Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Galilei (Randstad) begeleidt de totale arbeidsmarkt

3.532 Aufrufe

Veröffentlicht am

Een belangrijke ontwikkeling op de arbeidsmarkt is dat arbeidsbemiddeling die vertrekt vanuit het individu, outplacement, loopbaanbegeleiding en trajectbegeleiding, de voorbije jaren sterk gegroeid is. Dit heeft te maken met nieuwe regulering inzake outplacement en nieuwe overheidsinitiatieven (loopbaanbegeleiding, tenderbeleid) maar ook met de steeds grotere behoefte van werknemers om ondersteuning te krijgen bij het managen van de eigen volledige loopbaan.

 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2F7hN3u ♥♥♥
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2F7hN3u ❤❤❤
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

Galilei (Randstad) begeleidt de totale arbeidsmarkt

 1. 1. Grow|Change|Lead|Perform GALILEI (RANDSTAD) BEGELEIDT DE TOTALE ARBEIDSMARKT PERSCONFERENTIE 21.10.2015 JAN DENYS MARC VAN HARNEVELDT SABINE LAMBRICHTS 1
 2. 2. Grow|Change|Lead|Perform Geschiedenis arbeidsbemiddeling V A R A A INTERMEDIAIR N A B G O D 2
 3. 3. Grow|Change|Lead|Perform Oorspronkelijk : vraagzijde domineert V A R A A INTERMEDIAIR N A B G O D 3
 4. 4. Grow|Change|Lead|Perform Later ook meer en meer aandacht voor aanbod V A R A A INTERMEDIAIR N A B G O D 4
 5. 5. Grow|Change|Lead|Perform Aanbodgerichte bemiddeling op de arbeidsmarkt : de mijlpalen • Outplacement 1985 • Trajectbegeleiding 1991 • Afschaffing beschottenregeling 1999 • Loopbaanbegeleiding 2004
 6. 6. Grow|Change|Lead|Perform Waarom wint aanbodgerichte arbeidsbemiddeling aan belang? • Regulering outplacement • Tenderbeleid Vlaamse overheid • Loopbaancheque Vlaamse overheid • Steeds meer behoefte bij werkenden/werkzoekenden
 7. 7. Grow|Change|Lead|Perform VRAAG AANBOD RANDSTAD GALILEI • Uitzendarbeid • Projectsourcing • Interim management • Werving & selectie • Dienstencheques • RPO, MSP • Outplacement • Trajectbegeleiding • Loopbaanbegeleiding 7
 8. 8. Grow|Change|Lead|Perform De werknemer aan het loopbaanstuur?
 9. 9. Grow|Change|Lead|Perform Outplacement Loopbaanbegeleding Trajectbegeleiding 9
 10. 10. Grow|Change|Lead|Perform Definitie outplacement Outplacement is een geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van de werkgever aan de werknemer worden verleend om hem in staat stellen om binnen een zo kort mogelijke termijn een betrekking bij een nieuwe werkgever te vinden of een beroepsbezigheid als zelfstandige te ontplooien Deze diensten worden verstrekt door een outplacementbureau. De begeleidingsdiensten kunnen individueel of in groep worden verleend. De begeleiding gebeurt op vraag van en voor rekening van de werkgever Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen outplacementbegeleiding die vrijwillig wordt aangeboden en het outplacement dat wettelijk wordt opgelegd 10
 11. 11. Grow|Change|Lead|Perform De geschiedenis van outplacement in België 1985 1990 1992 1999 2002 2007 2014 2016 1985 start individueel outplacement 1990 start collectief outplacement 1992 CAO51 – vrijwillig outplacement wordt in een juridisch kader gegoten 1999 Beschottenregeling afgeschaft : uitzendbedrijven kunnen ook outplacement aanbieden 2002 CAO82 2007  CAO82 bis – outplacement voor iedereen ouder dan 45 jaar 2014  eenheidsstatuut arbeiders – bedienden – outplacement voor iedereen met anciënniteit van 9 jaar of meer  nog niet dwingend 2016  wetgeving van 2014 wordt dwingend 11
 12. 12. Grow|Change|Lead|Perform De outplacementmarkt vandaag Enkele statistieken In 2014 ongeveer 15.900 outplacementtrajecten uitgevoerd door privé spelers in België Daarnaast worden er nog ongeveer 4.000 outplacementtrajecten uitgevoerd door Forem in Wallonië Galilei is marktleider met een marktaandeel van 24,5 % 12
 13. 13. Grow|Change|Lead|Perform EVOLUTIE OUTPLACEMENT OP JAARBASIS 1,439 1,525 1,253 1,699 2,707 4,802 3,769 10,744 10,646 9,929 11,681 13,497 12,190 1,303 2,393 2,456 1,178 1,515 2,637 5,828 4,462 7,042 4,198 2,773 3,598 3,673 2,742 3,918 3,709 2,877 4,222 7,439 9,597 15,206 17,688 14,127 14,454 17,095 15,863 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 14 Collectief Outplacement | Outplacement collectif Individueel outplacement | Outplacement Individuel Totaal | Totale 13 Totaal / Total
 14. 14. Grow|Change|Lead|Perform 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 40% 26% 18% 13% 3% Outplacementprogramma's die resulteerden in een nieuwe job in 2014 Gemiddelde duurtijd van de zoektocht = 144,3 dagen <=3 maanden 4 - 6 maanden 7 - 9 maanden 10 - 12 maanden + 12 maanden 14
 15. 15. Grow|Change|Lead|Perform Kandidaten vinden gemiddeld in nieuwe job in 144 kalenderdagen 66% van de kandidaten die een nieuwe job vinden doen dit tijdens de eerste 6 maanden van hun outplacementtraject Voor diegenen die langer tijd nodig hebben om een nieuwe job te vinden, beïnvloeden volgende factoren de zoektocht naar nieuw werk • Leeftijd • “Match” van hun profiel in functie van de vraag op de arbeidsmarkt • Scholingsgraad • Ervaring • Mobiliteit • Regionale arbeidsmarktsituatie 15
 16. 16. Grow|Change|Lead|Perform Hoeveel mensen vinden bij Galilei een job na outplacement ? Tijdens of na een begeleiding vinden via Galilei gemiddeld 61% van de mensen een nieuwe job(*) Na een individuele begeleiding via Galilei vinden gemiddeld zelfs 73% van de mensen een nieuwe job (*) Kwalitatief gezien zijn 93 % van de mensen uitermate tevreden over hun traject, terwijl 82 % van de mensen zeer tevreden zijn (*) cijfers gebaseerd op de resultaten van het 1e semester 2015 16
 17. 17. Grow|Change|Lead|Perform 17
 18. 18. Grow|Change|Lead|Perform Nieuwe wetgeving zorgt voor onduidelijkheid Wordt 1/12e van jaarloon nu verplicht afgehouden van ontslagvergoeding bij outplacementtrajecten volgens de Algemene Regeling ? Zal iemand die afziet van het volgen van een outplacementtraject geschorst worden door de RVA vanaf 1 januari 2016 ? De nieuwe wetgeving leidt tot discriminatie van 45-plussers 18
 19. 19. Grow|Change|Lead|Perform De Galaxis acquisitie – een nieuw concept Outplacement Career Services 19
 20. 20. Grow|Change|Lead|Perform Het Galaxis concept Begeleiding van “top executives” Persoonlijke begeleiding door een senior executive consultant Focus op een nieuwe topfunctie binnen een internationaal kader Discrete omgeving met logistieke en administratieve ondersteuning op topniveau 20
 21. 21. Grow|Change|Lead|Perform Trajectbegeleiding – definitie Trajectbegeleiding is een vorm van procesbegeleiding waarbij een persoon actief wordt bijgestaan in het verhelderen van zijn ondersteuningsbehoeften en in het samenstellen, coördineren en opvolgen van een ondersteuningspakket in de zoektocht naar werk Specifiek voor werkzoekenden houdt dit in: ● oriëntering: zelfkennis en arbeidsmarktkennis ● training en coaching van arbeidsmarktattitudes ● training en coaching van sollicitatievaardigheden ● jobhunting ● begeleiding op de werkvloer 21
 22. 22. Grow|Change|Lead|Perform Trajectbegeleiding – doelgroep DOELGROEP: werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt die nood hebben aan coaching en begeleiding bij de brug naar werk • Doorsnede van alle werkzoekenden • Specifieke kansengroepen: jongeren, 50- of 45-plussers, kortgeschoolden, hooggeschoolde allochtonen, anderstaligen, allochtonen, laagtaalvaardigen, personen in armoede, …. 22
 23. 23. Grow|Change|Lead|Perform Trajectbegeleiding: geschiedenis Kader Randstad • 1997-2001 : Vlaamse Interim Brug • 1999 : Vlaams Regeerakkoord rond rol private sector op arbeidsmarkt, regiefunctie VDAB • 2004 : zelfde beweging Forem, projectoproep • 1996 : Randstad eerste initiatieven in steden Brussel, Antwerpen, Gent in partnerships (PPS) • 1997 : Interim als opstap • 1998 : Baanbreker • 2000 : Paradox • 2003: Diabolo 23
 24. 24. Grow|Change|Lead|Perform Trajectbegeleiding: geschiedenis Kader Randstad • 2005 : vermarkting tenderbeleid i.k.v. sluitende aanpak • 2008 : eerste projectoproepen door Actiris in Brussel • 2005 : start Randstad Diversity • 2008 : InterS • 2010 : Potentia • 2012 : Actiris, 45-plus • 2015 : Actiris, ARAE • 2016 : Galilei Employability 24
 25. 25. Grow|Change|Lead|Perform Trajectbegeleiding - huidige markt Vlaanderen: tenderbeleid sinds 10 jaar, VDAB als pionier regionale en provinciale tenders verschillende vormen van uitbestedingen, met transparante scoring profit en social profit Wallonië: projectoproepen sinds 2004, subsidiemechanisme focus op social profit, klein deel van de markt voor profit Brussel: projectoproepen sinds 2008, subsidiemechanisme sterk groeiend social profit en groeiend profit 25
 26. 26. Grow|Change|Lead|Perform Galilei Employability RESULTATEN 2015: • begeleiding van 9000 werkzoekenden in 2015 • doorstroom naar werk: gemiddeld 75% van de werkzoekenden heeft een duurzame job na de begeleiding • hoe meten? - na traject van 6 maanden of 3/6 maanden na opleiding - tewerkstelling onbepaalde/bepaalde duur of regelmatige uitzendarbeid - resultaten afhankelijk van verschillende factoren (50% - 87%) 26
 27. 27. Grow|Change|Lead|Perform Trajectbegeleiding - advies naar de toekomst • Knelpunt : frequentie en grootte van tenders is zeer wisselend Voorstel : systematiek in tendering, combinatie van regionale tenders met lokale tenders Voordelen : behoud van knowhow, efficiëntieverbetering door schaalgrootte, ruimte voor innovatieve piloten • Knelpunt : weinig samenwerking profit en social profit Voorstel : stimulering vanuit het tenderbeleid van PPS door samenwerking te scoren Voordelen : uitwisseling van knowhow professionalisering van de markt mogelijkheid voor integrale trajecten 27
 28. 28. Grow|Change|Lead|Perform Trajectbegeleiding - advies naar de toekomst • Knelpunt : gunning van tender op basis van geschreven dossier, zonder rekening te houden met geleverde kwaliteit in het verleden Voorstel : resultaten van de kwaliteitsmonitoring door VDAB meenemen in de beoordeling van nieuwe tenders Voordelen : behoud van bewezen kwaliteit en resultaat • Knelpunt : subsidiemechanisme in Brussel en Wallonie Voorstel : tendering door Forem en Actiris met transparante gunningscriteria en beoordeling Voordelen : stimuleert focus op kwaliteit stimuleert focus op resultaat stimuleert innovatie 28
 29. 29. Grow|Change|Lead|Perform Loopbaanbegeleiding - definitie Loopbaanbegeleiding is een coaching op maat naar een gewenste situatie binnen de job of de loopbaan, door middel van (individuele) gesprekken, opdrachten en oefeningen. Op maat betekent: volgens de (loopbaan)vraag, de verlangens en behoeften van de deelnemer, afgestemd op het denkniveau, de gewenste frequentie en de snelheid van de gesprekken. 29
 30. 30. Grow|Change|Lead|Perform De loopbaancheque Sinds juli 2013 hebben 22.652 mensen gebruik gemaakt van de loopbaancheque Meer dan 150 bedrijven bieden loopbaanbegeleiding aan in Vlaanderen Galilei is één van de toonaangevende bedrijven in deze markt sinds 2010 • 1.600 mensen begeleid met de loopbaancheque • 843 mensen via het ESF traject 30
 31. 31. Grow|Change|Lead|Perform De loopbaancheque Zeer succesvol initiatief in Vlaanderen Werknemers nemen steeds meer en meer het initiatief om over hun loopbaan na te denken In Brussel en Wallonië zijn er spijtig genoeg vanuit de overheden nog geen initiatieven ondanks veelvuldige vraag vanuit de arbeidsmarkt 31
 32. 32. Grow|Change|Lead|Perform Loopbaanbegeleiding : ook B2B initiatieven Bedrijven voorzien meer en meer interne loopbaancentra om hun personeel te motiveren pro-actief na te denken over de eigen carrière Medewerkers worden vrijwillig uitgenodigd om hun carrière onder de loep te nemen In de eerste plaats met tot doel interne mobiliteit te stimuleren en talent in huis te houden om te komen tot duurzaam engagement 32
 33. 33. Grow|Change|Lead|Perform Zie film van Gretel. Wat doen we ? 33
 34. 34. Grow|Change|Lead|Perform We begeleiden als eerste de totale arbeidsmarkt Professionele carrière van een werknemer 15.000 mensen per jaar 34
 35. 35. Grow|Change|Lead|Perform Verschillen Vlaanderen – Brussel – Wallonië • Loopbaancheque alleen in Vlaanderen • Grotere rol voor Forem bij outplacement in geval van herstructurering • Tenderbeleid in Vlaanderen, projectoproepen in Brussel, Wallonië 3
 36. 36. Grow|Change|Lead|Perform Conclusies • Het belang van aanbodgerichte arbeidsbemiddeling groeit om diverse redenen • In de toekomst verdere groei verwacht • Galilei is eerste bedrijf die volledige arbeidsmarkt kan begeleiden • Verschillen Vlaanderen - Brussel - Wallonië • Uitdagingen

×