Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Photoshop Въведение

5.711 Aufrufe

Veröffentlicht am

Въведение в курса "Основи на Adobe Photoshop"

Veröffentlicht in: Design
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Photoshop Въведение

 1. 1. Adobe Photoshop: Въведение • Неоспорим лидер • Обширен набор от инструменти и опции • За какво използваме Photoshop? o Илюстрация o Обработка на фотографии o Колажи o Създаване на интерфейс o Анимация и 3D
 2. 2. Adobe Photoshop: Определение • Графичен редактор на растерни изображения • Растер = bitmap (English) = решетка, матрица
 3. 3. Пиксел. Концепция за пиксел • Mалък правоъгълен елемент • Най-малката единица в растерното изображение • ½px или ¼px не съществуват • Всички пиксели са с един размер • Подредени в колони и редове • Всеки пиксел може да е различен цвят
 4. 4. Източници на пиксели • Генериране на растерно изображение • Създаване на растерно изображение чрез дигитално устройство o Фотоапарат o Видеокамера o Скенер • Комбинация
 5. 5. Недостатъци на растера o Всяка промяна на пиксели е финална o Растерното изображение е едно цяло и не може да се дели o Пикселите не могат да се местят, могат единствено да се оцветяват в друг цвят o Малък брой пиксели = липса на детайлност o Голям брой пиксели = тежък файл o Увеличаване на растера => по-лошо качество
 6. 6. Инсталация на Adobe Photoshop • www.adobe.com • Trial version = 30 дни • Adobe Creative Cloud • Adobe Photoshop CS6 / Creative Suite • Интерфейс на различни езици • Опции Install / Try • License agreement => бутон Accept • Въвеждане на сериен код => бутон Next • Изберете директория за инсталация • 32 Bit / 64 Bit опции според ОС
 7. 7. Инсталация на Adobe Photoshop => Install
 8. 8. Интерфейс на Adobe Photoshop • Toolbar = Кутия с инструменти • Program menu • Option Bar = Лента с настройки • Document window • Palettes = Палитри / Панели • Scroll Bars
 9. 9. Кутията с инструменти • 65+ инструмента • Групирани според предназначението си
 10. 10. Меню с команди • Групирани според функцията си • Падащи менюта • Подменюта o Image => Mode => RGB o Image => Adjustments =>Hue/Saturation • Диалогов прозорец o File =>New • Панели o Menu => Windows
 11. 11. Меню с команди • Местене и комбиниране на панели • Панелно меню => съдържа различни команди Keyboard shortcuts • L • Shift + L • Menu => Edit => Keyboard shortcuts
 12. 12. Workspace / Работно поле • Reset workspace-name • New workspace • Delete workspace
 13. 13. Работа с документи • Създаване на нов документ o Menu => File => New o Резолюция => брой пиксели / 1 см o Color mode / Цветен режим o RGB => 8 Bit o Advanced опции • Отваряне на вече съществуващ документ • Запазване на файл => кратки, ясни имена • Затваряне на документ
 14. 14. Видове формати • PSD • TIFF o Image Compression • JPEG o Jpeg o Jpg o Jpe o Малък размер => по-лошо качество
 15. 15. Навигация на документа • Име на документа • Мащаб • Цветови режим • * - документът съдържа промени, които не са запазени • Rulers • Команда Zoom: View=> Zoom In/Out • Инструменти Zoom и Hand o Scrubby zoom o Rotate view tool • Navigator панелът
 16. 16. Работа с повече от един документ • Window => Arrange • Видове подреба • New window for …
 17. 17. Инструменти за рисуване • Brush / Четка => размазани ръбове • Pencil / Молив => остри ръбове • Опции и настройки o Размер o Твърдост o Библиотеки => Brush Presets o Опция за прозрачност o Color overlay modes => Режими на смесване на цветовете
 18. 18. Избор на цветове • Foreground color • Background color • Цветен панел o Системи цветове – RGB, CMYK, HSB, Lab o Swatches панелът => работа с библиотеки o Color Picker => стойности на цветовете
 19. 19. Въпроси?

×