Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
1 | P a g e
TRUSTDEX TOKEN | WHITE PAPER FOR CONTRIBUTOR
Version: 1.0
2 | P a g e
MỤC LỤC
I. GIỚI THIỆU ...........................................................................................
3 | P a g e
a. Chiến lược phát triển TrustDex Token .........................................................................
4 | P a g e
I. GIỚI THIỆU
5 | P a g e
Giới thiệu
Thị trường giao dịch cryptocurrency l{ một thị trường ph|t triển nhanh v{ đ~ mở rộng đến hầu hết mọ...
6 | P a g e
II. GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ
7 | P a g e
Blockchain
Là công nghệ lưu trữ và truyền tải thông tin bằng các khối
được liên kết với nhau và mở rộng theo t...
8 | P a g e
III. VẤN ĐỀ THỊ TRƯỜNG
9 | P a g e
Vấn đề thị trường
Trao đổi tài sản kỹ thuật số đang
nổi lên như là một trong những
chiến thắng lớn nhất của sự...
10 | P a g e
Sự tăng trưởng nhanh chóng
của gi| trị v{ số lượng của
cryptocurrency, v{ sự quan t}m
chung đến công nghệ blo...
11 | P a g e
Các nền tảng trao đổi cryptocurrency tại ch}u Á đang chiếm ưu thế trong ngành kinh doanh tiền mã hóa toàn cầu...
12 | P a g e
Thị trường Việt Nam
Theo thống kê của trang SimilarWeb, người Việt đứng
đầu lượng truy cập sàn giao dịch quốc...
13 | P a g e
IV. TỔNG QUAN
14 | P a g e
1. Giới thiệu về TRUSTpay JSC
Công ty cổ phần TRUSTpay được th{nh lập v{o năm 2009 , có trụ sở tại Anh Quốc, ...
15 | P a g e
2. TrustDex.io là gì?
 Trustdex.io (https://trustdex.io/) l{ một dự |n thuộc Công ty cổ phần TRUSTPay
 Trus...
16 | P a g e
3. Điều khác biệt của sàn TrustDex.io
1. An toàn bảo mật tuyệt đối với chứng chỉ PCI-DSS, SSL secure, hỗ trợ ...
17 | P a g e
4. TrustDex Token là gì?
TrustDex Token (viết tắt là TDC) là một dạng cổ phiếu của sàn TrustDex được ph|t tri...
18 | P a g e
5. Mục đích TrustDex Token (TDC)
 Tăng vốn cho dự |n trustdex nhằm có năng lực t{i chính cung cấp đơn h{ng C...
19 | P a g e
V. LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN
20 | P a g e
1. Những thành tựu ban đầu (UPDATE)
Nhiều dự án IBO chỉ đơn thuần là những ý tưởng mà không có sản phẩm hay n...
21 | P a g e
2. Lộ trình phát triển .
Q4/2017:
o Ra mắt sàn giao dịch TrustDex.io
o Tích hợp công nghệ thanh toán bằng thẻ...
22 | P a g e
Q1/2019:
o Kết thúc IBO
o Mở rộng phân phối máy POS mục tiêu 100.000 máy trên toàn quốc
Q2/2019:
o Leading TD...
23 | P a g e
3. Chiến lược Marketing
a. Chiến lược phát triển TrustDex Token
 Digital Marketing:
o Advertising tại Facebo...
24 | P a g e
b. Chiến lược phát triển TrustPos
Là một nhà cung cấp cổng & dịch vụ
thanh toán toàn cầu, chúng tôi cần có
nh...
25 | P a g e
VI. PHÁT HÀNH VÀ CHÀO BÁN TOKEN
26 | P a g e
1. Số lượng phát hành
TrustDex dự kiến phát hành 150 triệu token “TrustDex Token” với mã TDC, theo chuẩn Stel...
27 | P a g e
nh{ đầu tư Pre Share IBO;
o 1,250,000 TDC (tương đương 05% tổng số lượng Token ch{o b|n giai đoạn IBO Ready) ...
28 | P a g e
 Thưởng 5% (tương đương 1,500,000TDC) cho c|c nh{ đầu tư ở giai đoạn này theo tỷ lệ đầu tư
 Mục tiêu: của c...
29 | P a g e
 Giai đoạn 4: IBO Trusty
 Thời gian: IBO sẽ được khởi động từ 27/01/2019 và kết thúc vào ngày 27/4/2019 (90...
30 | P a g e
3. Mục đích sử dụng vốn
Thông qua hoạt động phát triển nền tảng & vận hành tại các thị trường, số vốn gây quỹ...
31 | P a g e
4. Lợi nhuận nhà đầu tư
Vận hành hoạt động kinh doanh bởi doanh nghiệp uy tín và những chuyên gia đầy kinh ng...
32 | P a g e
VII. TÍNH PHÁP LÝ, CƠ HỘI, RỦI RO & CAM KẾT.
33 | P a g e
1. PHÁP LÝ
c. TrustDex được phát hành bởi TrustPay UK có trụ sở tại 352- 356 Battersea Park Road, London, SW1...
34 | P a g e
2. CƠ HỘI
 Với ph}n tích to{n diện v{ tầm nhìn vĩ mô của sản phẩm cũng như hệ sinh th|i đang có, chúng tôi
r...
35 | P a g e
 Rủi ro có thể ph|t sinh từ việc chính phủ c|c nước sở tại ban h{nh c|c chính s|ch không thuận lợi
cho việc ...
36 | P a g e
VIII. ĐỘI NGŨ PHÁT TRIỂN
37 | P a g e
CHÂN THÀNH CẢM ƠN
QÚY ANH/ CHỊ ĐÃ DÀNH THỜI GIAN CHO
NHỮNG THÔNG TIN TRÊN
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

von

WhitePaper TrustDex Token (TDC) Slide 1 WhitePaper TrustDex Token (TDC) Slide 2 WhitePaper TrustDex Token (TDC) Slide 3 WhitePaper TrustDex Token (TDC) Slide 4 WhitePaper TrustDex Token (TDC) Slide 5 WhitePaper TrustDex Token (TDC) Slide 6 WhitePaper TrustDex Token (TDC) Slide 7 WhitePaper TrustDex Token (TDC) Slide 8 WhitePaper TrustDex Token (TDC) Slide 9 WhitePaper TrustDex Token (TDC) Slide 10 WhitePaper TrustDex Token (TDC) Slide 11 WhitePaper TrustDex Token (TDC) Slide 12 WhitePaper TrustDex Token (TDC) Slide 13 WhitePaper TrustDex Token (TDC) Slide 14 WhitePaper TrustDex Token (TDC) Slide 15 WhitePaper TrustDex Token (TDC) Slide 16 WhitePaper TrustDex Token (TDC) Slide 17 WhitePaper TrustDex Token (TDC) Slide 18 WhitePaper TrustDex Token (TDC) Slide 19 WhitePaper TrustDex Token (TDC) Slide 20 WhitePaper TrustDex Token (TDC) Slide 21 WhitePaper TrustDex Token (TDC) Slide 22 WhitePaper TrustDex Token (TDC) Slide 23 WhitePaper TrustDex Token (TDC) Slide 24 WhitePaper TrustDex Token (TDC) Slide 25 WhitePaper TrustDex Token (TDC) Slide 26 WhitePaper TrustDex Token (TDC) Slide 27 WhitePaper TrustDex Token (TDC) Slide 28 WhitePaper TrustDex Token (TDC) Slide 29 WhitePaper TrustDex Token (TDC) Slide 30 WhitePaper TrustDex Token (TDC) Slide 31 WhitePaper TrustDex Token (TDC) Slide 32 WhitePaper TrustDex Token (TDC) Slide 33 WhitePaper TrustDex Token (TDC) Slide 34 WhitePaper TrustDex Token (TDC) Slide 35 WhitePaper TrustDex Token (TDC) Slide 36 WhitePaper TrustDex Token (TDC) Slide 37
Nächste SlideShare
What to Upload to SlideShare
Weiter
Herunterladen, um offline zu lesen und im Vollbildmodus anzuzeigen.

0 Gefällt mir

Teilen

Herunterladen, um offline zu lesen

WhitePaper TrustDex Token (TDC)

Herunterladen, um offline zu lesen

Trang trắng chính thức của TrustDex Token

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen
 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

WhitePaper TrustDex Token (TDC)

 1. 1. 1 | P a g e TRUSTDEX TOKEN | WHITE PAPER FOR CONTRIBUTOR Version: 1.0
 2. 2. 2 | P a g e MỤC LỤC I. GIỚI THIỆU ............................................................................................................................................................................................................................4 Giới thiệu ...................................................................................................................................................................................................................................5 II. GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ........................................................................................................................................................................................................6 Blockchain..................................................................................................................................................................................................................................7 Áp dụng công nghệ .................................................................................................................................................................................................................7 III. VẤN ĐỀ THỊ TRƯỜNG.......................................................................................................................................................................................................8 Vấn đề thị trường......................................................................................................................................................................................................................9 Những sàn giao dịch Crypto h{ng đầu ..................................................................................................................................................................................10 Sàn giao dịch Crypto đang kiếm hàng triệu USD từ việc niêm yết coin mới .......................................................................................................................11 Thị trường Việt Nam...............................................................................................................................................................................................................12 IV. TỔNG QUAN....................................................................................................................................................................................................................13 1. Giới thiệu về TRUSTpay JSC...........................................................................................................................................................................................14 2. TrustDex.io là gì? ............................................................................................................................................................................................................15 3. Điều khác biệt của sàn TrustDex.io ...............................................................................................................................................................................16 4. TrustDex Token là gì? .....................................................................................................................................................................................................17 5. Mục đích TrustDex Token (TDC)...................................................................................................................................................................................18 6. Lợi ích & giá trị TrustDex Token (TDC) .........................................................................................................................................................................18 V. LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN........................................................................................................................................................................................................19 1. Những thành tựu ban đầu (UPDATE) ...........................................................................................................................................................................20 2. Lộ trình phát triển . ........................................................................................................................................................................................................21 3. Chiến lược Marketing....................................................................................................................................................................................................23
 3. 3. 3 | P a g e a. Chiến lược phát triển TrustDex Token .....................................................................................................................................................................23 b. Chiến lược phát triển TrustPos .................................................................................................................................................................................24 VI. PHÁT HÀNH VÀ CHÀO BÁN TOKEN...............................................................................................................................................................................25 1. Số lượng phát hành .......................................................................................................................................................................................................26 2. Lịch trình .........................................................................................................................................................................................................................27 3. Mục đích sử dụng vốn....................................................................................................................................................................................................30 4. Lợi nhuận nhà đầu tư.....................................................................................................................................................................................................31 VIII. ĐỘI NGŨ PHÁT TRIỂN.....................................................................................................................................................................................................36
 4. 4. 4 | P a g e I. GIỚI THIỆU
 5. 5. 5 | P a g e Giới thiệu Thị trường giao dịch cryptocurrency l{ một thị trường ph|t triển nhanh v{ đ~ mở rộng đến hầu hết mọi nơi trên thế giới. S{n giao dịch của thị trường cryptocurrency cũng giống như thị trường chứng kho|n, nơi m{ c|c nh{ đầu tư có thể mua b|n cổ phiếu của một công ty, h{ng hóa hay tiền tệ fiat. Tuy nhiên, thị trường chứng kho|n mang lại nhiều hạn chế như thời gian giao dịch, c|c quy định về giao dịch chứng kho|n, c|c quy tắc đầu tư v{ c|c nguyên tắc ph|p luật của mỗi quốc gia, v{ điều n{y khiến người bình thường gặp khó khăn trong việc truy cập giao dịch v{ luôn phải cần bên thứ ba giữa người tham gia v{ thị trường với mức phí cao. Thị trường giao dịch Cryptocurrency không có hạn chế truy cập; nó mở ra cho mọi c| nh}n, ngôn ngữ, vùng miền v{ quốc gia trên thế giới. Thị trường giao dịch Cryptocurrency dao động từ 5 đến 30 phần trăm mỗi ng{y, vì vậy, tỉ gi| của c|c Cryptocurrency có thể tăng lên mức cao nhất hay giảm xuống mức thấp nhất h{ng ng{y, v{ không có giới hạn. Mọi thứ đều theo nhu cầu của người mua v{ người b|n. Vì tỉ gi| của cryptocurrency có thể biến thiên từ 5 đến 30 phần trăm mỗi ng{y, chúng ta có thể lợi dụng sự biến thiên n{y của cryptocurrency v{ kiếm lợi nhuận. Điều đó cũng giống như việc kiếm lợi nhuận trên một s{n chứng kho|n, nhưng trong môi trường giao dịch thoải m|i hơn tự do hơn vì giao dịch trên thị trường chứng kho|n phải xảy ra trong cùng một quốc gia.
 6. 6. 6 | P a g e II. GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ
 7. 7. 7 | P a g e Blockchain Là công nghệ lưu trữ và truyền tải thông tin bằng các khối được liên kết với nhau và mở rộng theo thời gian do đó được gọi là chuỗi khối (blockchain). Mỗi khối chứa đựng các thông tin về thời gian khởi tạo v{ được liên kết với các khối trước đó. Blockchain được thiết kế để chống lại sự thay đổi dữ liệu. Thông tin trong blockchain không thể bị thay đổi và chỉ được bổ sung thêm khi có sự đồng thuận của tất cả các nút trong hệ thống. Ngay cả khi nếu một phần của hệ thống blockchain sụp đổ, những máy tính và nút khác sẽ tiếp tục hoạt động để bảo vệ thông tin. Áp dụng công nghệ Stellar (XLM) còn l{ một m~ nguồn mở sử dụng một рrоtосоl ph}n quyền để giúp bạn có gửi tiền cho bất kỳ ai trên thế giới, một c|ch nhanh chóng, miễn phí, v{ bằng bất kể loại tiền tệ n{o. Stеllаr l{ một công nghệ lеарfrоg kết nối mọi người với c|c hệ thống thanh to|n, v{ c|c ng}n h{ng với một sự liên kết trên sự ph|t triển của thế giới. Nó cho phép bạn thuận lợi giao dịch đa tiền, đa t{i sản nhanh chóng, đ|ng tin cậy, v{ tối giản một penny (mệnh gi| nhỏ nhất trong một hệ thống tiền tệ) bằng c|ch sử dụng loại t{i sản kỹ thuật số đ~ được thiết lập sẵn (XLM) như một cầu nối.
 8. 8. 8 | P a g e III. VẤN ĐỀ THỊ TRƯỜNG
 9. 9. 9 | P a g e Vấn đề thị trường Trao đổi tài sản kỹ thuật số đang nổi lên như là một trong những chiến thắng lớn nhất của sự bùng nổ của tiền thuật toán. Theo ước tính từ trang Bloomberg, 10 sàn giao dịch crypto h{ng đầu đem lại lợi nhuận khoảng 3 triệu USD/ ngày. Lợi nhuận ở mức đó ho{n to{n đ|ng kinh ngạc so với sự phát triển lịch sử so với các nghành công nghiệp khác. Bạn có thể dễ dàng hiểu được giao dịch từ chuyển đổi crypto đ~ tạo ra tiền như thế n{o, đơn giản bằng cách thu phí đối với người dùng mua, bán và rút tiền.
 10. 10. 10 | P a g e Sự tăng trưởng nhanh chóng của gi| trị v{ số lượng của cryptocurrency, v{ sự quan t}m chung đến công nghệ blockchain đang mở ra những tiềm năng v{ khả năng mới trong lĩnh vực trao đổi tiền kỹ thuật số. Những sàn giao dịch Crypto hàng đầu
 11. 11. 11 | P a g e Các nền tảng trao đổi cryptocurrency tại ch}u Á đang chiếm ưu thế trong ngành kinh doanh tiền mã hóa toàn cầu. Ước tính cả hai công ty tại Tokyo l{ Binance v{ Hongkong l{ OKEx có hơn 1,7 tỷ USD giao dịch hằng ngày. Về khối lượng, tiếp theo là Houbi (Singapore), Bitfinex (Hongkong), Upbit ( Hàn Quốc) và Bithumb ( Hàn Quốc). Người ta ước tính hơn 50% giao dịch currency hàng ngày trên thế giới được thực hiện trên các sàn giao dịch ở Châu Á. Ảnh hưởng của Châu á trong việc kinh doanh Crypto có thể được giải thích bằng việc tập trung khai thác Bitcoin trong tại khu vực tại thời điểm đầu Bitcoin bắt đầu nở rộ, vì những nhà khai thác tận dụng chi phí điện rẻ hơn v{ những lý do khác bao gồm khu vực này có dân số trẻ nhiều và họ cập nhật công nghệ một cách nhanh chóng. Sàn giao dịch Crypto đang kiếm hàng triệu USD từ việc niêm yết coin mới Điều hành một sàn giao dịch cryptocurrency lớn mạnh là việc kinh doanh sinh lợi rất nhiều. Coinbase b|o c|o đ~ thu được hơn 1 tỷ USD năm ngo|i, v{ Binance ước tích khoảng 850 triệu USD h{ng năm. Trong khi phần lớn lợi nhuận là đến từ phí giao dịch, nhưng đó không phải là khoảng thu duy nhất: các sàn giao dịch đang bỏ túi hàng triệu đô la từ phí thu của các nhà phát triển ICO và altcoin, khi họ muốn niêm yết token lên sàn.
 12. 12. 12 | P a g e Thị trường Việt Nam Theo thống kê của trang SimilarWeb, người Việt đứng đầu lượng truy cập sàn giao dịch quốc tế Remitano, vượt qua Mỹ, Malaysia, Nigeria, Trung Quốc..., chiếm 88,79% lượng truy cập. C|c nh{ đầu tư (NĐT) Việt hầu hết thực hiện mua tiền ảo Bitcoin, Ethereum qua sàn Remitano vì sàn này dùng tiền Việt để thanh toán. Sau khi có c|c Bitcoin, Ethereum, NĐT có thể giao dịch mua các loại tiền ảo khác trên các sàn giao dịch lớn, hoặc tham khảo thông tin từ trang thông tin về tiền ảo như coinmarketcap.com. Đ}y l{ một trong những trang thông tin về các loại tiền ảo lớn trên thế giới với 1.453 loại tiền ảo đang niêm yết có giá trị vốn khoảng 550 tỉ USD sau khi cơn bão tiền ảo làm giảm tới 300 tỉ USD trong những ngày qua. Ở s{n n{y, NĐT VN đứng thứ 2, trên Tây Ban Nha, Anh, Đức...
 13. 13. 13 | P a g e IV. TỔNG QUAN
 14. 14. 14 | P a g e 1. Giới thiệu về TRUSTpay JSC Công ty cổ phần TRUSTpay được th{nh lập v{o năm 2009 , có trụ sở tại Anh Quốc, Mỹ, Singapore, Lào, Campuchia, Indonesia, Việt Nam… Lĩnh vực kinh doanh chính hiện nay của công ty l{ ph|t h{nh c|c loại thẻ trả trước trên nền tảng thẻ VISA của ng}n h{ng Sacombank, một ng}n h{ng đi đầu trong lĩnh vực t{i chính nói chung v{ lĩnh vực thẻ thanh to|n nói riêng. Với mục tiêu x}y dựng sản phẩm TRUSTcard trở th{nh thương hiệu thẻ t{i chính đ|ng tin cậy, v{ l{ sự lựa chọn h{ng đầu của người tiêu dùng, công ty đang dần đa dạng hóa c|c sản phẩm thẻ trả trước của mình, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng c| nh}n v{ doanh nghiệp.
 15. 15. 15 | P a g e 2. TrustDex.io là gì?  Trustdex.io (https://trustdex.io/) l{ một dự |n thuộc Công ty cổ phần TRUSTPay  TrustDex không chỉ đơn thuần l{ một s{n giao dịch, m{ l{ một giải ph|p to{n diện cho tiền điện tử (viết tắt từ TrustDex l{: “Decentralized Exchange Currency” ) , nh{ ph|t triển mong muốn đưa Trustdex.io th{nh một điểm đến cho tất cả những ai đang sử dụng tiền ảo tại Việt Nam, cũng như muốn đầu tư v{o loại tiền mới n{y.  Dự |n n{y 100% tự đầu tư m{ không cần bất kỳ nguồn t{i chính ngo{i n{o. Vì vậy để mở rộng dự |n cũng như mang đến cơ hội đầu tư cho những ai có cùng tầm nhìn  Trustdex.io phát triển dưới giấy phép công ty Công ty cổ phần TrustPay, CEO l{ Vương Lê Vĩnh Nh}n , một doanh nhân và chuyên gia về thanh toán Online.
 16. 16. 16 | P a g e 3. Điều khác biệt của sàn TrustDex.io 1. An toàn bảo mật tuyệt đối với chứng chỉ PCI-DSS, SSL secure, hỗ trợ đa nền tảng giao dịch. 2. Công nghệ vượt trội: Scan&Pay – giao dịch mọi lúc mọi nơi. 3. Hỗ trợ nhiều loại Coins: BTC, ETH, DASH, LTC, AIC... 4. Chấp nhận nhiều phương thức nạp/rút : Crypto Currency, Visa/Mastercard/JCB/ATM , Internet Banking, Voucher... 5. Nạp rút trực tiếp liên thông sàn quốc tế Bittrex, Poloniex, Bitshare... 6. Sàn quốc tế đầu tiên chấp nhận VND và hổ trợ nh{ đầu tư Vietnamese 7. Support hỗ trợ 24/7 - Hỗ trợ cả giao dịch nhỏ, chỉ với 1 $ - Công cụ giao dịch: website, app, link giới thiệu nhận thưởng 8. Phí giao dịch thấp ,nhiều chính s|ch, chương trình ưu đ~i cho người tham gia
 17. 17. 17 | P a g e 4. TrustDex Token là gì? TrustDex Token (viết tắt là TDC) là một dạng cổ phiếu của sàn TrustDex được ph|t triển trên nền tảng Blockcain Stellar , cho phép người sở hữu có thể nhận được lợi nhuận từ c|c phí giao dịch thu bởi hệ thống s{n giao dịch Trustdex.io TDC được liên kết với hệ thống m|y POS được ph|t h{nh bởi TrustPay có thể nạp rút hoặc mua b|n để quy đổi ra tiền mặt.
 18. 18. 18 | P a g e 5. Mục đích TrustDex Token (TDC)  Tăng vốn cho dự |n trustdex nhằm có năng lực t{i chính cung cấp đơn h{ng Crypto lớn đến 2.000 btc ng{y.  Vốn lưu động c|c t{i khoản Master Visa… để liên thông s{n tạo tính thanh khoản.  N}ng cấp mô hình s{n hydric : Decentralize ( Ph}n quyền) kết hợp với Centralize( Tập trung)  Dùng vận h{nh s{n loan ( dùng TDC để làm tiền chuyển đổi trung gian và giảm chi phí mua bán cho người dùng khi giao dịch trên TrustDex)  Cho vay thế chấp crypto.  Ph|t h{nh thẻ th{nh viên v{ m|y POS b|n coin ra thị trường. 6. Lợi ích & giá trị TrustDex Token (TDC)  Lợi nhuận n{y được chuyển v{o ví của người sở hữu v{o mỗi tuần. L~i suất được tạo ra nhờ c|c phí giao dịch ph|t sinh từ Bitcoin, Etherium, Litecoin, Bitcoin Cash v{ c|c đồng tiền điện tử kh|c được hỗ trợ bởi TDC gửi qua Cổng Thanh To|n (Payment Gateway) POS hoặc thông qua mua b|n, trao đổi tiền điện tử (Crypto Exchange). Trong tương lai gần, TDC sẽ |p dụng c|c tính năng tạo doanh thu kh|c.  Những ai sở hũu TDC token sẽ được trả lãi hằng ngày từ việc trữ token trong từng giai đoạn phát hành. TrustDex cam kết sẽ trích 70% lợi nhuận từ việc giao dịch Crypto trên s{n để trả l~i cho kh|ch h{ng khi kh|ch h{ng trữ TDC.
 19. 19. 19 | P a g e V. LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN
 20. 20. 20 | P a g e 1. Những thành tựu ban đầu (UPDATE) Nhiều dự án IBO chỉ đơn thuần là những ý tưởng mà không có sản phẩm hay nền tảng hiện hữu. TrustDex thực sự là một dự |n vô cùng đặc biệt, đ~ được nghiên cứu kỹ lưỡng, phát triển & vận hành kinh doanh từ T5/ 2017 trước khi IBO.  T5/2014: Thành lập công ty cổ phần TrustPay Việt Nam  T6 2014: Đơn vị đầu tiên cung cấp dịch vụ thanh toán thẻ VISA cho khách hàng doanh nghiệp.  ……  ……  ……  25/10/2017 Ra mắt sàn giao dịch thuần Việt đầu tiên tại Việt Nam
 21. 21. 21 | P a g e 2. Lộ trình phát triển . Q4/2017: o Ra mắt sàn giao dịch TrustDex.io o Tích hợp công nghệ thanh toán bằng thẻ Visa/ Master/ JCB lên sàn. Q1/2018: o Ra mắt TrustDex Token Pre Share IBO( d{nh cho c|c nh{ đầu tư v{ đối tác chiến lược) o Hoàn thành WhitePaper Version 1: TrustDex.io o Ra mắt bộ nhận diện thương hiệu TrustDex Token. Q2/2018: o IBO Ready & chia lợi nhuận cho c|c nh{ đầu tư Pre Share IBO ( mở bán TDC cho cộng đồng) o Bắt đầu giao dịch trên sàn nội bộ o Ra mắt CryptoTown SaiGon (văn phòng, coffee, địa điểm giao lưu cho giới Crypto tại TP.HCM) o Chuẩn bị tài liệu hướng dẫn giao dịch mua, bán rút trên TrustDex thông qua máy POS o Đẩy mạnh chiến dịch marketing trên Youtube, FB, Google tăng độ nhận diện thương hiệu. Q3/2018: o IBO Experience & chia lợi nhuận cho c|c nh{ đầu tư Pre Share IBO, IBO Ready o Ra mắt TrustDex Lab ( Phòng nghiên cứu công nghệ và phát triển hệ sinh thái của TrustDex) o Triển khai đội ngũ ph|t triển và phân phối máy POS giao dịch và mua bán Crypto o Đạt mục tiêu 1.000.000 tài khoản trên sàn TrustDex Q4/2018: o IBO Trusty & chia lợi nhuận cho c|c nh{ đầu tư Pre Share IBO, IBO Ready, IBO Experience
 22. 22. 22 | P a g e Q1/2019: o Kết thúc IBO o Mở rộng phân phối máy POS mục tiêu 100.000 máy trên toàn quốc Q2/2019: o Leading TDC lên sàn giao dịch quốc tế. o Triển khai mở rộng thị trường sang c|c nước Đông Nam Á ( L{o, Campuchia, Indo…) Lộ trình phát triển tiếp theo của Trustdex Token trong 3 năm.  Năm 2019: nền tảng TrustDex ra mắt công chúng v{ phổ biến rộng r~i trong khu vực Việt Nam. thiết kế v{ hỗ trợ cho c|c ứng dụng của TrustDex trên nền tảng blockchain XML x}y dựng thị trường phần cấp cho c|c ứng dụng ph}n t|n v{ token của TrustDex, nhượng quyền hệ sinh th|i TrustDex ra c|c nước Đông Nam Á.  năm 2020: TrustDex trở th{nh một dịch vụ mở về lĩnh vực thanh to|n, nhiều người biết đến, v{ sử dụng rộng r~i, trên thế giới v{ đặc biệt khu vực Đông Nam Á.  Năm 2021: Trở th{nh thương hiệu về “s{n giao dịch nhượng quyền” v{ ph}n phối máy POS thanh toán Crypto trong khu vực Đông Nam Á v{ thế giới.
 23. 23. 23 | P a g e 3. Chiến lược Marketing a. Chiến lược phát triển TrustDex Token  Digital Marketing: o Advertising tại Facebook: Nhận thức thương hiệu, C|c ưu đ~i d{nh cho kh|ch h{ng; o Social Content Marketing: Sử dụng người ảnh hưởng KOL, xây dựng review sàn Trustdex, nội dung truyền miệng viral content; o PR: về các khoá học về blockchain, và quan hệ hợp tác chiến lược. o Youtube: Xây dựng các video về hướng dẫn, video Intro ( quảng c|o 6s)…  Direct Sale o Sử dụng các cuộc gọi tiếp thị (Cold calls) và các cuộc gọi chăm sóc kh|ch h{ng quan t}m; o Email Marketing; o Messenger Marketing: thông qua các ứng dụng OTT như Viber, Facebook messenger, Whatapps v.v...; o Promotion: ưu đ~i khi tham gia hội thảo do Trustdex tổ chức, giảm gi| khi tham gia đầu tư.  Sự Kiện tạo phễu quan tâm o Đ{o tạo sử dụng miễn phí o Tặng coin khi review về TrustDex.Io , TDC….  Chiến dịch Bounty o John Telegram o Review Youtube o Share topic Bitcointalk.org
 24. 24. 24 | P a g e b. Chiến lược phát triển TrustPos Là một nhà cung cấp cổng & dịch vụ thanh toán toàn cầu, chúng tôi cần có nhóm người bán hàng lớn. Chúng tôi dự định sẽ tuyển các bên liên kết v{ đối tác cho những người bán mới v{ người bán hiện có trên nền tảng. Theo cách này, chúng tôi có khả năng cạnh tranh và TrustDex Token sẽ thu hút nhiều doanh nghiệp trực tuyến và ngoại tuyến hơn so với các tiền tệ mã hóa khác. Chúng tôi dự định cung cấp một nền tảng miễn phí cho các bên liên kết v{ đối tác; hỗ trợ thanh to|n cho đồng tiền của chúng tôi, và được thanh to|n. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp c|c tính năng để duy trì quyền thành viên v{ tích điểm trên nền tảng TrustDex.
 25. 25. 25 | P a g e VI. PHÁT HÀNH VÀ CHÀO BÁN TOKEN
 26. 26. 26 | P a g e 1. Số lượng phát hành TrustDex dự kiến phát hành 150 triệu token “TrustDex Token” với mã TDC, theo chuẩn Stellar Blockchain . TDC l{ đồng tiền kỹ thuật số để mua bán và giao dịch trên sàn http://TrustDex.Io TrustDex Tokens sẽ được tạo ra v{ ch{o b|n trong đợt huy động vốn n{y theo đúng điều khoản của Sách Trắng  Tên dự án: TrustDex Token  Mã Token: TDC  Nền tảng: Blockchain Stellar XML  Chấp nhận thanh toán: Ethereum (ETH), Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC)  Tổng số Token phát hành: 150.000.000 TDC  Số TDC nói trên được phân bổ như sau: 100.000.000 TDC (tương đương 67% tổng số lượng Token) chào bán ra công chúng thông qua 1 chiến dịch Pre Share IBO và 3 chiến dịch IBO gây quỹ phát triển hệ sinh thái TrustDex.io và TrustPos ; số token này sẽ được cấp phát ngay lập tức sau khi Pre Share IBO, IBO kết thúc. Trong đó: o 25,000,000 TDC (tương đương 17% tổng số lượng Token chào bán cho c|c đối tác chiến lược ) được chào bán tại 1 chiến dịch Pre Share IBO; o 75,000,000 TDC (tương đương 50% tổng số lượng Token ch{o b|n ra công chúng)được chào bán tại 3 chiến dịch IBO;  5,000,000 TDC (tương đương 13% tổng số lượng Token) được dành tặng ưu đ~i ra cho c|c nh{ đầu tư, gồm: o 1,250,000 TDC (tương đương 05% tổng số lượng Token ch{o b|n giai đoạn Pre Share IBO) được dành tặng
 27. 27. 27 | P a g e nh{ đầu tư Pre Share IBO; o 1,250,000 TDC (tương đương 05% tổng số lượng Token ch{o b|n giai đoạn IBO Ready) được dành tặng nhà đầu tư IBO; o 1,250,000 TDC (tương đương 05% tổng số lượng Token ch{o b|n giai đoạn IBO Experience) được dành tặng nh{ đầu tư IBO; o 1,250,000 TDC (tương đương 05% tổng số lượng Token ch{o b|n giai đoạn IBO Trusty ) được dành tặng nhà đầu tư IBO;  5,000,000 TDC (tương đương 3% tổng số lượng Token) được d{nh cho Đội ngũ chuyên gia tư vấn, trang trải cho các chi phí Marketing, phần thưởng cho các hoạt động mạng xã hội (2.5%) và tài trợ sự kiện cộng đồng, cũng như ng}n quỹ cho các hoạt động có thể ph|t sinh trong tương lai;  40,000,000 TDC (tương đương 27% tổng số lượng Token) được d{nh cho Đội ngũ s|ng lập và phát triển TrustDex Token & TrustPos , sẽ bị phong toả, không giao dịch được trong vòng 06 tháng kể từ thời điểm kết thúc chiến dịch IBO 2. Lịch trình 105,000,000 TDC được đưa ra công chúng trong 4 giai đoạn: Trước – IBO và 3 giai đoạn IBO, trong đó 100,000,000 TDC được chào bán và 5,000,000 TDC d{nh để tặng kèm ưu đ~i nh{ đầu tư & bounty ;  Giai đoạn 1: Pre Share IBO  Thời gian: Sẽ được khởi động vào ngày 24/04/2018 và sẽ kết thúc vào ngày 24/07/2018  Phát hành:  Số lượng bán 25,000,000TDC
 28. 28. 28 | P a g e  Thưởng 5% (tương đương 1,500,000TDC) cho c|c nh{ đầu tư ở giai đoạn này theo tỷ lệ đầu tư  Mục tiêu: của chiến dịch Pre Share IBO l{ đạt được $2,500,000)  Giai đoạn 2: IBO Ready  Thời gian: IBO sẽ được khởi động từ 25/07/2018 và kết thúc vào ngày 25/10/2018 (90 ngày);  Số lượng chào bán: o 25,000,000 TDC + bất cứ tokens n{o chưa được bán từ Pre Share IBO. o Thưởng: 5% (tương đương 1,500,000 TDC) cho c|c nh{ đầu tư ở giai đoạn này theo tỷ lệ đầu tư;  Mục tiêu của chiến dịch IBO Ready l{ đạt được $5,000,000;  Sau khi bắt đầu mở bán IBO Ready, thì những người nắm giữ TDC từ giai đoạn Pre Share IBO sẽ được chia lãi nhuận hằng ngày khi tiếp tục trữ TDC.  Giai đoạn 3: IBO Experience  Thời gian: IBO sẽ được khởi động từ 26/10/2018 và kết thúc vào ngày 26/1/2019 (90 ngày);  Số lượng chào bán: o 25,000,000 TDC + bất cứ tokens n{o chưa được bán từ IBO Ready. o Thưởng: 5% (tương đương 1,500,000 TDC) cho c|c nh{ đầu tư ở giai đoạn này theo tỷ lệ đầu tư;  Mục tiêu của chiến dịch l{ đạt được $12,500,000);  Sau khi bắt đầu mở bán IBO Experience, thì những người nắm giữ TDC từ giai đoạn IBO Ready sẽ được chia lãi nhuận hằng ngày khi tiếp tục trữ TDC.
 29. 29. 29 | P a g e  Giai đoạn 4: IBO Trusty  Thời gian: IBO sẽ được khởi động từ 27/01/2019 và kết thúc vào ngày 27/4/2019 (90 ngày);  Số lượng chào bán: o 25,000,000 TDC + bất cứ tokens n{o chưa được bán từ IBO Experience. o Thưởng: 5% (tương đương 1,500,000 TDC) cho c|c nh{ đầu tư ở giai đoạn này theo tỷ lệ đầu tư;  Mục tiêu của chiến dịch l{ đạt được $25,000,000);  Sau khi bắt đầu mở bán IBO Trusty, thì những người nắm giữ TDC từ giai đoạn IBO Experience sẽ được chia lãi nhuận hằng ngày khi tiếp tục trữ TDC.  IBO Trusty là lần phát hành cuối, không một đơn vị Token nào khác ngoài số lượng 150 triệu TDC nói trên được ph|t h{nh thêm, để đảm bảo tính khan hiếm và khả năng tăng gi| cho những ai sở hữu Token TDC trong tương lai.  TrustDex cam kết trong 3 năm đầu sẽ trích 70% lợi nhuận để trã lãi cho khách hàng từ việc trữ TDC khi lên sàn.  Ngay Sau khi kêt thúc IBO TrustDex Token sẽ niêm yết trên các sàn: Trustdex.io và mở từng loại cặp tiền giao dịch bằng TDC.
 30. 30. 30 | P a g e 3. Mục đích sử dụng vốn Thông qua hoạt động phát triển nền tảng & vận hành tại các thị trường, số vốn gây quỹ gần 45 triệu USD nói trên được sử dụng vào mục đích duy nhất để phát triển mở rộng Hệ sinh thái trong 05 năm tới (từ giữa 2018 đến hết 2022), đạt mục tiêu 10 triệu Khách hàng, từ đó tăng trưởng giá trị của Token TrustDex. (BIỂU ĐỒ SỬ DỤNG VỐN) Phát triển dự án 45% Marketing 25% Vận hành 18% Bảo Mật 7% Luật pháp 5% Phân bổ ngân sách
 31. 31. 31 | P a g e 4. Lợi nhuận nhà đầu tư Vận hành hoạt động kinh doanh bởi doanh nghiệp uy tín và những chuyên gia đầy kinh nghiệm, TDC l{ token đồng coin an to{n để đầu tư.  TrustPay JSC là một doanh nghiệp hiện hữu đ~ v{ đang hoạt động trên thị trường Việt Nam và thế giới và mục tiêu của TrustDex là cung cấp cho c|c nh{ đầu tư c|c điều kiện hấp dẫn nhất để đầu tư v{o sự tăng trưởng của mình, bao gồm những lợi ích chính sau: o Sử dụng TDC để giao dịch trực tiếp trên sàn TrustDex.io và có thể sử dụng TDC mua sắm trên c|c trang Thương mại điện tử liên kết với TrustPay hoặc thanh khoản hoặc quy đổi ra tiền mặt bằng thẻ Visa, MasterCard…. o Giữ lại token để nhận lợi tức chi trả từ lợi nhuận công ty; o Token TDC được sử dụng trên thị trường giao dịch kỹ thuật số nhằm thu về lợi nhuận từ việc tăng giá trị của Token trên thị trường.
 32. 32. 32 | P a g e VII. TÍNH PHÁP LÝ, CƠ HỘI, RỦI RO & CAM KẾT.
 33. 33. 33 | P a g e 1. PHÁP LÝ c. TrustDex được phát hành bởi TrustPay UK có trụ sở tại 352- 356 Battersea Park Road, London, SW11 3By chúng tôi tuân theo luật kinh doanh quốc tế được áp dụng tại Singapore & Anh Quốc. d. Sách trắng n{y được viết bởi đội ngũ ph|t triển của dự án nhằm mục đích cung cấp thông tin. Nh{ đầu tư tham gia đầu tư v{o TrustDex Token (TDC) cần nhận thức và xem xét các rủi ro khác nhau có thể gặp phải trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư n{o. Nh{ đầu tư nên tham khảo ý kiến pháp lý, tài chính, thuế v{ c|c chuyên gia kh|c trước khi có quyết định đầu tư. Bạn không nên đầu tư vào TDC nếu luật pháp và chính sách kinh tế của nước bạn không cho phép lưu hành hoặc nắm giữ tiền tệ mã hoá. e. Việc đầu tư v{o c|c TDC không được coi l{ đầu tư cổ phiếu hay chứng khoán theo mọi cách hiểu, và không được coi là một Chương Trình Đầu Tư tổng thể cho bất kỳ nh{ đầu tư n{o. Tất cả những người tham gia cần nhận thức v{ suy nghĩ xem liệu một khoản đầu tư có phù hợp với hoàn cảnh và nguồn lực tài chính của họ hay không. f. Chúng tôi khuyến c|o nh{ đầu tư tu}n thủ pháp luật của quốc gia và chúng tôi không đại diện hay đảm bảo bất kỳ điều gì và từ chối chịu trách nhiệm trong phạm vi tối đa của luật pháp cho bất kỳ tuyên bố hoặc tài liệu thông tin truyền đạt nào.
 34. 34. 34 | P a g e 2. CƠ HỘI  Với ph}n tích to{n diện v{ tầm nhìn vĩ mô của sản phẩm cũng như hệ sinh th|i đang có, chúng tôi rất tin tưởng v{o tiềm năng v{ sự tăng trưởng to lớn của dự |n.  Mặc dù rất khó để đưa ra c|c chi tiết dự b|o, v{ chúng tôi cũng sẽ không sử dụng những điều đó để thu hút c|c nh{ đầu tư. Thay v{o đó, chúng tôi tập trung to{n bộ t}m huyết v{ nguồn lực v{o ph|t triển sản phẩm v{ giải ph|p, thúc đẩy hợp t|c v{ kêu gọi c|c nh{ đầu tư cũng như doanh nghiệp tham gia giao dịch, trao đổi, đầu tư v{ chấp nhận trao đổi h{ng ho| dịch vụ lấy TrustDex Token. Thúc đẩy đồng TDC lên s{n giao dịch nội bộ v{ quốc tế.  Với những cơ hội thị trường v{ lợi thế cạnh tranh lớn, chúng tôi tự tin TDC sẽ sớm được công nhận v{ tăng trưởng bùng nổ. H~y tham gia đăng ký v{ đầu tư ngay để tận dụng cơ hội của những người đến sớm. Bạn cũng có thể tham gia chia sẻ dự |n để nhận phần trăm cho hoạt động tiếp thị liên kết. 3. RỦI RO TIỀM ẨN  Vui lòng đọc kỹ c|c thông tin dưới đ}y, hiểu v{ ph}n tích rủi ro liên quan đến c|c yếu tố trước khi quyết định tham gia đầu tư v{ mua token TDC. Bất cứ ai nắm giữ, sở hữu v{ sử dụng token TDC cần phải nhận thức được rõ rang c|c rủi ro có thể tiềm ẩn trong những trường hợp sau đ}y:  Rủi ro mất quyền truy cập token TDC do mất mật khẩu c| nh}n hoặc bất kỳ lỗi n{o của người quản lý hoặc người mua.  Đối t|c v{ kh|ch h{ng cần phải có một mật khẩu an to{n hoặc kết hợp mật khẩu với c|c phương thức x|c thực kh|c, việc n{y l{ cần thiết để kiểm so|t v{ đảm bảo TDC Tokens được lưu trữ trong ví c| nh}n hoặc trên s{n Trustdex.io
 35. 35. 35 | P a g e  Rủi ro có thể ph|t sinh từ việc chính phủ c|c nước sở tại ban h{nh c|c chính s|ch không thuận lợi cho việc ph|t triển của hệ sinh th|i.  Rủi ro từ các chính sách thuế, chính s|ch điều tiết thị trường tại các quốc gia mà TrustDex hoạt động.  Rủi ro về c|c biến động bất lợi về gi| trị BTC & ETH, hacker, tấn công mạng  C|c rủi ro liên quan đến giao thức Stellar, bởi vì token TDC v{ hệ sinh th|i TrustDex được dựa trên giao thức Stellar, bất kỳ sự cố, hỏng hóc hoặc sơ hở của giao thức Stellar đều có thể t|c động bất lợi lên nền tảng hoặc token TDC.  C|c rủi ro liên quan đến đầu tư IBO cần được ph}n tích cẩn thận, v{ suy đo|n một c|ch chính xác, để tr|nh những rắc rối sau hoặc trong giai đoạn IBO. 4. CAM KẾT Ngo{i c|c tuyên bố về thông tin dự |n hoặc tuyên bố cam kết được đảm bảo, tất cả c|c c}u lệnh có tron tuyên bố n{y, trong diễn đ{n, thông c|o b|o chí hoặc ở bất kỳ nơi n{o có thể truy cập được bởi công chúng đều tạo th{nh “ Tuyên bố v{ dự b|o của tương lai”. Những lời tuyên bố n{y có thể x|c định được qua c|c cụm từ như “ sẽ” “ ước tính”, “mong đợi” , “tin tưởng”, “dự |n” , “mục đích”, “mục tiêu” , “ kế hoạch”… hoặc c|c từ đồng nghĩa tương tự khác.
 36. 36. 36 | P a g e VIII. ĐỘI NGŨ PHÁT TRIỂN
 37. 37. 37 | P a g e CHÂN THÀNH CẢM ƠN QÚY ANH/ CHỊ ĐÃ DÀNH THỜI GIAN CHO NHỮNG THÔNG TIN TRÊN

Trang trắng chính thức của TrustDex Token

Aufrufe

Aufrufe insgesamt

177

Auf Slideshare

0

Aus Einbettungen

0

Anzahl der Einbettungen

2

Befehle

Downloads

4

Geteilt

0

Kommentare

0

Likes

0

×