • Size and resolution => въвеждаме размер и резолюция
 24. 24. Настройки на Crop Tool • View => падащо меню с помощни маркировки за изрязване – Правило на третините – Грид (Мрежа) – Диагонал – Триъгълник – Златно сечение – Златна спирала
 25. 25. Корекция на перспектива • Perspective Crop Tool • Начертаваме мрежа, като поставяме точки в 4-те ъгъла • Преместваме точките така, че перспективата да е правилна • Enter / “Tick”, за да потвърдим • Изисква resampling => нарушено качество
 26. 26. Въпроси?

×