Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Jednolity Plik Kontrolny - szczegoly struktur

25.116 Aufrufe

Veröffentlicht am

Prezentacja z webniarium z 21 stycznia 2016 dotyczącego nowego podejścia organów podatkowych do kontroli. Nagranie webinarium na stronie: http://www.pwc.pl/pl/wydarzenia/webinaria/jednolity-plik-kontrolny-poznalismy-pierwsze-szczegoly.html

Veröffentlicht in: Wirtschaft & Finanzen

Jednolity Plik Kontrolny - szczegoly struktur

 1. 1. Jednolity Plik Kontrolny – poznaliśmy pierwsze szczegóły struktur – co z nich wynika dla podatników? www.pwc.com 21 stycznia2016 r.
 2. 2. PwC Agenda 2PwC 1. Jednolity Plik Kontrolny – podstawowe zagadnienia 2. Co kryją struktury JPK? 3. Jak dostosować się do nowych wymagań? 4. Wątpliwości i pytania związane z JPK
 3. 3. PwC Jednolity Plik Kontrolny - informacje podstawowe 3
 4. 4. PwC Jednolity Plik Kontrolny – podstawowe zagadnienia 4 Celem wprowadzenia JPK jest usprawnienie oraz pogłębienie procesukontroli podatkowej i skarbowej oraz identyfikacja kluczowychobszarów niezgodności raportowania podatkowego. JPK przyniosło znacznekorzyściwładzom skarbowymw państwach, w których to rozwiązanie zostało wdrożone.Największe korzyścizaobserwowano w takich obszarach, jak: • ograniczenie kosztów iczasu trwania kontroli(możliwość prowadzenia kontroli zdalnie i na odległość); • nieprawidłowościokreślane na całej próbie – większa skuteczność; • możliwość prowadzenia kontrolina stykukilkupodatków (np. porównanie CIT z VAT). Koncepcja JPK funkcjonujena świecie wdwóch modelach – na żądanie oraz obowiązkowego okresowego dostarczania danychwładzom skarbowym. TechnologicznieJPK oparty jest o plik w formacie .xml (zgodnie ze standardem OECDSAFT 2.0). Podatnicy będą przesyłać plik na bramkę Ministerstwa Finansów lub w przypadku dużych wolumenów danych, przekazywać go władzom skarbowym na zewnętrznym nośnikudanych(np. płyta DVD, pendrive). Dlaczego? Jak? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 5. 5. PwC Jednolity Plik Kontrolny – podstawowe zagadnienia 5 Obowiązek generowania JPK dotyczyć będzie: Począwszy od1.07.2016 ≥ 250 lub > 50 mln EUR Począwszy od1.07.2018 ≥ 9 lub > 2 mln EUR Raportowaniu podlegać będą księgipodatkowepodatnika. Przez księgi podatkowe rozumie się: księgirachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencje irejestry, do których prowadzenia, do celów podatkowych, na podstawieodrębnychprzepisów, obowiązanisą podatnicy. JPK wprowadzone zostało zmianą do ustawy Ordynacja Podatkowa– nowy art. 193a Kto? Podstawa prawna? Co? ? ? ? ? ?
 6. 6. PwC Ankieta – Pytanie 1 6 Czy rozpoczęliście Państwo prace mające na celu dostosowanie Państwa przedsiębiorstwa do wymagań dotyczących JPK? a) Tak, zidentyfikowaliśmy systemy, w których znajdują się dane b) Tak, zidentyfikowaliśmy systemy i rozpoczęliśmy mapowanie danych c) Tak, zidentyfikowaliśmy systemy i rozpoczęliśmy mapowanie danych oraz mamy koncepcję,jak generować JPK d) Nie, ale zamierzamy rozpocząć prace w najbliższym czasie e) Nie, prace rozpoczniemy dopiero po ukazaniu się ostatecznych struktur JPK i przepisów wykonawczych
 7. 7. PwC Jednolity Plik Kontrolny - Co kryją struktury JPK? 7
 8. 8. PwC Jednolity Plik Kontrolny – struktury 8 W dniu 23 grudnia 2015 r. na stronach Ministerstwa Finansów pojawiła siętestowa wersja JPK. Zamieszczony na stronach MF testowywzór JPKskłada się z 7 struktur: Struktura 1- Księgi rachunkowe Struktura 2 - Wyciągi bankowe Struktura 3- Magazyn Struktura 4 - Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT Struktura 5 - Faktury VAT Struktura 6 - Podatkowa księga przychodówi rozchodów Struktura 7 - Ewidencja przychodów Rodzaje sekcji JPK Nagłówek Powtarzalnasekcja, zawierającadanem.in. o dostawcysystemuoraz okresieza jaki przygotowanyjest plik. Pozycje merytoryczne Pozycjedotyczące wartościz ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych Sumy kontrolne Wszystkie plikizawierają wartościkontrolne, które obliczanesą jako liczbawierszy oraz dwielubjednawartość sumy charakterystycznej dla danego typu dokumentu
 9. 9. PwC Jednolity Plik Kontrolny – struktura Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT W strukturze Ewidencja zakup i sprzedaż VAT znajdują się informacje dotyczące transakcji ujmowanych w ewidencji prowadzonej dla potrzeb VAT – nie tylko dane, które zazwyczaj można znaleźć w rejestrze VAT. Wątpliwości pojawiły się co do pól: - Wartość zakupów nieopodatkowanych - Data wpływu faktury VAT - Nr dokumentu 9
 10. 10. PwC Jednolity Plik Kontrolny – struktura Magazyn 10 W strukturze Magazyn znajdują się informacje dotyczące transakcji przyjęcia z zewnątrz, wydania na zewnątrz oraz rozchodu wewnętrznego. Struktura charakteryzuje się dużą szczegółowością,przykładowo: - cena jednostkowatowaru - numer faktury lub specyfikacji dotyczącej przyjętego towaru/materiału Sekcje tej struktury, oprócz nagłówka nie są wymagalne tj. jeśli w danym okresie nie mieliśmy danego typu transakcji, nie musimy wypełniać danej sekcji.
 11. 11. PwC Jednolity Plik Kontrolny – struktura Faktury VAT 11 Struktura służąca do raportowania informacji o fakturach sprzedażowych w danym okresie. Wątpliwości i pytania rodzą: - Dane dotyczące przebiegu pojazdów oraz liczby roboczych godzin nowego środka transportu w przypadku WDT - Brak informacji o fakturach korygujących i dokumentach zrównanych z fakturami
 12. 12. PwC Jednolity Plik Kontrolny – struktura Wyciągi bankowe 12 Struktura, w której wskazywane będą salda wyciągu bankowego wraz ze szczegółowymi zapisami (wierszami) z wyciągu bankowego dla rachunków prowadzonych przez podatników.
 13. 13. PwC Jednolity Plik Kontrolny – struktura Księgi rachunkowe 13 W strukturze Księgi rachunkowe będą przedstawiane informacje dotyczące przede wszystkim zestawienia obrotów i sald oraz dziennika księgi głównej. Z założenia powinny znaleźć się w tym pliku dane transakcyjne na poziomie pojedynczej transakcji. Dane transakcyjne powinny uzgodnić się do sald kont w uwzględnionej w pliku obrotówce. Wątpliwości i pytania rodzą takie pola jak: - DataOperacji i DataDowodu - OpisOperacji a OpisWierszaWinien i OpisWierszaMa
 14. 14. PwC Ankieta – Pytanie 2 14 W systemie finansowo-księgowym jakiego producenta prowadzona jest księga główna Państwa przedsiębiorstwa? a) SAP b) ORACLE (w tym JDE i PeopleSoft) c) Microsoft d) SAGE e) Comarch f) IFS g) Inne (m.in., BPSC, Exact, CleAR, InsERT, Asseco, Epicor, ODL, PC Guard, Sente, Simple, Streamsoft, Infor, Unit4 TETA, Macrologic, BAAN itp..)
 15. 15. PwC Ankieta – Pytanie 3 15 Z ilu systemów transakcyjnych, billingowych, magazynowych i finansowych będą pochodziły dane, które będą przedmiotem raportowania JPK? a) 1-3 b) 4-6 c) 7-10 d) powyżej 10 e) nie wiem
 16. 16. PwC Jednolity Plik Kontrolny - Jak dostosować się do nowych wymagań? 16
 17. 17. PwC 1 2 3 4 5 Jednolity Plik Kontrolny - Jak dostosować się do nowych wymagań? 17 Identyfikacja systemów IT Sporządzenie listy systemów i danych Mapowanie Testowanie danych • Sporządź listęsystemów i przyporządkujdo nich dane z JPK. • Na gotowymJPK testuj dane podkątem kompletnościoraz poprawności merytorycznej. • Zidentyfikujsystemy pod kątemzawartości danych z perspektywy poszczególnych struktur. • Zbuduj koncepcję raportowaniaJPK • Zdecydujczy będziesz modyfikował system/ systemy czy zastosujesz rozwiązaniezewnętrzne. • Przygotuj mapowanie pól JPKna danez systemów. • Zidentyfikuj, czy istniejąraporty/ ekstrakty, którymidane te możesz pozyskać. Generowanie JPK
 18. 18. PwC Wątpliwości i pytania związane z JPK 18
 19. 19. PwC Jednolity Plik Kontrolny – wątpliwości i pytania związane z JPK jpk@mf.gov.pl 19 26 stycznia 2016 r.
 20. 20. PwC Jednolity Plik Kontrolny – wątpliwości i pytania związane z JPK Przykładowe pytania, któremogą się pojawić w związku z pojawieniem sięstruktur JPK 1. Kiedy można spodziewać się finalnychwersjistrukturJPK? 2. Czy MF pracuje nadinnymi/dodatkowymi strukturami? 3. Czy struktury JPK mogą zmieniać się wczasie? 4. Czy podatnicy będą zobowiązani do przesyłania danychzgodnie ze strukturami JPK dotyczących transakcji sprzed1 lipca 2016 r.? 5. Czy w ramach JPK wszystkie pola są obowiązkowe? 6. Co w przypadku jeśli część danych wymaganychwJPK znajduje się poza systemem(np. w Excelu)? 7. W jaki sposób będzie przekazywanyplik JPK organom kontrolnym? 8. Jaki czas będzie miał podatnik na przedstawienie plikówJPK? 9. Czy spółki wchodzące w składPGK, ale niespełniające definicjidużegoprzedsiębiorstwa powinny generować pliki JPK? 10. Czy przepisy o JPK mają zastosowanie do oddziału podmiotu zagranicznego prowadzącegow Polsce działalność? 20
 21. 21. PwC Kontakt marcin.sidelnik@pl.pwc.com +48 502 184 961 PwC marcin.madej@pl.pwc.com +48 502 184 296 Marcin Sidelnik Dyrektor Marcin Madej Starszy Menedżer 21
 22. 22. PwC 22 Dziękuję za uwagę © 2016 Pw C Polska Sp. z o.o. Powyższa prezentacja została przygotowana wyłącznie w celach ogólnoinformacyjnychi nie stanowi porady w rozumieniu polskich przepisów. Nie powinni Państwo opierać swoich działań/decyzji na treści informacji zawartych w tej prezentacji bez uprzedniego uzyskania profesjonalnej porady. Nie gwarantujemy (w sposób wyraźny, ani dorozumiany) prawidłowości, ani dokładności informacji zawartych w naszej prezentacji. Ponadto, w zakresie przewidzianym przez prawo polskie, PwC Polska Sp. z o.o., jej partnerzy, pracownicy, ani przedstawiciele nie podejmują wobec Państwa żadnych zobowiązań oraz nie przyjmują na siebie żadnej odpowiedzialności – ani umownej, ani z żadnego innego tytułu – za jakiejkolwiek straty, szkody ani wydatki, które mogą być pośrednim lub bezpośrednim skutkiem działania podjętego na podstawie informacji zawartych w naszej prezentacji lub decyzji podjętych na podstawie tej prezentacji.

×