Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Rapport Företagarens vardag Örebro 2014

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 6 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Anzeige

Ähnlich wie Rapport Företagarens vardag Örebro 2014 (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Rapport Företagarens vardag Örebro 2014

  1. 1. www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Företagarens vardag i Örebro 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare – nu och framöver.
  2. 2. Valåret 2014 är här. Hur villkoren för Sveriges småföretagare ska förbättras är förmodligen en fråga som kommer att diskuteras intensivt under valrörelsen. Idag finns en bred enighet om att småföretagen är en viktig del av Sveriges utveckling. Det är här många av jobben skapas, det är här nästa storföretag utvecklas och det är här som en stor del av innovation och utveckling sker. Småföretagens villkor är av stor betydelse för oss. Vi jobbar dagligen med många av dem. 2012 genomförde vi en undersökning för att ta reda på hur företagarna själva såg på sin situation. Sammanfattning av rapportenVi ville kartlägga de främsta hoten för tillväxt, de främsta utmaningarna och vilka prioriteringar de ansåg sig behöva göra. Nu har vi gjort en uppföljning av den undersökningen. Tyvärr ser vi i svaren att stressen ökar och att många tycker att det har blivit svårare att driva företag. Men vi ser också att företagen ligger i startgroparna för rekryteringar och då inte minst av ungdomar. Vi ser också att glädjen i företagandet är den största drivkraften. Genom att lyfta angelägna områden för småföretagen vill vi bidra till en fortsatt dialog om hur vi kan förbättra situationen för svenska företagare. Frågorna är viktiga. Inte bara för dem själva utan för hela samhället. Resultat av den nationella undersökningen: • 29 procent tycker att det har blivit svårare att driva företag de senaste fyra åren. • Högst upp på önskelistan: 88 procent vill ha enklare regler för företag. • Bara 1 av 5 tycker att politikerna prioriterar företagarfrågor. • Ohälsan ökar, 4 av 10 har sömnproblem på grund av stress. • Vart femte företag har utsatts för ekonomisk brottslighet. Trots allt: glädje är den viktigaste anledningen till att driva företag.
  3. 3. På frågan om det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra åren svarar 29 procent av de svenska företagarna ja, men i Örebro är siffran ännu högre – 35 procent, vilket är högst i landet. Dessutom anser 59 procent att kommunpolitikerna ger företagarfrågor låg eller mycket låg prioritet, även det är relativt högt jämfört med rikssnittet på 44 procent. Tyvärr ligger Örebro även i topp i andra mindre roliga delar av undersökningen. Av företagarna i regionen uppger fyra av tio att de känner sig ensamma i sin roll som företagare, vilket är bland de högsta i landet. Nästan lika många, 39 procent, anger dessutom att de arbetar så mycket att de inte hinner med att sköta sin hälsa. Trots de upplevda svårigheterna är det dock mer än hälften (52 procent) som uppger att de tänker expandera verksamheten under 2014 och 2015, bland de högre siffrorna i landet. Framförallt planerar de för expansion av den befintliga verksamheten (87 procent), men även att leta sig in på nya marknader (41 procent) och att utöka affärsidén (36 procent). Men det är inte bara när Örebro rekryterar trots att det blivit svårare att driva företagdet gäller expansion som företagen i Örebro placerar sig högt, 55 procent anger även att de planerar att rekrytera under de kommande tolv månaderna. Elva procent av Örebroföretagarna uppger att de har blivit utsatta för ekobrott, vilket är något lägre är rikssnittet på 19 procent. Här har det blivit svårare att vara företagare (snittet 28 %) 1. Örebro 35 % 2. Malmö 34 % 3. Linköping 31 % Här tycker företagarna att riksdags- politikerna ger lägst prioritet till företagarfrågor (snittet 45 %) 1. Luleå 56 % 2. Örebro 52 % 3. Falun och Borlänge/Göteborg 51 % Kommer ni att rekrytera personal under de kommande 12 månaderna? JaNejVet ej55% 29% 16%
  4. 4. Mycket låg prioritet 27% Hög prioritet 8% Vet ej/har ingen uppfattning 13% Varken hög eller låg prioritet 17% Mycket hög prioritet 3% Låg prioritet 32% Vilken prioritet anser du att kommunpolitikerna i din kommun ger småföretagarfrågor? 18% SvårareIngen skillnadEnklareVet ej0%10%20%30%40%50% 35% 43% 16% 6% Har det blivit svårare eller enklare att driva företag under de senaste fyra åren?
  5. 5. Vad skulle företagarna behöva för att kunna leva upp till sin fulla potential? Utifrån svaren i undersökningen har vi tagit fram årets önskelista från företagarna i Örebro. 1. Enklare regler På första plats kommer, precis som i resten av landet, en önskan om ett enklare regelverk för mindre företag. 84 procent tycker att den här frågan är viktig eller mycket viktig. 2. Ökat samarbete mellan näringsliv och samhällets övriga aktörer På andra plats kommer en önskan om mer samarbete mellan näringsliv och samhällets övriga aktörer. Fyra av fem (77 procent) företag i regionen tycker att det här är en viktig eller mycket viktig fråga. Företagarnas önskelista 2014 3. Lägre skatter för mindre företag Ytterligare en viktig fråga för företagarna är lägre skatter för företag. 75 procent av företagarna i regionen anser att det är viktigt, vilket placerar frågan på tredje plats. 4. Ökat samarbete mellan företag Vi ser i andra delar av undersökningen att många företagare känner sig ensamma i sin roll, vilket också märks i önske- listan. 68 procent av företagarna i Örebro anser att ett ökat samarbete mellan olika företag är viktigt eller mycket viktigt, och 49 procent tycker att erfarenhetsutbyte med andra företagare är något de skulle vilja ha mer av. 5. Ökad kunskap om marknadsföring och försäljning Varannan (48 procent) av företagarna i Örebro anser att de skulle behöva mer kunskap om marknadsföring och försäljning för att kunna driva företaget på ett optimalt sätt. Dessutom anser 44 procent att de skulle behöva lära sig mer om IT och teknik och 43 procent att de behöver lära sig mer om personalfrågor. 36% 28% 27% PersonalfrågorErfarenheten från andra företagareMarknadsföring och försäljningIT och teknikDin bransch0%10%20%30%40%50% 49% 48% 44% 43% 39% Vilket eller vilka av följande områden känner du att du skulle behöva mer kunskap om för att kunna driva företaget på ett optimalt sätt? Mindre viktigtMycket viktigtViktigt(Vet ej: 1%) (Vet ej: 2%) (Vet ej: 3%) Enklare regelverk för mindre företagÖkat samarbete mellan näringsliv och samhällets aktörer Lägre skatter för mindre företag 40%20%0%20%40%60%80%100% 7%7%24% Inte alls viktigt33% 20%55% 44% 60% 15%5% 5%19% Hur viktiga anser du att följande förändringar är för företagandet i Sverige framöver?
  6. 6. © 2014 PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering etc. Kontakt Hans Olsson Kontorschef Örebro, PwC 010-213 18 38 hans.olsson@se.pwc.com Riksrapporten baseras på 500 intervjuer från småföretag med 2–50 anställda. Utöver riksrapporten har tolv lokala rapporter tagits fram. I lokalrapporten har mellan 75 och 100 intervjuer gjorts. Det totala antalet intervjuer för lokal- och riksrapport uppgår till 1100 intervjuer. De intervjuade är främst ägare till företaget men i vissa fall har även vd utfrågats. Undersökningen ägde rum i februari och mars 2014 via telefonintervjuer. Urvalet är slumpmässigt och undersökningen har administrerats av Novus.

×