Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Newsletter ED Maramures-Octombrie 2018

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 4 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Newsletter ED Maramures-Octombrie 2018 (20)

Anzeige
Anzeige

Newsletter ED Maramures-Octombrie 2018

  1. 1. Buletin informativ electronic editat de Centrul Europe Direct Maramureş 6 apariții/an Cuprinsul Newsletterului: • Ziua Centrului Europe Direct Maramureș 2018 • Starea UE 2018 • Ziua Europeană a Limbilor Straine 2018 • Util pentru TINEri: - Programul - EUROPA CREATIVĂ 2014-2020 - O noua platformă „Ce face Europa pentru mine” Informații despre drepturile de care beneficiem în Uniunea Europeană găsiți pe Portalul ”Europa ta”: http://europa.eu/youreurope/ citizens/index_ro.htm Pentru întrebări pe teme europene puteți suna gratuit la numărul unic european: 00.800.67.89.10.11 Prin dezbatere și dialog moderat, reprezentanți ai elevilor, profesori din ciclul liceal și cel universitar, reprezentanți ONG și ai mediului de afaceri, precum și reprezentanți ai Consiliului Județean Maramureș au abordat teme precum: provocări și dificultăți în educație, abandon școlar, oportunități de a studia în UE și în statele membre, integrarea în comunitățile școlare, persoane cu nevoi speciale, situația copiilor cu părinți plecați în străinătate, adaptarea pro- gramelor școlare cu cerințele de pe piața muncii, dezvoltarea competențelor cheie, etc. Dezbaterea, deși succintă, face posibilă deschiderea către noi întâlniri având în centru tema educației. Anul X, Nr. 5 Septembrie-Octombrie 2018 Centrul EUROPE DIRECT Maramureş - proiect derulat de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ, în parteneriat cu CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ - entitate afiliată Ziua Centrului Europe Direct Maramureș 2018 În data de 3 octombrie 2018 s-a sărbătorit ”Ziua Centrelor Eu- rope Direct, în Baia Mare” – Ediția a III-a, la Sala de conferințe a Bibliotecii Județene ”Petre Dulfu” Baia Mare. Evenimentul a fost organizat de către Centrul Europe Direct Maramureș, din cadrul Fundației CDIMM Maramureș, în parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș – entitate afiliată în proiect. E v e n i m e n t u l a fost dedicat Zi- lei Mondiale a Educației (săr- bătorită în fie- care an pe data de 5 octombrie) și a fost adresat maramureșenilor interesați în pro- movarea educației ca factor de schim- bare și progres: elevi, studenți și cadre didactice, reprezentanți și voluntari ONG.
  2. 2. 2 Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic 5/2018 Septembrie - Octombrie 2018 Proiect nanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Proiect nanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM Maramureș, CJ Maramureș - entitate a liată Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia o cială a Uniunii Europene ZIUA EUROPEANĂ A LIMBILOR STRĂINE Miercuri, 26 SEP 2018 la Colegiul National Mihai Eminescu (Baia Mare) s-a aniversat Ziua Europeana A Limbilor Straine. La organizarea evenimentului au mai participat Centrul Europe Direct Maramures, CN George Baritiu, CN Vasile Lucaciu, CN Emil Racovita. Evenimentul s-a adresat elevilor si cadrelor didactice tema fiind „Comunicare si responsabilitate”. La eveniment au participat peste 100 de persoane.
  3. 3. Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic 5/2018 Septembrie - Octombrie 2018 Proiect nanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România 3 Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia o cială a Uniunii Europene Proiect nanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM Maramureș, CJ Maramureș - entitate a liată Pentru a contribui la garantarea faptului că alegerile de anul viitor pentru Parlamentul European vor fi organizate în mod liber, corect și în siguranță, președintele Jean-Claude Juncker a anunțat, în discursul său privind starea Uniunii, o serie de măsuri concrete în acest sens. La 12 septembrie 2018, în discursul său privind starea Uniunii, președintele Jean-Claude Juncker a declarat: „Trebuie să luăm măsuri de protecție pentru ca alegerile noastre să continue să fie libere și corecte. Este motivul pentru care Comisia propune astăzi noi norme menite să protejeze mai bine procesele noastre democratice în fața riscului de a fi manipulate de țări terțe sau de interese private.” Printre aceste măsuri se numără o mai mare transparență cu privire la materialele publicitare cu caracter politic postate online și posibilitatea aplicării de sancțiuni în cazul utilizării ilegale a datelor cu caracter personal în vederea influențării deliberate a rezultatului alegerilor europene. Prin propunerile prezentate astăzi, Comi- sia urmărește să abordeze amenințările la care ar putea fi expuse alegerile și, astfel, să sporească reziliența sistemelor democratice ale Uniunii. Istoria recentă a evidențiat riscul ca cetățenii să facă obiectul unor com- panii masive de dezinformare online, menite să discrediteze și să delegitimeze procesul electoral. Se crede și că au existat cazuri de utilizare ilegală a datelor cu caracter personal ale persoanelor. • Starea Uniunii: măsuri pentru asigurarea unor alegeri europene libere și corecte Setul de măsuri prezentate astăzi de Comisie cuprinde: ◊ O recomandare privind rețelele de cooperare în materie electorală, transparența online, protecția împotriva inci- dentelor de securitate cibernetică și combaterea campaniilor de dezinformare: Statele membre sunt încurajate să înființeze rețele naționale de cooperare în materie electorală, alcătuite din autorități relevante – de exemplu, autoritățile electorale, cele în domeniul securității cibernetice, al protecției datelor și cele responsabile de asigu- rarea respectării legii – și să numească un punct de contact care să participe la o rețea de cooperare în materie electorală constituită la nivel european. ◊ Comisia recomandă, de asemenea, asigurarea unei mai mari transparențe în ceea ce privește materialele pu- blicitare cu caracter politic postate online și vizarea anumitor utilizatori prin conținut online cu caracter politic. Partidele politice europene și naționale, fundațiile și organizațiile implicate în campaniile electorale ar trebui să pună la dispoziție informații privind fondurile cheltuite cu campaniile publicitare online, indicând partidul sau grupul de sprijin politic care se află în spatele unui material publicitar cu caracter politic postat online, precum și publicând informații cu privire la criteriile de selecție a publicului-țintă utilizate pentru diseminarea de informații către cetățeni. ◊ Autoritățile naționale, partidele politice și presa ar trebui, la rândul lor, să ia măsuri pentru a-și proteja rețelele și sistemele informatice în fața amenințărilor la adresa securității cibernetice, pe baza orientărilor elaborate de autoritățile naționale în cadrul Grupului de cooperare în domeniul securității rețelelor și a sistemelor informatice, împreună cu Agenția UE pentru Securitate Cibernetică și cu Comisia Europeană. ◊ Orientări privind aplicarea legislației UE în materie de protecție a datelor Orientările vor permite autorităților naționale și partidelor politice europene și naționale să aplice obligațiile în materie de protecție a datelor im- puse de legislația UE în contextul alegerilor. Regulamentul general privind protecția datelor al UE se aplică din mai 2018 și include în sfera sa de aplicare și toate partidele politice europene și naționale, precum și alți actori implicați în procesul electoral, cum ar fi brokerii de date sau platformele de comunicare socială. ◊ O modificare legislativă menită să înăsprească normele privind finanțarea partidelor politice europene Modifica- rea punctuală a Regulamentului din 2014 privind finanțarea partidelor va face posibilă impunerea de sancțiuni financiare în cazul încălcării normelor în materie de protecție a datelor în vederea influențării deliberate a rezul- tatului alegerilor europene. ◊ Un regulament privind punerea în comun a resurselor și a cunoștințelor de specialitate în domeniul tehnologiilor de securitate cibernetică Pentru a ține pasul cu evoluția constantă a amenințărilor cibernetice, Comisia propune crearea unei rețele de centre de competență în materie de securitate cibernetică pentru a direcționa și a coor- dona mai bine fondurile disponibile pentru a susține cooperarea, cercetarea și inovarea în materie de securitate cibernetică. Website-ul Parlamentului European: http://www.europarl.europa.eu
  4. 4. Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; web: http://europedirect.cdimm.org/ Informaţii despre Uniunea Europeană; organizarea de evenimente pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Fundaţia CDIMM Maramureş- Structura gazdă a Centrului Europe Direct Maramureș. Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/ fax: +40-262-224.870, 222.409; www.cdimm.org. Consultanţă în afaceri, cursuri/seminarii; planuri de afaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Colectivul de redacţie CDIMM Maramureș Radu BIG Vlad PASCU Consiliul Județean Maramureș Răzvan MANȚA Radu LUCIAN Program cu publicul 9.00 - 16.00 Colecţia Buletinului informativ electronic o găsiţi la adresa: http://europedirect.cdimm.org/ newsletter Util pentru TINEri - Programul - EUROPA CREATIVĂ 2014-2020 Comisia Europeană a lansat apelul de proiecte EACEA 34/2018 „Sprijin pentru Proiectelor Europene de Cooper- are 2019”, Programul - EUROPA CREATIVĂ 2014-2020, subprogramul CULTURA. Subprogramul “Cultura” își propune să sprijine proiecte care vizează îndeosebi: A. mobilitatea transnațională; B. dezvoltarea audienței; C.1. consolidarea capacităților – digitalizare; C.2. consolidarea capacităților – noi modele de afaceri; C.3. consolidarea capacităților – educație și formare; D. dialog intercultural și integrare socială a migranților și a refugiaților; E. moștenirea Anului european al patrimoniului cultural 2018. Prin urmare, proiectele fi nanțate trebuie să includă o strat- egie motivată și o descriere detaliată a modului în care și- au propus să pună în aplicare una sau mai multe dintre aceste priorități ale programului. La momentul depuner- ii cererilor, solicitanții trebuie să bifeze maximum 3 din aceste 5 priorități, și anume pe cele mai relevante pentru proiectul lor, și să le ordoneze în funcție de relevanță. În funcție de amploarea, nevoile, natura, obiectivele și prioritățile proiectului, solicitantul trebuie să depună fie o cerere fie pentru categoria 1 – Proiecte de cooperare de mai mică amploare, fie pentru categoria 2 – Proiecte de cooperare de mai mare amploare. Categoria 1: Proiecte de cooperare de mai mică am- ploare – până la 200.000€ (60% cofi nanțare), Categoria 2: Proiecte de cooperare de mai mare am- ploare – până la 2.000.000€ (50% confinanțare). Candidaturile/aplicațiile pentru subprogramul „Cultura” se depun online. Solicitanții trebuie să se identifice, inaintea depunerii aplicației, în sistemul ECAS al Comisiei Euro- pene. Aplicațiile pot fi depuse în oricare limbă oficială a UE. Activitățile trebuie să înceapă pentru ambele categorii între 1 septembrie și 15 decembrie 2019. Sursa: https://eacea.ec.europa.eu/…/support-european-cooperation-p… O noua platformă „Ce face Europa pentru mine” Parlamentul European a lansat o nouă platformă care încearcă să prezinte avantajele con- crete ale Uniunii Europei: se numește WhatdoesEu- ropedoforME („Ce face Europa pentru mine”) și care este disponibil astăzi în 24 de limbi. Accesați portalul aici: https://what-europe- does-for-me.eu/ro/portal Platforma a fost concepută pentru a contura în mod concret diferitele inițiative pe care Uniunea Europeană le-a finanțat în toate statele membre: există o secțiune dedicată pentru a afla modul con- cret (proiecte) în care fondurile europene sunt chel- tuite în regiunea ta. Sunt disponibile informații de- spre 1290 de regiuni și orașe ale Uniunii, cu texte în limbile naționale și în limba engleză. Site-ul face parte din strategia UE în perspec- tiva alegerilor europene din 2019, care până acum a fost realizată mai ales în cadrul campaniei „Deda- taastavotez.eu” https://www.dedataastavotez.eu/ Consiliul Județean Maramureş - Entitate a liată pentru Centrul Europe Direct Maramureș Str. Gh. Șincai nr. 46, 430311 Baia Mare; tel: +40-262-212.110; email: of ce@cjmaramures.ro; web: https://www.cjmaramures.ro/ CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREȘ Buletin informativ electronic 5/2018 Septembrie - Octombrie 2018

×