Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Jurnal ian 2020 ed maramures

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 4 Anzeige

Jurnal ian 2020 ed maramures

Herunterladen, um offline zu lesen

Jurnal CDIMM Maramures nr. 1 / 2020. Publicație realizată de Fundația CDIMM Maramureș, Centrul Europe Direct Maramureș în colaborare cu Consiliul Județean Maramureș.

Jurnal CDIMM Maramures nr. 1 / 2020. Publicație realizată de Fundația CDIMM Maramureș, Centrul Europe Direct Maramureș în colaborare cu Consiliul Județean Maramureș.

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Jurnal ian 2020 ed maramures (20)

Anzeige
Anzeige

Jurnal ian 2020 ed maramures

  1. 1. Anul XXVI, Nr. 1/Ianuarie 2020 Jurnal CDIMMBuletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureș FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/ Un nou capitol pentru Europa: după BREXIT Articol comun al președintelui von der Leyen, al președintelui Michel și al președintelui Sassoli Astăzi, la lăsarea serii, va apune soarele peste mai bine de 45 de ani în care Regatul Unit a fost parte din Uniunea Europeană. Pentru noi, președinții celor trei instituții principale ale UE, la fel ca pentru multe alte persoane, astăzi va fi, în mod inevitabil, o zi de reflecție și de sentimente contradictorii. Gândurile noastre se îndreaptă către toți cei care au contribuit la înfăptuirea Uniunii Europene în forma pe care o cunoaștem astăzi. Către cei care sunt îngrijorați cu privire la propriul viitor sau care sunt dezamăgiți de ieșirea Regatului Unit din Un- iunea Europeană. Către colegii noștri britanici din instituțiile europene care au contribuit la definirea unor politici ce au îmbunătățit viața a milioane de eu- ropeni. Ne vom gândi la Regatul Unit și la cetățenii săi, la creativitatea, ingeniozitatea, cultura și tradițiile lor – o parte esențială a mozaicului care constituie Uniunea. Aceste emoții reflectă atașamentul nostru față de Regatul Unit, care depășește cu mult apartenența la Uniunea noastră. Întotdeauna am regretat profund decizia Regatului Unit de a părăsi Uniunea, dar în- totdeauna am respectat-o pe deplin. Acordul la care am ajuns este echitabil pentru ambele părți și asigură faptul că milioane de cetățeni ai UE și ai Regatului Unit își vor vedea drepturile protejate în continuare, indiferent de locul în care au ales să trăiască. În același timp, trebuie să privim către viitor și să construim un nou parteneriat între prieteni de o viață. Împreună, cele trei instituții ale noastre vor face tot ce le stă în putere pentru reușita acestui parteneriat. Suntem gata să dăm dovadă de ambiție. Cât de strâns va fi acest parteneriat depinde de deciziile care urmează să fie luate. Întrucât fiecare alegere are o serie de consecințe. Fără libera circulație a persoanelor, nu poate exista libera circulație a capi- talurilor, a bunurilor și a serviciilor. În lipsa unor condiții de concurență echitabile în ceea ce privește mediul, piața muncii, impozitarea și ajutoarele de stat, nu se poate asigura un acces de cea mai mare calitate la piața unică. Dacă nu mai ești membru, nu te poți bucura în continuare de beneficiile pe care le aveai în calitate de membru. În săptămânile, lunile și anii care vor urma, va trebui să desfacem cu atenție o serie de legături pe care UE și Regatul Unit le-au țesut împreună timp de cinci decenii. Făcând acest lucru, va trebui să depunem eforturi susținute pentru a ne croi împreună o nouă cale în calitate de aliați, parteneri și prieteni. Regatul Unit nu va mai fi membru al UE, dar va fi în continuare parte din Europa. Geografia și istoria noastră comună, precum și legăturile pe care le avem în atât de multe domenii ne unesc și ne fac aliați na- turali. Vom continua să colaborăm în domenii pre- cum afacerile externe, securitatea și apărarea, având un scop comun și interese comune. Dar vom face acest lucru în moduri diferite. Nu subestimăm sarcina care ne revine, dar sun- tem încrezători că, dând dovadă de bunăvoință și hotărâre, putem construi un parteneriat durabil, pozi- tiv și constructiv. Mâine, însă, va începe un nou capitol pentru Eu- ropa. În ultimii ani am strâns rândurile – între națiuni, între instituții și între oameni. Ne-am reamintit că Uniunea Europeană este mai mult decât o piață sau o putere economică: Uniunea reprezintă valori pe care le împărtășim și le apărăm. Că suntem mai puternici atunci când suntem împreună. Acesta este motivul pentru care statele membre ale Uniunii Europene își vor uni în continuare forțele și vor construi un viitor comun. Continuare în pagin 2
  2. 2. Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia o cială a Uniunii Europene Fundația CDIMM Maramureș - Jurnal CDIMM nr. 1/2020 În vremuri de concurență acerbă pentru putere și de turbulențe la nivel geopolitic, dimensiunea contează. Nicio țară nu poate face față singură valu- lui de schimbări climatice, nu poate să găsească singură soluții pentru viitorul digital și nici nu poate avea o voce puternică în cacofonia tot mai asurzi- toare a lumii. Dar împreună, ca membri ai Uniunii Europene, putem. Putem pentru că avem cea mai mare piață internă din lume. Putem pentru că suntem cel mai mare partener comercial pentru 80 de țări. Putem pentru că suntem o Uniune de democrații dinamice. Putem pen- tru că popoarele noastre sunt hotărâte să promoveze interesele și valorile europene la nivel mondial. Putem pentru că statele membre ale UE își vor pune în valoare puterea economică colectivă considerabilă în discuțiile cu aliații și partenerii – Statele Unite, Africa, China sau India. Toate acestea ne oferă din nou sentimentul unui obiectiv comun. Avem o viziune comună cu privire la direcția în care dorim să mergem și un angajament ambițios în ceea ce privește definirea chestiunilor specifice vremurilor în care trăim.Astfel cum prevede Pactul ecologic european, dorim să fim primul con- tinent neutru din punct de vedere climatic până în 2050 și să creăm noi locuri de muncă și oportunități pentru oameni în cadrul acestui proces. Dorim să ne asumăm rolul de lider în ceea ce privește noua generație de tehnologii digitale și dorim o tranziție echitabilă, astfel încât să putem sprijini persoanele cele mai afectate de schimbări. Considerăm că numai Uniunea Europeană poate face acest lucru. Dar știm că putem reuși numai împreună: cetățeni, națiuni, instituții. În calitate de președinți ai celor trei instituții, suntem hotărâți să ne asumăm rolul care ne revine. Eforturile noastre vor continua odată cu răsăritul zilei de mâine. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/de- tail/ro/ac_20_162 Acordul pentru #Brexit a fost aprobat de Parla- mentul European. Acordul de Retragere a fost aprobat miercuri seara de către Parlamentul European cu 621 voturi pentru, 49 împotrivă și 13 abțineri. Pentru a intra în vigoare, Acordul de retragere va fi supus unui vot final (cu majoritate calificată) în Consiliu. Perioada de tranziție care începe la 1 februarie 2020 va dura până la finalul lunii decembrie 2020. Orice acord privind o viitoare relație UE-UK trebuie finalizat înainte de acest termen, pentru a putea intra în vigoare de la 1 ianuarie 2021. Perioada de tranziție poate fi prelungită o dată cu unul sau doi ani, dar decizia trebuie luată de către Comitetul mixt UE-UK (EU-UK Joint Committee) înainte de 1 iulie. Parlamentul European va trebui să aprobe orice acord privind relația viitoare. În cazul în care acest acord va include prevederi referitoare la competențe partajate între UE și satele membre, va fi necesară și ratificarea de către parlamentele naționale. Partea a doua a Acordului de Retragere protejează cetățenii UE din Marea Britanie și cetățenii britanici din țările UE, precum și familiile acestora. În con- formitate cu prevederile acordului, toate drepturile sociale prevăzute de legislația UE vor fi menținute, iar drepturile cetățenilor vor fi garantate pe toată du- rata vieții lor. Continuare din pagina 1
  3. 3. Proiect co- nanţat de Uniunea Europeană Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia o cială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co- nanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 1/2020 Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ ȘTIRI EUROPENE Campania de comunicare „Ce Face Europa pentru Mine?” la Colegiul Tehnologic ”C.D. Nenițescu Baia Mare Prima activitate de informare din anul 2020 am realizat-o azi, 30 Ianuarie, la Colegiul Tehnologic „C.D. Nenițescu” din Baia Mare, un vechi partener al Centrului de Informare Europe Direct Maramureș. Campania de comunicare „Ce Face Europa pen- tru Mine?” de azi a adus în prim plan noua Comisie Europeană condusă de Ursula von der Leyen. Am trecut în revistă cele 6 priorități ale noii perioade 2019-2024 și ne-am oprit pe scurt asupra Priorității 2 - o economie în serviciul cetățenilor: promovarea echității și prosperității sociale, cu informații punctuale despre egalitatea de gen și re- ducerea diferenței de venituri dintre persoanele anga- jate bărbați și femei, coroborată cu măsuri de trans- parentizare a nivelurilor salariale în mediul privat. Am oferit câteva date legate de politicile UE în domeniul educației și formării profesionale, în speță programul Erasmus+ și modul în care această finanțare europeană permite mobilități ale tinerilor și însușirea de competențe prin învățare non-formală și informală. Am promovat și platforma What-Europe-Does- For-Me, ca motor de căutare a informațiilor pe teme europene de interes pentru tineri și profesori. La final am avut o sesiune animată de întrebări și răspunsuri. Mulțumim tuturor cadrelor didactice care ne-au sprijinit și elevilor participanți la activitate. Premiul Jan Amos Comenius Parlamentul European a propus acordarea „Pre- miului Jan Amos Comenius pentru predarea de înaltă calitate despre Uniunea Europeană”. Premi- ile vor fi acordate școlilor din UE care utilizează abordări atrăgătoare și de impact pentru a îmbunătăți cunoștințele și înțelegerea elevilor lor despre proiec- tul comunitar, precum: • activități care să permită elevilor să experimen- teze cooperarea europeană; • metode de predare activă și participativă; • activități care sunt bine integrate în curriculum și se conectează la diferite discipline și la alte iniţiative școlare; • activități care se adresează comunității școlare mai largi; • activități care sunt organizate cu regularitate și arată angajamentul școlii de a continua să pre- dea despre Uniunea Europeană în moduri care inspiră. Concursul este deschis numai școlilor secundare înființate și cu sediul în Uniunea Europeană. Fiecare școală secundară poate depune doar o singură cerere. Lucrările/activitățile cu care școala solicită premi- ul trebuie să fi fost implementate fie în anul școlar 2018-2019, fie în 2019-2020 și, în orice caz, în limita termenului de depunere a cererilor. Data limită pentru participare: 6 februarie 2020, ora 17:00 CET Mai multe informații, inclusiv regulamentul concur- sul se pot vizualiza accesând următorul link: http://bit.ly/ComeniusConcurs
  4. 4. Centrul Europe Direct Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org. Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de nanţare; organizare de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Program cu publicul: 9.00-16.00 Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; Internet www.cdimm.org Consultanţăînafaceri,organizareadecursuri/seminarii;planurideafaceri și studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Colectivul de redacţie Radu BIG, Vlad PASCU, Răzvan MANȚA, Radu LU- CIAN, Angela MUREȘAN ISSN - 1454 -7007 Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 1/2020 ȘTIRI EUROPENE 800 de tineri români vor explora Europa în 2020! Aleși pe baza unor criterii de selecție prestabilite și a unor cote specifice per stat membru, tinerii pot călători între 1 aprilie și 31 octombrie 2020 timp de până la 30 de zile. În total, 2600 de tineri români au câștigat, până acum, în cadrul celor 4 runde ale inițiativiei DiscoverEU, permise de călătorie în UE. Candidații acceptați vor fi contactați și vor putea de- mara organizarea călătoriilor pe care le vor întreprinde. Ca regulă generală, vor călători cu trenul; totuși, pentru a asigura un acces incluziv pe întreg continentul, mij- loacele alternative de transport, cum ar fi autobuzele, feriboturile sau, în mod excepțional, avioanele, sunt și ele permise. Tinerii sunt invitați să devină ambasadori ai DiscoverEU și să relateze cu privire la experiențele lor. Ei sunt încurajați să îi contacteze pe ceilalți participanți prin intermediul platformelor de comunicare socială și să împărtășească experiențele de călătorie. Comisia a lansat DiscoverEU în iunie 2018, în urma unei propuneri a Parlamentului European. În cadrul primelor trei runde de solicitări, aproximativ 50 000 de tineri au avut posibilitatea de a călători în Europa. Pentru 2020, Parlamentul European a aprobat alocarea sumei de 25 milioane EUR pentru DiscoverEU. În mai 2018, Comi- sia a propus includerea DiscoverEU ca parte integrantă a viitorului program Erasmus pentru perioada 2021 – 2027. Informații suplimentare sunt disponibile pe Portalul European pentru Tineret https://europa.eu/youth/dis- covereu_ro și pe rețelele de socializare ale acestuia. Prețurile imobilelor și cel al chiriilor în Uniunea Europeană În timp ce prețurile la chirii au crescut în mod constant până în al treilea trimestru al anului 2019, prețurile de pe piața imobiliară au fluctuat semnificativ. După o diminuare drastică inițială ulterior crizei finan- ciare, prețurile imobilelor au avut un trend mai mult sau mai puțin stabil între anii 2009 și 2014. Acesta a fost ur- mat în 2015 de o creștere rapidă a prețurilor, iar de atunci trendul ascendent se menține mult mai rapid în comparația cu creșterea nivelului la chirii. În perioada 2007 și al treilea trimestru din 2019, la nivelul Uniunii Europene, în medie, prețurile pentru chirii au crescut cu 21%, iar cele pentru imobile cu 19%. În perioada de referință prețurile imobilelor au crescut în 22 de state membre și au scăzut în 6, cele mai mari creșteri înregistrându-se în Austria (+85.5%), Luxemburg (+80.6%) și Suedia (+80.3%). Ce mai mare scădere a prețurilor pentru imobile s-a constatat în Grecia (-40.0%), România (-27.2%) și Irlanda (-16.7%). Pentru nivelul chiriilor, trendul a fost diferit cu creșteri în toate statele membre, cu excepția Greciei (-17.5%) și Ciprului (-0.3%). Cele mai mari creșteri au fost înregis- trate în Lituania (+101.1%), Cehia (+78.6%) și Ungaria (+67.8%). Pentru mai multe informații, link-uri externe și tabele statistice vă rugăm accesați următorul link scurt: http://bit.ly/ImobiliareUE

×