Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Newsletter ed maramures-sep_oct 2019

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 4 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Newsletter ed maramures-sep_oct 2019 (20)

Anzeige
Anzeige

Newsletter ed maramures-sep_oct 2019

  1. 1. Buletindeinformare europeană Buletin informativ electronic editat de Centrul Europe Direct Maramureş 6 apariții/an Cuprinsul Newsletterului: • Ziua Europeană a Cooperării • Premianți la concursuri euro- pene • Vizionare de scurtmetraje #EUandME • Competitia WiFi4EU – rezul- tate • Autoritatea Europeană în do- meniul Muncii • Util pentru TINEri: -- Facebook la 2000 de aprecieri -- Programului #DiscoverEU Informații despre drepturile de care beneficiem în Uniunea Europeană găsiți pe Portalul ”Europa ta”: http://europa.eu/youreurope/ citizens/index_ro.htm Pentru întrebări pe teme europene puteți suna gratuit la numărul unic european: 00.800.67.89.10.11 Anul XI, Nr. 5 Septembrie-Octombrie2019 Centrul EUROPE DIRECT Maramureş - proiect derulat de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ, în parteneriat cu CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ - entitate afiliată Ziua Europeană a Cooperării Joi, 26 Septembrie 2019, am par- ticipat la evenimentul organizat de Fili- ala Sighetu Marmației a Secretariatului Tehnic Comun pentru Programul de Co- operare Transfrontalieră Ungaria – Slo- vacia – România - Ucraina 2014 -2020, cu ocazia Zilei Europene a Cooperării. Am profitat de această ocazie pen- tru a prezenta tinerilor prezenți portalul dedicat Ce Face Europa pentru Mine (https://what-europe-does-for-me.eu/ ro/portal) și pe lângă proiectele trans- frontaliere prezentate de autorități și instituții locale/județene am împărtășit informații legate de oportunitățile și drepturile tinerilor elevi, ca cetățeni ai unui stat membru UE, în ceea ce privește educația, mobilitatea și sănătatea. Mulțumim Colegiului Tehnic „Mar- mația” pentru găzduire și sperăm în organizarea de evenimente pe teme de informare europene și pe viitor, într-un cadru care l-am perceput ca extrem de deschis spre cooperare și proiecte cu finanțare europeană. „Ziua Cooperării Europene” este o inițiativă de comunicare derulată în fiecare an în luna septembrie în țările Uniunii Europene și țările vecine, beneficiare ale programelor de cooperare teritorială, care dorește să promoveze în mod inedit colaborarea dintre comunitățile locale din zonele de graniță. Premianți la concursuri europene O echipă a Liceului Tehnologic „Marmația” din Sighetu Marmației a câștigat Pre- miul Juriului în cadrul unui concurs organizat de Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale. Cei patru elevi din cadrul Colegiul Tehnologic: Beatris Panas, Carina Czako, Patrick Liszkovics și Alin Pașca au arătat, prin povestea lor vizuală (Photostory: „Calea mea, calea noastră”), cum tradițiile și arta pot deveni surse de inspirație pentru lansarea unei cariere profesionale. Fascinația pentru meșteșugul de cusut/brodat al bunicii care re- aliza cămăși tradiționale, mândria de a le purta și impresiile care le-au generat unei profesoare, au constituit motivația din spatele creării unei micro-întreprinderi DALSI SRL. Cu ajutorul mai multor asociați de diferite naționalități această micro-întreprin- dere promovează o legătură puternică între localnici și produsele tradiționale provenite din diferite culturi: română, maghiară și ucraineană.
  2. 2. 2 Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic 5/2019 Septembrie - Octombrie 2019 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM Maramureș, CJ Maramureș - entitate afiliată Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene La concurs au participat 112 echipe din învățământul vocațional (VET) din 20 de state europene, aceasta fiind a patra ediție a competiției. În total echipele au reunit un număr de 380 de tineri înscriși în structuri educaționale de tip VET și 76 de instructori/profesori. Tema acestui an era împărtășirea, prin imagini, a unei experiențe memorabile a elevilor în cadrul învățământului vocațional. Pozele echipei din Maramureș au fost realizate la Săpânța. Felicitări participanților și drumuri bune cu distracție la Festivalul Internațional de Film de la Tesalonic! (a șaizecea ediție). Mai multe informații despre concurs și câștigători aici: http://bit.ly/MarmatiaWinners Alte informații legate de Centrul European pentru Dez- voltarea Formării Profesionale: https://www.cedefop.europa.eu/ro/about-cedefop Vizionare de scurtmetraje #EUandME Luni, 21 octombrie 2019, cu sprijinul reprezentanților Colegiului Național „Dragoș Vodă” din Sighetu Marmației, am organizat o vizionare de scurtmetraje #EUandME, urmată de o mini-dezbatere și discuții cu privire la educație și formare profesională în Uniunea Europeană în general și în România. Primul scurtmetraj pe care l-am urmărit, „În universul meu acustic” („The Sound of Mine”) este regizat de Jaime Olias De Lima și se referă la drepturi persoanelor cu nevoi speciale, în speță tulburări din spectrul autismului. Am menționat câteva metode prin care UE ajută la îmbunătățirea calității vieții persoanelor afectate de autism cum ar fi: (1) cercetări cu privire la noi tratamente, (2) un proiect pentru a studia diagnosticarea, răspândirea, intervențiile și modalitățile de îmbunătățire a îngrijirii celor afectați, (3) înființarea unei rețele multidisciplinare atât pentru a investiga perturbările ce afectează dezvoltarea creierului în copilărie, conducând la autism, cât și pentru a forma tinerii cercetători, (4) dezvoltarea unui robot utilizat în cadrul unui program de recunoaștere a emoțiilor și de învățare a modalităților de exprimare a copiilor cu autism, (5) formarea profesioniștilor și a îngrijitorilor per- soanelor cu autism. Al doilea scurtmetraj, intitulat „Conspirația„ („Con- spiracy”), regizat de Magdalena Załęcka povestește într-un mod umoristic oportunitățile de mobilitate ale tinerilor (și nu numai) în cadrul UE. Am discutat despre călătorii în in- teres personal/turistic, dar și oportunități de mobilitate în cadrul programului Erasmus+. Unii dintre elevii prezenți au menționat chiar intenția de a urma studiile la nivel de uni- versitate în spațiul european. Ultima parte a dezbaterii a fost rezervată prezentării unor informații și date statistice legate de educație și formare profesională în UE/România. UE joacă un rol determinant în sprijinirea și completarea eforturilor pe care statele mem- bre le depun pentru a-și îmbunătăți și moderniza sistemele de învățământ.
  3. 3. Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic 5/2019 Septembrie - Octombrie 2019 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România 3 Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM Maramureș, CJ Maramureș - entitate afiliată Strategia Europa 2020 stabilește ca obiective la nivelul UE reducerea sub 10% a numărului de cazuri de abandon școlar și creșterea numărului de absolvenți de învățământ superior la cel puțin 40 %, până în 2020. Obiectivele, instru- mentele și modalitățile de cooperare la nivel european sunt descrise în cadrul strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării (ET 2020), valabil până în 2020. Am prezentat și dezbătut ultima analiză de țară pen- tru România, menită să ajute să dezvolte politicile în do- meniul educației și formării profesionale și să monitorizeze progresele realizate în direcția implementării reformelor. Din păcate cifrele pentru țara noastră sunt mult sub media europeană și nu se apropie de țintele strategice stabilite. Am rămas însă plăcuți surprinși să aflăm că la nivelul Colegiului Național „Dragoș Vodă” există achiziționate pachete software care să asiste personalul dedicat în testarea competențelor și orientarea profesională și școlară. Prezentarea scurtmetrajelor dedicate tinerilor EUandMe și discuția legată de domeniul educației vine în sprijinul eforturi- lor unității de învățământ ce participă la concursul național Euroscola 2019, cu tema din acest an „Educația schimbă vieți”. Mult succes în concurs și mulțumim pentru implicare și oportunitate! • Competitia WiFi4EU – rezultate Ca urmare a celei de-a treia runde de înscrieri #WiFi4EU din luna septembrie, peste 1.780 de municipalități vor primi vouchere în valoare de 15.000 de euro pentru a acoperi costurile de achiziție și de instalare a echipamentelor Wi-Fi (puncte de acces fără fir) în locuri precum bibliotecile, muzeele, parcurile sau piețele publice. Suma totală alocată acestui apel a fost de 26,7 milioane de euro. Cererea a fost mult mai mare decât sumele alocate pentru fiecare stat participant, iar 7 țări, printre care și România, au atins numărul maxim de potențiali câștigători, respectiv 142 de localități au fost desemnate câștigătoare. În Maramureș 8 UAT-uri sunt incluse pe lista câștigătorilor finanțării din fonduri europene. Acestea sunt: orașul Șomcuta Mare, orașul Săliștea de Sus, comuna Bogdan Vodă, comuna Coaș, comuna Coltău, comuna Groșii Țibleșului, comuna Lăpuș, comuna Recea. Felicitări! Poți vizualiza lista completă pentru această oportunitate de finanțare aici: http://bit.ly/WifiEU-RO În următoarele zile, fiecare aplicant în cadrul acestei scheme de finanțare va primi un email de notificare cu privire la re- zultate. Ulterior, acele localități care sunt declarate câștigătoare vor fi obligate să semneze un contract de finanțare, care va fi disponibil în cadrul portalului Wifi4EU și vor intra în posesia voucherului în valoare de 15.000 de euro. Următoarea perioadă de aplicații va avea loc înainte de fina- lul anului 2020. Context: Proiectul WiFi4EU se desfășoară pe parcursul a mai multor apeluri, în toate cele 28 de state membre, precum și în Norvegia și Islanda. Odată ce municipalitățile s-au înregis- trat pe platforma WiFi4EU, acestea vor putea aplica pentru un voucher printr-un simplu click. Comisia Europeană va selecta beneficiarii în ordinea înscrierilor, asigurând respectarea echili- brului geografic. • Autoritatea Europeană în domeniul Muncii Luna aceasta a avut loc deschiderea activității pentru Autori- tatea Europeană în domeniul Muncii, autoritate stabilită la Bratislava în Slovacia. Autoritatea Europeană în domeniul Muncii are stabilite următoarele obiective: facilitarea accesului la informații și ser- vicii pentru cetățeni și operatori economici, legate de drepturile și obligațiile acestora; facilitarea cooperării dintre statele mem- bre în demersurile de punere în aplicare a dreptului european al muncii, inclusiv facilitarea unor verificări/inspecții concertate și comune, precum și lupta împotriva muncii la negru; medierea și facilitarea găsirii de soluții în cazurile disputelor transfron- taliere. Citește mai multe aici: http://bit.ly/AEUMunca
  4. 4. Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; web: http://europedirect.cdimm.org/ Informaţii despre Uniunea Europeană; organizarea de evenimente pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Fundaţia CDIMM Maramureş- Structura gazdă a Centrului Europe Direct Maramureș. Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/ fax: +40-262-224.870, 222.409; www.cdimm.org. Consultanţă în afaceri, cursuri/seminarii; planuri de afaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Colectivul de redacţie CDIMM Maramureș Radu BIG Vlad PASCU, Angela Mureșan Consiliul Județean Maramureș Răzvan MANȚA Radu LUCIAN Program cu publicul 9.00 - 16.00 Colecţia Buletinului informativ electronic o găsiţi la adresa: http://europedirect.cdimm.org/ newsletter Util pentru TINEri „Facebook la 2000 de aprecieri” Mulțumim pentru că sunteți parte din comunitatea noastră online și urmăriți știrile și evenimentele pe teme europe- ne pe care le promovăm! Ne zic cei de la Facebook că am atins cifra de 2000 de aprecieri (likes)! Programului #DiscoverEU Înscrierile pentru cea de-a patra rundă a programului #DiscoverEU au început joi, 7 noiembrie 2019, și se vor încheia joi, 28 noiembrie 2019, ora 13:00 (ora României). Pentru a fi eligibil, trebuie: • să te fi născut între 1 ianuarie 2️0️0️1️ (inclusiv) și 31 decembrie 2001 (inclusiv) • să ai cetățenia uneia din țările fac parte din Uniunea Europeană la data luării deciziei de atribuire • să completezi corect formularul de înscriere on- line, indicând numărul cărții de identitate sau al pașaportului. Apoi va trebui să răspunzi la un quiz (cu excepția cazu- lui în care te-ai înscris ca membru al unui grup). Dacă ești selectat, poți călători pe o perioadă de cel puțin 1 zi și cel mult 30 de zile, între 1 aprilie 2020 și 31 octombrie 2020. Înscrie-te aici: https://europa.eu/youth/discovereu/apply_ro Ce este DiscoverEU? DiscoverEU este o inițiativă a Uniunii Europene care îți dă posibilitatea de a descoperi Europa prin intermediul unor experiențe inedite. Călătorind în special cu trenul (există și excepții pentru a permite participarea tinerilor care locuiesc pe insule sau în zone îndepărtate), vei putea admira varietatea nesfârșită a peisajelor și orașelor europe- ne. Tinerii interesați au la dispoziție două runde de înscri- eri în fiecare an. Solicitanții selectați vor primi un permis de călătorie. De la lansarea DiscoverEU, în iunie 2018, aproape 50.000 de tineri au primit permise de călătorie. Din România, aproape 2.000 de tineri au primit permise de călătorie. Comisia a lansat inițiativa DiscoverEU în iunie 2018, în urma unei propuneri a Parlamentului European pentru o acțiune pregătitoare cu un buget inițial de 12 milioane EUR; bugetul pentru 2019 este de 16 milioane EUR, iar bugetul estimat pentru 2020 este de 25 de milioane EUR. DiscoverEU reunește mii de tineri, care formează o adevă- rată comunitate în întreaga Europă. Participanți care nu se cunoșteau până atunci au intrat în contact pe platformele de comunicare socială, au făcut schimb de informații sau au oferit sfaturi privind atracțiile locale, au format grupuri pentru a călători dintr-un oraș în altul sau au locuit acasă la alți participanți. Mai multe detalii la adresa: https://europa.eu/youth/discovereu/ Consiliul Județean Maramureş - Entitate afiliată pentru Centrul Europe Direct Maramureș Str. Gh. Șincai nr. 46, 430311 Baia Mare; tel: +40-262-212.110; email: office@cjmaramures.ro; web: https://www.cjmaramures.ro/ CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREȘ Buletin informativ electronic 5/2019 Septembrie - Octombrie 2019

×