Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Boletin xaneiro 18

708 Aufrufe

Veröffentlicht am

boletin parroquial

Veröffentlicht in: Seele & Geist
  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Boletin xaneiro 18

  1. 1. QUE FAGO NO MEU TEMPO LIBRE? Cando te�o un traballo, cando te�o que atender as mi�as obrigas familiares ou outras tarefas persoais, familiares ou sociais estou enchendo a rni�a vida cos compromisos contra�dos. Pero cando a�nda as� me sobra tempo, que podo facer? Calquera cousa menos non facer nada. Logo de descansar das mi�as tarefas podo colaborar de moitas rnaneiras, axudando aos demais. As posibilidades de encher o tempo libre son moitas e variadas: voluntariado de C�ritas, Cruz Vermella, Mans Unidas, asociaci�ns sen �nimo de lucro, visitar a enfermos ou persoas que viven soas, etc. Mirando cara ao m�is pr�ximo, na nosa parroquia hai un grupo de C�ritas moi activo e reflexivo, e varios dos seus membros est�n a colaborar nos dife- rentes departamentos de C�ritas Interparoquial en Santiago. Tam�n hai xente nova que se encarga de embolsar os alimentos que as familias necesitadas levan todas as semanas ou que colaboran no departamento de Aulas, en C�ritas Interparroquial; tam�n hai xente nova e non tan nova nos Bancos de Alimentos. Outra maneira de encher o tempo libre � a trav�s da formaci�n: Aulas de Terceira idade, grupos de oraci�n e reflexi�n parroquiais; tarefas catequ�ti- cas, participar no coro parroquial, na comisi�n de econom�a e obras... Portas abertas hai moitas. A resposta depende de cada un de n�s, das nosas capacidades e das nosas posibilidades, al�n de onde te sintas m�is �til. Ao comezar un novo ano (2018) � un bo momento para dar un primeiro paso. An�mate! Ser�s ben recibido! BOLET�N PARROQUIAL No 203 - Xaneiro 2018 PARROQUIA SAN FRANCISCO DE AS�S DOS TILOS ,.O RETNO DE DEUS EST� DENTRO DE Vӧ", di O SE�OT Cando falamos de reinado, de reis, de reino, estamos normalmente a falar de grandeza, dun amplo terreo xeogr�fico gobernado por un rei, dun se�or.de "san- gue azul" para diferencialo dos simples mortais, e que chega a ser rei por t�tulo herdado de familia a familia. Estes reinados, reis e reinos caracter�zanse sempre polo poder, pola autocracia, por ser xente de importancia. Pero estes termos, vistos dende a terrninolox�a relixiosa cristi�, f�lannos dunha realidade totalmente distinta. 0 termo "Reinado" significa unha serie de virtu- des/valores substentados no amor: servizo, humildade, proximidade, xustiza, paz, etc. O termo "Reirio" non indica territorio sen�n un colectivo de persoas que asume as actitudes do reinado coma s�as. O termo "Rei", identificado con Xesucristo, ten como prioridade servir, tendo como trono a Cruz que simboliza a total entrega aos demais como �nico cami�o para exercer este t�tulo real. Como descubrir este t�tulo real dentro de cada un de n�s? As grandes obras f�ronse facendo base�ndose en pequenos elernentos en mans de moitas persoas. Que � unha pedr,a, un ladrillo, a area, unha gota de auga? En canto a volume � algo insignificante, pero todos son necesarios e imprescindibles para conformar as grandes maravillas de cada etapa hist�rica. A grande obra do Reino de Xesucristo comeza nel e vainos ensinando para que as calidades que hai dentro de n�s vaian sa�ndo � luz dando p� a unha nova humanidade. Oxal� isto se faga realidade en cada un de n�s. e as� o reino de Xesucristo sexa un Reino de amor a Deus e aos irm�ns, presentes en toda a humanidade.
  2. 2. XANEIRO aofi O relato dos Magos v�n dar conta dun � a inhrici�n dos seus coraz�ns quen os principio fundamental: podemos bus- gu�a, atenta sempre a ese latexo que car verdade nos libros, a Deus nas fala de paz e xustiza, que se pon de estrelas, pero temos que saber que a parte dos �ltimos, que aposta polo verdadeira ensinanza sempre a d� a pequeno, polo sinxelo, polo fondo, Vida. Ante as vi.las concretas das per- lonxe das redes que enguedellan as soas concretas as teor�as e as leis te�en nosas vidas, as redes que non nos dei- que gardar respectuoso silencio. Rematamos o tempo de Nadal e entra- mos no Tempo ordinario, e a liturxia m�stranos actihrdes de seguimento. Os disc�pulos de Xoan que logo seguen a Xes�s, igual que os Magos ou os pri- meiros homes e mulleres que deixaron as preocupaci�ns da s�a vida coti� para seguir a Xes�s, son persoas sabias. Todas elas deixan algo: os seus estudos te�ricos, as s�as redes, as preocupa- ci�ns das s�as vidas coti�s... para ir ao encontro do Reino que chega. Entendede ben: non � que deixen de comer ou vestirse. 0 �nico que fan � romper o c�rculo desa l�xica material que v�n marcada polo vivir para traba- llar, traballar para comer, comer para vivir... anisc�ndose a ir m�is al�. As persoas que seguen a Xes�s desenmas- caran as trampas das simplezas l�xicas do coti�n, esas que non nos deixan ver m�is al� (estudos, traballos, familia...) para asumir unha causa maior � que po�er rumbo: o Reino. E dende o Reino dan sentido a todo o demais. xan ser. O que conseguen a cambio � todo un luxo: perm�tense gustar a Deus no fondo dos seus coraz�ns. C�RITAS A costa de xaneiro Moita xente vese obrigada a conter o que gasta en xaneiro por mor do desproporcionado consumo efec- tuado durante o Nadal. Outros colaboran con campa�as de axuda aos empobrecidos. Calquera das d�as situaci�ns, bas- tante frecuentes, te�en algo de con- tradici�n. No primeiro caso, o gasto desmedido nun ambiente de consumismo compulsivo que nos desequilibra; e no segundo, a�nda sendo loable pola xenerosidade que representa, refl�ctese unha falta de conciencia de que as perso- as ou familias empobrecidas te�en sifuaci�ns cr�nicas que nos'esixen estar permanentemente pendentes delas mentres non se pon remedio � s�a situaci�n. De a� que na parroquia se faga unha chamada mensual para pedir axuda e para lembrarnos que 'osem- pre hai pobres" e temos a obriga de socorrelos- A recompensa ser� grande: -Todo aquel que vos dea un vaso de auga... non quedar� sen recom- pensa" (Mc 9,41). PARROQUIA VIVA l.- Festa de Santa Mar�a, Nai de Deus. S� haber� misa �s 12 h. 6.- Festa dos Reis Magos. 8.- Grupo de reflexi�n, �s 20 h. 14.- Prosegue o curso catequ�tico, as 11 h. 15.- Grupo de oraci�n, �s l9:30 h. 2l.- Reuni�n dos pais/nais de nenos/as que recibir�n este ano os Sacramentos da Penitencia e da Eucarist�a; �s I I h, no sal�n de actos da asociaci�n. 22.- Grupo de oraci�n, �s l9:30 h. 26.- Pleno do Consello Pastoral Parroquial, �s 20:30 h. 28.- Xornada da Infancia Misioneira. 31.- Reuni�n do grupo de C�ritas, �s 19:30 h. ACONTECEMENTOS Bautismos: Mart�n Rodr�guez Fern�ndez, de Juan Carlos e Mar�a {09-12-2017). Tatiana Perol P�rez, de V�ctor Manuel e Sofia (24-12-2017). tu=

×