Rapport Företagarens vardag Uppsala 2014
Rapport Företagarens vardag Uppsala 2014
Rapport Företagarens vardag Uppsala 2014
Rapport Företagarens vardag Uppsala 2014
Rapport Företagarens vardag Uppsala 2014
Rapport Företagarens vardag Uppsala 2014
Nächste SlideShare
Rapport Företagarens vardag Luleå 2014Rapport Företagarens vardag Luleå 2014
Wird geladen in ... 3
1 von 6

Más contenido relacionado

Último(20)

Rapport Företagarens vardag Uppsala 2014

  1. www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Företagarens vardag i Uppsala 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare – nu och framöver.
  2. Sammanfattning Resultat av den nationella undersökningen: Valåret 2014 är här. Hur villkoren för Sveriges småföretagare ska förbättras är förmodligen en fråga som kommer att diskuteras intensivt under valrörelsen. Idag finns en bred enighet om att småföretagen är en viktig del av Sveriges utveckling. Det är här många av jobben skapas, det är här nästa storföretag utvecklas och det är här som en stor del av innovation och utveckling sker. Småföretagens villkor är av stor betydelse för oss. Vi jobbar dagligen med många av dem. 2012 genomförde vi en undersökning för att ta reda på hur företagarna själva såg på sin situation. Vi ville kartlägga de främsta hoten för tillväxt, de främsta utmaningarna och vilka prioriteringar de ansåg sig behöva göra. Nu har vi gjort en uppföljning av den undersökningen. Tyvärr ser vi i svaren att stressen ökar och att många tycker att det har blivit svårare att driva företag. Men vi ser också att företagen ligger i startgroparna för rekryteringar och då inte minst av ungdomar. Vi ser också att glädjen i företagandet är den största drivkraften. Genom att lyfta angelägna områden för småföretagen vill vi bidra till en fortsatt dialog om hur vi kan förbättra situationen för svenska företagare. Frågorna är viktiga. Inte bara för dem själva utan för hela samhället. Resultat av den nationella undersökningen: • 29 procent tycker att det har blivit svårare att driva företag de senaste fyra åren. • Högst upp på önskelistan: 88 procent vill ha enklare regler för företag. • Bara 1 av 5 tycker att politikerna prioriterar företagarfrågor. • Ohälsan ökar, 4 av 10 har sömnproblem på grund av stress. • Vart femte företag har utsatts för ekonomisk brottslighet. Trots allt: glädje är den viktigaste anledningen till att driva företag.
  3. Företagarna i Uppsala siktar framåt. Hela 56 procent av företagen i regionen, näst flest i landet, kommer att expandera under 2014 och 2015. Framför allt kommer företagen i Uppsala att utöka den befintliga verksamheten, även om flera också planerar en utökning av affärsidén och att etablera sig på fler orter i Sverige. I och med att så många planerar för expansion är det inte konstigt att många också planerar att rekrytera. 57 procent av företagen i regionen planerar att anställa fler under året, jämfört med rikssnittet på 50 procent. Det är också glädjande att av dem som tänker rekrytera är det fler än hälften, 56 procent, som planerar att anställa ungdomar. Men trots att det verkar gå bra för företagen i Uppsala så finns det baksidor. 56 procent, betydligt fler än rikssnittet på 44 procent, anser att kommunpolitikerna ger för låg prioritet till företagarfrågor. Samtidigt känner sig 43 procent ensamma i sin roll som företagare jämfört med rikssnittet på 35 procent. Å andra sidan är ensamheten det enda området där Uppsalaföretagarna mår sämre än övriga Uppsala rekryterar, expanderar och mår riktigt bra landet. På frågor om till exempel stress, sömnproblem och oro för framtiden mår de snarare bättre än i andra regioner, och hela 43 procent anger att de driver företag för att det är så roligt. 19 procent uppger däremot att de har blivit utsatta för ekobrott, vilket är samma som rikssnittet. Här är företagen mest benägna att anställa ungdomar (snittet 53 %) 1. Luleå 60 % 2. Falun och Borlänge 59 % 3. Uppsala 56 % Här känner företagarna sig mest ensamma (snittet 35 %) 1. Uppsala 43 % 2. Malmö 41 % 3. Umeå/Örebro 40 % Har ni planer på att expandera under 2014–2015? JaNejVet ej56% 37% 7%
  4. Mycket låg prioritet 20% Hög prioritet 12% Vet ej/har ingen uppfattning 8%Mycket hög prioritet 3% Låg prioritet 36% Varken hög ellerlåg prioritet 21% Vilken prioritet anser du att kommunpolitikerna i din kommun ger småföretagarfrågor?
  5. Vad skulle företagarna behöva för att kunna leva upp till sin fulla potential? Utifrån svaren i undersökningen har vi tagit fram årets önskelista från företagarna i Uppsala. 1. Ökat samarbete mellan näringsliv och samhällets övriga aktörer På första plats kommer en önskan om mer samarbete mellan näringsliv och samhällets övriga aktörer. Åtta av tio (82 procent) av företagen i Uppsala tycker att det här är en viktig eller mycket viktig fråga. 2. Enklare regler På andra plats, till skillnad från resten av landet som sätter det först, kommer en önskan om enklare regelverk för mindre företag. 80 procent tycker att den här frågan är viktig eller mycket viktig. Företagarnas önskelista 2014 3. Lägre skatter för mindre företag Ytterligare en viktig fråga för företagarna i Uppsala är lägre skatter för företag. 76 procent anser att det här är en viktig förändring för Sverige framöver jämfört med rikssnittet på 77 procent. 4. Fler kvinnor som företagare Sju av tio företagare i regionen (71 procent) anser också att det är viktigt att fler kvinnor blir företagare vilket är klart fler jämfört med rikssnittet på 65 procent. 5. Ökat erfarenhetsutbyte med andra företagare 43 procent av företagarna i Uppsala anger att de känner sig ensamma i sin roll som företagare, och lika många anger att de skulle behöva utbyta erfarenheter med andra företagare. 40 procent anger också att de behöver mer kunskap om personalfrågor, och 37 procent att de skulle behöva lära sig mer om IT och teknik. 36% 28% 27%PersonalfrågorErfarenheten från andra företagareIT och teknikExpansionMarknadsföring och försäljning0%10%20%30%40%50% 43% 40% 37% 37% 35% Vilket eller vilka av följande områden känner du att du skulle behöva mer kunskap om för att kunna driva företaget på ett optimalt sätt? Fler svarsalternativ möjliga. Mindre viktigtMycket viktigtViktigt(Vet ej: 1%) Ökat samarbete mellan näringsliv och samhällets aktörer Enklare regelverk för mindre företagLägre skatter för mindre företag 40%20%0%20%40%60%80%100% 18%43% Inte alls viktigt19% 28%48% 61% 39% 19%1% 1%23% Hur viktiga anser du följande förändringar är för företagande i Sverige framöver?
  6. © 2014 PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering etc. Marianne Stohr Kontorschef Uppsala, PwC 010-212 60 51 marianne.stohr@se.pwc.com Kontakt Riksrapporten baseras på 500 intervjuer från småföretag med 2–50 anställda. Utöver riksrapporten har tolv lokala rapporter tagits fram. I lokalrapporten har mellan 75 och 100 intervjuer gjorts. Det totala antalet intervjuer för lokal- och riksrapport uppgår till 1100 intervjuer. De intervjuade är främst ägare till företaget men i vissa fall har även vd utfrågats. Undersökningen ägde rum i februari och mars 2014 via telefonintervjuer. Urvalet är slumpmässigt och undersökningen har administrerats av Novus.