Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Rapport Företagarens vardag Malmö 2014

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 6 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Anzeige

Ähnlich wie Rapport Företagarens vardag Malmö 2014 (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Rapport Företagarens vardag Malmö 2014

  1. 1. www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Företagarens vardag i Malmö 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare – nu och framöver.
  2. 2. Valåret 2014 är här. Hur villkoren för Sveriges småföretagare ska förbättras är förmodligen en fråga som kommer att diskuteras intensivt under valrörelsen. Idag finns en bred enighet om att småföretagen är en viktig del av Sveriges utveckling. Det är här många av jobben skapas, det är här nästa storföretag utvecklas och det är här som en stor del av innovation och utveckling sker. Småföretagens villkor är av stor betydelse för oss. Vi jobbar dagligen med många av dem. 2012 genomförde vi en undersökning för att ta reda på hur företagarna själva såg på sin situation. SammanfattningResultat av den nationella undersökningen: Vi ville kartlägga de främsta hoten för tillväxt, de främsta utmaningarna och vilka prioriteringar de ansåg sig behöva göra. Nu har vi gjort en uppföljning av den undersökningen. Tyvärr ser vi i svaren att stressen ökar och att många tycker att det har blivit svårare att driva företag. Men vi ser också att företagen ligger i startgroparna för rekryteringar och då inte minst av ungdomar. Vi ser också att glädjen i företagandet är den största drivkraften. Genom att lyfta angelägna områden för småföretagen vill vi bidra till en fortsatt dialog om hur vi kan förbättra situationen för svenska företagare. Frågorna är viktiga. Inte bara för dem själva utan för hela samhället. Resultat av den nationella undersökningen: • 29 procent tycker att det har blivit svårare att driva företag de senaste fyra åren. • Högst upp på önskelistan: 88 procent vill ha enklare regler för företag. • Bara 1 av 5 tycker att politikerna prioriterar företagarfrågor. • Ohälsan ökar, 4 av 10 har sömnproblem på grund av stress. • Vart femte företag har utsatts för ekonomisk brottslighet. Trots allt: glädje är den viktigaste anledningen till att driva företag.
  3. 3. På frågan om det har blivit svårare att driva företag de senaste fyra åren svarar hela 29 procent av de svenska företagarna ja, men i Malmöregionen är siffran ännu högre. 34 procent av regionens företagare anser att det är svårare att driva företag idag än för fyra år sedan. Trots de upplevda svårigheterna är det dock mer än hälften (55 procent) som uppger att de tänker expandera under 2014 och 2015, bland de högre siffrorna i landet. Framför allt planerar de för expansion av den befintliga verksamheten (85 procent), men även att leta sig in på nya marknader (40 procent) och 33 procent planerar att utöka affärsidén. 18 procent anger att de är nyfikna på att försöka expandera via e-handel, en bra mycket högre siffra än snittet för övriga landet på 9 procent. Trots expansionsplanerna ligger dock Malmö något under rikssnittet när det gäller rekryteringsbehovet de närmaste tolv månaderna. Tyvärr ligger Malmöföretagarna även i topp i mindre roliga delar av undersökningen. 65 procent uppger att de skulle vilja jobba mindre för att hinna med sin Malmö expanderar och kämpar mot stressenfamilj, en av de högsta siffrorna i landet. Fyra av tio, 39 procent, känner sig dessutom så stressade över sitt arbete att de har svårt att sova på nätterna. Ungefär lika många (41 procent) känner sig ensamma i sin roll som företagare, vilket är näst högst i landet. 17 procent uppger att de har blivit utsatta för ekobrott. Jämfört med rikssnittet på 19 procent. Flest företag med expansionsplaner (snittet 48 %) 1. Stockholm 63 % 2. Uppsala 56 % 3. Luleå/Malmö 55 % Här har det blivit svårare att vara företagare (snittet 29 %) 1. Örebro 35 % 2. Malmö 34 % 3. Linköping 31 % Har ni planer på att expandera under 2014–2015? JaNejVet ej55% 34% 11%
  4. 4. Instämmer inte alls?? Instämmer helt80%29% 32% 23% 21% 15% 15% 13% 9% 9% 16% 14% 16% 9% (Vet ej: 1%) (Vet ej: 1%) (Vet ej: 1%) 20% 28% -21% -21% -24% -29% 29%30% 33% -45% -54% -57% -36% 14%36%Jag skulle vilja arbeta mindre för att hinna med min familjJag känner mig ensam i min roll som företagareJag arbetar så mycket att jag inte hinner sköta min hälsa Instämmer inte alls?? Instämmer helt80%60%40%20%0%20%40%60%80% 29% 32% 23% 21% 15% 15% 13% 9% 9% 16% 14% 16% 9% (Vet ej: 1%) (Vet ej: 1%) (Vet ej: 1%) 20% 28% -21% -21% -24% -29% 29%30% 33% -45% -54% -57% -36% 14%36%Jag skulle vilja arbeta mindre för att hinna med min familjJag känner mig ensam i min roll som företagareJag arbetar så mycket att jag inte hinner sköta min hälsa I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden? 36% 28% 27% Hitta in på nya marknaderExpansion av den befintliga verksamhetenUtöka affärsidén0%20%40%60%80%100% 85% 40% 33% Hur kommer expansionen äga rum? Flera svarsalternativ möjliga.
  5. 5. Vad skulle företagarna behöva för att kunna leva upp till sin fulla potential? Utifrån svaren i undersökningen har vi tagit fram årets önskelista från företagarna i Malmöregionen. 1. Enklare regler På första plats kommer, precis som i resten av landet, en önskan om ett enklare regelverk för mindre företag. 87 procent tycker att den här frågan är viktig eller mycket viktig. 2. Lägre skatter för mindre företag Ytterligare en viktig fråga i Malmö är lägre skatter för företag. 83 procent av företagarna i regionen anser att det är viktigt, vilket placerar frågan på andra plats. Företagarnas önskelista 2014 3. Ökat samarbete mellan näringsliv och samhällets övriga aktörer På tredje plats kommer en önskan om utökat samarbete mellan näringsliv och samhällets övriga aktörer. Fyra av fem företag i Malmöregionen (79 procent) tycker att det här är en viktig eller mycket viktig fråga. 4. Fler kvinnor som företagare Sju av tio företagare i regionen anser också att fler kvinnor som företagare är en viktig förändring, klart fler än rikssnittet på 65 procent. 5. Ökad kunskap om skatteregler Varannan Malmöföretagare (49 procent) anser att de skulle behöva mer kunskap om skatteregler för att kunna driva företaget på ett optimalt sätt och 47 procent efterlyser också ett ökat erfarenhetsutbyte med andra företagare. Dessutom anser 45 procent att de skulle behöva lära sig mer om marknadsföring och försäljning och 42 procent att de behöver lära sig mer om personalfrågor. 36% 28% 27%Erfarenheten från andra företagareSkattereglerMarknadsföring och försäljningPersonalfrågorFöretagsaffärer0%10%20%30%40%50% 49% 47% 45% 42% 41% Vilket eller vilka av följande områden känner du att du skulle behöva mer kunskap om för att kunna driva företaget på ett optimalt sätt? Flera svarsalternativ möjliga. Mindre viktigtMycket viktigtViktigt(Vet ej: 1%) Enklare regelverk för mindre företagLägre skatter för mindre företag Ökat samarbete mellan näringsliv och samhällets aktörer 40%20%0%20%40%60%80%100% 9%23% Inte alls viktigt24% 38%41% 59% 64% 13% 20% 4% 4% Hur viktiga anser du att följande förändringar är för företagande i Sverige framöver?
  6. 6. © 2014 PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering etc. Maria Danckler Ansvarig för mindre och medelstora företag, PwC Malmö 010-212 72 80 maria.danckler@se.pwc.com Kontakt Riksrapporten baseras på 500 intervjuer från småföretag med 2–50 anställda. Utöver riksrapporten har tolv lokala rapporter tagits fram. I lokalrapporten har mellan 75 och 100 intervjuer gjorts. Det totala antalet intervjuer för lokal- och riksrapport uppgår till 1100 intervjuer. De intervjuade är främst ägare till företaget men i vissa fall har även vd utfrågats. Undersökningen ägde rum i februari och mars 2014 via telefonintervjuer. Urvalet är slumpmässigt och undersökningen har administrerats av Novus.

×