Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Jak efektywnie łączyć dotacje i ulgi. Część I - Projekty inwestycyjne

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Dotacje unijne na innowacje
Dotacje unijne na innowacje
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 19 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Jak efektywnie łączyć dotacje i ulgi. Część I - Projekty inwestycyjne (20)

Weitere von PwC Polska (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Jak efektywnie łączyć dotacje i ulgi. Część I - Projekty inwestycyjne

 1. 1. Jak efektywnie łączyć dotacje i ulgi? 30 stycznia 2023 Część I – Projekty inwestycyjne
 2. 2. PwC Źródła wsparcia projektów 2 WSPARCIE INWESTYCYJNE WSPARCIE OPERACYJNE Fundusze europejskie Grant rządowy Polska Strefa Inwestycji (tzw. PSI) Fundusze europejskie Ulgi podatkowe
 3. 3. PwC 3 Rodzaje działalności przedsiębiorstwa • Grant rządowy • FENG: Kredyt na innowację technologiczną • FENG: Kredyt ekologiczny • FENG: Ścieżka SMART • FEnIKS: Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym • FEPW: Platformy startowe dla nowych pomysłów • FEPW: Automatyzacja i robotyzacja w MŚP • FEPW: Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP • Regionalne Programy Operacyjne • FENG: Ścieżka SMART • FENG: Kredyt ekologiczny • FEPW: Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP • FEnIKS: Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym • Regionalne Programy Operacyjne Wsparcie dotacyjne • Polska Strefa Inwestycji • Ulga na robotyzację • Ulga B+R • Ulga na CSR/ESG • Ulga na IPO • Ulga na ekspansję • Ulga na innowacyjnych pracowników • Ulga na prototyp Wsparcie podatkowe i ulgowe WSPARCIE INWESTYCYJNE WSPARCIE OPERACYJNE
 4. 4. PwC Średni przedsiębiorca z województwa podkarpackiego planuje rozwój swojej działalności poprzez realizację następujących projektów: 4 Case study 1 – projekt inwestycyjno-środowiskowy Cel Projekt 1 (inwestycyjny) – rozpoczęcie produkcji nowego typu blachy X o podwyższonych parametrach technicznych – wdrożenie wytwarzania nowego co najmniej w skali kraju produktu będzie opierało na wynikach prac B+R, które przedsiębiorca zlecił do wykonania jednej z jednostek naukowych w zakresie opracowania innowacyjnej technologii produkcji. Potrzeby • nabycie gruntu (w województwie podkarpackim) • wybudowanie nowej fabryki • wyposażenie nowej fabryki w maszyny, umożliwiające produkcję blachy X • zakup oprogramowania umożliwiającego wykonywanie projektów blachy X zgodnych z zamówieniem klienta Szacowany koszt: 13 mln PLN Cel Projekt 2 (pro środowiskowy) – zmniejszenie energochłonności procesu produkcji blachy Y poprzez wymianę obecnie stosowanych linii technologicznych na efektywniejsze energetycznie (realizacja tego samego procesu produkcyjnego ze zmniejszonym zużyciem energii). Potrzeby • zakup nowych maszyn produkcyjnych, cechujących się niskim zużyciem energii • nabycie nowego oprogramowania w celu optymalizacji produkcji w zakresie poboru energii Szacowany koszt: 10 mln PLN
 5. 5. PwC 5 Case study 1 – możliwe źródła wsparcia i rekomendacje Projekt 1 (inwestycyjny) Projekt 2 (pro środowiskowy) Grant rządowy Polska Strefa Inwestycji FENG: Ścieżka SMART Regionalne Programy Operacyjne FENG: Kredyt ekologiczny FENG: Kredyt na innowację technologiczną Grant rządowy Polska Strefa Inwestycji FENG: Ścieżka SMART Regionalne Programy Operacyjne
 6. 6. PwC Case study 1 - Kredyt technologiczny 1. Aplikacja o kredyt komercyjny 2. Złożenie wniosku do BGK 3. Ocena wniosku przez BGK 4. Podpisanie umów Data ogłoszenia naboru wniosków Okres naboru wniosków Alokacja 09.03.2023 23.03.2023 - 31.05.2023 578 mln PLN 6 Forma wsparcia • Dotacja bezzwrotna Intensywność wsparcia • do 70% kosztów kwalifikowanych (uzależniony od lokalizacji i wielkości firmy) Koszty kwalifikowane Środki trwałe Nieruchomości zabudowane/ niezabudowane Roboty i materiały budowlane Najmem/ dzierżawą gruntów, budynków i budowli Usługi doradcze Wartości niematerialne i prawne Koszty uzyskiwania patentów Przedmiot wsparcia Wdrożenie: Skrócony opis procesu aplikowania Nowa technologia ma prowadzić do uruchomienia nowych lub znacząco udoskonalonych produktów/ usług/ procesów. Przykładowe rodzaje projektów: • Wdrożenie innowacyjnej technologii obróbki materiałów w branży kamieniarskiej. • Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji etykiet zabezpieczonych przed podrabianiem. • Wdrożenie nowej technologii produkcji innowacyjnej czekolady funkcjonalnej. • Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kopert. Warunki Posiadanie promesy kredytowej przed dniem złożenia wniosku Własnej nowej technologii mającej postać patentu, wyników prac B+R lub nieopatentowanej wiedzy technicznej Zakupionej nowej technologii mającej postać patentu, wyników prac B+R lub nieopatentowanej wiedzy technicznej LUB
 7. 7. PwC Case study 1 - Kredyt ekologiczny 7 Forma wsparcia • Dotacja bezzwrotna Intensywność wsparcia • do 70% kosztów kwalifikowanych (uzależniony od lokalizacji i wielkości firm – zgodnie z Mapa Pomocy Regionalnej) i/lub do 65% kosztów kwalifikowanych (zgodnie z art. 38 rozporządzenia GBER) Koszty kwalifikowane Środki trwałe Roboty i materiały budowlane Wartości niematerialne i prawne Usługi doradcze Odnawialne źródła energii Skrócony opis procesu aplikowania 1. Aplikacja o kredyt komercyjny 2. Wykonanie audytu energetyczne- go 3. Złożenie wniosku do BGK 4. Ocena wniosku przez BGK 5. Podpisanie umów Przedmiot wsparcia Finansowanie inwestycji mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstw poprzez modernizację infrastruktury produkcyjnej lub termomodernizację budynków. Przykładowe rodzaje projektów: • Wymiana dotychczasowych maszyn, urządzeń, linii technologicznych na efektywniejsze energetycznie (modernizacja obecnych procesów produkcyjnych). • Zakup energooszczędnych maszyn, urządzeń, całych linii technologicznych (wprowadzenie na rynek produktów/ usług). • Termomodernizacja budynków (np. hale produkcyjne, magazyny). • Modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji, chłodzenia, oświetlenia pod kątem energooszczędności. Data ogłoszenia naboru wniosków Okres naboru wniosków Alokacja Nabór 1: 17.05.2023 Nabór 2: 01.08.2023 Nabór 1: 06.06.-17.08.2023 Nabór 2: 22.08.-21.11.2023 Nabór 1: 333 mln PLN Nabór 2: 333 mln PLN Warunki Posiadanie promesy kredytowej przed dniem złożenia wniosku Posiadanie audytu energetycznego, z którego będzie wynikała możliwość wygenerowania oszczędności energii co najmniej na poziomie 30%
 8. 8. PwC 8 Case study 1 – projekt inwestycyjno-środowiskowy: podsumowanie Projekt 1 (inwestycyjny) Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnej technologii produkcji w celu zaoferowania na rynku nowego produktu Rekomendowany instrument wsparcia Kredyt na innowację technologiczną (FENG) Korzyść • Dotacja = 7,8 mln PLN (13 mln PLN (wartość inwestycji) * 60% (poziom dofinansowania wydatków)) • Brak konieczności posiadania wkładu własnego Projekt 2 (pro środowiskowy) Zmniejszenie energochłonności procesu produkcji Rekomendowany instrument wsparcia Kredyt ekologiczny (FENG) Korzyść • Dotacja (RPI) = 6 mln PLN (10 mln PLN (wartość inwestycji) * 60% (poziom dofinansowania wydatków)) • Brak konieczności posiadania wkładu własnego
 9. 9. PwC 9 Case study 2 – projekt inwestycyjno-środowiskowy Przedsiębiorca z województwa lubuskiego posiadający status dużego przedsiębiorstwa w celu zarówno rozwoju, jak i optymalizacji procesów technologicznych planuje przeprowadzenie następujących działań inwestycyjnych: Cel Projekt 1 (inwestycyjny): założenie nowego zakładu w celu rozpoczęcie produkcji nowego stołu o zmienionej charakterystyce materiałowej (innowacja produktowa w skali kraju). Inwestycja zakłada utworzenie 30 nowych miejsc pracy. Potrzeby • zakup nowych maszyn produkcyjnych • najem powierzchni produkcyjnej • zakup wyposażenia do hali produkcyjnej • zakup oprogramowania Szacowany koszt: 30 mln PLN Cel Projekt 2 (pro środowiskowy): wymiana maszyn produkcyjnych w celu zmniejszenia zużycia materiałów w ciągu technologicznym (obróbka drewna) dotyczącym procesu wytwarzania innowacyjnych krzeseł. Potrzeby • zakup nowych maszyn produkcyjnych • nabycie oprogramowania usprawniającego proces obroki drewna Szacowany koszt: 20 mln PLN
 10. 10. PwC Case study 2 – możliwe źródła wsparcia i rekomendacje Projekt 1 (inwestycyjny) Projekt 2 (pro środowiskowy) Grant rządowy Polska Strefa Inwestycji Regionalne Programy Operacyjne Regionalne Programy Operacyjne Grant rządowy Polska Strefa Inwestycji FENG: Ścieżka SMART FENG: Ścieżka SMART FEnIKS: Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym 10
 11. 11. PwC Case study 2 - Polska Strefa Inwestycji 11 Forma wsparcia • Zwolnienie z podatku dochodowego na 10, 12 lub 15 lat (w zależności od lokalizacji inwestycji) Intensywność wsparcia • do 70% kosztów kwalifikowanych (uzależniony od lokalizacji inwestycji i wielkości przedsiębiorstwa) Koszty kwalifikowane LUB Środki trwałe Grunty lub prawo użytkowania wieczystego Leasing finansowy aktywów trwałych Rozbudowa lub modernizacja środków trwałych Wartości niematerialne i prawne Koszty najmu lub dzierżawy Dwuletnie koszty pracy Przykłady Warunki • Poniesienie minimalnych nakładów inwestycyjnych • Spełnienie od 4 do 6 kryteriów jakościowych • Utworzenie nowych miejsc pracy w związku z realizacją inwestycji (min. 2) 1. Przygotowanie dokumentacji 2. Złożenie wniosku do SSE 3. Wydanie Decyzji o Wsparciu (co do zasady 30 dni) 4. Realizacja projektu Skrócony opis procesu aplikowania Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym Przedmiot wsparcia • Założenie nowego zakładu (działalności) • Rozbudowa • Dywersyfikacja działalności • Wdrożenie zasadniczej zmiany w procesie produkcyjnym • Nabycie zamkniętego zakładu lub zakładu, który zostałby zamknięty od podmiotu Otwarcie nowej fabryki śrubek Utworzenie Centrum Usług Wspólnych Rozbudowa obecnego zakładu produkcji mebli Otwarcie nowego centrum R&D
 12. 12. PwC Case study 2 - Grant Rządowy 12 Forma wsparcia • Dotacja bezzwrotna Intensywność wsparcia • do 20%* kosztów kwalifikowanych (intensywność wsparcia jest uzależniona od rodzaju inwestycji, lokalizacji i wyniku ewaluacji projektu) LUB • do 20 tys. PLN za każde nowo utworzone miejsce pracy (intensywność wsparcia jest uzależniona od rodzaju inwestycji, lokalizacji i wyniku ewaluacji projektu) ORAZ • do 50% kosztów kwalifikowanych szkoleń (w zależności od lokalizacji inwestycji) Koszty kwalifikowane ORAZ Koszty szkoleń w przypadku dodatkowego grantu LUB Dwuletnie koszty pracy Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe Przedmiot wsparcia • Duża inwestycja strategiczna (np. duży nowy zakład motoryzacyjny), • Inwestycja innowacyjna (np. wdrożenie innowacyjnej linii do pakowania), • Centrum R&D • Centrum Doskonałości Procesów Biznesowych • Centrum Zaawansowanych Usług Biznesowych Warunki • Osiągnięcie przynajmniej 60% punktów w wyniku ewaluacji projektu • Poniesienie odpowiednich minimalnych nakładów inwestycyjnych • Utworzenie nowych miejsc (próg wyznaczony w zależności od rodzaju inwestycji) • Spełnienie efektu zachęty Skrócony opis procesu aplikowania 1. Przygotowanie dokumentacji 2. Złożenie dokumentacji do PAIH 3. Złożenie dokumentacji do Ministerstwa 4. Podpisanie umów 5. Realizacja projektu Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym * Dla inwestycji produkcyjnych maksymalny poziom wsparcia to 15% kosztów kwalifikowanych
 13. 13. PwC Przykład: Spółka tworzy zakład produkcyjny o wartości 30 mln PLN w województwie lubuskim. Jeden projekt inwestycyjny może otrzymać pomoc publiczną z kilku źródeł, pod warunkiem, że jej łączna wartość nie przekroczy dopuszczalnej intensywności pomocy. 13 Case study 2 - Kumulacja pomocy PSI + Grant Rządowy Wydatki kwalifiko- wane Pula dostępnej pomocy publicznej 9 mln 3 mln 30 mln PLN 12 mln PLN 12 mln PLN 40% Grant rządowy Zwolnienie z CIT Przykładowe formy pomocy publicznej. Kumulacji podlega pomoc przyznana na ten sam projekt.
 14. 14. PwC Case study 2 - FENiKS - Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym* * Informacje na podstawie Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021‐2027 (wersja z dnia 30.12.2022) ** W przypadku pomocy de minimis intensywność wsparcia będzie wynosiła do 85% 14 Forma wsparcia • Dotacja bezzwrotna Intensywność wsparcia • do 70% kosztów kwalifikowanych (zgodnie z art. 47 rozporządzenia GBER)** Koszty kwalifikowane Środki trwałe Roboty i materiały budowlane Usługi doradcze Wartości niematerialne i prawne Nieruchomości zabudowane/ niezabudowane 1. Złożenie wniosku o dofinansowanie do NFOŚiGW 2. Ocena wniosku przez NFOŚiGW 3. Podpisanie umów Skrócony opis procesu aplikowania Przedmiot wsparcia Rozwijanie recyklingu odpadów (np. budowa nowych, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji w zakresie zdolności do realizacji procesów odzysku) Minimalizacja wytwarzania odpadów w procesach produkcyjnych (np. ograniczenie zużycia wody w procesach technologicznych oraz zamknięcie jej w obieg) Przewidywana data ogłoszenia naboru wniosków: II połowa 2023r.
 15. 15. PwC 15 Case study 2 – projekt inwestycyjno-środowiskowy: podsumowanie Projekt 1 (inwestycyjny) Założenie nowego zakładu Rekomendowany instrument wsparcia PSI + Grant Rządowy Korzyść • Dotacja = 3 mln PLN • Zwolnienie z podatku dochodowego = do 9 mln PLN (30 mln PLN (wartość inwestycji) * 40% (intensywność wsparcia w woj. lubuskim)) Projekt 2 (pro środowiskowy) Zmniejszenie materiałochłonności Rekomendowany instrument wsparcia Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym (FEnIKS) Korzyść • Dotacja = 10 mln PLN (20 mln PLN (wartość inwestycji) * 50% (poziom dofinansowania wydatków))
 16. 16. PwC Numer i nazwa działania Typ projektów podlegających dofinansowaniu Instytucja zarządzająca Beneficjent Alokacja (w PLN) Okres naboru Działanie 1.1 Ścieżka SMART Projekty kompleksowe - moduły: (1) prace B+R, (2) wdrożenie innowacji, (3) rozwój infrastruktury B+R, (4) internacjonalizacja, (5) rozwój kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, (6) cyfryzacja, (7) zazielenianie działalności przedsiębiorstw. PARP MSP: Nabór 1: 5 340 mln, Nabór 2: 890 mln MSP - konsorcja: 222 mln MSP : Nabór 1: 21.02. - 15.06., Nabór 2: 05.09. - 31.10. MSP - konsorcja: 01.06. - 31.08. NCBiR Duże: Nabór 1: 1 334 mln, Nabór 2: 890 mln Duże - konsorcja: 1 335 mln Duże: Nabór 1: 21.02. - 15.06., Nabór 2: 05.09. - 31.10. Duże - konsorcja: 01.06. - 31.08. Działanie 2.32: Kredyt technologiczny Wdrożenie nowych technologii skutkujące wprowadzaniem nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług. BGK 578 mln 23.03.2023 - 31.05.2023 Działanie 3.1: Kredyt ekologiczny Transformacja zwiększająca efektywność energetyczną procesów: (1) modernizacja infrastruktury, (2) inwestycje w nowe lub ulepszone produkty / procesy. BGK Nabór 1: 333 mln Nabór 2: 333 mln Nabór 1: 06.06. - 17.08.2023 Nabór 2: 22.08. - 21.11.2023 PSI Budowa lub rozbudowa własnej działalności. SSE Nie dotyczy Tryb ciągły Grant rządowy Realizacja inwestycji strategicznych, innowacyjnych lub utworzenie centrum usług lub procesów biznesowych. PAIH / Ministerstwo Nie dotyczy Tryb ciągły 16 MŚP Duże przedsiębiorstwa Mid-caps Konsorcja Terminy naborów
 17. 17. PwC PwC Tak A. B. Nie 1. Czy planujecie Państwo w ciągu najbliższych dwóch lat inwestycje w swoim przedsiębiorstwie? 1. Jakie są cele planowanych przez Państwa inwestycji? Ankieta
 18. 18. PwC PwC 18 Zwiększenie aktualnej produkcji A. B. Wdrożenie nowych produktów Ograniczenie kosztów energii C. D. Ograniczenie strat produkcyjnych Ankieta E. Automatyzacja/digitalizacja 2. Jakie są cele planowanych przez Państwa inwestycji?
 19. 19. Dziękujemy za uwagę © 2023 PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Wszystkie prawa zastrzeżone. W tym dokumencie nazwa "PwC" odnosi się do PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. - z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, KRS 0000270501, NIP 7010051646, REGON 140816658, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS - firmy wchodzącej w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited, z których każda stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny. Niniejsza treść ma charakter ogólny i nie powinna być używana jako odpowiednik konsultacji z profesjonalnymi doradcami. W PwC naszym celem jest budowanie zaufania wśród społeczeństwa i odpowiadanie na kluczowe wyzwania współczesnego świata. Jesteśmy siecią firm działającą w 157 krajach. Zatrudniamy ponad 276 tysięcy osób, dostarczających naszym klientom najwyższą jakość usług w zakresie audytu, doradztwa biznesowego oraz doradztwa podatkowego i prawnego. Dowiedz się więcej na www.pwc.pl. Alicja Szumiec-Jurasińska Manager | State Aid +48 571 778 605 alicja.szumiec-jurasinska@pwc.com Ksenia Kosiak Senior Manager | State Aid +48 571 778 667 ksenia.kosiak@pwc.com Bartłomiej Witczak Manager | State Aid +48 519 507 256 bartlomiej.w.witczak@pwc.com Grzegorz Kuś Dyrektor | State Aid +48 519 507 208 grzegorz.kus@pwc.com

×