Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Rapport Företagarens vardag Luleå 2014

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 6 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Anzeige

Ähnlich wie Rapport Företagarens vardag Luleå 2014 (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Rapport Företagarens vardag Luleå 2014

  1. 1. www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Företagarens vardag i Luleå 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare – nu och framöver.
  2. 2. Valåret 2014 är här. Hur villkoren för Sveriges småföretagare ska förbättras är förmodligen en fråga som kommer att diskuteras intensivt under valrörelsen. Idag finns en bred enighet om att småföretagen är en viktig del av Sveriges utveckling. Det är här många av jobben skapas, det är här nästa storföretag utvecklas och det är här som en stor del av innovation och utveckling sker. Småföretagens villkor är av stor betydelse för oss. Vi jobbar dagligen med många av dem. 2012 genomförde vi en undersökning för att ta reda på hur företagarna själva såg på sin situation. SammanfattningResultat av den nationella undersökningen: Vi ville kartlägga de främsta hoten för tillväxt, de främsta utmaningarna och vilka prioriteringar de ansåg sig behöva göra. Nu har vi gjort en uppföljning av den undersökningen. Tyvärr ser vi i svaren att stressen ökar och att många tycker att det har blivit svårare att driva företag. Men vi ser också att företagen ligger i startgroparna för rekryteringar och då inte minst av ungdomar. Vi ser också att glädjen i företagandet är den största drivkraften. Genom att lyfta angelägna områden för småföretagen vill vi bidra till en fortsatt dialog om hur vi kan förbättra situationen för svenska företagare. Frågorna är viktiga. Inte bara för dem själva utan för hela samhället. Resultat av den nationella undersökningen: • 29 procent tycker att det har blivit svårare att driva företag de senaste fyra åren. • Högst upp på önskelistan: 88 procent vill ha enklare regler för företag. • Bara 1 av 5 tycker att politikerna prioriterar företagarfrågor. • Ohälsan ökar, 4 av 10 har sömnproblem på grund av stress. • Vart femte företag har utsatts för ekonomisk brottslighet. Trots allt: glädje är den viktigaste anledningen till att driva företag.
  3. 3. Företagarna i Luleå siktar framåt. Betydligt fler här än i övriga landet planerar för att deras företag ska växa under året. 55 procent kommer att expandera under 2014 och 2015, jämfört med 48 procent i landet totalt. Framför allt kommer företagen i länet att utöka den befintliga verksamheten (78 procent), även om flera också planerar att leta sig in på nya marknader och att etablera sig på fler orter i Sverige. Trots att företagen i regionen hör till dem som planerar att expandera mest ligger målen för rekrytering något under rikssnittet. Däremot är Luleå den region där flest planerar att anställa ungdomar, 60 procent av företagen med rekryteringsbehov anger att de kommer att rekrytera personer mellan 20 och 25 år. Luleå är den region i landet där flest svarar att de framför allt driver företag för frihetens skull. 36 procent av företagarna här anger frihet som ett viktigt skäl jämfört med 27 procent i övriga landet, vilket gör att det hamnar i topp på listan över drivkrafter i länet framför ”att det är roligt”. Samtidigt svarar nästan varannan (49 procent) av länets Luleå expanderar och längtar efter frihet men stressar mest i landetföretagare att de arbetar så mycket att de inte hinner sköta sin hälsa vilket är bland den högsta siffran i landet. De har också svårt att hinna sköta sin privatekonomi, och mer än var femte (21 procent) har blivit utsatt för ekobrott. Här är företagen mest benägna att anställa ungdomar (snittet 53 %) 1. Luleå 60 % 2. Falun och Borlänge 59 % 3. Uppsala 56 % Här hinner företagarna inte sköta sin hälsa (snittet 40 %) 1. Luleå 49 % 2. Umeå 47 % 3. Falun och Borlänge 47 % Har ni planer på att expandera under 2014–2015? JaNejVet ej55% 33% 12%
  4. 4. Instämmer inte alls?? Instämmer helt80%60%40%20%0%20%40%60%80% 23% 33% 27% 21% 15% 15% 13% 9% 9% 16% 14% 12% 16% (Vet ej: 1%) (Vet ej: 1%) 29% 29% -21% -21% -24% -29% 20%31% 32% -45% -54% -57% -36% 16%32%Jag skulle vilja arbeta mindre för att hinna med min familjJag arbetar så mycket att jag inte hinner sköta min hälsaJag känner mig ensam i min roll som företagareInstämmer inte alls?? Instämmer helt80%60%40%20%0%20%40%60%80% 23% 33% 27% 21% 15% 15% 13% 9% 9% 16% 14% 12% 16% (Vet ej: 1%) (Vet ej: 1%) 29% 29% -21% -21% -24% -29% 20%31% 32% -45% -54% -57% -36% 16%32%Jag skulle vilja arbeta mindre för att hinna med min familjJag arbetar så mycket att jag inte hinner sköta min hälsaJag känner mig ensam i min roll som företagare I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden?
  5. 5. Vad skulle företagarna behöva för att kunna leva upp till sin fulla potential? Utifrån svaren i undersökningen har vi tagit fram årets önskelista från företagarna i Luleå. 1. Enklare regler På första plats kommer, precis som i resten av landet, en önskan om ett enklare regelverk för mindre företag. Hela 89 procent tycker att den här frågan är viktig eller mycket viktig. 2. Ökat samarbete mellan näringsliv och samhällets övriga aktörer På andra plats kommer en önskan om mer samarbete mellan näringsliv och samhällets övriga aktörer. Åtta av tio (82 procent) av företagen i Luleå tycker att det här är en viktig eller mycket viktig fråga. Företagarnas önskelista 2014 3. Ökat samarbete mellan företag Nästan fyra av tio (39 procent) av företagarna i länet anger att de känner sig ensamma i sin roll som företagare, säkert en anledning till att 79 procent önskar sig ett ökat samarbete mellan företag. 4. Fler kvinnor som företagare I Luleå anser 78 procent att det är viktigt att fler kvinnor blir företagare, vilket ger frågan en fjärdeplacering på listan jämfört med rikssnittet på 65 procent. 5. Ökat erfarenhetsutbyte med andra företagare Det är inte bara ökat samarbete mellan företagare som efterlyses, även ett ökat erfarenhetsutbyte företagare emellan är något som 60 procent av företagen i länet önskar sig. Betydligt fler än rikssnittet på 41 procent. Dessutom anger de som svarar att de skulle behöva ökade kunskaper i IT och teknik (40 procent), marknadsföring och försäljning (40 procent) samt skatteregler (39 procent). 36% 28% 27% Erfarenheten från andra företagareMarknadsföring och försäljningIT och teknikSkattereglerDin bransch0%10%20%30%40%50%60% 60% 40% 40% 39% 37% Vilket eller vilka av följande områden känner du att du skulle behöva mer kunskap om för att kunna driva företaget på ett optimalt sätt? Flera svarsalternativ möjliga. Mindre viktigtMycket viktigtViktigt(Vet ej: 1%) (Vet ej: 1%) (Vet ej: 3%) Enklare regelverk för mindre företagÖkat samarbete mellan näringsliv och samhällets aktörer Ökat samarbete mellan företag40%20%0%20%40%60%80%100% 5%25% Inte alls viktigt45% 51%28% 37% 64% 12% 12% 3% 5% 8% Hur viktiga anser du följande förändringar är för företagande i Sverige framöver?
  6. 6. © 2014 PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering etc. Kontakt Claus Thingvall Kontorschef Luleå, PwC 010-212 71 25 claus.thingvall@se.pwc.com Riksrapporten baseras på 500 intervjuer från småföretag med 2–50 anställda. Utöver riksrapporten har tolv lokala rapporter tagits fram. I lokalrapporten har mellan 75 och 100 intervjuer gjorts. Det totala antalet intervjuer för lokal- och riksrapport uppgår till 1100 intervjuer. De intervjuade är främst ägare till företaget men i vissa fall har även vd utfrågats. Undersökningen ägde rum i februari och mars 2014 via telefonintervjuer. Urvalet är slumpmässigt och undersökningen har administrerats av Novus.

×