Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Rapport Företagarens vardag Stockholm 2014

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 6 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Rapport Företagarens vardag Stockholm 2014 (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Anzeige

Rapport Företagarens vardag Stockholm 2014

  1. 1. www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Företagarens vardag i Stockholm 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare – nu och framöver.
  2. 2. Valåret 2014 är här. Hur villkoren för Sveriges småföretagare ska förbättras är förmodligen en fråga som kommer att diskuteras intensivt under valrörelsen. Idag finns en bred enighet om att småföretagen är en viktig del av Sveriges utveckling. Det är här många av jobben skapas, det är här nästa storföretag utvecklas och det är här som en stor del av innovation och utveckling sker. Småföretagens villkor är av stor betydelse för oss. Vi jobbar dagligen med många av dem. 2012 genomförde vi en undersökning för att ta reda på hur företagarna själva såg på sin situation. SammanfattningResultat av den nationella undersökningen: Vi ville kartlägga de främsta hoten för tillväxt, de främsta utmaningarna och vilka prioriteringar de ansåg sig behöva göra. Nu har vi gjort en uppföljning av den undersökningen. Tyvärr ser vi i svaren att stressen ökar och att många tycker att det har blivit svårare att driva företag. Men vi ser också att företagen ligger i startgroparna för rekryteringar och då inte minst av ungdomar. Vi ser också att glädjen i företagandet är den största drivkraften. Genom att lyfta angelägna områden för småföretagen vill vi bidra till en fortsatt dialog om hur vi kan förbättra situationen för svenska företagare. Frågorna är viktiga. Inte bara för dem själva utan för hela samhället. Resultat av den nationella undersökningen: • 29 procent tycker att det har blivit svårare att driva företag de senaste fyra åren. • Högst upp på önskelistan: 88 procent vill ha enklare regler för företag. • Bara 1 av 5 tycker att politikerna prioriterar företagarfrågor. • Ohälsan ökar, 4 av 10 har sömnproblem på grund av stress. • Vart femte företag har utsatts för ekonomisk brottslighet. Trots allt: glädje är den viktigaste anledningen till att driva företag.
  3. 3. Företagarna i Stockholm siktar framåt. Betydligt fler här än i övriga landet ser att deras företag kommer att växa under året. Hela 63 procent av Stockholmsföretagen kommer att expandera under 2014 och 2015, jämfört med bara 48 procent i landet totalt. Framför allt kommer företagen i Stockholm att utöka den befintliga verksamheten, även om fler också planerar en utökning av affärsidén och att leta sig in på nya marknader. I samband med det planerar också nästan vart tredje företag (27 procent) att ta in nya delägare under det kommande året. I och med att så många planerar för en expansion av verksamheten är det inte så konstigt att många också planerar att rekrytera. Hela 65 procent av Stockholmsföretagen planerar att rekrytera fler under året, även det betydligt fler än rikssnittet på 50 procent. Glädjande är också att av dem som tänker rekrytera är det ungefär hälften (49 procent) som planerar att anställa ungdomar. Stockholm expanderar, rekryterar och stressar I hela Sverige ökar företagarnas stress- nivåer, och i Stockholm anger 37 procent av deltagarna i undersökningen att de ofta sover dåligt för att de är stressade i sitt arbete. Dessutom anger var tredje företagare (33 procent) i regionen att de jobbar så mycket att de inte hinner sköta sin privatekonomi, samtidigt som 38 procent känner sig ensamma i sin roll som företagare. 14 procent uppger också att de har blivit utsatta för ekobrott, jämfört med 19 procent i riket. Här vill företagen anställa mest (snittet 50 procent) 1. Stockholm 65 % 2. Uppsala 57 % 3. Örebro 55 % Flest företag med expansionsplaner (snittet 48 procent) 1. Stockholm 63 % 2. Uppsala 56 % 3. Luleå/Malmö 55 % företagare. Däremot är det något fler (25 procent) som inte hinner sköta sin privatekonomi på grund av hög arbetsbelastning. Inte konstigt att drygt varannan företagare i länet (52 procent) anger att det främsta skälet till att driva företag är att det är roligt, även det en siffra som skiljer sig markant från rikssnittet på 36 procent. Här ser flest företag inget rekryteringsbehov (snitt 35 %) 1. Karlstad 51 % 2. Helsingborg 49 % 3. Linköping 41 % Kommer ni att rekrytera personal under de kommande tolv månaderna? JaNejVet ej65%22% 13% Har ni planer på att expandera under 2014–2015? JaNejVet ej63% 31% 6%
  4. 4. Instämmer inte allsInstämmer helt80%60%40%20%0%20%40%60%80% 29% 22% 23% 21% 15% 15% 13% 9% 9% 16% 14% 14% 16% (Vet ej: 1%) (Vet ej: 1%) (Vet ej: 1%) (Vet ej: 1%) (Vet ej: 1%) 24% 23% -21% -21% -24% -29% 28%33% 39% -45% -54% -57% -36% 19%27%Jag skulle vilja arbeta mindre för att hinna med min familjJag känner mig ensam i min roll som företagareJag sover ofta dåligt för att jag är stressad i mitt arbeteInstämmer inte allsInstämmer helt80%60%40%20%0%20%40%60%80% 29% 22% 23% 21% 15% 15% 13% 9% 9% 16% 14% 14% 16% (Vet ej: 1%) (Vet ej: 1%) (Vet ej: 1%) (Vet ej: 1%) (Vet ej: 1%) 24% 23% -21% -21% -24% -29% 28%33% 39% -45% -54% -57% -36% 19%27%Jag skulle vilja arbeta mindre för att hinna med min familjJag känner mig ensam i min roll som företagareJag sover ofta dåligt för att jag är stressad i mitt arbete I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden?
  5. 5. Vad skulle företagarna behöva för att kunna leva upp till sin fulla potential? Utifrån svaren i undersökningen har vi tagit fram årets önskelista från företagarna i Stockholm. 1. Enklare regler På första plats kommer, precis som i resten av landet, en önskan om ett enklare regelverk för mindre företag. Åtta av tio företagare (81 procent) tycker att den här frågan är viktig eller mycket viktig. 2. Nya tekniska lösningar Sju av tio företagare (71 procent) i Stockholm anger att nya tekniska lösningar är en viktig förutsättning för företagandet i Sverige framöver. Här skiljer sig regionen markant från resten av landet där frågan kommer först på sjätte plats. Företagarnas önskelista 2014 3. Fler kvinnor som företagare Även här skiljer sig Stockholm från resten av landet. Sju av tio företagare i regionen anser att det är viktigt att fler kvinnor blir företagare, något fler än i resten av landet där frågan hamnar först på femte plats. 4. Lägre skatter för mindre företag Ytterligare en viktig fråga i Stockholm är lägre skatter för företag. 69 procent av företagen här ser det som en viktig fråga, jämfört med 77 procent i hela landet. 5. Ökat erfarenhetsutbyte med andra företagare 38 procent av företagarna i Stockholm anger att de känner sig ensamma i sin roll som företagare, och drygt fyra av tio (44 procent) anger att de skulle behöva utbyta erfarenheter med andra företagare för att kunna driva företaget på ett optimalt sätt. 41 procent anger också att de behöver mer kunskap om skatteregler, och 37 procent att de skulle behöva lära sig mer om marknadsföring och försäljning. 36% 28% 27% Erfarenheten från andra företagareSkattereglerMarknadsföring och försäljningPersonalfrågorIt och teknik0%10%20%30%40%50% 44% 41% 37% 32% 27% 43% Vilket eller vilka av följande områden känner du att du skulle behöva mer kunskap om för att kunna driva företaget på ett optimalt sätt? Fler svarsalternativ möjliga. Mindre viktigtMycket viktigtViktigt(Vet ej: 4%) (Vet ej: 2%) (Vet ej: 3%) Enklare regelverk för mindre företagNya tekniska lösningar Fler kvinnor som företagare40%20%0%20%40%60%80%100% 7%10%26% Inte alls viktigt43% 37%33% 28% 55% 19% 21% 7% 5% Hur viktiga anser du följande förändringar är för företagande i Sverige framöver?
  6. 6. © 2014 PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering etc. Ola Salemyr Stockholm, PwC 010-213 36 35 ola.salemyr@se.pwc.com Kontakt Riksrapporten baseras på 500 intervjuer från småföretag med 2–50 anställda. Utöver riksrapporten har tolv lokala rapporter tagits fram. I lokalrapporten har mellan 75 och 100 intervjuer gjorts. Det totala antalet intervjuer för lokal- och riksrapport uppgår till 1100 intervjuer. De intervjuade är främst ägare till företaget men i vissa fall har även vd utfrågats. Undersökningen ägde rum i februari och mars 2014 via telefonintervjuer. Urvalet är slumpmässigt och undersökningen har administrerats av Novus.

×