Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Jurnal iul 2020 ed maramures

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 4 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Jurnal iul 2020 ed maramures (20)

Anzeige
Anzeige

Jurnal iul 2020 ed maramures

  1. 1. Anul XXVI, Nr. 7/Iulie 2020 Jurnal CDIMMJurnal CDIMMBuletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM MaramureșBuletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureș FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞFUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409;Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/ Pregătiți pentru era digitală – competențe digitale pentru o Europă digitală Activitate ad-hoc: eveniment finanțat prin Po- litica de Coeziune a Uniunii Europene Necesitatea organizării evenimentului: România se situează pe locul 26 din cele 28 de state membre ale UE în cadrul Indicelui Economiei și Societății Digitale (DESI) pentru 2020. Ultimele statistici pentru țara noastră denotă riscuri seri- oase de excludere digitală în contextul unei rapide digitalizări. Evenimentul online organizat (webinar) a fost structurat sub forma unei dezbateri informale cu scopul de a reuni (în mod virtual) studenți, elevi, reprezentanți ai instituțiilor de educație și actori lo- cali din domeniul TIC. Principalul obiectiv al evenimentului este de a prezenta oportunitățile de finanțare oferite de Uniu- nea Europeană (prin Politica Europeană de Coeziune) atât în domeniul educațional cât și pentru sectorul pri- vat în ceea ce privește îmbunătățirea competențelor digitale, așa cum sunt acestea prezentate în Planul de Acțiune pentru Educație Digitală. Dorim să creștem nivelul de conștientizare al necesităților, oportunităților și provocărilor lega- te de competențele digitale în cadrul sistemului de educație și piața muncii din România, prin organi- zarea acestei dezbateri publice online, pornind de la evaluarea stării de fapt și activități planificate sau în implementare legate din cadrul Planului de Acțiune pentru Educație Digitală. Dorim să creăm un spațiu interactiv și neutru de discuții, care să permită schimbul liber de idei ale diferiților participanți, un dialog ce exclude limbajul excesiv tehnic și prezintă acțiuni anterioare, actuale sau de viitor. Fișa evenimentului: • Eveniment: Pregătiți pentru era digitală – competențe digitale pentru o Europă digitală • Data evenimentului: 29.07.2020, ora de începere 13:00 • Durata evenimentului: 2ore 15min • Tipul evenimentului: Webinar pe platforma Zoom • Transmisie în direct: Pagina Facebook utilizată @EuropeDirectMaramureș • Persoane înregistrate la eveniment: 550 • Participanți pe platforma Zoom: 252 • Vizualizări Facebook in direct: 785 • Paneliști (lectori): 5 Tuturor celor care și-au făcut timp și au participat la evenimentul nostru online în număr atât de mare, vă mulțumim! Ne bucurăm că această tema a stârnit interes în rândurile publicului nostru țintă și ne-am bucurat de participarea unor paneliști extrem de bine pregătiți, cu idei sau cu proiecte în derulare. Chiar dacă am fost împreună doar în mod virtual cred că momentele de ieri au fost sursă de informare, inspirație și network- ing pentru mulți dintre dumneavoastră! Am înțeles mai bine strategia digitală a UE și necesitatea ei atât pentru mediul academic/educativ cât și pentru sectorul privat și public. Nu în ultimul rând fiecare dintre noi trebuie să înțeleagă valoarea adăugată care o putem aduce activității noastre prin dezvoltarea unor competențe legate de utilizarea teh- nologiilor digitale. Vă readucem aminte că în septembrie 2020, Comi- sia Europeană intenționează să își actualizeze Planul de acțiune pentru educația digitală și să își continue eforturile de promovare a unui sistem educațional și de formare de înaltă calitate și favorabil incluziunii în era digitală. Poți lua parte la consultarea publică accesând următorul link: https://bit.ly/ConsDEAP Continuare in pag. 2
  2. 2. Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Fundația CDIMM Maramureș - Jurnal CDIMM nr. 7/2020 Consultarea va fi disponibilă și în limba română și se va desfășura până la 4 septembrie. Consultarea publică urmărește să colecteze opiniile tuturor cetățenilor, instituțiilor și organizațiilor din sec- toarele public și privat. Evenimentul a fost organizat în cadrul unui grant din partea Comisiei Europene pentru Organizare de eveni- mente pe tema Politicii de Coeziune și implementat de Centrul Europe Direct Maramureș. Lectorii care au participat la webinar: Prof.dr. Costin-Hendea Anca-Minodora - Inspector școlar general ISJ Maramureș. Prezentarea cu titlul: Măsurile și acțiunile Strategiei ISJ Maramu- reş privind digitizarea învățământului. Doamna Costin-HendeaAnca-Minodora ocupă funcția de inspector școlar general pentru județul Maramureș și este o absolventă a Colegiul Național „Gheorghe Șincai” din Baia Mare, urmând apoi specializarea limba și liter- atura română - limba franceză în cadrul Universității Teh- nice din Cluj-Napoca, respectiv limba română în context european (spațiu, cultură, comunicare) - Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca - Centrul Universitar Nord Baia Mare și psihologie la Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad. Prof.dr. Dan C. VODNAR, Prorector al USAMV Cluj Napoca Profesor Universitar și Prorectorul responsabil cu cercetarea în cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca Prezentarea cu titlul: Competentele digitale susțin ac- tivitatea de cercetare în universitate Se bucură de o activitate de cercetare științifică și de inventică, recunoscute la nivel național și internațional. La vârsta la care cei mai mulți de-abia își încep adevărata ascensiune profesională, Dan C. Vodnar a ajuns în rân- durile celor mai stimați membri ai mediului universitar si de cercetare, fiind și conducător de doctorat și având o echipă de 10 cercetători. Astfel, în 2014 i-a fost decernat premiul Danubius Young Scientist Award la Viena; În 2015 Aspen Institute Romania i-a decernat premiul Technology and Innova- tion Leadership Award la București, iar Foreign Policy l-a premiat pe candidat pentru munca şi pasiunea sa trecân- du-l într-un Top “100 de oameni care schimbă România în bine”. În același an, a fost ales Semifinalist în cadrul con- cursului European Social Innovation din 1408 aplicații; În 2016 Vira International Foundation, India i-a oferit premiul Young Scientist Award; Anul 2017 i-a încununat cercetarea științifică și de inventică prin Medalia deAur la Salonul International de Inventică de la Geneva, Elveția. În prezent, coordonează 4 proiecte de cerce- tare internaționale, 6 proiecte naționale, 3 proiecte instituționale, a finalizat cu succes 2 granturi academice şi 4 cecuri de inovare şi, de asemenea, este membru în peste 10 proiecte de cercetare științifică. Este autorul a 3 brevete de invenţie premiate la saloanele internaționale de inventică. Activitatea publicistică marchează peste 134 articole stiintifice (WoS), având h-index 22. Prof.dr.ing. Stelian BRAD, Președinte Cluster IT Cluj Napoca și Coordonatorul Hubului pentru Inovație Digitală DIH4S Este profesor universi- tar, director al programului de studii în robotica la Uni- versitatea Tehnică din Cluj- Napoca. Prezentarea cu titlul: Modul în care competențele digitale susțin activitatea de cercetare/inovare în IT Stelian Brad este Președintele Clusterului Cluj IT și Coordonatorul Hubului pentru Inovație Digitală DIH4S. Este profesor universitar, director al programului de studii în robotica la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Areundoctoratînroboticășiunulîneconomiainovării. Are o experiență de peste 20 ani în antreprenoriat, fiind implicat în mai multe companii din domeniul software și robotica. Este membru în diverse foruri naționale și euro- pene în domeniul transformării digitale, specializării in- teligente, inovării, inteligenței artificiale și roboticii. Are la activ peste 100 de proiecte de cercetare științifică în calitate de manager de proiect, peste 50 proiecte de ino- vare și alte căteva zeci de proiecte în domeniul dezvoltării instituționale. Derulează acțiuni constante în zona men- toratului pentru start-up-uri din țară și străinătate. În plan științific are peste 250 de publicații și zeci de cărți, cu accent pe inovare și robotică. Este activ în domeniul formării profesionale și consultanței pentru agenți economici din țară și străinătate, în managementul inovării, transferul tehnologic, managementul produselor, robotizarea producției, designul produselor și instalațiilor inteligente. Între preocupările de avangarda se numără robo- tica socială inteligentă, aplicarea roboților în dome- nii neconvenționale și inteligența artificială aplicată în inovația de produs și în studiul sistemelor complexe. A obținut mai multe premii și distincții în plan științific și antreprenorial, cum ar fi premiul Academiei Române în științe tehnice (robotică) și Community Leader of the Year. A conferențiat la peste 100 de evenimente publice în țară și străinătate pe teme referitoare la inovare, transfor- mare digitală, IT. Este pasionat de sport (centura neagră la karate) și pictură digitala. Crede cu putere că și România poate mai mult și este implicat activ în acest proces de schimbare în bine prin diverse acțiuni inovative. Continuare din pag. 1 Continuare in pag. 3
  3. 3. Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 7/2020 Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Bianca Muntean, PhD, Director Executiv Transilvania IT Cluster Prezentarea cu titlul: abordări europene, obiec- tive și proiecte - perspec- tiva regională. Bianca Muntean este directorul executiv al clus- terului certificat cu aur Transilvania IT Cluster. Are peste 20 de ani experiență în consolidarea ecosis- temelor și colaborează cu autoritățile publice locale, regionale și naționale în vederea elaborarea de strate- gii comune. Transilvania IT Cluster urmează modelul Quintu- ple Helix și oferă sprijin pentru inovare și facilitează proiecte collaborative de success, rolul doamnei Muntean fiind acela de a reprezenta interesele mem- brilor clusterului la nivel local, regional, național și internațional. Bianca Muntean este coordonatorul principal al fully operational Transilvania Digital Innova- tion Hub, care a fost recunoscut pe platforma RIS3 coordonată de Comisia Europeană ca și Fully Opera- tional Digital Innovation Hub. Acesta, la rândul său, reprezintă ecosistemul local din Cluj-Napoca prin Clusterele locale, Institute de cercetare și companii cu specializări din toate industriile ce cooperează în vederea implementării digitalizării în toate sec- toarele de afaceri din regiune și creșterea inovării. De asemenea, ea face parte din grupul de lucru Euro- pean Cluster Expert Group DG Grow, coordonat de Comisia Europeană. A câștigat titlul de EU Cluster Manager al anului 2019, distincție acordată în cadrul Conferinței Clus- terelor care a avut loc la București. De asemenea, sprijină colaborările trans-secto- riale, lucrând împreună cu alte clustere din diverse domenii de activitate, atât din România cât și din alte state, lucru recunoscut de Comisia Europeană prin acordarea premiului Open InnovationAward în 2017. Alexandru Roja, PhD, Director de inovare Transilvania Digital Innovation Hub Prezentarea cu titlul: „Perspective strategice ale transformării digitale în Europa. Cum își poate dezvolta și valorifica Baia Mare potențialul de digitalizare” Alexandru Roja are 20 de ani experiență în me- diul academic și cercetare, cu expertiză pe subiecte precum management strategic, inteligență strategică, managementul inovării și transformare digitală. În cadrul Transilvania Digital Innovation Hub, rolul său este de expert în orchestrarea inovării digitale, la nivel macro prin definirea contextelor rele- vante pentru inovare, dar și a dezvoltării capacităților și capabilităților organizaționale și instituționale pen- tru transformare și inovare digitală. Criza provocată de pandemia COVID-19 a adus la iveală deficeințele educației digitale în ceea ce privește accesul, gradul de incluziune și egalitate, elevii și studenții fiind dependenți de capacitatea de a accesa instrumente digitale adecvate, de conec- tivitatea bună la servicii de internet și de un mediu care susține educația. Cadrele didactice au fost con- fruntate deodată cu nevoia de a utiliza și a adapta tehnologiile digitale pentru a susține procesul de învățare al elevilor și studenților, subliniind nevoie stringentă a tuturor profesioniștilor din domeniu de a dobândi competențele și încrederea de a utiliza teh- nologiile eficient. Criza a demonstrat că instituțiile de educație și formare europene au nevoie urgentă de asistență pentru a își întări capacitatea și pregătirea digitale. Cel puțin 3 teme principale trebuie adresate: 1. Capacitate digitală: există o nevoie de a depăși diferențele de tehnologie (infrastructură, inclusiv laptopuri, tablete și acces la internet de mare viteză) și de a dezvolta noi capacități organizaționale în educație care încurajează moduri hibride de învățare și predare (online și offline) 2. Competențe digitale pentru secolul 21: există nevoia de a oferi asistență cadrelor didactice pentru a spori metodele de educație digitale. Profesorii în mod special au nevoie de mai mult sprijin în realiza- rea unui mix eficient între învățarea online și offline, în funcție de necesitățile elevilor. 3. Ecosistemul digital al conținutului educațional, al instrumentelor și al platformelor: tehnologia și competențele luate împreună nu sunt suficiente pen- tru un sistem educațional calitativ și inclusiv, dacă acest proces nu se schimbă. Învățarea digitală nu poate avea loc doar prin simpla replicare a ceea ce are loc în sala de clasă sau de curs. Un ecosistem digital de încredere care se bazează pe resurse atât publice cât și private are nevoie de conținut de calitate, instrumente ușor de folosit și platforme securizate. Trebuie să țină cont de aspecte sociale și să păstreze intimitatea și principiile etice. Continuare din pag. 2 Continuare in pag. 4
  4. 4. Centrul Europe Direct Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org. Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizare de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Program cu publicul: 9.00-16.00 Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; Internet www.cdimm.org Consultanţăînafaceri,organizareadecursuri/seminarii;planurideafaceri și studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Maramureş Colectivul de redacţie Radu BIG, Vlad PASCU, Răzvan MANȚA, Radu LU- CIAN, Angela MUREȘAN ISSN - 1454 -7007 Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 7/2020 Albumul foto al evenimentului Continuare din pag. 3

×