Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Jurnal mar 2020 ed maramures

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 4 Anzeige

Jurnal mar 2020 ed maramures

Herunterladen, um offline zu lesen

Jurnal CDIMM numarul 3 / martie 2020.
Cuprinsul numarului: Răspunsul la coronavirus: Comisia mobilizează fi ecare euro posibil pentru a proteja vieți și nivelul de trai; Întrebări și răspunsuri pentru a contribui la creșterea producției de materiale medicale sigure; Asigurarea securității alimentare și a unui lanț efi cace de aprovizionare; Comisia majorează bugetul pentru zborurile de repatriere și rezerva rescEU; Comisia Europeană și autoritățile naționale pentru protecția consumatorilor sunt în alertă maximă.

Jurnal CDIMM numarul 3 / martie 2020.
Cuprinsul numarului: Răspunsul la coronavirus: Comisia mobilizează fi ecare euro posibil pentru a proteja vieți și nivelul de trai; Întrebări și răspunsuri pentru a contribui la creșterea producției de materiale medicale sigure; Asigurarea securității alimentare și a unui lanț efi cace de aprovizionare; Comisia majorează bugetul pentru zborurile de repatriere și rezerva rescEU; Comisia Europeană și autoritățile naționale pentru protecția consumatorilor sunt în alertă maximă.

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Jurnal mar 2020 ed maramures (20)

Anzeige
Anzeige

Jurnal mar 2020 ed maramures

  1. 1. Anul XXVI, Nr. 3/Martie 2020 Jurnal CDIMMJurnal CDIMMBuletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM MaramureșBuletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureș FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞFUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409;Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/ Răspunsul la coronavirus: Comisia mobilizează fiecare euro posibil pentru a proteja vieți și nivelul de trai Pandemia de COVID-19 necesită un răspuns fără precedent ca amploare, rapiditate de reacție și solidaritate. În aceste momente de criză acută, salvarea de vieți omenești și sprijinirea mijloacelor de subzistență sunt de o importanță capitală. Comisia își intensifică și mai mult răspunsul, propunând instituirea unui instru- ment de solidaritate în valoare de 100 de miliarde EUR, denumit SURE, care îi va ajuta pe lucrători să își păstreze veniturile și va sprijini întreprinderile pentru ca acestea să se mențină pe linia de plutire. Comisia propune, de asemenea, redirecționarea tutu- ror fondurilor structurale disponibile către răspunsul la coronavirus. De acest sprijin vor beneficia, de asemenea, fermierii și pescarii, precum și persoanele cele mai defavorizate. Toate aceste măsuri se bazează pe bugetul actual al UE și vor valorifica la maximum fiecare euro disponibil. Acestea demonstrează necesitatea ca UE să dispună de un buget pe termen lung solid și flexibil. Comisia va lua măsuri pentru a se asigura că UE se poate baza pe un ast- fel de buget solid care să îi permită să iasă din criză și să facă progrese pe calea redresării. Pandemia de coronavirus pune Europa la încercare într-un mod care ar fi fost de neconceput cu doar câteva săptămâni în urmă. Profunzimea și amploarea acestei crize necesită un răspuns de o amploare, rapiditate și soli- daritate fără precedent. În ultimele săptămâni, Comisia a luat măsuri menite să le ofere statelor membre toată flexibilitatea de care au nevoie pentru a-și sprijini financiar sistemele de sănătate, întreprinderile și lucrătorii. Aceasta a acționat în vede- rea coordonării, accelerării și consolidării eforturilor de achiziționare a echipamentelor medicale și a direcționat finanțarea pentru cercetare către dezvoltarea unui vaccin. Comisia a lucrat neobosit pentru a se asigura că bunurile și lucrătorii transfrontalieri pot continua să se deplaseze în întreaga UE și pentru a menține funcționarea spitalelor, continuarea activității fabricilor și aprovizionarea raftur- ilor din magazine. Aceasta a sprijinit și continuă să spri- jine repatrierea cetățenilor UE, a familiilor acestora și a rezidenților pe termen lung în Europa din întreaga lume. În aceste eforturi, Comisia acționează din convingerea că singura soluție eficientă la criza din Europa se bazează pe cooperare, flexibilitate și, mai presus de toate, pe soli- daritate. Propunerile de astăzi ridică răspunsul la un nou nivel. În ceea ce privește propunerile adoptate astăzi, președinta von der Leyen a declarat: „Numai răspunsurile cele mai puternice ne vor permite să facem față acestei crize provocate de coronavirus. Trebuie să ne folosim de toate mijloacele de care dispunem. Fiecare euro disponi- bil în bugetul UE va fi redirecționat către depășirea crizei, fiecare regulă va fi relaxată pentru a permite finanțării să circule rapid și eficace. Prin intermediul noului instru- ment de solidaritate vom mobiliza 100 de miliarde EUR pentru a menține locurile de muncă și funcționarea în- treprinderilor. Prin acest instrument ne unim forțele cu statele membre pentru a salva vieți omenești și pentru a proteja mijloacele de subzistență. Așa arată solidaritatea europeană.” 100 miliarde EUR pentru menținerea locurilor de mun- că și a funcționării întreprinderilor: inițiativa SURE Trebuie să atenuăm șocul economic pentru ca economia UE să fie pregătită să repornească atunci când condițiile vor fi prielnice. În acest scop, trebuie să menținem locurile de muncă și funcționarea întreprinderilor. Toate statele mem- bre dispun sau vor dispune în curând de programe de șomaj parțial care vor contribui la realizarea acestui obiectiv. Inițiativa SURE este răspunsul Comisiei în acest sens: noul instrument va oferi împrumuturi în valoare de până la 100 de miliarde EUR țărilor care trebuie să se asigu- re că lucrătorii primesc un venit și că întreprinderile își Continuare in pag. 2
  2. 2. Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Fundația CDIMM Maramureș - Jurnal CDIMM nr. 3/2020 păstrează personalul. Acest lucru le permite oamenilor să își plătească în continuare chiria, facturile și produsele alimen- tare și contribuie la asigurarea stabilității atât de necesare în economie. Împrumuturile se vor baza pe garanții furnizate de statele membre și vor fi direcționate acolo unde este cel mai urgent nevoie de ele. Toate statele membre vor putea să recurgă la acest instrument, însă acesta va fi deosebit de important pen- tru statele membre cel mai grav afectate. SURE va sprijini programele de șomaj parțial și măsurile similare pentru a ajuta statele membre să protejeze locurile de muncă, angajații și persoanele care desfășoară o activitate independentă împotriva riscului de concediere și de pierdere a veniturilor. Firmele vor putea să reducă temporar timpul de lucru al angajaților sau să întrerupă complet activitatea, statul oferind sprijin pentru venit pentru orele nelucrate. Lucrătorii care desfășoară o activitate independentă vor primi un ajutor de înlocuire a veniturilor pentru actuala situație de urgență. • Furnizarea de sprijin celor mai defavorizate per- soane – Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane Având în vedere că cea mai mare parte a Europei practică distanțarea socială pentru a încetini răspândirea virusului, este cu atât mai important ca persoanele care depind de ceilalți pentru a-și asigura nevoile cele mai elementare să nu fie private de ajutor. Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane va evolua pentru a răspunde aces- tei provocări: în special, se va introduce utilizarea de bonuri electronice pentru a reduce riscul de contaminare, precum și posibilitatea de a cumpăra echipamente de protecție pentru persoanele care furnizează ajutorul. • Sprijinirea pescarilor și a fermierilor Agricultura și pescuitul din Europa au un rol esențial deoarece ne furnizează alimentele pe care le consumăm. Aceste sectoare sunt grav afectate de criză, ceea ce afectează în consecință lanțurile noastre de aprovizionare cu alimente și economiile locale susținute de aceste sectoare. Ca și în cazul fondurilor structurale, utilizarea Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime va deveni mai flexibilă. Statele membre vor putea să ofere sprijin: • pescarilor, pentru încetarea temporară a activităților de pescuit; • fermierilor din sectorul acvaculturii, pentru suspen- darea temporară sau reducerea producției și pentru acordarea de sprijin • și organizațiilor de producători, pentru depozitarea temporară a produselor pescărești și de acvacultură. De asemenea, Comisia va propune în curând o serie de măsuri menite să asigure că fermierii și alți beneficiari pot beneficia de sprijinul de care au nevoie prin interme- diul politicii agricole comune, de exemplu prin prelungirea termenelor pentru introducerea cererilor de sprijin și pentru procesarea acestora de către administrații, prin majorarea avansurilor pentru plățile directe și plățile pentru dezvoltarea rurală și prin oferirea de mai multă flexibilitate pentru con- troalele la fața locului pentru a minimiza nevoia de contact fizic și a reduce sarcina administrativă. Protejarea economiei și a populației noastre prin toate mijloacele disponibile • Redirecționarea tuturor fondurilor politicii de co- eziune către combaterea situației de urgență Toate fondurile neangajate din cele trei fonduri ale politi- cii de coeziune – Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune – vor fi mo- bilizate pentru a combate efectele crizei de sănătate publică. Pentru a se asigura că fondurile pot fi redirecționate acolo unde este cel mai urgent nevoie de ele, vor fi posibile trans- ferurile între fonduri, precum și între categoriile de regiuni și între obiectivele de politică. Mai mult decât atât, cerințele de cofinanțare vor fi eliminate întrucât statele membre își utilizează deja toate mijloacele de care dispune pentru a combate criza. Se va simplifica administrarea. • Instrumentul pentru sprijin de urgență Uniunea Europeană nu s-a confruntat niciodată în istoria sa cu o criză de sănătate de o asemenea amploare sau cu o viteză de răspândire atât de mare. Ca răspuns, prima priori- tate este de a salva vieți omenești și de a răspunde nevoilor sistemelor noastre de sănătate și ale profesioniștilor din sis- temele de sănătate care fac minuni în fiecare zi în întreaga Uniune. Comisia depune toate eforturile pentru a asigura furni- zarea echipamentelor de protecție și a aparatelor de spri- jin respirator. În pofida eforturilor susținute de producție ale industriei, statele membre se confruntă în continuare cu o penurie gravă de echipamente de protecție și de apa- rate de sprijin respirator în anumite zone. Statele membre se confruntă, de asemenea, cu lipsa de centre de tratament suficiente și ar avea de câștigat din deplasarea pacienților către zone care dispun de mai multe resurse și din trimite- rea personalului medical în locurile cele mai afectate. Va fi nevoie, totodată, de sprijin pentru testarea în masă, pentru cercetarea medicală, pentru dezvoltarea de noi tratamente și pentru producerea, achiziționarea și distribuirea de vaccinuri pe întreg teritoriul UE. UE propune astăzi să se utilizeze toate fondurile rămase disponibile din bugetul UE pentru acest an pentru a ajuta la satisfacerea nevoilor sistemelor de sănătate europene. Instrumentul pentru sprijin de urgență va beneficia de 3 miliarde EUR, din care 300 de milioane EUR vor fi alocate RescEU în vederea sprijinirii stocurilor comune de echipa- mente. Prima prioritate ar fi gestionarea crizei de sănătate publică și asigurarea echipamentelor și materialelor vitale, de la ventilatoare la echipamente individuale de protecție, de la echipe medicale mobile la asistență medicală pentru persoanele cele mai vulnerabile, inclusiv cele din taberele de refugiați. Al doilea domeniu de interes ar fi asigurarea intensificării eforturilor de testare. De asemenea, propunerea ar permite Comisiei să realizeze achiziții direct în numele statelor membre. Următoarele etape Pe măsură ce situația continuă să evolueze, Comisia va prezenta mai multe propuneri și va colabora cu celelalte instituții ale UE pentru a avansa cât mai rapid posibil. Mai multe informații: Întrebări și răspunsuri: Inițiativa Plus pentru investiții în răspunsul la coronavirus: noi acțiuni de mo- bilizare a investițiilor și resurselor esențiale Continuare din pag. 1
  3. 3. Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 3/2020 Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ ȘTIRI EUROPENE Întrebări și răspunsuri pentru a contribui la creșterea producției de materiale medicale sigure Comisia a publicat o serie de întrebări și răspunsuri pentru a contribui la creșterea producției de materiale medicale sigure Comisia pune la dispoziție un set de orientări pentru a-i ajuta pe producători să crească producția de echipa- mente și materiale medicale esențiale în trei sectoare: • fabricarea de echipamente individuale de protecție (EIP) precum măști, mănuși și halate chirurgicale, • producerea de produse pentru curățarea mâinilor fără clătire și de dezinfectanți pentru mâini și • imprimarea 3D și produsele imprimate cu tehno- logia 3D. Aceste documente urmăresc să-i ajute pe producători și autoritățile de supraveghere a pieței să se asigure că produsele menționate respectă standardele de siguranță necesare și sunt eficace. Pentru combaterea epidemiei de coronavirus este nevoie de sprijinul producătorilor și de colaborarea aces- tora. Întreprinderile și-au exprimat solidaritatea și disponi- bilitatea de a-și oferi reciproc consultanță practică și tehnică necesară pentru a contribui la creșterea producției de EIP și de materiale medicale. Poți accesa documentele publicate în cadrul comuni- catului oficial al CE aici: https://bit.ly/MatMedSigure Asigurarea securității alimentare și a unui lanț eficace de aprovizionare În contextul pandemiei de coronavirus, sectorul agroalimentar al Uniunii Europene își demonstrează reziliența și continuă să le ofere europenilor alimente si- gure și de înaltă calitate. Fermierii și producătorii se confruntă însă cu dificultăți și cu o presiune crescândă. Asigurarea securității alimen- tare și a unui lanț eficace de aprovizionare cu alimente pe întregul continent rămâne una dintre prioritățile Comisiei Europene. De la începutul crizei, Comisia Europeană a adoptat următoarele măsuri pentru sprijinirea sectorului agroali- mentar: Prelungirea perioadei de depunere a cererilor de plată în cadrul PAC: Noul termen-limită pentru depunerea cererilor va fi acum 15 iunie 2020, în loc de 15 mai, fer- mierii beneficiind astfel mai multă flexibilitate în ceea ce privește completarea cererilor; Ajutoare de stat mai mari: În temeiul nou adoptatu- lui Cadru temporar pentru ajutoare de stat, fermierii pot beneficia acum de un ajutor maxim de 100 000 EUR per fermă, iar societățile de prelucrare și de comercializare a alimentelor pot beneficia de un ajutor maxim de 800 000 EUR. Aceste cuantumuri pot fi completate de ajutoare de minimis, un tip de sprijin național specific sectorului agricol, care poate fi acordat fără aprobarea prealabilă a Comisiei. Plafonul aferent acestor ajutoare a fost majorat recent la 20 000 EUR (și până la 25 000 EUR în anumite cazuri); Fluxul continuu al produselor alimentare în întreaga UE: Comisia își coordonează îndeaproape deciziile cu cele ale statelor membre pentru a asigura funcționarea pieței unice a bunurilor prin crearea „culoarelor verzi”. Aceste culoare verzi, bazate pe punctele esențiale desem- nate de trecere a frontierelor, vor avea controale la trece- rea frontierei care nu vor depăși 15 minute. Acum se permite trecerea tuturor mărfurilor, inclusiv a produselor agroalimentare. Pentru mai multe informații (info-grafice, date statis- tice, rapoarte) legate de piețele produselor agricole prin- cipale (lapte, carne, fructe și legume) din UE poți accesa Observatorul Piețelor aici: https://bit.ly/ObsPiete
  4. 4. Centrul Europe Direct Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org. Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizare de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Program cu publicul: 9.00-16.00 Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; Internet www.cdimm.org Consultanţăînafaceri,organizareadecursuri/seminarii;planurideafaceri și studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Maramureş Colectivul de redacţie Radu BIG, Vlad PASCU, Răzvan MANȚA, Radu LU- CIAN, Angela MUREȘAN ISSN - 1454 -7007 Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 3/2020 ȘTIRI EUROPENE Comisia majorează bugetul pentru zbo- rurile de repatriere și rezerva rescEU Comisia Europeană a propus alocarea a 7,5 milioane de EURO din bugetul UE pentru a ajuta statele membre să repatrieze cetățenii UE și pentru a majora bugetul rezervei de echipamente medicale rescEU. Parlamentul European și Consiliul sunt invitate să aprobe modificările bugetare cât mai repede posibil, pentru a se asigura că fondurile pot ajunge acolo unde este cel mai urgent nevoie de ele. Zboruri de repatriere Cu ajutorul zborurilor de repatriere organizate prin in- termediul mecanismului de protecție civilă al Uniunii și cofinanțate de UE, de la începutul epidemiei au fost deja repatriate în Europa 2 312 persoane din China, Japonia, SUA, Maroc, Tunisia, Georgia, Filipine și Capul. În zilele următoare sunt prevăzute peste 80 de zboruri de repatriere suplimentare. În cadrul mecanismului de protecție civilă al UE, UE contribuie la costurile zborurilor de repatriere care transportă resortisanți ai mai multor state membre, pe baza principiului solidarității. Rezerva #rescEU Prin propunerea Comisiei Europene, bugetul total al primei rezerve rescEU de echipamente medicale (ventila- toare, măști de protecție și materiale medicale esențiale), va fi majorat la 80 de milioane EUR. Mai multe detalii despre această inițiativă bugetară aici: https://bit.ly/MasuriNoiCE Comisia Europeană și autoritățile naționale pentru protecția consumato- rilor sunt în alertă maximă Comisia Europeană și autoritățile naționale pentru protecția consumatorilor sunt în alertă maximă și solicită platformelor online să oprească diversele escrocherii și practici neloiale. Pe măsură ce noul virus se răspândește în întreaga UE, comercianții necinstiți promovează și vând produse (de exemplu, măști, șepci, dezinfectanți) care se presupune că ar împiedica sau ar vindeca o eventuală infecție. Cu sprijinul Comisiei a fost emisă de către autoritățile pentru protecția consumatorilor din statele membre un document comun de poziție – CPC Common Position COVID19 – referitor la cele mai raportate escrocherii și practici neloiale apărute în acest context. Obiectivul este de a invita și de a ajuta operatorii de platforme online să identifice mai bine astfel de practici ilegale, să le elimi- ne și să prevină apariția altora similare. Este în interesul general să se garanteze un mediu online sigur în care con- sumatorii, în special în contextul dificultăților cauzate de criza actuală, să se simtă protejați împotriva oricăror prac- tici ilegale care le-ar putea pune în pericol sănătatea. Informațiile complete și alte trimiteri aici: https://bit.ly/AtentConsum

×