Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Jurnal sep oct 2020-ed maramures

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Jurnal feb 2019 ed maramures
Jurnal feb 2019 ed maramures
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 4 Anzeige

Jurnal sep oct 2020-ed maramures

Herunterladen, um offline zu lesen

Jurnal CDIMM 9/10 2020 Cuprinsul numarului: Restricționarea liberei circulații în Uniunea Europeană. Ziua Educației 2020. PROGRAMUL DE MICROGRANTURI. GRANTURI PENTRU CAPITAL DE LUCRU

Jurnal CDIMM 9/10 2020 Cuprinsul numarului: Restricționarea liberei circulații în Uniunea Europeană. Ziua Educației 2020. PROGRAMUL DE MICROGRANTURI. GRANTURI PENTRU CAPITAL DE LUCRU

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Jurnal sep oct 2020-ed maramures (20)

Anzeige
Anzeige

Jurnal sep oct 2020-ed maramures

  1. 1. Anul XXVI, Nr. 9-10/Septembrie-Octombrie 2020 Jurnal CDIMMBuletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureș FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/ Restricționarea liberei circulații în Uniunea Europeană Declarația Comisiei Europene privind coor- donarea măsurilor de restricționare a liberei circulații în Uniunea Europeană adoptate în contextul pandemiei de COVID-19 În urma propunerii Comisiei din 4 septembrie 2020, miniștrii UE au ajuns astăzi la un acord care va oferi mai multă claritate și previzibilitate cu privire la măsurile de restricționare a liberei circulații adop- tate ca urmare a pandemiei de COVID-19. Comisia salută adoptarea propunerii de către Consiliu și face următoarea declarație: „Dreptul de a circula liberi în UE ne-a fost îngrădit sever din cauza pandemiei. În plus, cetățenii se confruntă cu foarte multe norme și proceduri di- ferite, informații neclare cu privire la zonele cu risc ridicat și cu risc scăzut, precum și cu o lipsă de clari- tate cu privire la ceea ce trebuie să facă atunci când călătoresc. În urmă cu o lună, Comisia a prezentat o propunere privind modalitatea de remediere a acestor probleme și de sprijinire a milioanelor de cetățeni ai UE care călătoresc în fiecare zi în UE. Astăzi, statele membre au ajuns la un acord cu privire la modul în care aceasta poate fi pusă în practică. Salutăm acest acord, care va aduce mai multă claritate într-o situație în prezent confuză. Faptul că statele membre își unesc astăzi forțele trimite un semnal puternic cetățenilor și arată în mod clar că UE trece la fapte dacă este absolut necesar. Am învățat din lecțiile trecutului: nu vom depăși criza închizând frontierele în mod unilateral, ci acționând împreună. O hartă comună cu coduri de culori comune, bazată pe criterii comune, elaborată de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor, reprezintă primul re- zultat important. Invităm acum statele membre să se asigure că sunt furnizate datele necesare astfel încât harta să poată fi actualizată săptămânal cu informații exacte privind situația epidemiologică din UE și din regiunile sale. În al doilea rând, deși statele membre pot încă decide ce măsuri restrictive aplică, cum ar fi caran- tina sau testarea, solicităm statelor membre să se asigure că cetățenilor li se oferă informații clare și în timp util cu privire la ceea ce trebuie să facă și la restricțiile în vigoare, conform acordului de astăzi. De asemenea, statele membre au convenit cu privire la recunoașterea reciprocă a testelor și vom continua să colaborăm cu acestea în vederea unei mai bune coordonări a cerințelor în materie de testare și de carantină. Pentru milioanele de cetățeni care au un mo- tiv esențial pentru a călători, fie din motive fami- liale importante, pentru a-și asigura mijloacele de subzistență, fie pentru a garanta faptul că primim mărfurile de care avem nevoie, acordul de astăzi va aduce, de asemenea, o îmbunătățire binevenită a situației precare actuale. În aceste cazuri nu ar trebui aplicată nicio măsură de carantină. Forța noastră ca Uniune se manifestă atunci când acționăm împreună pentru a proteja drepturile și libertățile noastre comune și sănătatea cetățenilor noștri. Acordul de astăzi este un bun exemplu în acest sens.” Toate informațiile cu privire la călătoriile în UE vor fi disponibile pe platforma „Re-open EU” („Să redeschidem UE”), care va conține, de asemenea, un link către harta comună publicată periodic de către Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor. În ceea ce privește restricțiile privind libera circulație, statele membre ar trebui să furnizeze informații clare, cuprinzătoare și în timp util, inclu- siv cu privire la orice cerințe conexe (de exemplu, un rezultat negativ la testul pentru depistarea infecției cu COVID-19 sau completarea formularului de locali- zare a pasagerilor), precum și cu privire la măsurile aplicate călătorilor care sosesc din zone cu risc mai Continuare în pagina 2
  2. 2. Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia o cială a Uniunii Europene Fundația CDIMM Maramureș - Jurnal CDIMM nr. 9-10/2020 ridicat, cât mai devreme posibil înainte de intrarea în vigoare a noilor măsuri. Ca regulă generală, aceste informații ar trebui publicate cu 24 de ore înainte de intrarea în vigoare a măsurilor, ținând seama de fap- tul că este necesară o anumită flexibilitate în ceea ce privește urgențele epidemiologice. Aceste informații vor fi puse la dispoziție, de asemenea, pe platforma web „Re-open EU”. Context Dreptul cetățenilor europeni la liberă circulație și ședere pe teritoriul Uniunii Europene și abolirea con- troalelor la frontierele interne reprezintă unele din- tre cele mai de preț realizări ale Uniunii Europene, precum și un motor important al economiei noastre. Orice măsură care restrânge dreptul fundamental la liberă circulație pe teritoriul UE ar trebui utilizată numai dacă este strict necesară și într-un mod co- ordonat, proporțional și nediscriminatoriu, pentru a răspunde unor riscuri percepute la adresa sănătății publice. Pentru a limita răspândirea pandemiei de COVID-19, statele membre au adoptat diverse măsuri, dintre care unele au avut un impact asupra liberei circulații. O abordare bine coordonată, previzibilă și transparentă cu privire la adoptarea de restricții pri- vind libera circulație este necesară pentru a se preveni răspândirea virusului, a se asigura protecția sănătății cetățenilor și a se menține libera circulație în inte- riorul Uniunii, în condiții de siguranță. Acest lucru este important pentru milioanele de cetățeni care au nevoie să călătorească în fiecare zi fără a întâmpina obstacole la trecerea frontierei dintr-un stat al UE în altul și este esențial pentru eforturile noastre de re- dresare economică. Tablou de bord referitor la coronavirus: Răspunsul politicii de coeziune a UE la criza provocată de coronavirus Comisia anunță la 12 Octombrie, primele re- zultate provizorii ale implementării Inițiativei pen- tru investiții ca reacție la coronavirus (CRII) și a Inițiativei plus pentru investiții în răspunsul la coro- navirus. Încă de la începutul crizei, grație flexibilității in- troduse în cadrul politicii de coeziune, UE a mobili- zat investiții în valoare de peste 13 miliarde EUR în scopul combaterii efectelor pandemiei de coronavi- rus, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regională (FEDR), al Fondului social european(FSE) și al Fondului de coeziune (FC). Fondurile UE au ajutat comunitățile naționale, regionale și locale să facă față impactului socioeconomic negativ al pan- demiei de coronavirus. În total, 4,1 miliarde EUR au fost redirecționate către sectorul medical pentru a achiziționa aparatura vitală și echipamentele individuale de protecție ne- cesare pentru a salva vieți. Au fost mobilizate 8,4 mi- liarde EUR sub formă de granturi și împrumuturi, dar și sub forma unei serii de instrumente financiare per- sonalizate, pentru a sprijini economia și, în special, întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) în vederea adaptării la criză. În fine, aproximativ 1,4 miliarde EUR au fost canalizate prin intermediul FSE pentru ajutarea cetățenilor și salvarea locurilor de muncă. În scopul asigurării unui nivel maxim de transparență și de responsabilitate, Comisia lansează astăzi o pagină web specială pe Platforma de date deschise privind coeziunea pentru a arăta modul în care politica de coeziune a UE sprijină statele mem- bre pentru a face față crizei provocate de coronavi- rus. Platforma va fi actualizată zilnic și va afișa toate informațiile referitoare la modificările programu- lui, precum și la modul de alocare și de investire a resurselor. Grație actualizării sistematice, platforma va oferi, pe zi ce trece, o imagine de ansamblu tot mai completă a situației. Comisarul pentru coeziune și reforme, Elisa Fe- rreira, a declarat: „Politica de coeziune se află în centrul eforturilor de combatere a pandemiei de coronavirus și de asigurare a unei redresări ra- pide. Rezultatele bilanțului nostru arată că toate statele membre profită în prezent de Inițiativa pentru investiții ca reacție la coronavirus pentru a-și spri- jini cetățenii, întreprinderile și sectorul sănătății. Începând de astăzi, aceste rezultate pozitive pot fi consultate de toată lumea, printr-un simplu clic, pe tabloul nostru de bord interactiv referitor la corona- virus.” Mai multe detalii accesând link-ul: https://ec.europa.eu/romania/news/20201012_ tablou_de_bord_coronavirus_ro Continuare din pagina 1
  3. 3. Proiect co- nanţat de Uniunea Europeană Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia o cială a Uniunii Europene CentrulEuropeDirect Maramureş- Buletinde informarenr. 9-10/2020 Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Eveniment online, prilej de discuții legate de educație, aptitudini, digitalizare, în cadrul evenimentului organizat în parteneriat de Centrul Europe Maramureș și Centrul Europe Direct Bistrita, luni 5 octombrie, de la ora 13:00 prin platforma Zoom. Comisia Europeană a adoptat pe 30 septembrie două inițiative care vor consolida contribuția educației și formării la redresarea UE în urma crizei provocate de coronavirus și vor sprijini construirea unei Europe verzi și digitale. Creionând o viziune asupra Spațiului european al educației care va prinde formă până în 2025, Comisia pro- pune noi inițiative, mai multe investiții și o cooperare mai strânsă între statele membre pentru a-i ajuta pe toți euro- penii, de toate vârstele, să beneficieze de oferta bogată pusă la dispoziție de UE în materie de educație și formare. Comisia a adoptat, de asemenea, un nou Plan de acțiune pentru educația digitală, care reflectă învățămintele des- prinse din criza provocată de coronavirus și schițează planul unui ecosistem educațional digital de înaltă performanță, cu competențe digitale dezvoltate pentru transformarea digitală. Luni, 5 octombrie, împreună cu Centrul Europe Di- rect Bistrița, am fost online în cadrul evenimentului „Ziua Educației – educația și digitalizarea”, din campania „Ce face Europa pentru mine?”. Ziua fiind dedicată și Cen- trelor Europe Direct din România, colegul nostru Lucian Radu și-a demonstrat capacitățile digitale și a realizat un montaj cu evenimentele organizate de centrul nostru în ultimii 3 ani. Doamna Monica Mureșan, coordonatorul Europe Di- rect Bistrita , ne-a prezentat modul în care competențele digitale schimbă angajabilitatea europenilor, care sunt nevoile pieței și cum ne putem adapta. Am aflat apoi cum programul Erasmus+ a sprijinit proiectul educațional ”ENTRE@VET”, care include Fundatia CDIMM Maramures ca Partener. Prin portalul interactiv dezvoltat, elevii și consilierii de carieră din școli își pot evalua competențele antreprenoriale și pot urma instruiri online. Proiectul este implementat de un Parteneriat internațional condus de Universitatea Leibniz din Hanovra – Leibniz Universität Hannover, Germania, împreună cu parteneri din Marea Britanie, Cipru, Româ- nia, Grecia și Islanda. Ultima prezentare a avut ca subiect ultimele evoluții la nivelul UE legate de crearea unui Spațiu European al educației și Planul de acțiune pentru educația digitală, cu principalele priorități ale acestor demersuri și acțiunile care vor fi întreprinse de Comisie, Consiliu, Statele Mem- bre, în parteneriat cu mediul privat, cel universitar și alți actori locali. Am moderat o dezbatere cu cadrele didactice partici- pante la eveniment care și-au prezentat experiențele legate de învățarea online și modul în care sistemul educațional s-a adaptat la provocările pandemiei.
  4. 4. Centrul Europe Direct Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org. Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de nanţare; organizare de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Program cu publicul: 9.00-16.00 Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; Internet www.cdimm.org Consultanţăînafaceri,organizareadecursuri/seminarii;planurideafaceri și studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Colectivul de redacţie Radu BIG, Vlad PASCU, Răzvan MANȚA, Radu LU- CIAN, Angela MUREȘAN ISSN - 1454 -7007 Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm CentrulEuropeDirect Maramureş- Buletinde informarenr. 9-10/2020 PROGRAMUL DE MICROGRANTURI Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afa- ceri a anunțat astăzi, 8 octombrie 2020, lansarea etapei de înscriere în cadrul măsurii 1 „Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” aferente schemei de ajutor de stat instituită prin OUG nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programu- lui Operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19. Formularul electronic de înscriere în cadrul măsurii 1 „Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursa- bile” este activ pe link-ul granturi.imm.gov.ro începând de luni, 12 octombrie 2020, ora 10:00. Formularul de în- scriere va rămâne activ până vineri 16 octombrie 2020, ora 20:00, cu posibilitatea prelungirii perioadei de în- scriere până la epuizarea bugetului. MICROGRANTURI - fișa programului • suma forfetara in valoare de 2.000 euro • Buget: 100 mil. Euro • Beneficiari: 1. IMM fara salariati la 31 decembrie 2019 2. PFA, ONG cu activitate economica in unul din domeniile prevazute in Anexa 1 din OUG 130/06.08.2020 3. PFA/CMI implicate in transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea si tratamentul pacienti- lor diagnosticati cu COVID-19 si nu au beneficiat de stimulent medical conform OUG 43/2020 • Valoarea finanțării: Suma forfetara in valoare de 2.000 euro/intreprindere • Conditii de eligibilitate: 1. Au desfasurat activitate curenta/operationala cel putin 1 an calendaristic inainte de depunerea cererii de finantare 2. Au obtinut o cifra de afaceri in exercitiul finan- ciar anterior depunerii cererii de finantare de cel putin 5.000 euro, echivalent in lei, cu exceptia PFA, ONG, CMI 3. Isi mentin activitatea pe o perioada de cel putin 6 luni de la acordarea micrograntului 4. nu erau in dificultate la 31 decembrie 2019 5. nu depasesc plafonul de 800.000 euro • Cheltuieli eligibile: 1. Cheltuieli privind stocurile de materii prime, ma- teriale si marfuri 2. Datorii curente si restante fata de furnizorii curenti 3. Cheltuieli privind chiria 4. Achizitia de servicii si reparatii necesare activi- tatii curente de baza, cu exceptia consultantei 5. Cheltuieli privind echipamente de protectie me- dicala 6. Achizitia de obiecte de inventar, inclusiv de nat- ura mijloacelor fixe 7. Achizitia de echipamente , utilaje , instalatii, teh- nologii, dotari 8. Cheltuieli privind plata datoriilor catre bugetul statului • Modalitate inscriere: Depunere continua on- line, selectarea la finanțare facandu-se in ordinea depunerii GRANTURI PENTRU CAPITAL DE LUCRU • suma forfetara in valoare de maxim 150.000 euro • Buget : 350 mil euro • Beneficiari: se acorda IMM-urilor a caror activitate a fost afectata de raspandirea virusului SARS COV-2 sau a caror activitate a fost redusa sau interzisa prin ordonante militare: restaurante, hoteluri, cafenele, industria alimentara si alte activitati asimilate, ser- vicii din domeniul transporturilor, agentii de turism, edituri/ librării/ biblioteci, industrii creative, precum si organizari de evenimente, ONG cu activitate eco- nomica din domeniul invatamantului (Anexa 2 din OUG 130/06.08.2020) • Valoarea finantarii: suma forfetara de minim 2.000 euro – maxim 150.000 euro 1. pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferenta anului 2019, cuprinsa intre 5.000– 13.500 euro, valoarea grantului este de 2.000 euro; 2. pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferenta anului 2019, cuprinsa intre 13.501– 1.000.000 euro, valoa- rea grantului este de 15% din cifra de afaceri și nu poate depasi suma de 150.000 euro. Pentru IMM- urile cu cifra de afaceri de peste 1 milion de euro, valoarea maxima a ajutorului este de 150.000 euro. Va urma SURSE DE FINANȚARE

×